Головна » Рішення Комісії » Витяг з протоколу засідання комісії від 25.11.2020

Витяг з протоколу засідання комісії від 25.11.2020

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ

засідання комісії з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна, у тому числі електронних аукціонів (далі – Комісія)

  

м. Київ                                                                                                        25 листопада 2020 р.                                                                                                             

Враховуючи наявність кворуму (6 чоловік), засідання Комісії відкрито для забезпечення можливості розгляду, обговорення та голосування по питаннях відповідно до порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Додатковий розгляд скарги ТОВ зовнішньоторгівельна фірма «Арніка».

            По питанню № 1:

До Комісії надійшла скарга ТОВ зовнішньоторгівельна фірма «Арніка» (далі – Скаржник), розгляд якої відповідно до Протоколу засідання комісії з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна, у тому числі електронних аукціонів від 23.11.2020 було перенесено на наступне засідання.

Скаржник  вимагає скасувати результати електронного аукціону оренди частини нежитлового вбудованого приміщення з правом на продовження чинного договору оренди по вул. Мечникова, 14, у м. Курахове, Донецька обл.; прийняти рішення про відміну даного аукціону; усунути допущені при публікації істотних умов електронного аукціону порушення законодавства.

Суб’єкт щодо якого подається скарга – Комунальне некомерційне підприємство «Курахівська міська лікарня» (далі – Організатор).

Зміст скарги: проект додаткової угоди оренди майна комунальної власності не відповідає положенням Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та постанови Кабінету Міністрів України від 12.08.2020 № 820 «Про затвердження примірних договорів оренди державного майна».

За результатами додаткового розгляду скарги Комісією встановлено наступне.

19.10.2020 Організатором було проведено аукціон на право оренди вказаного приміщення з правом на продовження чинного договору оренди.

В аукціоні взяли участь два учасника –  Скаржник, що є чинним орендарем, та ТОВ «Бюджетна аптека».

За результатами проведеного аукціону переможцем визначено
ТОВ «Бюджетна аптека» як учасника, яким в ході аукціону було надано найвищу цінову пропозицію за лот.

28.10.2020 Організатором було завантажено протокол електронного аукціону відповідно до якого переможцем аукціону визначено Скаржника, який реалізував своє переважне право на продовження договору оренди, та відповідно його заяву щодо використання переважного права та згоду на сплату орендної плати, рівній ціновій пропозиції учасника ТОВ «Бюджетна аптека».

12.11.2020 Скаржником надіслано скаргу щодо невідповідності проекту додаткової угоди оренди майна комунальної власності положенням Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та постанови Кабінету Міністрів України від 12.08.2020 № 820 «Про затвердження примірних договорів оренди державного майна».

Скарга Скаржника надійшла на адресу Комісії 13.11.2020.

Водночас, згідно сторінки даного електронного аукціону в електронній торговій системі 16.11.2020 укладено додаткову угоду № 7 щодо продовження договору оренди частини нежитлового вбудованого приміщення з правом на продовження чинного договору оренди по вул. Мечникова, 14, у м. Курахове, Донецька обл., між комунальним некомерційним підприємством «Курахівська міська лікарня» та Скаржником, в якому орендна плата визначена згідно результатів аукціону.

Незважаючи на те, що договір оренди вже укладено, у Комісії відсутні підстави, які передбачені пунктом 25 Порядку подання, розгляду скарг та пропозицій стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.2020 № 647, залишити дану скаргу без розгляду.

Відповідно до частини першої статті 16 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» договір оренди формується на підставі примірного договору оренди, що затверджується, зокрема, представницькими органами місцевого самоврядування – щодо майна комунальної власності.

Якщо представницький орган місцевого самоврядування не затвердив примірний договір оренди комунального майна, застосовується примірний договір оренди державного майна.

Відповідно до пункту 51 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483, проект договору оренди, що розміщується в оголошенні про передачу майна в оренду на аукціоні, повинен містити всю інформацію, передбачену примірним договором оренди, крім інформації про особу орендаря та орендну плату.

Здійснивши аналіз електронної сторінки аукціону Комісія дійшла висновку, що проект додаткової угоди оренди частини нежитлового вбудованого приміщення з правом на продовження чинного договору оренди по вул. Мечникова, 14, у м. Курахове, Донецька обл., не відповідає Примірному договору оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2020 № 820.

При цьому, в поданих Скаржником матеріалах до скарги та на сайті  Курахівської міської ради відсутня інформація щодо наявності примірного договору оренди комунального майна, затвердженого Курахівською міською радою.

ВИРІШИЛИ:

  1. Встановити наявність порушення порядку організації, проведення аукціону в частині невідповідності проекту додаткової угоди оренди майна комунальної власності та укладеного договору оренди частини нежитлового вбудованого приміщення з правом на продовження чинного договору оренди по вул. Мечникова, 14, у м. Курахове, Донецької обл., вимогам законодавства щодо формування такого договору на підставі примірного договору оренди (стаття 16 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»).
  2. Рекомендувати Курахівській міській раді затвердити та оприлюднити на своєму сайті примірний договір оренди комунального майна відповідно до вимог Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 6 голосів

«проти» – немає

«утримались»  – немає

Витяг з протоколу засідання комісії з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна, у тому числі електронних аукціонів від 25.11.2020

Рішення Комісії
Попередній запис
Ціна оренди будівлі ремонтного цеху за результатами онлайн аукціону зросла в 24,8 разів
Наступний запис
Основні новації в оренді державного майна
Меню