Головна » Про Комісію з оскаржень

Про Комісію з оскаржень

 

Скарги та пропозиції щодо проведення аукціонів з передачі в оренду державного та комунального майна.

Для забезпечення реалізації права на подання скарг та пропозицій Мінекономіки утворюється постійно діючий колегіальний орган – Комісія з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна, у тому числі електронних аукціонів (далі – Комісія).

Яке відношення до Комісії має Фонд державного майна України?

До складу комісії входять, зокрема, два представники Фонду державного майна.

Загальна кількість членів Комісії становить – 6 осіб.

Як Комісія здійснює свою діяльність?

Формою роботи комісії є засідання.

Перше засідання Комісії відбулося 23.11.2020. Станом на 03.03.2021 відбулося 9 засідань. Загалом розглянуто 22 скарги.

Хто має право на подання скарг?

 • учасник аукціону;
 • користувач інтернету, який не зміг взяти участь в аукціоні з незалежних від нього причин;
 • орендодавць;
 • оператор електронного майданчика.

Важливо: подання скарги іншою особою, ніж зазначені вище, є підставою для залишення такої скарги без розгляду.

Як подати скаргу до Комісії?

Подання скарги в паперовій формі здійснюється шляхом надсилання до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства на адресу: 01008, м. Київ,
вул. Грушевського, буд. 12/2.

Подання скарги в електронній формі здійснюється шляхом надсилання на електронну адресу: meconomy@me.gov.ua.

Посилання на форми подання скарг та пропозицій.

Скільки чекати на рішення Комісії?

Строк розгляду скарг та пропозицій становить 20 робочих днів з дати їх реєстрації Мінекономіки, та може бути продовжений за рішенням Комісії на 10 робочих днів з обґрунтуванням причини продовження строку.

Яке рішення може бути прийняте Комісією?

 • про встановлення або відсутність порушень порядку організації, проведення аукціонів та вжиття заходів для усунення таких порушень;
 • доводення до відома адміністратора електронної торгової системи обставини та факти, викладені у скарзі або пропозиції, та рішення комісії;
 • надати рекомендації щодо вдосконалення процесу проведення аукціонів.

ВАЖЛИВО: КОМІСІЯ НЕ НАДІЛЕНА ПОВНОВАЖЕННЯМИ ЩОДО СКАСУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АУКЦІОНІВ ТА/АБО ДИСКВАЛІФІКАЦІЇ ЇХ УЧАСНИКІВ.

Коли Комісія може не розглянути скаргу?

 • скаржник подає скаргу щодо того самого порушення, аукціону та/або лоту аукціону та з тих самих підстав, що вже були предметом розгляду комісією і щодо яких комісією прийнято відповідне рішення (крім випадку, коли у повторній скарзі зазначені факти та обставини, які не були предметом розгляду на засіданні комісії);
 • усунення орендодавцем порушень, зазначених у скарзі;
 • до дня подання скарги орендодавцем прийнято рішення про відміну аукціону чи визнання його таким, що не відбувся, крім випадку оскарження будь-якого з таких рішень;
 • подання скарги особою, яка не може бути скаржником.

Нормативно-правові документи:

Процедуру подання, розгляду скарг та пропозицій стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна, порядок формування, функціонування та повноваження комісії з розгляду скарг та підготовки пропозицій встановлено Порядком подання, розгляду скарг та пропозицій стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.2020 № 647.

 

Меню