Головна » Рішення Комісії » Витяг з протоколу засідання комісії від 29.12.2021

Витяг з протоколу засідання комісії від 29.12.2021

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ

засідання комісії з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна, у тому числі електронних аукціонів (далі – Комісія)

 

м. Київ                                                                                                                                                                                               29 грудня 2021 року

Враховуючи наявність кворуму (6 осіб), засідання Комісії відкрито для забезпечення можливості розгляду, обговорення та голосування по питаннях відповідно до порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 1. Розгляд скарг:

1.1.     ТОВ «КОМПЛЕКС» від 29.11.2021 (вх. 07/98778-21 від 30.11.2021).

1.2.      ТОВ «ПОДІЛЛЯ ЕЛІТ» від 30.11.2021 (вх. № 07/99035-21 від 01.12.2021).

1.3.      ТОВ «СІТІСВІМ» від 03.12.2021 (вх. № 07/100296-21 від 06.12.2021).

1.4.      СФГ «НАДЕЖДА-В» від 06.12.2021 (вх. № 07/101637-21 від 09.12.2021).

1.5.      СФГ «НАДЕЖДА-В» від 06.12.2021 (вх. № 07/101639-21 від 09.12.2021)

1.6.      Скаковець О. І. від 08.12.2021 (вх. 06/101640-21 від 09.12.2021).

1.7.      ТОВ «Видавництво Фоліо» від 03.12.2021 (вх. 07/101771-21 від 09.12.2021).

1.8.      ТОВ «Інститут імуно-дерматології та імунореабілітації «Евіденс» від 07.12.2021 (вх. № 07/102373-21 від 10.12.2021).

1.9. ФОП Бойко І.В. від 09.12.2021 (вх. 07/102003-21 від 10.12.2021).

 1. Продовження розгляду скарг:

2.1.  Петросян Л. С. від 19.11.2021.

По питанню № 1:

 • Щодо розгляду скарги ТОВ «КОМПЛЕКС» від 11.2021.

До Комісії 30.11.2021 надійшла скарга ТОВ «КОМПЛЕКС» (далі – Скаржник 1) від 29.11.2021 на дії Чернівецької обласної ради (Організатор аукціону) щодо електронного аукціону LLP001-UA-20211115-27180 на продовження договору оренди нерухомого майна в будівлі за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 137, площею 23,4 кв. м.

Зміст скарги:

Скаржник 1 зазначає, що в оголошенні про проведення аукціону наявні дискримінаційні та обмежуючі умови, зокрема, вимога щодо розміщення аптечного пункту комунальної форми власності.

Крім того, Скаржник 1 вважає незаконною вимогу щодо наявності у учасника аукціону ліцензії на придбання, зберігання, перевезення, знищення, реалізацію (відпуск) наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, оскільки приміщення, яке є лотом аукціону, не відповідає технічним вимогам для провадження такої діяльності.

Скаржник 1 вимагає:

прийняти Скаргу до розгляду;

зобов’язати Чернівецьку обласну раду усунути незаконні та дискримінаційні умови, а саме виключити вимоги щодо:

розміщення аптечного пункту аптеки комунальної форми власності;

наявності в учасника аукціону ліцензії на придбання, зберігання, перевезення, знищення, реалізацію (відпуск) наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів.

За результатами розгляду скарги Комісією встановлено наступне.

Пунктами 54 та 55 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 (далі – Порядок), зокрема, передбачено, що додаткові умови оренди майна розробляються орендодавцем на підставі пропозицій балансоутримувача, уповноваженого органу управління або з власної ініціативи орендодавця. Орендодавець проводить аналіз пропозицій у частині обмеження конкуренції та дискримінації учасників. Забороняється встановлювати додаткові умови оренди майна, що містять такі положення.

Оголошення не повинне містити положення, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників.

В оголошенні про проведення аукціону зазначено умову оренди майна, що обмежує конкуренцію та надає переваги суб’єктам господарювання, що перебувають у комунальній власності.

ВИРІШИЛИ:

 1. Встановити наявність порушення Організатором аукціону (Чернівецька обласна рада) пунктів 54 та 55 Порядку в частині наявності в оголошенні про проведення аукціону умови, що обмежує конкуренцію.

ГОЛОСУВАЛИ:  

«за»  – 6 голосів

«проти»  – немає

«утримались» – немає

 • Щодо розгляду скарги ТОВ «ПОДІЛЛЯ ЕЛІТ» від 11.2021.

До Комісії 01.12.2021 надійшла скарга ТОВ «ПОДІЛЛЯ ЕЛІТ» (далі – Скаржник 2) від 30.11.2021 на дії комунального некомерційного підприємства «Барський медичний центр первинної медико-санітарної допомоги» Барської міської ради (далі – Організатор аукціону) щодо електронного аукціону LLE001-UA-20211109-22532 з оренди частини нежитлового приміщення амбулаторії ЗПСМ селища Бар, загальною площею 46,3 кв. м, розташованого за адресою: с. Заможне, вул. Кармелюка 63.

Зміст скарги:

Скаржник 2 зазначає, що Організатор аукціону неправомірно відмінив проведений аукціон без суттєвих причин.

Скаржник 2 вимагає: зобов’язати організатора аукціону кваліфікувати ТОВ «Поділля Еліт» як переможця аукціону.

За результатами розгляду скарги Комісією встановлено наступне.

29.11.2021 в електронній торговій системі проведено аукціон LLE001-UA- 20211109-22532, в якому взяли участь 2 учасника, в тому числі Скаржник 2.

Переможцем аукціону визначено ТОВ «Поділля Еліт» як учасника, який надав найвищу цінову пропозицію за лот.

30.11.2021 Організатором відмінено аукціон, зокрема, на електронну сторінку завантажено розпорядження Вінницької обласної державної адміністрації від 19.11.2021 № 823 «Про затвердження перерозподілу між проєктами та заходами залишків субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості», в якому відсутня будь-яка інформація щодо зазначеного аукціону.

Отже, Організатором аукціону відмінено аукціон після його проведення без обґрунтування причини його відміни.

Пунктом 64 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 (далі – Порядок), визначено вичерпний перелік підстав, за яких може бути відмінено аукціон. Зокрема, орендодавець має право відмінити електронний аукціон до дня його проведення або до дня завершення строку, встановленого для затвердження ним протоколу про результати електронного аукціону, за умов, визначених цим пунктом.

Порядком не передбачено випадків відміни аукціону після його проведення, крім випадку виникнення технічного збою, підтвердженого адміністратором електронної торгової системи.

Водночас, виходячи з наявних на електронній сторінці матеріалів, Комісія звернула увагу, що лотом аукціону є майно закладу охорони здоров’я.

При цьому, пунктом 29 Порядку встановлено, що не може бути використано за будь-яким цільовим призначенням майно закладів охорони здоров’я.

Такі об’єкти оренди можуть використовуватися лише для розміщення відповідних закладів або лише із збереженням профілю діяльності за конкретним цільовим призначенням, встановленим рішенням відповідного представницького органу місцевого самоврядування, крім випадків, що передбачають використання частини такого майна з метою надання послуг, які не можуть бути забезпечені безпосередньо такими закладами, пов’язаних із забезпеченням чи обслуговуванням діяльності таких закладів, їх працівників та відвідувачів.

В даному випадку цільове призначення майна Організатором аукціону не визначено.

Крім того, пунктом 53 Порядку встановлено, що строк оренди становить п’ять років. Менш тривалий строк може бути встановлений, зокрема, якщо потенційним орендарем заявлено менш тривалий строк.

В електронній торговій системі відсутні заяви потенційних орендарів з пропозицією щодо меншого строку дії договору оренди.

ВИРІШИЛИ:

 1. Встановити наявність порушення Організатором аукціону (КНП «Барський медичний центр первинної медико-санітарної допомоги» Барської міської ради) порядку організації, проведення аукціону LLE001-UA-20211109-22532, а саме:

пункту 64 Порядку в частині відміни аукціону після його проведення;

пункту 29 Порядку в частині невизначення цільового призначення майна, що є лотом аукціону, та є майном закладу охорони здоров’я;

пункту 53 Порядку в частині визначення строку дії договору оренди менше п’яти років.

ГОЛОСУВАЛИ:       

«за» – 6 голосів

«проти» – немає

«утримались» – немає

 • Щодо розгляду скарги ТОВ «СІТІСВІМ» від 11.2021.

До Комісії 06.12.2021 надійшла скарга ТОВ «СІТІСВІМ» (далі – Скаржник 3) від 03.12.2021 на дії учасників аукціону ФОП Ковальський Володимир Аркадійович та громадської організації «Спортивний клуб «Ніка Свім» щодо електронного аукціону LLE001-UA-20211105-74191 з оренди нежитлових приміщень з № 72 по № 78 та з № 80 по № 86 групи приміщень № 1, літ. «Б», загальною площею 581,79 кв. м, які розташовані у гімназії «Київська Русь» Дарницького району м. Києва, за адресою: вул. Гмирі Бориса, 2-В, м. Київ.

Зміст скарги:

Скаржник 3 зазначає, що до участі в аукціоні було допущено учасників, які стали переможцями в попереднього аукціону, проведеного 08.10.2021 (LLE001-UA-20210910- 87311), та були дискваліфіковані у зв’язку з відмовою від об’єкту оренди. Дискваліфіковані учасники в 3 раунді завищили вартість, тим самим створили умови для неможливості прийняття об’єкта в оренду.

Скаржник 3 вимагає: визнати аукціон як такий, що проведений з порушенням та не є дійсним; провести повторний аукціон без участі дискваліфікованих учасників.

За результатами розгляду скарги Комісією встановлено наступне.

03.12.2021 в електронній торговій системі проведено аукціон LLE001-UA- 20211105-74191, в якому взяли участь 4 учасника, в тому числі Скаржник 3, а також учасники ФОП Ковальський В.А. та громадська організація «Спортивний клуб «Ніка Свім».

Переможцем аукціону визначено ТОВ «Сітісвім» як учасника, який надав найвищу цінову пропозицію за лот.

До матеріалів скарги додано складені Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією акти від 12.10.2021, від 01.11.2021 про відмову переможця електронного аукціону № LLE001-UA-20210910-87311 від підписання протоколу про результати електронного аукціону, з яких вбачається, що учасники ФОП Ковальський В. А. та громадська організація «Спортивний клуб «Ніка Свім» відмовилися від підписання протоколу аукціону з оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва, загальною площею 581,79 кв. м за адресою: вул. Гмирі Бориса, 2-В, м. Київ, гімназії «Київська Русь (нежитлові приміщення з № 72 по № 78 та з № 80 по № 86 групи приміщень № 1, літ.

«Б»), що обліковується на балансі управління освіти райдержадміністрації.

Абзацом третім частини восьмої статті 13 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» встановлено, що переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону або договору оренди, до участі в повторному аукціоні на право оренди того самого об’єкта не допускається.

Разом з тим Комісія звернула увагу на необхідність посилення контролю операторами електронних майданчиків під час проведення перевірки відповідності ідентифікаційної інформації, поданої особою, яка має намір узяти участь в електронному аукціоні, з метою недопущення випадків надання статусу учасника електронного аукціону дискваліфікованим учасникам.

ВИРІШИЛИ:

 1. Встановити порушення учасниками аукціону LLE001-UA-20211105-74191 ФОП Ковальський Володимир Аркадійович та громадською організацією «Спортивний клуб «Ніка Свім» частини восьмої статті 13 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
 2. Рекомендувати адміністратору електронної торгової системи державному підприємству «Прозорро.Продажі» вжити заходів щодо недопущення операторами електронних майданчиків до участі у повторних аукціонах дискваліфікованих учасників.

 

ГОЛОСУВАЛИ:     

«за» – 6 голосів

«проти»   – немає

«утримались» – немає

 • Щодо розгляду скарги СФГ «НАДЕЖДА-В» від 06.12.2021 (вх. № 07/101637-21 від 12.2021).

До Комісії 09.12.2021 надійшла скарга селянського фермерського господарства

«НАДЕЖДА-В» (далі – Скаржник 4) від 06.12.2021 на дії ТОВ «Смарттендер» (оператор електронного майданчика) щодо електронного аукціону LRE001-UA- 20211104-86569 щодо продажу права оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення, площею 6,600 га, кадастровий номер 1222382500:01:001:1166, що знаходиться на території Жданівського старостинського округу Магдалинівської селищної ради Дніпропетровської області.

Скаржник 4 вимагає скасувати рішення торгів по даному лоту.

За результатами розгляду скарги Комісією встановлено наступне.

Відповідно до пункту 1 Порядку подання, розгляду скарг та пропозицій стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 15.07.2020 № 647 (далі – Порядок розгляду скарг), Порядок розгляду скарг визначає процедуру подання, розгляду скарг та пропозицій стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна, процедура проведення яких не завершена та за результатами яких не укладено договору оренди, у тому числі електронних аукціонів (відкритих торгів (аукціонів), формування, функціонування та повноваження комісії з розгляду скарг та підготовки пропозицій.

У даному випадку предметом аукціону LRE001-UA-20211104-86569 є продаж права оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що виходить за межі компетенції Комісії.

Таким чином, скарга не підлягає розгляду відповідно до пункту 1 Порядку розгляду скарг.

ВИРІШИЛИ:

 1. Залишити скаргу без розгляду відповідно до пункту 1 Порядку розгляду скарг.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за»   – 6 голосів

«проти»   – немає

«утримались» – немає

 • Щодо розгляду скарги СФГ «НАДЕЖДА-В» від 12.2021 (вх. № 07/101639-21 від 09.12.2021).

До Комісії 09.12.2021 надійшла скарга селянського фермерського господарства

«НАДЕЖДА-В» (далі – Скаржник 5) від 06.12.2021 на дії ТОВ «Смарттендер» (оператор електронного      майданчика)      щодо      електронного      аукціону LRE001-UA-20211104-99777   щодо      продажу    права     оренди     земельної     ділянки сільськогосподарського   призначення,     площею         7,7100          га,     кадастровий   номер 1222387000:01:002:0145, що знаходиться на території Топчинського старостинського округу Магдалинівської селищної ради Дніпропетровської області.

Скаржник 5 вимагає скасувати рішення торгів по даному лоту.

За результатами розгляду скарги Комісією встановлено наступне.

Відповідно до пункту 1 Порядку подання, розгляду скарг та пропозицій стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 15.07.2020 № 647 (далі – Порядок розгляду скарг), Порядок розгляду скарг визначає процедуру подання, розгляду скарг та пропозицій стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна, процедура проведення яких не завершена та за результатами яких не укладено договору оренди, у тому числі електронних аукціонів (відкритих торгів (аукціонів), формування, функціонування та повноваження комісії з розгляду скарг та підготовки пропозицій.

У даному випадку предметом аукціону LRE001-UA-20211104-99777 є продаж права оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що виходить за межі компетенції Комісії.

Таким чином, скарга не підлягає розгляду відповідно до пункту 1 Порядку розгляду скарг.

ВИРІШИЛИ:

 1. Залишити скаргу без розгляду відповідно до пункту 1 Порядку розгляду скарг.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за»  – 6 голосів

«проти» – немає

«утримались» – немає

 • Щодо розгляду скарги Скаковець О. І. від 12.2021.

До Комісії 09.12.2021 надійшла скарга Скаковець Оксани Іванівни (далі – Скаржник 6) від 08.12.2021 на дії Острожецької сільської ради (Організатор аукціону) щодо електронного аукціону LRE001-UA-20211012-93179 щодо продажу права оренди на земельну ділянку площею 0,0356 га (кадастровий номер 5623885800:02:001:1140) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в с. Острожець, вул. Центральна, 61а.

Скаржник 6 вимагає: прийняти рішення про встановлення порушень порядку організації, проведення аукціону; зобов’язати адміністратора ЕТС сформувати новий протокол про результати земельних торгів, яким визнати Скаржника 6 переможцем земельних торгів.

За результатами розгляду скарги Комісією встановлено наступне.

Відповідно до пункту 1 Порядку подання, розгляду скарг та пропозицій стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 15.07.2020 № 647 (далі – Порядок розгляду скарг), Порядок розгляду скарг визначає процедуру подання, розгляду скарг та пропозицій стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна, процедура проведення яких не завершена та за результатами яких не укладено договору оренди, у тому числі електронних аукціонів (відкритих торгів (аукціонів), формування, функціонування та повноваження комісії з розгляду скарг та підготовки пропозицій.

У даному випадку предметом аукціону LRE001-UA-20211012-93179 є продаж права оренди земельної ділянки, що виходить за межі компетенції Комісії.

Таким чином, скарга не підлягає розгляду відповідно до пункту 1 Порядку розгляду скарг.

ВИРІШИЛИ:

 1. Залишити скаргу без розгляду відповідно до пункту 1 Порядку розгляду скарг.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за»  – 6 голосів

«проти»  – немає

«утримались» – немає

 • Щодо розгляду скарги ТОВ «Видавництво Фоліо» від 12.2021.

До Комісії 09.12.2021 надійшла скарга ТОВ «Видавництво Фоліо» (далі – Скаржник 7) від 03.12.2021 на дії Регіонального відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях (далі – Організатор аукціону) щодо електронного аукціону LLE001-UA-20211123-80734 щодо передачі в оренду державного нерухомого майна площею 82,1 кв. м, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Коперника, 3.

Зміст скарги:

Скаржник 7 стверджує, що попередній договір оренди щодо вказаного лоту є діючим та вважає, що Організатор аукціону дійшов передчасного висновку щодо необхідності проведення аукціону.

Скаржник 7 вказує, що при визначенні стартової ціни не врахована категорія ТОВ «Видавництво Фоліо», що є підприємством книгорозповсюдження, що забезпечує підготовку, випуск та розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою. Скаржник 7 вважає умови аукціону дискримінаційними.

Скаржник 7 вимагає: вжити передбачені законодавством заходи з метою усунення дискримінації Заявника як підприємства книгорозповсюдження, що забезпечує підготовку, випуск та розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою та як чинного Орендаря при призначенні аукціону № LLE001-UA-20211123-80734.

За результатами розгляду скарги Комісією встановлено наступне.

На 20.12.2021 в електронній торговій системі оголошено аукціон щодо передачі в оренду нерухомого майна, що перебуває на балансі Львівського національного університету імені Івана Франка.

Статус аукціону – аукціон не відбувся у зв’язку з відсутністю учасників.

Відповідно до підпункту 4 пункту 25 Порядку подання, розгляду скарг та пропозицій стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 15.07.2020 № 647 (далі – Порядок розгляду скарг), скарга залишається без розгляду комісією, зокрема у разі подання скарги особою, не передбаченою пунктом 16 цього Порядку.

Пунктом 16 Порядку розгляду скарг встановлено, що скарги подаються Мінекономіки в паперовій або електронній формі виключно: учасником аукціону;

користувачем інтернету, який не зміг взяти участь в аукціоні з незалежних від нього причин; орендодавцем; оператором електронного майданчика.

Отже, скаргу подано суб’єктом, що не відповідає вимогам пункту 16 Порядку розгляду скарг, яким визначено виключний перелік суб’єктів, які можуть подавати скарги Мінекономіки.

ВИРІШИЛИ:

 1. Залишити скаргу без розгляду відповідно до підпункту 4 пункту 25 Порядку розгляду скарг, оскільки скарга подана особою, не передбаченою пунктом 16 Порядку розгляду скарг.

ГОЛОСУВАЛИ:                                                                 

«за»  – 6 голосів

«проти»- немає

«утримались» – немає

 • Щодо розгляду скарги ТОВ «Інститут імуно-дерматології та імунореабілітації «Евіденс» від 07.12.2021.

До Комісії 10.12.2021 надійшла скарга ТОВ «Інститут імуно-дерматології та імунореабілітації «Евіденс» (далі – Скаржник 8) від 07.12.2021 на дії Подільської районної в місті Києві державної адміністрації (далі – Організатор аукціону) щодо електронного аукціону LLE001-UA-20210729-16162 щодо оренди нежитлового приміщення першого поверху, загальною площею 187,00 кв. м, в закладі охорони здоров’я КНП «ЦПМСД №   1»   Подільського   району   м.   Києва   за   адресою:   м.   Київ, вул. Волоська, 47.

Зміст скарги:

Скаржник 8 стверджує, що Організатор аукціону затягував підписання договору, вимагаючи підвищити орендну плату без письмового аргументування своїх вимог. Спільно з балансоутримувачем було узгоджено проект договору оренди для ТОВ

«Евіденс». У день підписання договору оренди представники товариства та нотаріус на зустріч не було допущено.

06.12.2021 від оператора електронного майданчика «Е-тендер» надійшло повідомлення про скасування аукціону та дискваліфікацію ТОВ «Евіденс» без права повернення внесків.

У розпорядженні про скасування аукціону причиною вказано невірно визначений розмір стартової плати.

Скаржник 8 вимагає:

визнати рішення про дискваліфікацію ТОВ «Евіденс» неправомірним;

визнати    аукціон    таким,    що    не    відбувся    з    вини    Подільської   РДА    в м. Києві;

повернути ТОВ «Евіденс» усі сплачені кошти в повному обсязі, в тому числі реєстраційні внески, забезпечувальний депозит, авансовий платіж).

За результатами розгляду скарги Комісією встановлено наступне.

01.09.2021 в електронній торговій системі проведено аукціон щодо передачі в оренду нежитлового приміщення у будівлі КНП “ЦПМСД № 1” Подільського району м. Києва.

Відповідно до пункту 74 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 (далі – Порядок), переможцем визначено ТОВ «Інститут імуно-дерматології, алергології та імунореабілітації «Евіденс», як одного учасника.

20.09.2021 Організатором аукціону оприлюднено затверджений ним протокол, відповідно до якого переможцем є Скаржник 8.

06.12.2021 Організатором аукціону завантажено на сторінку аукціону розпорядження від 01.12.2021 № 904 про визнання недійсним розпорядження про затвердження протоколу про результати аукціону від 31.08.2021, у зв’язку з невірно визначеним розміром стартової орендної плати.

Аукціону надано статус такого, що не відбувся.

Пунктом 64 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 (далі – Порядок), визначено вичерпний перелік підстав, за яких може бути відмінено аукціон. Зокрема, орендодавець має право відмінити електронний аукціон до дня його проведення або до дня завершення строку, встановленого для затвердження ним протоколу про результати електронного аукціону, за умов, визначених цим пунктом.

Порядком не передбачено випадків відміни аукціону після його проведення, крім випадку виникнення технічного збою, підтвердженого адміністратором електронної торгової системи.

Крім того, Комісія звернула увагу, що Організатором аукціону не дотримано строки оприлюднення протоколу про результати аукціону та строки підписання договору оренди з переможцем аукціону та оприлюднення відповідного договору оренди, визначені пунктами 78, 81 Порядку.

ВИРІШИЛИ:

 1. Встановити наявність порушення Організатором аукціону (Подільська районна в місті Києві державна адміністрація) порядку організації, проведення аукціону LLE001-UA-20210729-16162, а саме:

пункту 64 Порядку в частині відміни аукціону після його проведення;

пунктів 78, 81 Порядку в частині недотримання строків оприлюднення протоколу про результати аукціону, недотримання строків підписання та оприлюднення договору оренди.

ГОЛОСУВАЛИ:       

«за»  – 6 голосів

«проти»  – немає

«утримались» – немає

 • Щодо розгляду скарги ФОП Бойко І.В. від 12.2021.

До Комісії 10.12.2021 надійшла скарга ФОП Бойко Ірини Володимирівни (далі – Скаржник 9) від 09.12.2021 на дії комунального комерційного підприємства Маріупольської міської ради «м.ЄХАБ» (далі – Організатор аукціону) щодо електронного аукціону LLE001-UA-20211107-60903 щодо оренди торговельної споруди (ярмарковий будиночок № 9), що знаходиться за адресою: Донецька обл.,                                                                                     м. Маріуполь, проїзна частина на проспекті Миру від перехрестя з вул. Архітектора Нільсена до Театральної площі.

Зміст скарги:

Скаржник 9 стверджує, що учасник ФОП Каріда К. О., визначений переможцем електронного аукціону, у складі своєї пропозиції не додав документи, зазначені в пунктах 2.13.13, 2.13.9, 2.13.3, 2.13.1 Оголошення щодо проведення конкурсу на право оренди комунального майна.

Скаржник 9 вважає, що згідно з пунктом 2.15.2 оголошення учасника мали дискваліфікувати та розглядати її переможцем.

Скаржник 9 вимагає: дискваліфікувати ФОП Каріда К. О., що визначений переможцем електронного аукціону, та визначити переможцем ФОП Бойко І. В.

За результатами розгляду скарги Комісією встановлено наступне.

29.11.2021 в електронній торговій системі проведено аукціон LLE001-UA- 20211107-60903, в якому взяли участь 4 учасника, в тому числі Скаржник 9.

Переможцем аукціону визначено ФОП Каріда К. О. як учасника, який надав найвищу цінову пропозицію за лот, та 09.12.2021 Організатором аукціону оприлюднено відповідний протокол.

В ході обговорення Комісія дійшла висновку, що для прийняття остаточного рішення відсутня повна інформація щодо обставин та фактів проведення аукціону.

Відповідно до пункту 22 Порядку подання, розгляду скарг та пропозицій стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.2020 № 647, у разі недостатності інформації, поданої скаржником (заявником) для прийняття рішення, комісія може зобов’язати осіб, визначених пунктами 16 і 17 цього Порядку, подати документи (матеріали) та/або роз’яснення щодо здійснених дій (бездіяльності) або фактів (обставин) та перенести розгляд скарги або пропозиції на наступне засідання комісії.

ВИРІШИЛИ:

 1. З метою додаткового опрацювання перенести розгляд скарги на наступне засідання Комісії.
 2. Мінекономіки підготувати запит Організатору аукціону з метою отримання додаткової інформації та роз’яснень.

ГОЛОСУВАЛИ:     

«за»   – 6 голосів

«проти»  – немає

«утримались» – немає

По питанню № 2

 • Щодо продовження розгляду скарги Петросян Л. С. від 11.2021.

До Комісії 19.11.2021 надійшла скарга Петросян Лариси Сергіївни (далі – Скаржник 10) від 19.11.2021 на дії комунального закладу «Бахмутський медичний фаховий коледж» (далі – Організатор аукціону) щодо електронного аукціону LLE001- UA-20210817-16417 щодо передачі в погодинну оренду вбудованого нежитлового приміщення загальною площею 30,0 кв. м, розташованого на першому поверсі будівлі учбового корпусу літ. «А-4а» за адресою: Донецька обл., м. Бахмут, вул. Носакова, 9, розгляд якої перенесено на засіданні Комісії 20.12.2021.

Зміст скарги:

Скаржник 10 зазначає, що нею було надано всі необхідні документи, що вимагав Орендодавець, для участі в аукціоні. Проте, орендодавець відмовив в підписанні договору, вимагаючи додаткові документи, які не були вказані в інформації про лот.

Також Скаржник 10 вказує, що орендодавця було попереджено про встановлені строки підписання договору.

Скаржник 10 вимагає: вирішити питання щодо повернення гарантійного внеску.

За результатами додаткового розгляду скарги Комісією встановлено наступне.

На 07.09.2021 в електронній торговій системі оголошено аукціон щодо погодинної оренди приміщення буфету, що перебуває на балансі комунального закладу

«Бахмутський медичний фаховий коледж», в якому взяв участь один учасник – Скаржник 3.

Відповідно до абзацу другого пункту 73 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 (далі – Порядок), переможцем було визначено Скаржника 10.

05.10.2021 Організатором аукціону оприлюднено затверджений ним 22.09.2021 протокол.

23.11.2021 Організатором аукціону оприлюднено акт про дискваліфікацію переможця аукціону у зв’язку з непідписанням договору оренди.

Аукціону надано статус такого, що не відбувся.

З метою отримання додаткової інформації щодо обставин та фактів проведення аукціону, зокрема, строків оприлюднення протоколу аукціону, факту надсилання договору оренди на підпис переможцю аукціону, Мінекономіки листом від 16.12.2021 № 3211-06/59207-07 надіслано запит Організатору аукціону.

Комунальний заклад «Бахмутський медичний фаховий коледж» листом від 20.12.2021 № 466 повідомив, що на сторінці аукціону наявна інформація щодо цільового призначення майна та вартості майна, що також підтверджується наявністю інформації на сайті відповідного оператора електронної торгової системи. Також Організатор аукціону повідомив, що не вимагав від Скаржника додаткових документів.

Стосовно договору оренди, Організатор аукціону повідомив, що у орендодавця відсутній обов’язок направляти переможцю аукціону на підпис договір оренди, а сам проект договору наявний на сторінці аукціону.

Разом з тим Комісія звернула увагу, що на сторінку електронного аукціону завантажено форму примірного договору оренди нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2020 № 820, без зазначення відповідної інформації.

При цьому відповідно до абзацу шостого пункту 51 Порядку проект договору оренди, що розміщується в оголошенні про передачу майна в оренду на аукціоні, повинен містити всю інформацію, передбачену примірним договором оренди, крім інформації про особу орендаря та орендну плату.

Крім того, Комісія відзначила, що Організатором аукціону не дотримано строки затвердження та оприлюднення протоколу про результати проведення аукціону та строки підписання договору оренди з переможцем аукціону та оприлюднення відповідного договору оренди, встановлені пунктами 78, 81 Порядку, а також строки складання та оприлюднення акту про відмову переможця аукціону від підписання договору оренди, встановлені пунктом 76 Порядку.

ВИРІШИЛИ:

 1. Встановити наявність порушення Організатором аукціону (комунальний заклад «Бахмутський медичний фаховий коледж») порядку організації, проведення аукціону LLE001-UA-20210817-16417, а саме:

пункту 51 Порядку в частині відсутності інформації в розміщеному в оголошенні проекту договору оренди;

пунктів 76, 78 та 81 Порядку в частині недотримання строків:

затвердження та оприлюднення протоколу про результати проведення аукціону; підписання та оприлюднення договору оренди;

складання та оприлюднення акту про відмову переможця аукціону від підписання договору оренди.

ГОЛОСУВАЛИ:     

«за»     – 6 голосів

«проти»    – немає

«утримались» – немає

Витяг з протоколу засідання комісії з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна, у тому числі електронних аукціонів 29.12.2021

Рішення Комісії
Попередній запис
Інформаційний бюлетень актуальних аукціонів з оренди об`єктів державної нерухомості (04 січня 2022 року)
Наступний запис
Оголошено аукціон з оренди їдальні в Державному університеті «Житомирська політехніка»
Меню