Головна » Рішення Комісії » Витяг з протоколу засідання комісії від 14.01.2021

Витяг з протоколу засідання комісії від 14.01.2021

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ

засідання комісії з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна, у тому числі електронних аукціонів (далі – Комісія)

  

м. Київ                                                                                                                14 січня 2021 р.                                                                                                             

Враховуючи наявність кворуму (6 чоловік), засідання Комісії відкрито для забезпечення можливості розгляду, обговорення та голосування по питаннях відповідно до порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Розгляд скарг:

1.1. ПАТ «Інститут паперу» від 11.12.2020 №  07-12.

 1. 2. ПАТ «Інститут паперу» від 17.12.2020 № 08-12.
 2. 3. ТОВ «ФЛБ Транс» від 08.12.2020.
 3. 4. ТОВ «ФЛБ Транс» (повторно) від 08.12.2020.
 4. 5. ТОВ «Смарт Логістик Систем» від 16.12.2020 № 37/12/2020.
 5. 6. ТОВ «Смарт Логістик Систем» від 16.12.2020 № 38/12/2020.

По питанню № 1:

 1. Щодо розгляду скарги ПАТ «Інститут паперу» від 11.12.2020 № 07-12.

До Комісії надійшла скарга ПАТ «Інститут паперу» (далі – Скаржник 1)  від 11.12.2020 №  07-12.

Зміст скарги: 03.12.2020 в електронній торговій системі проведено аукціон UA-PS-2020-11-04-000016-1 на право оренди нерухомого державного майна (12 кімнат і 2 коридори, які їх об’єднують) загальною площею 251,2 кв. м, на сьомому поверсі 9-ти поверхового адміністративного будинку за адресою: м. Київ, Генерала Алмазова 18/7, організатором якого є Український державний геологорозвідувальний інститут (УКРДГРІ) (далі – Організатор 1).

В аукціоні взяли участь 20 учасників, в тому числі Скаржник 1. Згідно з протоколом електронного аукціону, сформованим 03.12.2020, переможцем визначено ТОВ «АФЕС РЕСУРС», як учасника який надав найбільшу цінову пропозицію.

По суті скарги скаржником заявлено наступне:

організатором не було розміщено оголошення про проведення аукціону на право оренди нерухомого майна відповідно до вимог статті 12 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (далі – Закон) та пунктів 26, 51, 55 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 (далі – Порядок);

відсутня письмова згода Орендодавця на передачу майна в суборенду згідно з  вимогами статті 22 Закону та пунктів 169, 170 Порядку, що не дало скаржнику зробити однозначний висновок, що майно може бути передано в суборенду;

проект договору оренди нерухомого майна не відповідає положенням Закону;

все нерухоме майно УКРДГРІ перебуває під арештом відповідно до постанов державних виконавців Оболонського районного відділу ДВС про арешт майна боржника від 16.02.2020 та 21.10.2019. Вказана інформація не була доведена Організатором 1 до учасників аукціону, що могло істотно вплинути на цінові пропозиції учасників;

цільове призначення земельної ділянки, на якій розміщено адміністративну будівлю, – експлуатація та обслуговування будівлі. Скаржник вважає, що у проекті договору оренди доцільно зазначити, що майно може бути використане за цільовим призначенням для розміщення офісних приміщень, коворкінгів.

Скаржник 1 вимагає скасувати результати електронного аукціону; прийняти рішення про відміну електронного аукціону; зобов’язати Організатора 1 усунути допущені при публікації істотних умов електронного аукціону порушення законодавства.

За результатами  розгляду скарги Комісією встановлено наступне.

Згідно з пунктами 26 та 55 Порядку орендодавець є відповідальним за інформацію, зазначену в оголошенні про передачу майна в оренду.

Пунктом 55 Порядку встановлені обов’язкові вимоги до оголошення про передачу майна в оренду. Зокрема, згідно з пунктом 55 Порядку в оголошенні має міститися інформація про об’єкт оренди, що міститься в Переліку першого типу, в обсязі, визначеному пунктом 26 Порядку.

Відповідно до проведеного аналізу сторінки електронного аукціону, оголошення про передачу майна в оренду не відповідає вимогам пункту 55 Порядку. Зокрема, в оголошенні відсутня обов’язкова інформація, наявність якої передбачена пунктом 55 Порядку: інформація про об’єкт оренди, що міститься в Переліку першого типу, в обсязі, визначеному пунктом 26 Порядку; пропонований строк оренди; загальна і корисна площа об’єкта; погодження уповноваженого органу управління на передачу майна в оренду; інформація про можливість передачі майна в суборенду.

Разом з цим, згідно з даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, майно УКРДГРІ перебуває під арештом.

Законом та Порядком не заборонено передавати в оренду майно, щодо якого є обтяження. Проте, інформація про арешт майна УКРДГРІ не була зазначена у оголошенні про передачу майна в оренду, що є порушенням вимог статті 769  Цивільного кодексу України та відповідно пунктів 26 та 55 Порядку в частині публікації інформації про об’єкт оренди та вимог до оголошення про передачу майна в оренду.

Відповідно до пункту 51 Порядку, проект договору оренди, що розміщується в оголошенні про передачу майна в оренду на аукціоні, повинен містити всю інформацію, передбачену примірним договором оренди, крім інформації про особу орендаря та орендну плату.

Відповідно до частини першої статті 16 Закону договір оренди формується на підставі примірного договору оренди, що затверджується Кабінетом Міністрів України – щодо майна державної власності.

Проект договору оренди нерухомого майна, що належить до державної власності, розміщений Організатором 1, по формі не відповідає Примірному договору оренди державного майна затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2020 № 820 «Про затвердження примірних договорів оренди державного майна».

Земельна ділянка, на якій розміщено адміністративну будівлю, приміщення якої передаються в оренду, не є лотом аукціону.

ВИРІШИЛИ:

 1. Встановити наявність порушення Організатором 1 (УКРДГРІ) порядку організації, проведення електронного аукціону, в частині невідповідності оголошення про передачу майна в оренду вимогам пункту 55 Порядку та невідповідності проекту договору оренди пункту 51 Порядку.
 2. Рекомендувати Організатору 1 (УКРДГРІ) вжити заходів для усунення порушень порядку організації, проведення електронного аукціону.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 6 голосів

«проти» – немає

«утримались»  – немає

 1. Щодо розгляду скарги ПАТ «Інститут паперу» від 17.12.2020 № 08-12.

До Комісії надійшла скарга ПАТ «Інститут паперу» (далі – Скаржник 1)  від 17.12.2020 №  08-12.

Зміст скарги: 11.12.2020 в електронній торговій системі проведено аукціон UA-PS-2020-11-10-000053-1 на право  оренди  нерухомого державного майна (6 кімнат і коридор, який їх об’єднує), загальною площею 129,9 кв. м, на дев’ятому поверсі 9-ти поверхового адміністративного будинку за адресою: м. Київ, Генерала Алмазова 18/7, організатором якого є Український державний геологорозвідувальний інститут (УКРДГРІ) (далі – Організатор 1).

В аукціоні взяли участь 9 учасників, в тому числі Скаржник 1. Згідно з протоколом електронного аукціону, сформованим 11.12.2020, переможцем визначено Ткачук Наталію Олегівну, як учасника який надав найбільшу цінову пропозицію.

По суті скарги скаржником заявлено наступне:

організатором не було розміщено оголошення про проведення аукціону на право оренди нерухомого майна відповідно до вимог статті 12 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (далі – Закон) та пунктів 26, 51, 55 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 (далі – Порядок);

відсутня письмова згода Орендодавця на передачу майна в суборенду згідно з  вимогами статті 22 Закону та пунктів 169, 170 Порядку, що не дало скаржнику зробити однозначний висновок, що майно може бути передано в суборенду;

проект договору оренди нерухомого майна не відповідає положенням Закону;

все нерухоме майно УКРДГРІ перебуває під арештом відповідно до постанов державних виконавців Оболонського районного відділу ДВС про арешт майна боржника від 16.02.2020 та 21.10.2019. Вказана інформація не була доведена Організатором 1 до учасників аукціону, що могло істотно вплинути на цінові пропозиції учасників;

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.08.2020 № 1010-р «Про передачу об’єктів державної власності до Фонду державного майна» визначено передати УКРДГРІ із сфери управління Держгеонадра до сфери управління Фонду державного майна України. Скаржник вважає, що таким чином прийнято рішення про приватизацію УКРДГРІ, а у разі прийняття рішення про приватизацію майно не може бути передано в оренду.

відсутнє погодження Фонду державного майна України, як органу управління, на передачу майна в оренду;

цільове призначення земельної ділянки, на якій розміщено адміністративну будівлю, – експлуатація та обслуговування будівлі. Скаржник вважає, що у проекті договору оренди доцільно зазначити, що майно може бути використане за цільовим призначенням для розміщення офісних приміщень, коворкінгів.

Скаржник 1 вимагає скасувати результати електронного аукціону; прийняти рішення про відміну електронного аукціону; зобов’язати Організатора 1 усунути допущені при публікації істотних умов електронного аукціону порушення законодавства.

За результатами  розгляду скарги Комісією встановлено наступне.

Згідно з пунктами 26 та 55 Порядку орендодавець є відповідальним за інформацію, зазначену в оголошенні про передачу майна в оренду.

Пунктом 55 Порядку встановлені обов’язкові вимоги до оголошення про передачу майна в оренду. Зокрема, згідно з пунктом 55 Порядку в оголошенні має міститися інформація про об’єкт оренди, що міститься в Переліку першого типу, в обсязі, визначеному пунктом 26 Порядку.

Відповідно до проведеного аналізу сторінки електронного аукціону, оголошення про передачу майна в оренду не відповідає вимогам пункту 55 Порядку. Зокрема, в оголошенні відсутня обов’язкова інформація, наявність якої передбачена пунктом 55 Порядку: інформація про об’єкт оренди, що міститься в Переліку першого типу, в обсязі, визначеному пунктом 26 Порядку; пропонований строк оренди; загальна і корисна площа об’єкта; погодження уповноваженого органу управління на передачу майна в оренду; інформація про можливість передачі майна в суборенду.

Разом з цим, згідно з даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, майно УКРДГРІ перебуває під арештом.

Законом та Порядком не заборонено передавати в оренду майно, щодо якого є обтяження. Проте, інформація про арешт майна УКРДГРІ не була зазначена у оголошенні про передачу майна в оренду, що є порушенням вимог статті 769  Цивільного кодексу України та відповідно пунктів 26 та 55 Порядку в частині публікації інформації про об’єкт оренди та вимог до оголошення про передачу майна в оренду.

Відповідно до пункту 51 Порядку, проект договору оренди, що розміщується в оголошенні про передачу майна в оренду на аукціоні, повинен містити всю інформацію, передбачену примірним договором оренди, крім інформації про особу орендаря та орендну плату.

Відповідно до частини першої статті 16 Закону договір оренди формується на підставі примірного договору оренди, що затверджується Кабінетом Міністрів України – щодо майна державної власності.

Проект договору оренди нерухомого майна, що належить до державної власності, розміщений Організатором 1, по формі не відповідає Примірному договору оренди державного майна затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2020 № 820 «Про затвердження примірних договорів оренди державного майна».

Земельна ділянка, на якій розміщено адміністративну будівлю, приміщення якої передаються в оренду, не є лотом аукціону.

Представником Фонду державного майна України відзначено, що  на сьогодні розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.08.2020 № 1010-р «Про передачу об’єктів державної власності до Фонду державного майна» не реалізовано в частині передачі УКРДГРІ із сфери управління Держгеонадра до сфери управління Фонду державного майна України,  акт приймання-передачі не підписаний. Таким чином, уповноваженим органом управління УКРДГРІ є Держгеонадра.

Водночас, в оголошенні про передачу майна в оренду відсутнє погодження Держгеонадра  на передачу майна в оренду.

Також слід зазначити, що на сьогодні УКРДГРІ не перебуває у переліку об’єктів, що підлягають приватизації.

ВИРІШИЛИ:

 1. Встановити наявність порушення Організатором 1 (УКРДГРІ) порядку організації, проведення електронного аукціону, в частині невідповідності оголошення про передачу майна в оренду вимогам пункту 55 Порядку та невідповідності проекту договору оренди пункту 51 Порядку.
 2. Рекомендувати Організатору 1 (УКРДГРІ) вжити заходів для усунення порушень порядку організації, проведення електронного аукціону.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 6 голосів

«проти» – немає

«утримались»  – немає

 1. Щодо розгляду скарги ТОВ «ФЛБ ТРАНС» від 08.12.2020

До Комісії  15.12.2020 надійшла скарга ТОВ «ФЛБ ТРАНС» від 08.12.2020  (далі – Скаржник 2) від 08.12.2020 на дії Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях (далі – Організатор 2).

Зміст скарги: 01.12.2020 в електронній торговій системі проведено аукціон UA-PS-2020-11-03-000043-2 на право оренди державного майна – будівлі ремонтного цеху (літ. «Б»), загальною площею 1 806,20 кв. м, за адресою: м. Одеса, вул. М. Боровського, 32.

В аукціоні взяли участь 5 учасників, в тому числі Скаржник 2 та ТОВ «Строй-Техторг» (переможець аукціону).

Скаржник 2 заявив, що переможець аукціону не в повному обсязі розкрив інформацію про кінцевого бенефіціарного власника, що є порушенням вимог статті 13 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (далі – Закон).

Скаржник 2 вимагає встановити порушення Організатором 2 аукціону порядку організації, проведення аукціону.

За результатами  розгляду скарги Комісією встановлено наступне.

Відповідно до частини третьої статті 13 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (далі – Закон) для участі в аукціоні потенційний орендар подає в ЕТС заяву на участь в аукціоні, вимоги до якої встановлюються адміністратором ЕТС, в електронній формі. До заяви, зокрема додається інформація про кінцевого бенефіціарного власника. Якщо особа не має кінцевого бенефіціарного власника, зазначається інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника і причина його відсутності.

Скаржник 2 звертає увагу, що відповідно до абзацу другого статті 4 Закону не можуть бути орендарями, зокрема, юридичні особи, інформація про бенефіціарних власників яких не розкрита в порушення вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

Водночас, Комісією відзначено, що посилання на абзац другий статті 4 Закону не відповідає змісту зазначених положень. Ці статті не регламентують зазначену Скаржником 2 інформацію.

Скаржник 2 вважає, що ненадання переможцем аукціону ТОВ «Строй-Техторг» даних про дату народження, країну громадянства, серію та номер паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, є прямим порушенням статей 4 та 13 Закону.

Водночас слід зазначити, що відповідно до частини другої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» зазначена інформація про юридичну особу міститься в  Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР).

Оскільки інформація про кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «Строй-Техторг» міститься в ЄДР, не вбачається порушень Організатором порядку організації, проведення електронного аукціону UA-PS-2020-11-03-000043-2.

Разом з тим Комісією відзначено, що відповідно до частини четвертої статті 4 Закону не можуть бути орендарями фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції», а також пов’язані з ними особи.

Однією з  умов проведення аукціонів на право оренди державного та комунального майна є недопущення до участі в них осіб, що є резидентом держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором.

Водночас, Закон не містить положень і механізмів ідентифікації фізичних та юридичних осіб, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

ВИРІШИЛИ:

 1. Встановити відсутність порушень у діях Організатора 2 порядку організації, проведення електронного аукціону.
 2. Фонду державного майна України, Мінекономіки під час розгляду та підготовки проектів нормативно-правових актів з питань удосконалення законодавства у сфері орендних відносин урегулювати питання щодо обов’язкового механізму ідентифікації кінцевих бенефіціарних власників.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 6 голосів

«проти»  – немає

«утримались»  – немає

 1. Щодо розгляду скарги ТОВ «ФЛБ ТРАНС» від 08.12.2020

До Комісії  22.12.2020 надійшла скарга ТОВ «ФЛБ ТРАНС» від 08.12.2020 щодо аукціону UA-PS-2020-11-03-000043-2 на дії Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях, зміст якої є аналогічним змісту скарги, отриманої 15.12.2020.

Відповідно до підпункту 1 пункту 25 Порядку подання, розгляду скарг та пропозицій стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.2020 № 64,  скарга залишається без розгляду комісією в разі, коли скаржник подає скаргу щодо того самого порушення, аукціону та/або лоту аукціону та з тих самих підстав, що вже були предметом розгляду комісією і щодо яких комісією прийнято відповідне рішення (крім випадку, коли у повторній скарзі зазначені факти та обставини, які не були предметом розгляду на засіданні комісії).

Оскільки Комісією прийнято рішення щодо аукціону  UA-PS-2020-11-03-000043-2 друга скарга «ФЛБ ТРАНС» не підлягає розгляду згідно пункту 25 Порядку розгляду скарг.

ВИРІШИЛИ:

 1. Скарга не підлягає розгляду згідно з пунктом 25 Порядку розгляду скарг.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 6 голосів

«проти» – немає

«утримались»  – немає

 1. Щодо розгляду скарги ТОВ «Смарт Логістик Систем» від 16.12.2020 № 37/12/2020.

До Комісії  надійшла скарга ТОВ «Смарт Логістик Систем» (далі – Скаржник 3)  від 16.12.2020 № 37/12/2020 на дії оператора ЕТС ТОВ «Закупки.пром.уа».

Зміст скарги: 07.12.2020 в електронній торговій системі був проведений аукціон UA-PS-2020-11-16-000042-3 на продовження договору оренди від 21.07.2014 № 1595 державного майна – частини приміщення № 1.1.17 на першому поверсі пасажирського терміналу «D» площею 3,9 кв. м, що розміщене за адресою: Київська область,                       м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», в якому взяли участь два учасника:
Скаржник 3 та ТОВ «Перша прокатна компанія» (чинний орендар).

Згідно з протоколом електронного аукціону найвищу цінову пропозицію за лот запропонував Скаржник 3.

Скаржник 3 зазначає, що 10.12.2020 ним було підписано протокол про результати аукціону та надіслано оператору ЕТС ТОВ «Закупки.пром.уа», через який зроблено цінову пропозицію.

11.12.2020 скаржник на свою електронну адресу отримав лист
ТОВ «Закупки.пром.уа», в якому повідомлено, що переможцем аукціону є чинний орендар, оскільки він скористався переважним правом на продовження договору оренди.

Скаржник 3 вважає, що дії «Закупки.пром.уа» суперечать чинному законодавству, оскільки відповідно до пункту 149 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 (далі – Порядок), орендар реалізовує своє переважне право в ході аукціону, а не після його проведення.

Скаржник зазначає, що в ході аукціону чинний орендар не скористався своїм переважним правом, а на наступний день звернувся з заявою в якій зазначив, що згоден на сплату орендної плати, що дорівнює ціновій пропозиції Скаржника 3.

Також Скаржник 3 зазначає, що Закон України «Про оренду державного та комунального майна» не передбачає права ТОВ «Закупки.пром.уа», як оператора електронного майданчика, вносити зміни у сформований та оприлюднений протокол аукціону.

Скаржник 3 вимагає встановити, що дії ТОВ «Закупки.пром.уа» по визнанню переможцем чинного орендаря ТОВ «Перша прокатна компанія» порушують порядок організації та проведення аукціонів та зобов’язати ТОВ «Закупки.пром.уа» вжити заходів щодо усунення порушень шляхом підписання протоколу аукціону зі Скаржником 3.

За результатами  розгляду скарги Комісією встановлено наступне.

Преможець аукціону визнається організатором аукціону (орендодавцем), шляхом затвердження протоколу аукціону.

Організатором аукціону є Регіональне відділення ФДМУ по Київській, Чернігівській та Черкаській областях.

Відповідно до пунктів 74 – 81 Порядку учасник аукціону, який надав найвищу цінову пропозицію, підписує протокол, сформований системою та направляє його на підпис оператору ЕТС, через який такий учасник зробив цінову пропозицію.

В подальшому оператор ЕТС заповнює протокол на направляє його на затвердження організатору аукціону.

Протокол електронного аукціону, згідно з яким переможцем аукціону визначено чинного орендаря, який скористався переважним правом на продовження договору оренди, завантажено 22.12.2020 на електронну сторінку аукціону.

Згідно з пунктом 78 Порядку протокол аукціону затверджує та оприлюднює орендодавець. Проте, завантажений 22.12.2020 протокол аукціону не підписаний орендодавцем.

В оголошенні про передачу майна в оренду була зазначена інформація, що чинний орендар має право на продовження договору оренди.

Відповідно до пункту 149 Порядку чинний орендар має переважне право на продовження договору оренди в ході аукціону за умови, що він бере участь в такому аукціоні та зробив закриту цінову пропозицію, яка є не меншою, ніж розмір стартової орендної плати.

Для реалізації переважного права чинний орендар надає згоду сплачувати орендну плату, що є рівною ціновій пропозиції учасника, який подав найвищу цінову пропозицію за лот, відповідно до пункту 75 цього Порядку, після чого чинний орендар набуває статусу переможця аукціону на продовження договору оренди.

Відповідно до абзацу п’ятого підпункту 6 пункту 3 Постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 пункт 149 Порядку в частині надання чинним орендарем згоди на сплату орендної плати, що є рівною ціновій пропозиції учасника, який подав найвищу цінову пропозицію за лот, попередньої згоди на сплату орендної плати, що є рівною ціновій пропозиції учасника з наступною за величиною ціновою пропозицією, шляхом натискання відповідної електронної кнопки в електронній торговій системі вступає в дію з моменту появи відповідної технічної можливості в електронній торговій системі.

До початку роботи електронної торгової системи згода (попередня згода) надається шляхом подання заяви про надання такої згоди у формі, визначеній Фондом державного майна, разом з підписаним протоколом аукціону у порядку та строки, визначені Порядком для підписання та передачі переможцем аукціону такого протоколу.

Оскільки на сьогодні в електронній торговій системі відсутня технічна можливість щодо надання згоди чинним орендарем на сплату орендної плати, що є рівною ціновій пропозиції учасника, який подав найвищу цінову пропозицію за лот,   така згода надається шляхом подання заяви орендодавцю.

Порушень оператором ЕТС ТОВ «Закупки.пром.уа» порядку організації та проведення аукціонів не вбачається.

Водночас звернули увагу на порушення, допущені організатором аукціону,  оскільки на сторінці електронного аукціону відсутня відповідна заява чинного орендаря та підписаний ним протокол.

Крім того, відповідно до пункту 81 Порядку протягом 20 робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу про результати електронного аукціону, між орендодавцем, балансоутримувачем та переможцем електронного аукціону укладається договір оренди об’єкта оренди за результатами проведення електронного аукціону, який в межах зазначеного строку оприлюднюється орендодавцем в електронній торговій системі через особистий кабінет.

Строк, передбачений на підписання договору, сплинув.

ВИРІШИЛИ:

 1. Встановити відсутність порушень порядку організації, проведення аукціону з боку оператора електронного майданчика ТОВ «Закупки.пром.уа».
 2. Звернути увагу:

на відсутність на сторінці електронного аукціону заяви чинного орендаря про згоду на сплату орендної плати, що є рівною ціновій пропозиції учасника, який подав найвищу цінову пропозицію, разом з підписаним ним протоколом, а також на те, що протокол аукціону не затверджено (не підписано) Організатором, що на думку Комісії, є порушенням Організатором (РВ ФДМУ по Київській, Чернігівській та Черкаській областях) порядку організації, проведення електронного аукціону;

на порушення Організатором пункту 81 Порядку, щодо строку протягом якого має бути підписаний договір оренди.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 6 голосів

«проти»  – немає

«утримались»  – немає

 1. Щодо розгляду скарги ТОВ «Смарт Логістик Систем» від 16.12.2020 № 38/12/2020.

До Комісії  надійшла скарга ТОВ «Смарт Логістик Систем» (далі – Скаржник 3)  від 16.12.2020 № 38/12/2020 на дії оператора ЕТС ТОВ «Закупки.пром.уа».

Зміст скарги: 08.12.2020 в електронній торговій системі був проведений аукціон UA-PS-2020-11-16-000043-1 на продовження договору оренди від 26.08.2014 № 1617 державного майна – частина нежитлового приміщення № 1.1.3 та частина нежитлового приміщення № 1.1.17 площею 7,7 кв.м на першому поверсі пасажирського терміналу «D», що розміщене за адресою: Київська область, м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», в якому взяли участь 3 учасника: Скаржник 3, ТОВ «БЛС» (чинний орендар) та ТОВ «Севенкарс».

Згідно з протоколом електронного аукціону найвищу цінову пропозицію за лот запропонував Скаржник 3.

Скаржник 3 зазначає, що 10.12.2020 ним було підписано протокол про результати аукціону та направлено оператору ТОВ «Закупки.пром.уа», через який зроблено цінову пропозицію.

11.12.2020 Скаржник 3 на свою електронну адресу отримав лист
ТОВ «Закупки.пром.уа», в якому повідомлено, що переможцем аукціону є чинний орендар, оскільки він скористався переважним правом на продовження договору оренди.

Скаржник 3 вважає, що дії «Закупки.пром.уа» суперечать чинному законодавству, оскільки відповідно до пункту 149 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 (далі – Порядок), орендар реалізовує своє переважне право в ході аукціону, а не після його проведення.

Скаржник 3 зазначає, що в ході аукціону чинний орендар не скористався своїм переважним правом, а на наступний день звернувся з заявою, в якій зазначив, що згоден на сплату орендної плати, що дорівнює ціновій пропозиції Скаржника 3. Також Скаржник зазначає, що Закон України «Про оренду державного та комунального майна» не передбачає права ТОВ «Закупки.пром.уа», як оператора електронного майданчика, вносити зміни у сформований та оприлюднений протокол аукціону.

Скаржник 3 вимагає  встановити, що дії ТОВ «Закупки.пром.уа» по визнанню переможцем чинного орендаря ТОВ «БЛС» порушують порядок організації та проведення аукціонів та зобов’язати ТОВ «Закупки.пром.уа» вжити заходів щодо усунення порушень шляхом підписання протоколу аукціону зі Скаржником 3.

За результатами  розгляду скарги Комісією встановлено наступне.

Преможець аукціону визнається організатором аукціону (орендодавцем), шляхом затвердження протоколу аукціону.

Організатором аукціону є Регіональне відділення ФДМУ по Київській, Чернігівській та Черкаській областях.

Відповідно до пунктів 74 – 81 Порядку учасник аукціону, який надав найвищу цінову пропозицію, підписує протокол, сформований системою та направляє його на підпис оператору ЕТС, через який такий учасник зробив цінову пропозицію.

В подальшому оператор ЕТС заповнює протокол на направляє його на затвердження організатору аукціону.

Протокол електронного аукціону, згідно з яким переможцем аукціону визначено чинного орендаря, який скористався переважним правом на продовження договору оренди, завантажено 22.12.2020 на електронну сторінку аукціону.

Згідно з пунктом 78 Порядку протокол аукціону затверджує та оприлюднює орендодавець. Проте, завантажений 22.12.2020 протокол аукціону не підписаний орендодавцем.

В оголошенні про передачу майна в оренду була зазначена інформація, що чинний орендар має право на продовження договору оренди.

Відповідно до пункту 149 Порядку чинний орендар має переважне право на продовження договору оренди в ході аукціону за умови, що він бере участь в такому аукціоні та зробив закриту цінову пропозицію, яка є не меншою, ніж розмір стартової орендної плати.

Для реалізації переважного права чинний орендар надає згоду сплачувати орендну плату, що є рівною ціновій пропозиції учасника, який подав найвищу цінову пропозицію за лот, відповідно до пункту 75 цього Порядку, після чого чинний орендар набуває статусу переможця аукціону на продовження договору оренди.

Відповідно до абзацу п’ятого підпункту 6 пункту 3 Постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 пункт 149 Порядку в частині надання чинним орендарем згоди на сплату орендної плати, що є рівною ціновій пропозиції учасника, який подав найвищу цінову пропозицію за лот, попередньої згоди на сплату орендної плати, що є рівною ціновій пропозиції учасника з наступною за величиною ціновою пропозицією, шляхом натискання відповідної електронної кнопки в електронній торговій системі вступає в дію з моменту появи відповідної технічної можливості в електронній торговій системі.

До початку роботи електронної торгової системи згода (попередня згода) надається шляхом подання заяви про надання такої згоди у формі, визначеній Фондом державного майна, разом з підписаним протоколом аукціону у порядку та строки, визначені Порядком для підписання та передачі переможцем аукціону такого протоколу.

Оскільки на сьогодні в електронній торговій системі відсутня технічна можливість щодо надання згоди чинним орендарем на сплату орендної плати, що є рівною ціновій пропозиції учасника, який подав найвищу цінову пропозицію за лот,   така згода надається шляхом подання заяви орендодавцю.

Порушень оператором ЕТС ТОВ «Закупки.пром.уа» порядку організації та проведення аукціонів не вбачається.

Водночас звернули увагу на порушення, допущені організатором аукціону,  оскільки на сторінці електронного аукціону відсутня відповідна заява чинного орендаря та підписаний ним протокол.

Крім того, відповідно до пункту 81 Порядку протягом 20 робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу про результати електронного аукціону, між орендодавцем, балансоутримувачем та переможцем електронного аукціону укладається договір оренди об’єкта оренди за результатами проведення електронного аукціону, який в межах зазначеного строку оприлюднюється орендодавцем в електронній торговій системі через особистий кабінет.

Строк,  передбачений на підписання договору, сплинув.

ВИРІШИЛИ:

 1. Встановити відсутність порушень порядку організації, проведення аукціону з боку оператора електронного майданчика ТОВ «Закупки.пром.уа».
 2. Звернути увагу:

на відсутність на сторінці електронного аукціону заяви чинного орендаря про згоду на сплату орендної плати, що є рівною ціновій пропозиції учасника, який подав найвищу цінову пропозицію, разом з підписаним ним протоколом, а також на те, що протокол аукціону не затверджено (не підписано) Організатором, що на думку Комісії, є порушенням Організатором (РВ ФДМУ по Київській, Чернігівській та Черкаській областях) порядку організації, проведення електронного аукціону;

на порушення Організатором пункту 81 Порядку, щодо строку протягом якого має бути підписаний договір оренди.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 6 голосів

«проти» – немає

«утримались»  – немає

Витяг з протоколу засідання комісії з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна, у тому числі електронних аукціонів від 14.01.2021

Рішення Комісії
Попередній запис
Навіс павільйону №12 Національного комплексу «Експоцентр України» у Києві площею 1466,1 м² вакантний для оренди
Наступний запис
Міжнародний аеропорт «Бориспіль»: оголошено онлайн-аукціони з оренди приміщень в пасажирському терміналі «D»
Меню