Головна » Річна і квартальна звітність » Розділ 2 Звіту про роботу Фонду державного майна України та хід приватизації державного майна у 2020 році «Оренда державного майна»

Розділ 2 Звіту про роботу Фонду державного майна України та хід приватизації державного майна у 2020 році «Оренда державного майна»

* Витяг зі Звіту про роботу Фонду державного майна України та хід приватизації державного майна у 2020 році

  1. Оренда державного майна
   1. 1. Нормотворча робота і законодавчі ініціативи
   2. 2. Стан виконання плану щодо надходжень до державного бюджету від оренди
   3. 3. Інформація про загальну кількість і структуру договорів оренди
   4. 4. 50 найбільших договорів оренди за розміром орендної плати: динаміка змін
   5. 5. Формування Переліків об’єктів, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду
   6. 6. Підготовка та проведення аукціонів
   7. 7. Аналітика укладених та продовжених за новим законодавством договорів оренди державного майна
   8. 8. Укладення та подовження договорів оренди відповідно до вимог Закону України від 10 квітня 1992 року № 2269-XII «Про оренду державного та комунального майна»
   9. 9. Загальна аналітика укладених та припинених договорів
   10. 10. Аналіз наданих орендодавцями державного майна згод/відмов на здійснення невід’ємних поліпшень, ремонтів
   11. 11. Робота Фонду щодо стягнення заборгованості з орендної плати до державного бюджету
   12. 12. Втрати державного бюджету в АРК та ООC
   13. 13. Повернення майна орендованих ЄМК після закінчення/розірвання договорів оренди

2. Оренда державного майна

15 507 чинних договорів оренди державного майна станом на 31 грудня 2020 року

Загальна сума заборгованості орендарів перед державним бюджетом, що не сплачена більш як три місяці підряд, становить 601 млн грн (без урахування даних на тимчасово окупованій території АР Крим). Станом на 31 грудня 2020 року судами прийнято рішення про стягнення 182,1 млн грн заборгованості з орендної плати.

2.1. Нормотворча робота і законодавчі ініціативи

Фонд відповідно до повноважень, визначених Законом України «Про Фонд державного майна України», здійснює державну політику у сфері оренди державного майна та виконує функції орендодавця державного майна.

Новим Законом України від 03 жовтня 2019 року № 157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна» (далі – Закон про оренду), який набрав чинності 01.02.2020, запроваджено принципово нові підходи до порядку передачі державного майна в оренду.

Проте у зв’язку з відсутністю нормативно-правових актів, необхідних для імплементації цього закону, перехід на нові правила оренди відбувся після набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2020 року № 820 «Про Примірні договори оренди державного майна» лише у вересні 2020 року, коли були оголошені перші аукціони на передачу в оренду державного майна, а перший договір оренди за результатами аукціону було укладено лише у листопаді. Разом з тим до кінця року Фонду і його регіональним відділенням вдалося оголосити сотні орендних аукціонів за новими правилами.

З метою реалізації державної політики у сфері оренди державного майна Фондом у звітному періоді проводилася робота щодо удосконалення правового регулювання орендних відносин.

На виконання вимог Закону про оренду, який введено в дію з 1 лютого 2020 року:

 • розроблено проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно». Проєкт відповідно до протокольного доручення Уряду доопрацьовується та узгоджується із заінтересованими органами;
 • розроблено проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про Примірні договори оренди державного майна». Постанову прийнято Урядом 12 серпня 2020 року за № 820;
 • надано зауваження та пропозиції до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку передачі в оренду державного та комунального майна». Постанову прийнято Урядом 03 червня 2020 року за № 843;
 • надано зауваження до проєкту наказу Мінекономіки «Про затвердження Типового договору про проведення електронних аукціонів з передачі майна в оренду між орендодавцем та оператором електронного майданчика». Після доопрацювання Мінекономіки проєкту наказу з урахуванням зауважень Мін’юсту Фондом повторно погоджено проєкт наказу без зауважень. Наказ від 02 червня 2020 року № 1032 зареєстровано в Мін’юсті 03 липня 2020 року за № 621/34904;
 • розроблено відповідно до абзацу п’ятого підпункту 6 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 року № 483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна» (далі – постанова від
 • 03 червня 2020 року № 483) проєкт наказу «Про затвердження примірних форм заяв щодо використання переважного права чинним орендарем під час проведення аукціону на продовження договору оренди». Державна регуляторна служба України (далі – ДРС) 12.08.2020 надала висновок, що проєкт наказу не містить норм регуляторного характеру. Наказ зареєстровано Фондом 20 серпня 2020 року за № 1411. Висновком Мін’юсту від 24.09.2020 акт визнано таким, що не підлягає державній реєстрації;
 • розроблено відповідно до пункту 4 Порядку подання та розгляду заяв на оренду об’єкта оренди, які подаються юридичними особами, передбаченими абзацами четвертим, дев’ятим частини другої статті 15 Закону про оренду, та визначення юридичної особи, з якою укладатиметься договір оренди, що застосовується до появи відповідної технічної можливості в електронній торговій системі (додаток 1 до постанови від 03 червня 2020 року № 483) проєкт наказу Фонду «Про затвердження типової форми бланка цінової пропозиції щодо розміру орендної плати за базовий місяць оренди». Висновком ДРС від 12.08.2020 проєкт наказу визнано таким, що не містить норм регуляторного характеру. Наказ Фонду від 20 серпня 2020 року № 1410 зареєстровано Мін’юстом 22 жовтня 2020 року за № 1038/35321;
 • розроблено відповідно до абзацу другого пункту 126 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 року № 483 проєкт наказу Фонду «Про затвердження Переліку цільових призначень, в межах яких можливе внесення змін до договорів оренди, укладених до набрання чинності Законом про оренду, в частині зміни цільового призначення орендованого майна». Згідно з висновком ДРС від 11.12.2020 проєкт наказу містить норми регуляторного характеру, його прийняття потребує реалізації процедур, передбачених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». ДРС погодила поданий на погодження Фондом проєкт наказу. Наказ Фонду від 22 березня 2021 року № 453 зареєстровано Мін’юстом 06 квітня 2021 року за № 447/36069;
 • розроблено на виконання пункту 54 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою від 03 червня 2020 року № 483, проєкт наказу «Про затвердження критеріїв для визначення об’єктів державної власності, щодо яких рішення про затвердження додаткових умов оренди приймається Фондом державного майна України». Згідно з висновком ДРС від 11.12.2020 проєкт наказу містить норми регуляторного характеру, його прийняття потребує реалізації процедур, передбачених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Проєкт наказу Фондом 20.11.2020 направлено на погодження до ДРС.

На виконання вимог Закону України «Про концесію» та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до цього закону розроблено:

 • проєкт наказу Фонду «Про затвердження Порядку проведення перевірки виконання умов договору оренди з метою укладення договору концесії шляхом проведення прямих переговорів з орендарем державного майна». Рішенням ДРС від 27.03.2020 № 202 відмовлено у погодженні проєкту наказую. Проект наказу та аналіз регуляторного впливу доопрацьовуються з урахування наданих зауважень для повторного подання до ДРС;
 • проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни у додаток до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних». Постанову прийнято Урядом 27 травня 2020 року за № 405.

З метою зменшення негативного впливу на діяльність орендарів державного майна карантину, запровадженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», Фондом розроблено проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання орендної плати за державне майно під час дії карантину», яку затверджено Урядом 15 липня 2020 року за № 611 (далі – постанова від 15 липня 2020 року за № 611).

2.2. Стан виконання плану щодо надходжень до державного бюджету від оренди

Загалом з 2000 року Фондом та його регіональними відділеннями забезпечено надходження до державного бюджету коштів від оренди державного майна у сумі понад 15,2 млрд грн.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» річне бюджетне завдання з надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном встановлено в розмірі 4,1 млрд грн, що у 3,41 раза більше завдання на 2019 рік.

Фондом у 2020 році забезпечено надходження коштів від оренди державного майна до Державного бюджету України в розмірі 1 300,86 млн грн, що становить 31,7 % виконання річного плану.

При цьому слід зазначити, що надходження коштів від оренди у 2020 році, не зважаючи на карантин та оновлення законодавчої бази з питань оренди державного майна, лише на 16,4 % нижче, ніж у 2019 році.

Надходження коштів від оренди у 2019 році становили 1 554,90 млн грн.

У звітному періоді регіональні відділення Фонду забезпечили надходження коштів від оренди державного майна до державного бюджету в розмірі 1 257,09 млн грн, апарат Фонду – 43,77 млн грн.

Динаміку надходження коштів від оренди державного майна до державного бюджету відображено у таблиці 2.1

Таблиця 2.1

 

Негативний вплив на динаміку надходження коштів від орендної плати у звітному періоді спричинено низкою факторів, зокрема:

 • припиненням платежів за договорами оренди ЄМК ДП «Добропіллявугілля» та його структурного підрозділу «Шахта Білозерська», внаслідок чого у 2020 році державний бюджет недоотримав 214,1 млн грн, а за договором з ТОВ «ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН» – понад 23 млн грн (припинено сплату та на-рахування у зв’язку з порушенням справи про банкрутство орендаря);
 • ТОВ «ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН» – понад 23 млн грн (припинено сплату та нарахування у зв’язку з порушенням справи про банкрутство орендаря);
 • неможливістю укладення з лютого по листопад 2020 року нових договорів оренди та призупиненням передачі майна в оренду у зв’язку з набранням чинності Закону про оренду і відсутністю низки підзаконних актів, необхідних для його реалізації. Так, лише 12 вересня набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2020 року № 820 «Про Примірні договори оренди державного майна», що дало змогу запустити процес передачі державного майна в оренду за новою прозорою процедурою;
 • призупиненням значною частиною орендарів сплати орендних платежів до державного бюджету у зв’язку неможливістю вести господарську діяльність під час дії обмежувальних карантинних заходів, запроваджених Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19). Так, тільки за договорами оренди державного майна, розташованого на території аеропортів у звітному періоді бюджет недоотримав близько 124 млн грн (заборгованість 40,1 млн грн + сума знижки 84 млн грн).

З урахуванням ситуації, що склалася, з метою підтримки малого і середнього бізнесу, подолання наслідків кризи та уникнення ускладнення соціально-економічної ситуації в державі Уряд постановою від 15 липня 2020 року № 611 встановив додаткові стимули у вигляді надання значних знижок (від 50 % до 75 %) або звільнення від сплати орендної плати певних категорій орендарів на період карантину.

Крім того, на час дії обмежувальних карантинних заходів було внесено зміни до Цивільного кодексу України щодо конкретизації обставин, за які наймач (орендар) не відповідає та звільняється від сплати орендної плати. Таким чином, орендарі, що у зв’язку з встановленими Урядом обмеженнями не використовували орендоване майно, могли скористатися правом на звільнення від сплати орендної плати.

Фондом застосовано норми зазначеної постанови до 1 631 орендаря, за результатами чого за звітний період зменшено орендну плату на 123,9 млн грн. Інформацію про 10 договорів оренди державного майна, сума знижок за якими на період дії карантинних обмежень є найбільшими наведено у додатку 6. Станом на кінець звітного періоду Фондом розглядалося питання надання знижок (звільнень) ще стосовно 106 договорів.

Співвідношення суми знижки до орендної плати за рік відображено на діаграмі 2.1

 

Діаграма 2.1

 

Надходження від орендної плати у 2020 році в розрізі видів орендованого майна відображено на діаграмі 2.2

 

Діаграма 2.2

 

2.3. Інформація про загальну кількість і структуру договорів оренди

Станом на 31.12.2020 загальна кількість чинних договорів оренди державного майна, укладених Фондом та його регіональними відділеннями, становить 15 507, у тому числі:

 • 80 договорів оренди єдиних майнових комплексів державних підприємств, у тому числі 36 договорів оренди єдиних майнових комплексів, що розташовані на непідконтрольних та окупованих територіях (порівняно з відповідним періодом минулого року менше на 7);
 • 15 180 договорів оренди нерухомого майна державних підприємств, установ, організацій (порівняно з відповідним періодом минулого року менше на 1 911);
 • 247 договорів оренди майна, що перебуває на балансі господарських товариств, з них 14 договорів оренди окремого індивідуально визначеного майна (позастатутне майно) (порівняно з відповідним періодом минулого року менше на 40).

Із зазначеної кількості договорів оренди:

 • 3 790 укладено з бюджетними установами та іншими організаціями, розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна для яких становить 1 гривню (без урахування даних АР Крим);
 • 897 договорів укладено щодо державного майна, розташованого на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополя (876 договорів), а також в населених пунктах окремих районів Донецької і Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження (21 договір). Станом на 2015 рік кількість договорів оренди державного майна, розташованого у зоні проведення операції об’єднаних сил (далі – ООС), становила 1 818 та з року в рік зменшується. Зменшення кількості таких договорів пов’язане з особливістю методології обліку цієї категорії договорів, відповідно до якої з обліку знімаються договори, строк дії яких сплив. У подальшому Фонд не мав доступу до інформації про таке державне майно. Водночас значно більша кількість договорів, що обліковуються на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополя, пояснюється тим, що Фонд не веде облік договорів оренди розташованого на цій території майна, строк дії яких закінчився. У зв’язку з цим кількість таких договорів оренди у звітності Фонду залишається незмінною.

Орендарі державного майна, розташованого на тимчасово непідконтрольних владі України територіях, згідно із статтею 7 Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» звільнені від сплати орендної плати.

Із загальної кількості договорів регіональні відділення Фонду є орендодавцями за 15 488 договорами, а апарат Фонду – за 19 договорами.

При цьому загальна площа переданого в оренду нерухомого майна станом на 31.12.2020 складає близько 7,9 млн м², з них 6,3 млн м² площі так званої комерційної оренди (всі договори оренди, крім договорів, за якими встановлено ставку 1 грн на рік).

Співвідношення площі переданого у комерційну оренду та за договорами, орендна плата за якими становить 1 грн на рік у 2020 році та за два попередні роки наведено на діаграмі 2.3

 

Діаграма 2.3

 

Виконання регіональними відділеннями Фонду річного планового завдання з надходження коштів від оренди державного майна до державного бюджету у 2020 році відображено на малюнку 2.1

 

Малюнок 2.1

 

2.4. 50 найбільших договорів оренди за розміром орендної плати: динаміка змін

Близько половини орендної плати до державного бюджету у грудні склали нарахування за 50 договорами, відображеними у рейтингу договорів з найбільшою орендною платою (додаток 7).

Інформацію щодо договорів, які втратили свої позиції у переліку договорів з найбільшою орендною платою за останній місяць звітного періоду, наведена у таблиці 2.2

 

Таблиця 2.2

 

Інформацію щодо договорів, які замінили вибувши з переліку договорів з найбільшою орендною платою за останній місяць звітного періоду, наведено у таблиці 2.3

 

Таблиця 2.3

 

2.5. Формування Переліків  об’єктів, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду

А. Формування переліку першого типу

 

З моменту введення в дію Закону про оренду до Переліку першого типу були автоматично включено всі 4 262 об’єкти оренди, які перебували у переліках цілісних майнових комплексів підприємств та їх структурних підрозділів і нерухомого майна, що може бути передане в оренду.

Першочерговим завданням Фонду стало розкриття інформації про ці об’єкти. З цією метою регіональними відділеннями було проведено роботу з балансоутримувачами державного майна щодо отримання додаткової інформації про об’єкти, які містилися в опублікованому на офіційному вебсайті Фонду у підрубриці «Переліки майна, щодо якого прийнято рішення про передачу в оренду» рубрики «Оренда» розділу «Діяльність» Переліку першого типу.

Крім того, у звітному періоді регіональними відділеннями Фонду прийнято 482 рішення про включення до Переліку першого типу нових об’єктів.

 

Б. Формування переліку другого типу

 

Суттєвих змін зазнав і механізм передачі в оренду об’єктів державної власності пільговим категоріям орендарів поза аукціоном.

Порядок передачі в оренду державного та комунального майна, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 року № 483 (далі – Порядок), поділив пільговиків на дві групи:

 • заявники, які відповідають критеріям, визначеним у абзаці другому пункту 114 Порядку (органи державної влади, місцевого самоврядування, установи і організації, діяльність яких фінансується за рахунок державного або місцевого бюджету, релігійні організації і дипломатичні представництва – орендарі, які отримують майно в оренду за заявницьким принципом);
 • заявники, які відповідають критеріям, визначеним у абзацах третьому-четвертому пункту 114 Порядку (громадські організації, музеї, приватні заклади освіти і інші заявники, які отримають майно в оренду на засадах певної конкуренції між такими заявниками або на засадах додаткового розкриття інформації про діяльність заявника).

За новим законодавством надання приміщень в оренду заявникам другої групи відбувається з урахуванням аналізу діяльності заявників і присвоєння балів кожному з передбачених законодавством параметрів такої діяльності (наприклад, заявників з числа громадських організацій) або на основі порівняння закритих цінових пропозицій заявників (наприклад, приватні заклади освіти). Застосування додаткових вимог до заявників цієї групи мало наслідком суттєве зменшення попиту на пільгову оренду державного майна протягом звітного періоду. Зокрема, з 1 лютого 2020 року орендодавці в системі Фонду не ухвалили жодного рішення про надання приміщень заявникам з другої групи пільговиків. Для порівняння, у 2019 році за старим законодавством було укладено понад 80 договорів оренди.

 

2.6. Підготовка та проведення аукціонів

На виконання вимог Закону про оренду у вересні-грудні 2020 року регіональними відділеннями проведено роботу щодо підготовки та оголошення 1 338 аукціонів на оренду об’єктів державного майна загальною площею 234,2 тис м² зі стартовою ціною 13,2 млн грн (діаграма 2.4).

 

Діаграма 2.4

 

До кінця року успішно завершено 723 аукціони на оренду (детальну інформацію наведено у таблиці 2.4), на які було подано 855 пропозицій від учасників аукціонів.

 

Таблиця 2.4

 

Загалом 11,8 % загальної кількості аукціонів були проведені за участі двох і більше учасників.

Попит на об’єкти оренди, які виставлялися на аукціони був неоднорідним. Більшим попитом користувалися об’єкти в аеропортах та великих адміністративних центрах.

Абсолютним рекордсменом по кількості учасників аукціону став об’єкт площею 30,0 м² на 1-му поверсі пасажирського терміналу «D» МА «Бориспіль», за оренду якого змагалися 6 претендентів. У ході торгів орендна плата зросла з 15 до 141 тисячі гривень.

Не менш успішним став аукціон на продовження дії договору оренди державного майна – приміщення площею 5,0 м², розташованого також у пасажирському терміналі «D» МА «Бориспіль». Участь у торгах взяли лише 2 претенденти, однак орендна плата зросла у 18 разів з 7 до 125 тисяч гривень.

 

2.7. Аналітика укладених та продовжених за новим законодавством договорів оренди державного майна

Після набуття чинності Законом про оренду передача об’єктів державної нерухомості в комерційну оренду, а також продовження терміну дії чинних договорів оренди державного майна здійснюється переважно через онлайн-аукціони.

Загалом за новими правилами у 2020 році було укладено 190 нових та продовжено дію 563 договорів оренди (детальну інформацію наведено у таблиці 2.5).

 

Таблиця 2.5

 

Крім того, за зверненнями орендарів щодо 25 договорів оренди з метою приведення у відповідність з вимогами Закону про оренду термін їх дії було збільшено до 5 років.

Інформація щодо договорів, укладених у 2020 році за результатами аукціонів на продовження договорів оренди

Перший аукціон на продовження чинного договору оренди державного майна було оголошено 25.09.2020. Загалом у 2020 році було проведено 476 таких аукціонів.

За результатами проведених аукціонів укладено або продовжено 278 договорів оренди, при цьому у:

 • 99 випадках договори укладено без підвищення ціни;
 • 134 випадках (48 % загального числа укладених договорів) за підсумками аукціонів фіксується зростання орендної плати порівнянно з останньою місячною орендної платою. Загалом таке перевищення становило 25,3 тис. грн за місяць, що складає 303,6 тис. грн у перерахунку на рік;
 • 45 випадках (16 % загального числа укладених договорів) завдяки конкуренції учасників аукціонів зафіксовано зростання орендної плати більше ніж на тисячу гривень порівняно з останньою місячною орендною платою. Загалом таке перевищення становило 198,7 тис грн за місяць (у перерахунку на рік – 2 384,4 тис грн). У 44 з наведених випадків договір був продовжений з чинним орендарем. В одному випадку договір з діючим орендарем було припинено через відмову орендаря сплачувати орендну плату у запропонованому іншим претендентом розмірі та укладено новий договір з переможцем конкурсу.

З 45 договорів, укладених із приростом орендної плати більше ніж на тисячу гривень, орендна плата зросла:

 • у 6 випадках завдяки конкуренції учасників аукціону;
 • у 39 випадках у зв’язку зі змінами законодавства, оскільки стартова орендна плата становить 1 % вартості об’єкта оренди (12 % на рік) та у багатьох випадках є вищою за ставки, які були застосовані при розрахунку орендної плати за договорами, що продовжуються.

Інформація щодо Топ-3 договорів з найбільшим зростанням ціни, які було продовжено з чинним орендарем за відсутності конкуренції з боку інших претендентів, наведено у таблиці 2.6

 

Таблиця 2.6

 

Інформація щодо Топ-3 договорів з найбільшим зростанням ціни, у яких орендар скористався своїм переважним правом в ході аукціону, в якому взяли участь інші претенденти, наведено у таблиці 2.7

 

Таблиця 2.7

 

Інформацію щодо договору оренди, укладеного з новим орендарем за результатами аукціону на продовження договору оренди, наведено у таблиці 2.8

 

Таблиця 2.8

 

2.8. Укладення та подовження договорів оренди відповідно до вимог Закону України від 10 квітня 1992 року № 2269-XII «Про оренду державного та комунального майна»

 

Протягом звітного періоду:

 • термін дії 3 159 договорів оренди було продовжено відповідно до вимог Закону України від 10 квітня 1992 року № 2269-XII «Про оренду державного та комунального майна» та перехідних положень Закону про оренду;
 • укладено 482 договори оренди відповідно до вимог Закону України від 10 квітня 1992 року № 2269-XII «Про оренду державного та комунального майна» (детальну інформацію наведено у таблиці 2.9).

 

Таблиця 2.9

 

Як вбачається з наведених у таблиці 2.9 даних, лише 3,6 % договорів оренди від загальної кількості укладених за старою процедурою договорів – укладено за результатами конкурсів. Приріст орендної плати відбувся в основному за рахунок конкурсу щодо об’єкта оренди у пасажирському терміналі F ДП «МА «Бориспіль». Орендна плата за рештою 17 договорами оренди в середньому виросла лише на 0,5 % (детальну інформацію наведено у таблиці 2.10).

 

Таблиця 2.10

 

Інформацію про пільгові договори оренди державного майна, укладені відповідно до вимог Закону України від 10 квітня 1992 року № 2269-XII «Про оренду державного та комунального майна» наведено у таблиці 2.11

 

Таблиця 2.11

 

2.9. Загальна аналітика укладених та припинених договорів 

У 2020 році припинено 2 410 договорів оренди (це на 1 738 більше, ніж укладено). Основним фактором негативної динаміки договорів (окрім відсутності нормативно-правової бази) стала складна економічна ситуація у зв’язку з пандемією COVID-19, яка призвела до різкого зниження платоспроможності орендарів та дострокового розірвання діючих договорів оренди державного майна.

Детальну інформацію щодо укладених і припинених договорів оренди наведено у таблиці 2.12

 

Таблиця 2.12

 

Інформацію про причини припинення у 2020 році договорів оренди державного майна наведено у таблиці 2.13

 

Таблиця 2.13

 

2.10. Аналіз наданих орендодавцями державного майна згод/відмов на здійснення невід’ємних поліпшень, ремонтів

Інформацію щодо надання у 2020 році Фондом та регіональними відділеннями як орендодавцями згоди на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого державного майна наведено у таблиці 2.14

 

Таблиця 2.14

 

Інформацію щодо відмови Фонду та його регіональних відділень як орендодавців на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого державного майна впродовж 2020 року наведено у таблиці 2.15

 

Таблиця 2.15

 

2.11. Робота Фонду щодо стягнення заборгованості з орендної плати до державного бюджету

Станом на 31.12.2020 заборгованість орендарів перед державним бюджетом, що не сплачена більш як три місяці підряд, становить 601 млн грн* (без врахування даних щодо орендованого майна, яке розташоване на тимчасово окупованій території АР Крим).

Динаміку заборгованості та її стягнення за останні три роки без урахування даних щодо орендованого майна, яке розташоване на території АР Крим, відображено у таблиці 2.16

 

Таблиця 2.16

 

Розмір заборгованості орендарів, що не сплачена більш як 3 місяці, у звітному періоді збільшився на 358,1 млн грн.

Основним об’єктивним фактором, що спричинив значний приріст заборгованості, є викликана пандемією COVID-19 негативна тенденція розвитку економіки в цілому та окремих її сфер (енергетичної, туристичної тощо).

Основними договорами оренди, приріст заборгованості з початку року за якими склав майже дві третини загального приросту, є:

 • договори оренди ЄМК ДП «Добропілля-вугілля» та його структурного підрозділу «Шахта Білозерська» – на 214,1 млн грн (або 253,7 млн грн за весь час оренди);
 • договори оренди у Чорноморському Миколаївському, Одеському та Білгород-Дністровському портах – на понад 23 млн грн (за весь час оренди – 38 млн грн);
 • договори оренди винзаводів в Одеській області – на 5,8 млн грн (за весь час оренди – 8,6 млн грн);
 • договори оренди державного майна в аеропортах – на 40,1 млн грн.

Крім цього, ТОВ «СРЗ» накопичено заборгованість у розмірі 29 млн грн за користування державним майном, що не було повернено.

Динаміку нарахування/сплати штрафних санкцій орендарям, які мають заборгованість перед державним бюджетом зі сплати орендної плати, без урахування даних щодо орендованого майна, яке розташоване на території АР Крим, відображено у таблиці 2.17

 

Таблиця 2.17

 

Динаміку сплати орендарями заборгованості, що утворилася у попередніх звітних періодах, відображено у таблиці 2.18

 

Таблиця 2.18

 

Інформацію щодо договорів оренди, за якими орендодавцями у звітному періоді нараховувалася найбільшу суму неустойки за користування майном, яке не було повернуто після припинення договору оренди у встановленому законодавством порядку, відображено у додатку 11.

 

2.12. Втрати  державного бюджету в АРК та ООC

Протягом звітного періоду Фондом продовжувалася робота щодо фіксації суми недоотриманої орендної плати за договорами оренди державного майна, яке розташоване на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополя, у зоні проведення ООС.

Так, Фондом у процесі здійснення заходів з контролю за договорами оренди було зафіксовано орієнтовні суми недоотриманої за 2020 рік орендної плати в розмірі:

 • 21,4 млн грн – за договорами оренди державного майна, яке розташоване на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополя, виникнення якої пов’язане з її незаконною анексією;
 • 97,3 млн грн – за договорами оренди державного майна, яке розташоване на території Донецької та Луганської областей, що пов’язане з проведенням бойових дій на цих територіях.

Зазначена інформація узагальнюється та надається на звернення правоохоронних органів з метою захисту майнових прав держави, а також на запити іншим органам державної влади.

2.13. Повернення майна орендованих ЄМК після закінчення/розірвання договорів оренди

Єдині майнові комплекси є складними господарськими об’єктами із завершеним циклом виробництва продукції (робіт, послуг) і включають в себе як майно, призначене для діяльності підприємства, зокрема, будівлі, споруди, устаткування, інвентар, так і права, зокрема, на земельні ділянки, права вимоги тощо, що зумовлює додаткові особливості та труднощі при поверненні їх після закінчення терміну дії договорів оренди.

Так, станом на кінець звітного періоду не було повернено у встановленому порядку майно щодо 17 припинених договорах оренди ЄМК державних підприємств та їх структурних підрозділів (без урахування непідконтрольних та окупованих територій).

Основними причинами несвоєчасного повернення майна з оренди є відмова зі сторони орендаря та відсутність чіткої позиції щодо повернення з боку уповноважених органів управління. Детальну інформацію розміщено на офіційному вебсайті Фонду.

 

Додаток 6 Інформація щодо десяти договорів оренди державного майна, суми знижок за якими на період дії карантинних обмежень є найбільшими PDFXLSX
Додаток 7 ТОП 50 договорів оренди (перелік договорів з найбільшою орендною платою за останній місяць звітного періоду) PDFXLSX
Додаток 8 Інформація щодо договорів оренди держаного майна, припинених у звітному періоді після приватизації PDFXLSX
Додаток 9 Інформація щодо наданих у 2020 році згод на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого державного майна PDFXLSX
Додаток 10 Інформація щодо найбільших боржників з орендної плати PDFXLSX
Додаток 11 Інформація щодо договорів оренди, за якими орендодавцями у звітному періоді нараховувалася найбільшу суму неустойки за користування майном, яке не було повернуто після припинення договору оренди у встановленому законодавством порядку PDFXLSX
Річна і квартальна звітність
Попередній запис
Звіт за 19 тиждень 03.05.2021 – 09.05.2021
Наступний запис
Чорнобиль: гараж зі складом площею 937 м² вакантний для оренди на онлайн-аукціоні
Меню