Головна » Роз'яснення законодавства » Щодо зарахування/перерахування гарантійного, реєстраційного, авансового внесків (порядок, строки, контроль та розмір)

Щодо зарахування/перерахування гарантійного, реєстраційного, авансового внесків (порядок, строки, контроль та розмір)

Питання 1:
Чи повинен орендодавець відкривати казначейський/банківський рахунок для зарахування реєстраційних та гарантійних внесків, які перераховуються оператором електронного майданчика?

Питання 2:
Який порядок подальшого використання орендодавцем коштів реєстраційного та гарантійного внесків, що надходять на його рахунки?

Запит Донецької обласної державної адміністрації

Відповідь: Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський/банківський рахунок, зазначений орендодавцем в оголошенні, суми сплачених учасниками реєстраційних внесків протягом п’яти робочих днів з дати проведення електронного аукціону.

Уразі невиконання переможцем електронного аукціону однієї з вимог, передбачених Порядком передачі в оренду державного та комунального майна,  а також у разі коли переможець електронного аукціону не відповідає вимогам Закону України «Про оренду державного та комунального майна», сплачені гарантійний та реєстраційний внески не повертаються такому переможцю та перераховуються оператором електронного майданчика, через якого надано найвищу цінову пропозицію, на казначейський рахунок зазначений орендодавцем в оголошенні, протягом п’яти робочих днів з дня настання подій визначених вище.

В подальшому суми реєстраційних та гарантійних внесків, які перераховані на казначейський рахунок, зазначений орендодавцем,перераховуються на казначейський рахунок бюджету як надходження від орендної плати.

Детальна відповідь: лист ФДМУ від 25.11.2020 № 10-16-24007.

Питання 3:
Прошу роз’яснити: які строки перерахування орендодавцем належних балансоутримувачу сум авансового внеску та порядок сплати нарахованого на нього ПДВ?

Лист  державного підприємства «Одеський морський торговельний порт» від 23.12.2020 № 41-15/1-377/2358

Відповідь: Відповідно до пункту 121 Порядку до укладення договору оренди або в день його підписання потенційний орендар, який відповідає вимогам,передбаченим Законом та цим Порядком, зобов’язаний сплатити на рахунок орендодавця авансовий внесок у розмірах та порядку, передбаченому проектомдоговору оренди майна, опублікованому в інформаційному повідомленні.

Крім того, така вимога деталізована Примірним договором орендинерухомого майна, іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до державної власності (далі – Примірний договір), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2020 року № 820.

У свою чергу Порядком та Примірним договором не встановлено чіткихстроків перерахування орендодавцем належних балансоутримувачу сумавансового внеску.

Тому, з метою оптимізації робочого часу структурних підрозділів регіональних відділень Фонд рекомендує регіональним відділенням перераховувати належні суми авансового внеску балансоутримувачу майна та до державного бюджету одночасно із перерахуванням сум забезпечувального депозиту, тобто в десятиденний строк з дня надходження відповідних коштів на рахунок регіонального відділення.

При цьому, з метою додержання вимог податкового законодавства, Фонд звертає увагу на необхідності сплати орендарями авансового внеску разом з нарахованим ПДВ.

У свою чергу, орендодавці, отримавши авансовий внесок разом з ПДВ, розподіляють кошти відповідно до пункту 16 «Змінюваних умов договору» та перераховують відповідну частину отриманого авансового внеску балансоутримувачу разом із усією сумою отриманого ПДВ.

Детальна відповідь: лист ФДМУ від 02.03.2021 № 10-16-4448

Пропозиція Фонду державного майна України щодо внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 «Про бюджетну кваліфікацію» у зв’язку з неможливістю здійснювати контроль та аналіз перерахованих операторами електронних майданчиків коштів від сплати гарантійних та реєстраційних внесків.

Звернення ФДМУ від 04.12.2020 № 10-16-24913

Наказом від 30.12.2020 № 827 Міністерством фінансів України внесені зміни до наказу Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 «Про бюджетну кваліфікацію» та доповнено Класифікацію доходів бюджету кодом 21082400 «Кошти гарантійного та реєстраційного внесків, що визначені Законом України «Про оренду державного та комунального майна», які підлягають перерахуванню оператором електронного майданчика до відповідного бюджету».

Відповідь: лист Міністерства фінансів України від 31.12.2020 № 35020-12-5/41232

В оголошеннях про передачу в оренду майна на аукціонах, які будуть оголошені у 2021 році, але дата їх проведення відбудеться у 2022 році, орендодавцям необхідно зазначати два розміри реєстраційних внесків та два розміри гарантійних внесків (у 2021 році та у 2022 році).

У разі сплати потенційними орендарями реєстраційних та гарантійних внесків у 2021 році застосовуються їх розміри, визначені у 2021 році, в свою чергу у разі сплати потенційними орендарями реєстраційних та гарантійних внесків у 2022 році – визначені у 2022 році.

Детальне роз’яснення: лист ФДМУ від 15.12.2021 № 10-16-29735.

Роз'яснення законодавства
Попередній запис
Інформаційний бюлетень актуальних аукціонів з оренди об`єктів державної нерухомості (20 грудня 2021 року)
Наступний запис
Вигідна пропозиція оренди в Києві: оголошено аукціон з оренди частини складу площею 2 620,9 м²
Меню