Головна » Про оренду

Про оренду

Що таке оренда?

Оренда державного майна – це передача майна, що перебуває на балансі органів державної влади, державних організацій, установ та державних підприємств, у тимчасове платне користування іншим юридичним або фізичним особам.

Важливо, що законодавство про оренду державного майна не поширюється на майно господарських товариств, контрольний пакет акцій яких належить державі. Однак за рішенням органів управління таких господарських товариств законодавство про оренду державного майна може бути поширене на їхнє майно. 

Фонд державного майна України та його регіональні відділення виступають орендодавцями таких об’єктів – тобто посередником між балансоутримувачами та орендарями. Втім, якщо площа об’єкта не перевищує 400 м² на одного балансоутримувача, орендодавцем такого об’єкта може виступати безпосередньо сам балансоутримувач. 

Бази даних майна, вільного для оренди, містять:

  • Перелік об’єктів державного майна “першого типу”, тобто об’єктів нерухомості, передача яких здійснюється через онлайн-аукціони;
  • Перелік об’єктів державного майна “другого типу”, тобто об’єктів, які передаються без проведення онлайн-аукціону пільговим категоріям орендарів, визначених у Статті 15 Закону про оренду; 
  • Перелік договорів оренди, строк дії яких закінчився, і які підлягають продовженню на онлайн-аукціоні. Довідково: Фонд державного майна виступає орендодавцем по більш ніж 11 тисячах чинних договорів оренди, які згідно з Законом мають бути продовженні через електронні аукціони.

Головні нормативні акти, що регулюють сферу оренди державного майна в Україні:

  1. Закон України “Про оренду державного та комунального майна”;
  2. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020 року № 483 “Деякі питання оренди державного та комунального майна” (якою затверджено Порядок передачі в оренду державного та комунального майна);
  3. Постанова Кабміну Міністрів України від 12 серпня 2020 року № 820 “Про затвердження примірних договорів оренди державного майна”;
  4. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 року № 786 “Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу”.
Меню