Головна » Роз'яснення законодавства » Щодо визначення строку договору оренди при продовженні чинних договорів оренди

Щодо визначення строку договору оренди при продовженні чинних договорів оренди

Стосовно терміну, на який може бути продовжено чинний договір оренди

Закон України від 03 жовтня 2019 року № 157-IX «Про оренду державного та комунального майна України» (далі – Закон про оренду) набрав чинність 27 грудня 2019 року та введено в дію з
01 лютого 2020 року відповідно до пункту 1 Прикінцевих та перехідних положень Закону про оренду.

Порядок передачі в оренду державного та комунального майна (далі – Порядок) затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 року № 483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна».

Відповідно до частини третьої статті 9 Закону про оренду строк договору оренди не може становити менше п’яти років, крім випадків, визначених Порядком.

Згідно з пунктом 53 Порядку строк оренди становить п’ять років. Менш тривалий строк може бути встановлений, зокрема, якщо потенційним орендарем заявлено менш тривалий строк.

Строк оренди визначається під час затвердження умов оренди майна.

Додаткові умови оренди майна розробляються орендодавцем на підставі пропозицій балансоутримувача, уповноваженого органу управління або з власної ініціативи орендодавця (пункт 54 Порядку).

Серед додаткових умов, визначених у пункті 54 Порядку, умови щодо менш тривалого строку оренди, ніж передбаченим пунктом 53 Порядку немає.

Наприклад, якщо потенційним орендарем подано пропозицію щодо строку оренди 5 років, а уповноваженим  органом управління, при погодженні передачі в оренду, визначено менший строк, строк оренди 5 років може бути визначено відповідно до норм Закону про оренду та Порядку.

Також, якщо договір, який продовжується на аукціоні, було укладено на строк до 3 років, а орендар подав заяву на продовження на строк 5 років, то строк 5 років може бути встановлено відповідно до Закону про оренду та Порядку.

Продовження договорів оренди здійснюється за результатами проведення аукціону відповідно до статті 18 Закону про оренду.

Договори оренди можуть бути продовжені на той самий строк, на який вони були укладені, на підставі заяви орендаря про продовження договору, поданої орендодавцю не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку дії договору оренди.

Будь-яке рішення  про продовження договорів оренди, як за результатами проведення аукціону так і без проведення аукціону, приймаєтся орендодавцем відповідно до статті 18 Закону про оренду та пунктів 141 і 144 Порядку.

Тобто, у випадку коли орендарем подано заяву про продовження договору на строк, визначений договором, а органом управління майном надано дозвіл на продовження договору оренди на строк менший, ніж передбачений договором оренди, договір відповідно до норм Закону про оренду може бути продовжено на строк, запропонований орендарем і який було визначено договором.

Питання Прошу роз’яснити: порядок визначення строку договору у разі пролонгації договору оренди на той самий строк, а саме: чи у такому випадку враховується фактичний строк дії договору оренди, тобто строк на який укладено договір оренди з додаванням всіх строків на який договір продовжено; чи строк на який укладено договір, без врахування строків продовження договору?

Звернення громадянина Капран Г. А. від 28.10.2020 № 17/К-1623

Відповідь:

Частиною третьою статті 18 Закону про оренду передбачено, що договори оренди можуть бути продовжені на той самий строк, на який вони були укладені, на підставі заяви орендаря про продовження договору, поданої орендодавцю не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку дії договору оренди.

Тобто, у випадку коли орендарем подано заяву про продовження договору на строк, визначений договором, а органом управління майном надано дозвіл на продовження договору оренди на строк, менший ніж передбачений договором оренди, договір відповідно до норм Закону про оренду може бути продовжено на строк, запропонований орендарем  і який було визначено договором.

З врахуванням норм статті 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (щодо строку оренди) та пунктів 53 та 54 Порядку зазначаємо, що строк оренди за договором, який підлягає продовженню на аукціоні, розраховується як сукупність всіх строків оренди за договором, що продовжується, починаючи з дати його укладення, але при цьому такий строк не може перевищувати 5 років (окрім наявності додаткової умови оренди майна, якою визначений більший строк).

Детальна відповідь: лист ФДМУ від 10.12.2020 № 10-16-25296

Роз'яснення законодавства
Попередній запис
Щодо можливості оренди окремих об’єктів державної власності
Наступний запис
Щодо оцінки об’єкта оренди, затвердження актів оцінки майна (висновків про вартість) та рецензування звіту про оцінку майна
Меню