Головна » Рішення Комісії » Витяг з протоколу засідання комісії від 20.12.2021

Витяг з протоколу засідання комісії від 20.12.2021

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ

засідання комісії з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна, у тому числі електронних аукціонів (далі – Комісія)

 

м. Київ                                                                                                                                                                                               20 грудня 2021 року

 

Враховуючи наявність кворуму (4 особи), засідання Комісії відкрито для забезпечення можливості розгляду, обговорення та голосування по питаннях відповідно до порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 1. Розгляд скарг:
  • Красуля А. В. від 11.2021
  • ТОВ Фірма «ТЕТРАМЕД» від 11.2021. 1.3.ТОВ «Нафталан Європа» від 26.11.2021.

1.4.Фермерське господарство «Імстичівська екоферма» від 29.11.2021.

 1. Продовження розгляду скарг:

2.1. Петросян Л. С. від 19.11.2021. 2.2. Кадар О. В. від 16.11.2021.

2.3. ФОП Джуга В. В. від 19.11.2021.

По питанню № 1:

 • Щодо розгляду скарги Красулі А. В. від 11.2021.

До Комісії 23.11.2021 надійшла скарга Красулі Артура Віталійовича (далі – Скаржник 1) від 22.11.2021 на дії Управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради Чернігівської області (Організатор аукціону) щодо електронного аукціону LLE001-UA-20211006-06907 щодо оренди нежитлової будівлі (приміщення № 6, № 7) загальною площею 65,3 кв. м, розташованої за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Московська, буд. 21.

Зміст скарги:

Скаржник 1 зазначає, що його незаконно дискваліфіковано у зв’язку з неподанням заяви на участь в аукціоні.

Скаржник 1 вимагає повернення внесків та визнання дискваліфікації незаконною.

За результатами розгляду скарги Комісією встановлено наступне.

На 28.10.2021 в електронній торговій системі оголошено аукціон LLE001-UA- 20211006-06907, в якому взяли участь 2 учасника, в тому числі Скаржник 1.

10.11.2021 Організатором аукціону оприлюднено рішення від 08.11.2021 № 165 Управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради Чернігівської області «Про відмову у затвердженні протоколу результатів електронного аукціону з оренди нежитлової будівлі (приміщення № 6, № 7) за адресою: місто Ніжин, вулиця Московська, будинок 21, загальною площею 65,3 кв. м».

Переможця аукціону ФОП Красуля А. В., а також учасника з наступною ціновою пропозицією дискваліфіковано у зв’язку з неподанням заяв на участь в аукціоні.

Аукціону надано статус такого, що не відбувся.

Частиною третьою статті 13 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (далі – Закон) встановлено, що для участі в аукціоні потенційний орендар подає в ЕТС заяву на участь в аукціоні, вимоги до якої встановлюються адміністратором ЕТС, в електронній формі. При цьому аукціон розпочинається за наявності не менше двох заяв на участь (частина друга статті 13 Закону).

Також пунктом 65 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 (далі – Порядок) встановлено, що потенційний орендар, який має намір узяти участь в електронному аукціоні, через свій особистий кабінет подає заяву на участь в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми, вимоги до якої встановлюються адміністратором електронної торгової системи, і завантажує електронні копії документів, передбачені частиною третьою статті 13 Закону та умовами оренди майна, що оприлюднені в оголошенні про передачу майна в оренду (в разі їх наявності). Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію та подаватися починаючи з дати оприлюднення відповідного оголошення в електронній торговій системі до закінчення кінцевого строку подання заяв на участь в електронному аукціоні.

Оператор електронного майданчика проводить перевірку відповідності ідентифікаційної інформації, поданої особою, яка має намір узяти участь в електронному аукціоні, даним, які зазначаються такою особою в заяві на участь в електронному аукціоні.

Водночас відповідно до пункту 57 Порядку оператор електронного майданчика зобов’язаний поінформувати особу, яка має намір взяти участь в електронному аукціоні, про зарахування на банківський рахунок оператора електронного майданчика гарантійного та реєстраційного внесків протягом однієї години з моменту їх зарахування та набуття права такою особою на подання заяви на участь в електронному аукціоні для отримання статусу учасника електронного аукціону.

Таким чином, дії Організатора аукціону не узгоджуються з пунктом 76 Порядку, яким встановлено випадки, коли орендодавець завантажує рішення про відмову у затвердженні протоколу про результати електронного аукціону або про відмову від укладення договору оренди в електронну торгову систему, а саме у разі коли переможець електронного аукціону не відповідає вимогам статті 4 Закону, або в інших випадках, передбачених частиною дев’ятою статті 13 Закону.

ВИРІШИЛИ:

 1. Встановити наявність порушення Організатором аукціону порядку організації, проведення аукціону LLE001-UA-20211006-06907, а саме недотримання вимог 76 Порядку в частині прийняття рішення про відмову у затвердженні протоколу про результати аукціону.

ГОЛОСУВАЛИ:   

«за» – 4 голоси

«проти» – немає

«утримались» – немає

 • Щодо розгляду скарги ТОВ Фірма «Тетрамед» від 11.2021.

До Комісії 25.11.2021 надійшла скарга ТОВ Фірма «Тетрамед» (далі – Скаржник 2) від 23.11.2021 на дії комунального некомерційного підприємства «Сарненська центральна районна лікарня» Сарненської міської ради (далі – Організатор аукціону) щодо електронного аукціону LLE001-UA-20211102-68746 щодо оренди частини вбудованого нежитлового приміщення травматологічного відділення, площею 23,3 кв. м, за адресою: Рівненська обл., м. Сарни, вул. Ярослава Мудрого, 3.

Зміст скарги:

Скаржник 2 зазначає, що є чинним орендарем та має переважне право на продовження договору оренди.

Скаржник 2 вказує, що всупереч нормам закону, в оголошенні про передачу об’єкта на аукціон відсутня інформація щодо наявності переважного право на продовження договору оренди чинного орендаря ТзОВ-фірма «Тетрамед», чим Організатор аукціону позбавив його переважного права у зв’язку з некоректним викладенням інформації в оголошенні.

Скаржник 2 вимагає: встановити наявність порушення порядку організації, проведення електронного аукціон та вжити заходів для усунення таких порушень.

За результатами розгляду скарги Комісією встановлено наступне.

22.11.2021 в електронній торговій системі проведено аукціон LLE001-UA- 20211102-68746, в якому взяли участь 5 учасників, в тому числі  Скаржник 2.

30.11.2021 Організатором аукціону оприлюднено протокол про дискваліфікацію учасника, який надав найвищу цінову пропозицію, а 03.12.2021 оприлюднено наказ від 02.12.2021 № 249 про відміну аукціону у зв’язку із неможливістю усунення порушень, що виникли у сфері застосування законодавства про оренду, а саме виправлення допущеної помилки внаслідок невірно застосованої дискваліфікації учасника.

Статус аукціону – аукціон відмінено.

Відповідно до абзаців першого та другого пункту 143 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 (далі – Порядок), орендар, що має намір продовжити договір оренди, що підлягає продовженню за результатами проведення аукціону, звертається до орендодавця із заявою про продовження договору оренди не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку дії договору оренди. Якщо орендар не подав заяву про продовження договору оренди у зазначений строк, то орендодавець не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії договору оренди повідомляє орендаря про те, що договір оренди підлягає припиненню на підставі закінчення строку, на який його було укладено, у зв’язку з тим, що орендар не подав відповідну заяву у визначений Законом строк, та повідомляє про необхідність звільнення орендованого приміщення і підписання акта приймання-передачі (повернення з оренди) орендованого майна.

Заява подається шляхом заповнення електронної форми через особистий кабінет в електронній торговій системі.

В електронній торговій системі відсутня заява про продовження договору оренди Скаржника 2, подана відповідно до вимог пункту 143 Порядку.

Водночас Комісія звернула увагу, що Організатором аукціону відмінено аукціон після його проведення у зв’язку з виявленою помилкою щодо дискваліфікації.

Пунктом 64 Порядку визначено вичерпний перелік підстав, за яких може бути відмінено аукціон. Зокрема, орендодавець має право відмінити електронний аукціон до дня його проведення або до дня завершення строку, встановленого для затвердження ним протоколу про результати електронного аукціону, за умов, визначених цим пунктом.

Порядком не передбачено випадків відміни аукціону після його проведення, крім випадку виникнення технічного збою, підтвердженого адміністратором електронної торгової системи.

ВИРІШИЛИ:

 1. Встановити наявність порушення Організатором аукціону пункту 64 Порядку в частині відміни аукціону LLE001-UA-20211102-68746 після його проведення.

ГОЛОСУВАЛИ:      

«за» – 4 голоси

«проти» – немає

«утримались» – немає

 • Щодо розгляду скарги ТОВ «Нафталан Європа» від 11.2021.

До Комісії 26.11.2021 надійшла скарга ТОВ «Нафталан Європа» (далі – Скаржник 3) від 23.11.2021 на дії Жашківської міської ради Черкаської області (далі – Організатор аукціону) щодо електронного аукціону LLE001-UA-20211021-27730 на право укладання договору оренди нежитлового приміщення загальною площею 162,4 кв. м в будівлі господарської частини КНП «Жашківська багатопрофільна лікарня», розташованого за адресою: м. Жашків, вул. Лікарняна, 19.

Зміст скарги:

Скаржник 3 зазначає, що був безпідставно дискваліфікований на підставі відсутності ліцензії на теплопостачання. Умовами електронного аукціону не було передбачено надавати ліцензію на теплопостачання.

Скаржник 3 вимагає: прийняти скаргу до розгляду, заборонити Організатору затверджувати протокол аукціону, заборонити укладати відповідний договір оренди, вжити заходів щодо усунення Організатором порушень шляхом проведення повторного аукціону.

За результатами розгляду скарги Комісією встановлено наступне.

Пунктом 16 Порядку подання, розгляду скарг та пропозицій стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 15.07.2020 № 647 (далі – Порядок розгляду скарг), передбачено, що скарги подаються Мінекономіки в паперовій або електронній формі за формою згідно з додатком 1.

Скарга не може бути розглянута, оскільки подана не за формою, передбаченою пунктом 16 Порядку розгляду скарг.

Водночас, зважаючи на матеріали скарги, Комісія відзначила, що додаткові умови оренди майна не були доведені Організатором аукціону до учасників аукціону, на електронній сторінці аукціону відсутні відомості стосовно рішення щодо затвердження додаткових умов оренди майна.

ВИРІШИЛИ:

 1. Залишити скаргу без розгляду, оскільки скарга подана не за формою передбаченою пунктом 16 Порядку розгляду скарг.

ГОЛОСУВАЛИ:     

«за» – 4 голоси

«проти» – немає

«утримались» – немає

 • Щодо розгляду скарги фермерського господарства «Імстичівська екоферма» від 29.11.2021.

До Комісії 29.11.2021 надійшла скарга фермерського господарства «Імстичівська екоферма» (далі – Скаржник 4) від 29.11.2021 на дії Відділу освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту Білківської сільської ради (далі – Організатор аукціону) щодо електронного аукціону LLE001-UA-20211019-33144 щодо оренди вбудованого приміщення (харчоблок) площею 39,40 кв. м на першому поверсі Імстичівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів.

Зміст скарги:

Скаржник 4 зазначає, що був незаконно дискваліфікований у зв’язку з невідповідністю виду діяльності та відсутністю заяви на участь в аукціоні.

Скаржник 4 вимагає: визнати рішення про дискваліфікацію незаконним; визнати даного учасника переможцем торгів.

За результатами розгляду скарги Комісією встановлено наступне.

23.11.2021 в електронній торговій системі проведено аукціон на , в якому взяли участь 2 учасника, в тому числі Скаржник 4.

Скаржника 4 було визначено переможцем аукціону як учасника, який надав найвищу цінову пропозицію за лот.

Проте, 26.11.2021 Організатором аукціону оприлюднено протокол про дискваліфікацію ФГ «Імстичівська екоферма» у зв’язку з тим, що не подано заповнену в електронній формі заяву на участь в аукціоні до електронної торгової системи, а також вид діяльності не відповідає умовам об’єкту оренди.

У зв’язку з дискваліфікацією Скаржника 4, відповідно до пункту 76 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 (далі – Порядок), переможцем визначено учасника з другою за розміром ціновою пропозицією.

Частиною третьою статті 13 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» встановлено, що для участі в аукціоні потенційний орендар подає в електронну торгову систему заяву на участь в аукціоні, вимоги до якої встановлюються адміністратором ЕТС, в електронній формі.

Також пунктом 65 Порядку, зокрема встановлено, що потенційний орендар, який має намір узяти участь в електронному аукціоні, через свій особистий кабінет подає заяву на участь в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми, вимоги до якої встановлюються адміністратором електронної торгової системи, і завантажує електронні копії документів, передбачені частиною третьою статті 13 Закону та умовами оренди майна, що оприлюднені в оголошенні про передачу майна в оренду (в разі їх наявності). Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію та подаватися починаючи з дати оприлюднення відповідного оголошення в електронній торговій системі до закінчення кінцевого строку подання заяв на участь в електронному аукціоні.

Оператор електронного майданчика проводить перевірку відповідності ідентифікаційної інформації, поданої особою, яка має намір узяти участь в електронному аукціоні, даним, які зазначаються такою особою в заяві на участь в електронному аукціоні.

Водночас відповідно до пункту 57 Порядку оператор електронного майданчика зобов’язаний поінформувати особу, яка має намір взяти участь в електронному аукціоні, про зарахування на банківський рахунок оператора електронного майданчика гарантійного та реєстраційного внесків протягом однієї години з моменту їх зарахування та набуття права такою особою на подання заяви на участь в електронному аукціоні для отримання статусу учасника електронного аукціону.

Таким чином, дії Організатора аукціону не узгоджуються з пунктом 76 Порядку, яким встановлено випадки, коли орендодавець завантажує рішення про відмову у затвердженні протоколу про результати електронного аукціону або про відмову від укладення договору оренди в електронну торгову систему, а саме у разі коли переможець електронного аукціону не відповідає вимогам статті 4 Закону, або в інших випадках, передбачених частиною дев’ятою статті 13 Закону.

Крім того щодо, Комісія звернула увагу, що на сторінці електронного аукціону відсутні відомості щодо наявності та затвердження таких додаткових умов оренди майна як відповідність певному виду діяльності, вимог про надання додаткових документів, які подаються потенційним орендарем на підтвердження відповідності виду діяльності.

ВИРІШИЛИ:

 1. Встановити наявність порушення Організатором аукціону порядку організації, проведення аукціону LLE001-UA-20211019-33144, а саме:

недотримання вимог 76 Порядку в частині прийняття рішення про відмову у затвердженні протоколу про результати аукціону, відповідно до якого переможцем аукціону визначено фермерське господарство «Імстичівська екоферма».

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 4 голоси

«проти» – немає

«утримались» – немає

По питанню № 2

 • Щодо продовження розгляду скарги Петросян Л. С. від 11.2021.

До Комісії 19.11.2021 надійшла скарга Петросян Лариси Сергіївни (далі – Скаржник 5) від 19.11.2021 на дії комунального закладу «Бахмутський медичний фаховий коледж» (далі – Організатор аукціону) щодо електронного аукціону LLE001- UA-20210817-16417 щодо передачі в погодинну оренду вбудованого нежитлового приміщення загальною площею 30,0 кв. м, розташованого на першому поверсі будівлі учбового корпусу літ. «А-4а» за адресою: Донецька обл., м. Бахмут, вул. Носакова, 9, розгляд якої перенесено на засіданні Комісії 15.12.2021.

Зміст скарги:

Скаржник 5 зазначає, що нею було надано всі необхідні документи, що вимагав Орендодавець, для участі в аукціоні. Проте, орендодавець відмовив в підписанні договору, вимагаючи додаткові документи, які не були вказані в інформації про лот.

Також Скаржник 5 вказує, що орендодавця було попереджено про встановлені строки підписання договору.

Скаржник 5 вимагає: вирішити питання щодо повернення гарантійного внеску.

За результатами додаткового розгляду скарги Комісією встановлено наступне.

Відповідно до пункту 22 Порядку подання, розгляду скарг та пропозицій стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.2020 № 647 (далі – Порядок розгляду скарг), у разі недостатності інформації, поданої скаржником (заявником) для прийняття рішення, комісія може зобов’язати осіб, визначених пунктами 16 і 17 цього Порядку, подати документи (матеріали) та/або роз’яснення щодо здійснених дій (бездіяльності) або фактів (обставин) та перенести розгляд скарги або пропозиції на наступне засідання комісії.

З метою отримання додаткової інформації щодо обставин та фактів проведення аукціону Мінекономіки листом від 16.12.2021 № 3211-06/59207-07 надіслано запит Організатору аукціону з пропозицією надати інформацію в одноденний термін.

Оскільки відповідь Організатора аукціону не надійшла у запропонований термін, строк розгляду скарги може бути продовжений відповідно до пункту 20 Порядку розгляду скарг для додаткового вивчення інформації.

ВИРІШИЛИ:

 1. З метою додаткового опрацювання перенести розгляд скарги на наступне засідання Комісії.

ГОЛОСУВАЛИ:   

«за» – 4 голоси

«проти» – немає

«утримались» – немає

 • Щодо продовження розгляду скарги Кадар О.В. від 11.2021

До Комісії 19.11.2021 надійшла скарга Кадар Оксани Василівни (далі – Скаржник 6) від 16.11.2021 на дії ТОВ «Українська енергетична біржа» (оператор електронного майданчика) щодо електронного аукціону LLE001-UA-20211020-59665 щодо передачі в оренду будівлі аптеки № 29 загальною площею 447,76 кв. м, розташованої за адресою: Закарпатська обл., Тячівський район, смт. Тересва, вул. Народна, 87, розгляд якої перенесено на засіданні Комісії 15.12.2021.

Зміст скарги:

Скаржник 6 зазначає, що не надіслано вчасно унікальне гіперпосилання для участі в аукціоні, а надіслано із значним запізненням і лише після фактичного початку аукціону та після дзвінка на гарячу лінію, чим порушено п.п. 5.3.3., 5.3.4., 5.6.7 Регламенту, та унеможливило вчасно зробити ставку, із пропуском своєї черги у першому раунді, що надало значну перевагу іншим учасникам торгів, чим створило нерівні умови проведення аукціону та визначення кінцевого переможця.

Крім того, Скаржник 6 вказує, що в описі до лоту, в графі «Чинний орендар» не вказано, що договір оренди з ФОП Кадар О. В. діючий та не припинений, а отже, не міг бути виставлений лот на аукціон взагалі.

Скаржник 6 вимагає: визнати аукціон недійсним.

За результатами додаткового розгляду скарги Комісією встановлено наступне.

11.11.2021 в електронній торговій системі проведено аукціон LLE001-UA- 20211020-59665, в якому взяли участь 8 учасників, в тому числі Скаржник 6.

Переможцем аукціону визначено ФОП Русняк І. В. як учасника, який надав найвищу цінову пропозицію за лот, а 16.11.2021 Організатором аукціону – оприлюднено протокол про відмову у затвердженні відповідного протоколу.

У зв’язку з дискваліфікацією вказаного учасника, відповідно до пункту 76 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 (далі – Порядок), переможцем визначено учасника з другою за розміром ціновою пропозицією та 18.11.2021 Організатором оприлюднено затверджений ним протокол про результати аукціону.

За результатами обговорення на засіданні Комісії 15.12.2021 Мінекономіки надіслано запит до Організатора аукціону, Адміністратора ЕТС та Оператора електронного майданчика.

Організатор аукціону – комунальна установа «Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради повідомив, що балансоутримувачем майна – будівлі аптеки № 29 загальною площею 447,76 кв. м за адресою: Закарпатська обл., Тячівський район, смт. Тересва, вул. Народна, 8, до 14.09.2020 виступало КП Центральна районна аптека № 14 Закарпатського обласного виробничого   об’єднання   «Фармація»,   а   з   14.09.2020   –      Комунальна   установа

«Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради. Договір оренди від 12.07.2007 було укладено   між   КП   Центральна   районна аптека № 14 Закарпатського обласного виробничого об’єднання «Фармація» та

ФОП Кадар О. В. щодо приміщень на першому поверсі в аптеці площею 100,25 кв. м.

Строк дії договору закінчився 31.07.2021.

Відповідно до пункту 143 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 (далі – Порядок), орендар, що має намір продовжити договір оренди, що підлягає продовженню за результатами проведення аукціону, звертається до орендодавця із заявою про продовження договору оренди не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку дії договору оренди.

Якщо орендар не подав заяву про продовження договору оренди у зазначений строк, то орендодавець не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії договору оренди повідомляє орендаря про те, що договір оренди підлягає припиненню на підставі закінчення строку, на який його було укладено, у зв’язку з тим, що орендар не подав відповідну заяву у визначений законом строк, та повідомляє про необхідність звільнення орендованого приміщення і підписання акта приймання-передачі (повернення з оренди) орендованого майна.

Заява подається шляхом заповнення електронної форми через особистий кабінет в електронній торговій системі.

Організатор аукціону зазначає, що оскільки не був орендарем за договором оренди, на його думку, вимоги пункту 143 в частині інформування орендаря про припинення договору оренди не можуть на нього поширюватися.

Заява на подовження договору оренди в електронній торговій системі відсутня.

Крім того, Комісією отримано додаткові матеріали, надані ФОП Кадар О. В. з яких слідує, що Скаржник звертався із заявою про укладання договору оренди на приміщення аптеки в цілому (не 100,25 кв. м, а 447,76) із заявою від 10.09.2021, з порушенням строків.

Таким чином, підстави для оголошення аукціону на продовження договору оренди відсутні.

Оператором електронного майданчика – ТОВ «Українська енергетична біржа» повідомлено, що унікальні гіперпосилання на індивідуальну веб-сторінку електронного аукціону LLE001-UA-20211020-59665 для учасника   Кадар О. В. було надіслано із затримкою, яка відбулась внаслідок технічного збою при синхронізації даних аукціону. Проблему було усунуто, а гіперпосилання надіслано учасникам об 11:59:06, на момент надсилання гіперпосилання учасникам електронний аукціон ще тривав, а у учасника була можливість підвищувати пропозиції у двох раундах.

Відповідно до інформації на електронній сторінці аукціону LLE001-UA- 20211020-59665 початок проведення аукціону було призначено на 11:40 год. 11.11.2021.

Разом з тим Адміністратор ЕТС державне підприємство «Прозорро.Продажі» повідомив, що відповідне гіперпосилання генерується електронної торговою системою після завершення періоду прийому пропозицій. Іншими учасниками аукціону були здійсненні кроки на підвищення своїх цінових пропозицій у першому раунді такого електронного аукціону, що підтверджує факт генерації відповідного гіперпосилання.

Згідно з проведеним попереднім технічним аналізом електронного аукціону LLE001-UA-20211020-59665 технічних збоїв в роботі центральної бази даних електронної торгової системи при проведенні такого електронного аукціону не виявлено.

Пунктом 69 Порядку встановлено, що оператори електронних майданчиків забезпечують доступ учасників до електронного аукціону. Для кожного учасника адміністратор створює індивідуальну веб-сторінку електронного аукціону. Оператор електронного майданчика передає до особистого кабінету учасника унікальне гіперпосилання на індивідуальну веб-сторінку електронного аукціону, що є достатньою умовою для участі в ньому, та інформує учасника про цю дію електронною поштою.

Доставка унікального гіперпосилання до особистого кабінету відповідного учасника здійснюється оператором електронного майданчика протягом 30 хвилин з моменту генерації такого гіперпосилання адміністратором, але не пізніше ніж за одну годину до початку електронного аукціону.

ВИРІШИЛИ:

 1. Встановити наявність порушення Оператором електронного майданчика (ТОВ «Українська енергетична біржа») пункту 69 Порядку щодо організації, проведення аукціону LLE001-UA-20211020-59665.
 2. Рекомендувати адміністратору електронної торгової системи державному підприємству «Прозорро.Продажі» вжити відповідні заходи, передбачені договором, укладеним між адміністратором та оператором електронної торгової системи.

ГОЛОСУВАЛИ:          

«за»  – 4 голоси

«проти» – немає

«утримались» – немає

 • Щодо продовження розгляду скарги ФОП Джуга В. В. від 11.2021

До Комісії 22.11.2021 надійшла скарга ФОП Джуги Віталія Васильовича (далі – Скаржник 7) від 19.11.2021 на дії ТОВ «Українська енергетична біржа» (оператор електронного майданчика) щодо електронного аукціону LLE001-UA-20211020-59665 щодо передачі в оренду будівлі аптеки № 29 загальною площею 447,76 кв. м, розташованої за адресою: Закарпатська обл.,   Тячівський   район,   смт.   Тересва, вул. Народна, 87, розгляд якої перенесено на засіданні Комісії 15.12.2021.

Зміст скарги:

Скаржник 7 зазначає, що не надіслано вчасно унікальне гіперпосилання для участі в аукціоні, а надіслано із значним запізненням і лише після фактичного початку аукціону та після дзвінка на гарячу лінію, чим порушено п.п. 5.3.3., 5.3.4., 5.6.7 Регламенту, та унеможливило вчасно зробити ставку, із пропуском своєї черги у першому раунді, що надало значну перевагу іншим учасникам торгів, чим створило нерівні умови проведення аукціону та визначення кінцевого переможця.

Скаржник 7 вимагає: визнати аукціон недійсним.

За результатами додаткового розгляду скарги Комісією встановлено наступне.

11.11.2021 в електронній торговій системі проведено аукціон LLE001-UA- 20211020-59665, в якому взяли участь 8 учасників, в тому числі Скаржник 7.

Переможцем аукціону визначено ФОП Русняк І. В. як учасника, який надав найвищу цінову пропозицію за лот, а 16.11.2021 Організатором аукціону оприлюднено протокол про відмову у затвердженні відповідного протоколу.

У зв’язку з дискваліфікацією вказаного учасника, відповідно до пункту 76 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 (далі – Порядок), переможцем визначено учасника з другою за розміром ціновою пропозицією та 18.11.2021 Організатором оприлюднено затверджений ним протокол про результати аукціону.

За результатами обговорення на засіданні Комісії 15.12.2021 Мінекономіки надіслано запит до Адміністратора ЕТС та Оператора електронного майданчика.

Оператором електронного майданчика – ТОВ «Українська енергетична біржа» повідомлено, що унікальні гіперпосилання на індивідуальну веб-сторінку електронного аукціону LLE001-UA-20211020-59665 для учасника   Джуга В. В. було надіслано із затримкою, яка відбулась внаслідок технічного збою при синхронізації даних аукціону. Проблему було усунуто, а гіперпосилання надіслано учасникам об 11:59:06, на момент надсилання гіперпосилання учасникам електронний аукціон ще тривав, а у

учасника була можливість підвищувати пропозиції у двох раундах.

Відповідно до інформації на електронній сторінці аукціону LLE001-UA- 20211020-59665 початок проведення аукціону було призначено на 11:40 год. 11.11.2021.

Разом з тим Адміністратор ЕТС державне підприємство «Прозорро.Продажі» повідомив, що відповідне гіперпосилання генерується електронної торговою системою після завершення періоду прийому пропозицій. Іншими учасниками аукціону були здійсненні кроки на підвищення своїх цінових пропозицій у першому раунді такого електронного аукціону, що підтверджує факт генерації відповідного гіперпосилання.

Згідно з проведеним попереднім технічним аналізом електронного аукціону LLE001-UA-20211020-59665 технічних збоїв в роботі центральної бази даних електронної торгової системи при проведенні такого електронного аукціону не виявлено.

Пунктом 69 Порядку встановлено, що оператори електронних майданчиків забезпечують доступ учасників до електронного аукціону. Для кожного учасника адміністратор створює індивідуальну веб-сторінку електронного аукціону. Оператор електронного майданчика передає до особистого кабінету учасника унікальне гіперпосилання на індивідуальну веб-сторінку електронного аукціону, що є достатньою умовою для участі в ньому, та інформує учасника про цю дію електронною поштою.

Доставка унікального гіперпосилання до особистого кабінету відповідного учасника здійснюється оператором електронного майданчика протягом 30 хвилин з моменту генерації такого гіперпосилання адміністратором, але не пізніше ніж за одну годину до початку електронного аукціону.

ВИРІШИЛИ:

 1. Встановити наявність порушення Оператором електронного майданчика (ТОВ «Українська енергетична біржа») пункту 69 Порядку щодо організації, проведення аукціону LLE001-UA-20211020-59665.
 2. Рекомендувати адміністратору електронної торгової системи державному підприємству «Прозорро.Продажі» вжити відповідні заходи, передбачені договором, укладеним між адміністратором та оператором електронної торгової системи.

ГОЛОСУВАЛИ:         

«за»  – 4 голоси

«проти»  – немає

«утримались» – немає

 

Витяг з протоколу засідання комісії з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна, у тому числі електронних аукціонів 20.12.2021

Рішення Комісії
Попередній запис
Оголошено аукціон з оренди ангару площею 497 м² у Миколаївському порту
Наступний запис
Оголошено аукціон з оренди приміщень їдальні Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка
Меню