Головна » Рішення Комісії » Витяг з протоколу засідання комісії від 19.01.2022

Витяг з протоколу засідання комісії від 19.01.2022

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ

засідання комісії з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна, у тому числі електронних аукціонів (далі – Комісія)

 

м. Київ                                                                                                                                                                                                  19 січня 2022 року

 

Враховуючи наявність кворуму (6 осіб), засідання Комісії відкрито для забезпечення можливості розгляду, обговорення та голосування по питаннях відповідно до порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 1. Розгляд скарг:
  • Миколаївська обласна організація профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення від 20.12.2021 (вх. № 07/104696 -21 від 12.2021).

1.2. ТОВ «ГРУППА АТЛАНТ» від 20.12.2021 (вх. № 07/104807-21 від 20.12.2021).

1.3. ТОВ «ГРУППА АТЛАНТ» від 20.12.2021 (вх. № 07/104810-21 від 20.12.2021).

1.4. ФГ «Імстичівська екоферма» від 30.11.2021 (вх. № 07/105565-21 від 22.12.2021). 1.5. ТОВ «АЗОВ-ТРЕЙДІНГ» від 21.12.2021 (вх. № 07/105680-21 від 22.12.2021).

1.6. ПАТ «Ліки Кіровоградщини» від 23.12.2021 (вх. № 07/106096-21 від 23.12.2021). 1.7. ПАТ «Ліки Кіровоградщини» від 23.12.2021 (вх. № 07/106098-21 від 23.12.2021). 1.8. ТОВ «МК МЯСНИЙ» від 24.12.2021 (вх. № 07/106431-21 від 24.12.2021).

 1. Продовження розгляду скарг:

2.1. Шаганець Т.Г. від 13.12.2021 (вх. № 07/102700-21 від 13.12.2021).

2.2. Шаганець Т.Г. від 11.12.2021 (вх. № 07/102476-21 від 13.12.2021).

По питанню № 1:

 • Щодо розгляду скарги Миколаївської обласної організації профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення від 12.2021.

До Комісії 20.12.2021 надійшла скарга Миколаївської обласної організації профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення (далі – Скаржник 1) від 20.12.2021 на дії Харківської обласної ради (далі – Організатор аукціону) щодо електронного аукціону LLP001-UA-20211130-32931 щодо продовження договору оренди нерухомого майна двоповерхової будівлі бази відпочинку «Побутовик» площею 476,03 кв. м, розташованого за адресою: квартал Другий, буд. 10, с. Рибаківка, Березанський р-н, Миколаївська обл.

Зміст скарги:

Скаржник 1 зазначає, що стартова орендна плата встановлена з порушенням пункту 52 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483.

Скаржник 1 вимагає: визначити стартову орендну плату нерухомого майна – двоповерхової будівлі бази відпочинку «Побутовик» згідно з нормами чинного законодавства.

За результатами розгляду скарги Комісією встановлено наступне.

Відповідно до пункту 16 Порядку подання, розгляду скарг та пропозицій стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 15.07.2020

№ 647 (далі – Порядок розгляду скарг) скарги подаються Мінекономіки в паперовій або електронній формі за формою згідно з додатком 1 виключно: учасником аукціону; користувачем інтернету, який не зміг взяти участь в аукціоні з незалежних від нього причин; орендодавцем; оператором електронного майданчика.

Водночас відповідно до підпункту 4 пункту 25 Порядку розгляду скарг, скарга залишається без розгляду Комісією, зокрема в разі подання скарги особою, не передбаченою пунктом 16 цього Порядку.

Аукціон LLP001-UA-20211130-32931, оголошений Організатором аукціону на 21.12.2021, має статус такого, що не відбувся у зв’язку з відсутністю учасників.

Отже, скаргу подано суб’єктом, що не відповідає вимогам пункту 16 Порядку розгляду скарг, яким визначено виключний перелік суб’єктів, які можуть подавати скарги на розгляд Комісії.

ВИРІШИЛИ:

 1. Залишити скаргу без розгляду відповідно до підпункту 4 пункту 25 Порядку розгляду скарг.

ГОЛОСУВАЛИ:   

«за» – 6 голосів

«проти» – немає

«утримались» – немає

 • Щодо розгляду скарги ТОВ «ГРУППА АТЛАНТ» від 12.2021.

До Комісії 20.12.2021 надійшла скарга ТОВ «ГРУППА АТЛАНТ» (далі – Скаржник 2) від 20.12.2021 на дії Управління комунальної власності та земельних відносин Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області (далі – Організатор аукціону, Орендодавець) щодо електронного аукціону LLE001-UA-20211112-43191 щодо передачі в оренду частини нежитлових вбудованих приміщень загальною площею 124,2 кв. м, розташованих за адресою: вул. Паркова, 14/74-Н, м. Чорноморськ, Одеський р-н,  Одеська обл.

Зміст скарги:

Скаржник 2 зазначає, що у повній мірі виконав вимоги законодавства щодо участі в аукціоні. Проте, Орендодавець усунув ТОВ «Група Атлант» від укладання договору оренди з підстав, що суперечать вимогам законодавства.

Зокрема, відомості про те, що Скаржник 2 не в повному обсязі розкрив інформацію про кінцевого бенефіціарного власника не відповідають фактичним обставинам.

Крім того, Орендодавцем відмовлено Скаржнику 2 з підстав, що не передбачені оголошенням аукціону, щодо обмежень у використанні комунального майна та видів господарської діяльності ТОВ «Група Атлант». Законодавством не передбачено підстави для відмови орендодавця підписувати договір оренди у разі відсутності в ЄДР КВЕД переможця аукціону.

Скаржник 2 вимагає: прийняти рішення про встановлення порушень порядку проведення аукціону зі сторони Орендодавця; вжити заходів для усунення порушень, а саме: зобов’язати Орендодавця затвердити протокол та укласти договір оренди з переможцем аукціону ТОВ «Група Атлант».

За результатами розгляду скарги Комісією встановлено наступне.

07.12.2021  в електронній  торговій системі проведено аукціон LLE001-UA-20211112-43191, в якому взяли участь 2 учасника, в тому числі Скаржник 2.

Переможцем аукціону визначено ТОВ «Група Атлант» як учасника, який надав найвищу цінову пропозицію.

10.12.2021 Організатором аукціону оприлюднено акт про відмову у затвердженні протоколу аукціону, відповідно до якого переможцем є Скаржник 2, у зв’язку з нерозкриттям ним в повному обсязі інформації про кінцевого бенефіціарного власника, а також невідповідності учасника умовам аукціону.

20.12.2021 Організатором аукціону оприлюднено протокол про результати аукціону, відповідно до якого переможцем є учасник з другою за розміром ціновою пропозицією.

Пунктом 76 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 (далі – Порядок), зокрема передбачено, що у разі коли переможець електронного аукціону не відповідає вимогам статті 4 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (далі – Закон), або в інших випадках, передбачених частиною дев’ятою статті 13 Закону, орендодавець завантажує рішення про відмову у затвердженні протоколу про результати електронного аукціону або про відмову від укладення договору оренди в електронну торгову систему.

Частиною дев’ятою статті 13 Закону встановлено, що Орендодавець не затверджує протокол аукціону, не укладає договір оренди за результатами аукціону з потенційним орендарем, який: не відповідає вимогам статті 4 цього Закону; не подав документи або відомості, обов’язкове подання яких передбачено цим Законом; подав неправдиві відомості про себе; відмовився від підписання протоколу аукціону або договору оренди за результатами аукціону на право оренди того самого об’єкта.

Рішення орендодавця про відмову у затвердженні протоколу аукціону або про відмову від укладення договору оренди має містити вичерпний перелік підстав для його прийняття і приймається після закінчення електронного аукціону на підставі перевірки орендодавцем заяви на участь переможця аукціону і доданих до неї документів та інформації.

На електронну сторінку аукціону завантажено витяг з Єдиного державного реєстру   юридичних   осіб,   фізичних   осіб-підприємців   та   громадських   формувань, в якому наявна інформація про кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «Група Атлант», а також окремо додано інформацію про кінцевого бенефіціарного власника (лист від 06.12.2021 № 6/12/1), як це передбачено частиною третьою статті 13 Закону.

Таким чином, Організатором аукціону не дотримано вимоги пункту 76 Порядку при прийнятті рішення про відмову у затвердженні протоколу про результати аукціону.

ВИРІШИЛИ:

 1. Встановити наявність порушення Організатором аукціону (Управління комунальної власності та земельних відносин Чорноморської міської  ради Одеського району Одеської області) порядку організації, проведення аукціону LLE001-UA-20211112-43191, а саме  вимог пункту 76 Порядку.

ГОЛОСУВАЛИ:      

«за»  – 6 голосів

«проти» – немає

«утримались» – немає

 • Щодо розгляду скарги ТОВ «ГРУППА АТЛАНТ» від 12.2021.

До Комісії 20.12.2021 надійшла скарга ТОВ «ГРУППА АТЛАНТ» (далі – Скаржник 2) від 20.12.2021 на дії ТОВ «Е-тендер» (оператор електронного майданчика) щодо електронного аукціону LLE001-UA-20211112-43191 щодо передачі в оренду частини нежитлових вбудованих приміщень загальною площею 124,2 кв. м за адресою: вул. Паркова, 14/74-Н, м. Чорноморськ, Одеський р-н, Одеська обл.

Зміст скарги:

Скаржник 2 зазначає, що до участі в аукціоні оператором електронного майданчика ТОВ «Е-тендер» було допущено учасника, який відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (далі – Закон) та Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 (далі – Порядок), не може бути учасником аукціону та орендарем, оскільки Відокремлений підрозділ всеукраїнської громадської організації «Федерація кікбоксингу України «ВАКО» в місті Чорноморськ (далі – ВПВГО «Федерація кікбоксінгу України «ВАКО») не є юридичною особою.

Скаржник 2 вказує, що відповідно до частини третьої статті 4 Закону орендарями можуть бути фізичні та юридичні особи, у тому числі фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства (крім передбачених частиною четвертою цієї статті).

Згідно з частиною четвертою статті 64 Господарського кодексу України відокремлені підрозділи не мають статусу юридичної особи і діють на основі положення про них, затвердженого підприємством.

Скаржник 2 вимагає: прийняти рішення про встановлення порушень порядку організації аукціону в частині надання статусу учасника ВПВГО «Федерація кікбоксінгу України «ВАКО»; вжити заходів для усунення порушень та довести до відома адміністратора ЕТС обставини та факти, викладені у скарзі та рішенні комісії.

За результатами розгляду скарги Комісією встановлено наступне.

07.12.2021      в       електронній       торговій       системі       проведено       аукціон LLE001-UA-20211112-43191, в якому взяли участь 2 учасника, в тому числі Скаржник 2.

Переможцем аукціону визначено ТОВ «Група Атлант» як учасника, який надав найвищу цінову пропозицію.

10.12.2021 Організатором аукціону оприлюднено акт про відмову у затвердженні протоколу аукціону, відповідно до якого переможцем є Скаржник 2, у зв’язку з нерозкриттям ним в повному обсязі інформації про кінцевого бенефіціарного власника, а також невідповідності учасника умовам аукціону.

20.12.2021 Організатором аукціону оприлюднено протокол про результати аукціону, відповідно до якого переможцем є учасник з другою за розміром ціновою пропозицією – ВПВГО «Федерація кікбоксингу України «ВАКО».

Частиною четвертою статті 4 Закону встановлено перелік осіб, що не можуть бути орендарями, під ознаки яких ВПВГО «Федерація кікбоксінгу України «ВАКО» не підпадає.

Крім того, ВПВГО «Федерація кікбоксінгу України «ВАКО» сплатив реєстраційний та гарантійний внески за участь в аукціоні, надав необхідні документидля участі в аукціону (зокрема, витяг з ЄДРПОУ), отримав статус учасника аукціону відповідно до вимог Порядку.

ВИРІШИЛИ:

 1. Встановити відсутність порушення оператором електронного майданчика ТОВ «Е-тендер» порядку організації, проведення аукціону LLE001-UA-20211112-43191.

ГОЛОСУВАЛИ:   

«за»  – 6 голосів

«проти»  – немає

«утримались» – немає

 • Щодо розгляду скарги фермерського господарства «Імстичівська екоферма» від 30.11.2021.

До Комісії 22.12.2021 надійшла скарга фермерського господарства «Імстичівська екоферма» (далі – Скаржник 3) від 30.11.2021 на дії Відділу освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту Білківської сільської ради (далі – Організатор аукціону) щодо електронного аукціону LLE001-UA-20211019-33144 щодо оренди вбудованого приміщення (харчоблок) площею 39,40 кв. м на першому поверсі Імстичівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів.

Зміст скарги:

Скаржник 3 зазначає, що був незаконно дискваліфікований у зв’язку з невідповідністю виду діяльності та відсутністю заяви на участь в аукціоні.

Скаржник 3 вимагає: розглянути правомірність дій організатора аукціону, а саме вплинути на організатора, надати роз’яснення з приводу знання законодавства; вплинути на результати аукціону, відновити статус Скаржника 3 як переможця та надати можливість укласти договір оренди.

За результатами розгляду скарги Комісією встановлено наступне.

Відповідно до підпункту 1 пункту 25 Порядку подання, розгляду скарг та пропозицій стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 15.07.2020 № 647 (далі – Порядок розгляду скарг), скарга залишається без розгляду комісією в разі, коли скаржник подає скаргу щодо того самого порушення, аукціону та/або лоту аукціону та з тих самих підстав, що вже були предметом розгляду комісією і щодо яких комісією прийнято відповідне рішення (крім випадку, коли у повторній скарзі зазначені факти та обставини, які не були предметом розгляду на засіданні комісії).

Скарга подана щодо того самого порушення та лоту, що було предметом розгляду Комісією на засіданні 20.12.2021, на якому розглянуто обставини та факти проведення аукціону LLE001-UA-20211019-33144 та прийнято рішення.

ВИРІШИЛИ:

 1. Залишити скаргу без розгляду відповідно до підпункту 1 пункту 25 Порядку розгляду скарг.

ГОЛОСУВАЛИ:  

«за»  – 6 голосів

«проти»  – немає

«утримались» – немає

 • Щодо розгляду скарги ТОВ «АЗОВ-ТРЕЙДІНГ» від 12.2021

До Комісії 22.12.2021 надійшла скарга ТОВ «АЗОВ-ТРЕЙДІНГ» (далі – Скаржник 4) від 21.12.2021 на дії ПАТ «Укрпошта» (Організатор аукціону) щодо електронного аукціону UA-PS-2021-11-18-000036-2 з продажу транспортних засобів (40 одиниць).

Зміст скарги:

Скаржник 4 зазначає щодо розміщення недостовірної інформації про предмет проведення аукціону.

Скаржник 4 вимагає: прийняти скаргу до розгляду; прийняти рішення про встановлення порушень порядку організації, проведення аукціонів організатором аукціону, а саме: пункту 16 Порядку відчуження об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2007 № 803.

За результатами розгляду скарги Комісією встановлено наступне.

Відповідно до пункту 1 Порядку подання, розгляду скарг та пропозицій стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 15.07.2020

№ 647 (далі – Порядок розгляду скарг), цей Порядок визначає процедуру подання, розгляду скарг та пропозицій стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна, процедура проведення яких не завершена та за результатами яких не укладено договору оренди, у тому числі електронних аукціонів (відкритих торгів (аукціонів), формування, функціонування та повноваження комісії з розгляду скарг та підготовки пропозицій.

У даному випадку предметом аукціону UA-PS-2021-11-18-000036-2 є продаж майна ПАТ «Укрпошта», що виходить за межі компетенції Комісії.

Таким чином, скарга не підлягає розгляду відповідно до пункту 1 Порядку розгляду скарг

ВИРІШИЛИ:

 1. Залишити скаргу без розгляду відповідно до пункту 1 Порядку розгляду скарг.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 6 голосів

«проти» – немає

«утримались» – немає

 • Щодо розгляду скарги ПАТ «Ліки Кіровоградщини» від 12.2021.

До Комісії 23.12.2021 надійшла скарга   ПАТ «Ліки Кіровоградщини» (далі   – Скаржник    5)    від    23.12.2021  на    дії    комунального    некомерційного    підприємства «Благовіщенська лікарня» Благовіщенської міської ради (далі – Організатор аукціону, Орендодавець) щодо електронного аукціону LLE001-UA-20211108-47257 щодо оренди приміщення загальною площею 18.01 кв. м, що знаходиться на першому поверсі будівлі поліклінічного відділення за адресою:   Кіровоградська   обл.,   м.   Благовіщенське, вул. Ореста Гуменюка, 2.

Зміст скарги:

Скаржник 5 зазначає, що він, як чинний орендар, має переважне право на продовження договору оренди.

Скаржник 5 вказує, що Організатор аукціону скасував проведений аукціон у зв’язку з помилкою, допущеною при оголошенні аукціону, а саме не враховано переважного права чинного орендаря.

Скаржник 5 вважає, що Орендодавець намагається змінити статус аукціону та підписати договір оренди з іншим учасником.

Скаржник 5 вимагає: провести аукціон із дотриманням вимог законодавства, не порушуючи законні права чинного орендаря; провести аукціон із визначеним статусом ПАТ «Ліки Кіровоградщини» як учасник з переважним правом на продовження договору оренди.

За результатами розгляду скарги Комісією встановлено наступне.

29.11.2021 в електронній торговій системі проведено аукціон LLE001-UA- 20211108-47257, в якому взяли участь 2 учасника, в тому числі  Скаржник 5.

29.11.2021 Організатором аукціону завантажено на електронну сторінку аукціону лист, в якому зазначено, що аукціон скасовано в зв’язку з помилкою, допущеною при оголошенні аукціону, а саме: не зазначено переважне право чинного орендаря на оренду майна.

Статус аукціону – аукціон відмінено.

Пунктом 64 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 (далі – Порядок), визначено вичерпний перелік підстав, за яких може бути відмінено аукціон.

Зокрема, орендодавець має право відмінити електронний аукціон до дня його проведення або до дня завершення строку, встановленого для затвердження ним протоколу про результати електронного аукціону, за умов, визначених цим пунктом.

Порядком не передбачено випадків відміни аукціону після його проведення, крім випадку виникнення технічного збою, підтвердженого адміністратором електронної торгової системи.

ВИРІШИЛИ:

 1. Встановити  наявність     порушення     Організатором     аукціону     (КНП «Благовіщенська лікарня» Благовіщенської міської ради) порядку організації, проведення аукціону LLE001-UA-20211108-47257, а саме вимог пункту 64 Порядку в частині відміни аукціону після його проведення.

ГОЛОСУВАЛИ:      

«за» – 6 голосів

«проти» – немає

«утримались» – немає

 • Щодо розгляду скарги ПАТ «Ліки Кіровоградщини» від 12.2021.

До Комісії 23.12.2021 надійшла скарга   ПАТ «Ліки Кіровоградщини» (далі   –

Скаржник    5)    від    23.12.2021  на    дії    комунального    некомерційного    підприємства «Благовіщенська лікарня» Благовіщенської міської ради (далі – Організатор аукціону, Орендодавець) щодо електронного аукціону LLE001-UA-20211110-43536 щодо оренди приміщення загальною площею 20,7 кв. м, що знаходиться на першому поверсі будівлі поліклінічного відділення за адресою:   Кіровоградська   обл.,   м.   Благовіщенське, вул. Ореста Гуменюка, 2.

Зміст скарги:

Скаржник 5 зазначає, що він, як чинний орендар, має переважне право на продовження договору оренди.

Скаржник 5 вказує, що Організатор аукціону скасував проведений аукціон у зв’язку з помилкою, допущеною при оголошенні аукціону, а саме не враховано переважного права чинного орендаря.

Скаржник 5 вважає, що Орендодавець намагається змінити статус аукціону та підписати договір оренди з іншим учасником.

Скаржник 5 вимагає: провести аукціон із дотриманням вимог законодавства, не порушуючи законні права чинного орендаря; провести аукціон із визначеним статусом ПАТ «Ліки Кіровоградщини» як учасник з переважним правом на продовження договору оренди.

За результатами розгляду скарги Комісією встановлено наступне.

29.11.2021      в       електронній       торговій       системі       проведено       аукціон LLE001-UA-20211110-43536, в якому взяли участь 3 учасника, в тому числі Скаржник 5.

29.11.2021 Організатором аукціону завантажено на електронну сторінку аукціону лист, в якому зазначено, що аукціон скасовано в зв’язку з помилкою, допущеною при оголошенні аукціону, а саме: не зазначено переважне право чинного орендаря на оренду майна.

Статус аукціону – аукціон відмінено.

Пунктом 64 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 (далі – Порядок), визначено вичерпний перелік підстав, за яких може бути відмінено аукціон.

Зокрема, орендодавець має право відмінити електронний аукціон до дня його проведення або до дня завершення строку, встановленого для затвердження ним протоколу про результати електронного аукціону, за умов, визначених цим пунктом.

Порядком не передбачено випадків відміни аукціону після його проведення, крім випадку виникнення технічного збою, підтвердженого адміністратором електронної торгової системи.

ВИРІШИЛИ:

 1. Встановити  наявність      порушення      Організатором       аукціону (КНП «Благовіщенська лікарня» Благовіщенської міської ради) порядку організації, проведення аукціону LLE001-UA-20211110-43536, а саме вимог пункту 64 Порядку в частині відміни аукціону після його проведення.

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» – 6 голосів

«проти» – немає

«утримались» – немає

 • Щодо розгляду скарги ТОВ «МК МЯСНИЙ» від 12.2021

До Комісії 24.12.2021 надійшла скарга ТОВ «МК МЯСНИЙ» (далі – Скаржник 6) від 24.12.2021 на дії ТОВ «ЛІЗИНГ ФАРМАЦІЯ» (учасник аукціону) щодо електронного аукціону LLE001-UA-20211201-47678 з передачі в оренду нежитлових приміщень 1-го поверху (кімн. № 12, 14-20, 22-24, 28-31, 34-36, частина кімн. № 25) корисною площею 276,8 кв. м та місця спільного користування площею 49,9 кв. м, підвальних приміщень (кімн. № 1-11) площею 111,4 кв. м будівлі, літ. «А-1», що обліковується на балансі обласного комунального підприємства Харківської обласної ради «Знахідка», розташованих за адресою: Харківська обл.,   м. Первомайський, вул. Комарова Космонавта, 12.

Зміст скарги:

Скаржник 6 зазначає, що всупереч вимогам проведення аукціону, до торгів було допущено юридичну особу, яка не надала документи щодо кінцевого бенефіціарного власника.

Скаржник 6 вимагає: анулювати аукціон; провести повторний аукціон.

За результатами розгляду скарги Комісією встановлено наступне.

24.12.2021 в електронній торговій  системі  проведено аукціон LLE001-UA-20211201-47678, в якому взяли участь 2 учасника, в тому числі Скаржник 6.

Переможцем аукціону визначено ТОВ «Лізинг Фармація» як учасника, який надав найвищу цінову пропозицію.

Частиною третьою статті 13 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (далі – Закон), встановлено, що до заяви на участь в аукціоні потенційний орендар (юридична особа) подає, зокрема, інформацію про кінцевого бенефіціарного власника. Якщо особа не має кінцевого бенефіціарного власника, зазначається інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника і причина його відсутності.

На електронну сторінку аукціону завантажено витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та   громадських   формувань ТОВ «ЛІЗИНГ ФАРМАЦІЯ», до якого в окремому розділі «Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу» внесено інформацію про кінцевих бенефіціарних власників.

ВИРІШИЛИ:

 1. Встановити відсутність    порушення    часником    аукціону    ТОВ    «ЛІЗИНГ ФАРМАЦІЯ» порядку організації, проведення аукціону LLE001-UA-20211201-47678.

ГОЛОСУВАЛИ:   

«за» – 6 голосів

«проти» – немає

«утримались» – немає

По питанню № 2:

2.1. Щодо додаткового розгляду скарги Шаганець Т.Г. від 13.12.2021

До Комісії 13.12.2021 надійшла скарга Шаганець Тетяни Георгіївни (далі – Скаржник 7) від 13.12.2021 на дії комунального підприємства «Житлово-експлуатаційне об’єднання» (далі – Організатор аукціону) щодо електронного аукціону LLP001-UA- 20211115-58315 щодо продовження договору оренди нерухомого майна загальною площею 16,3 кв. м, що знаходиться за адресою: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, вул. Енергобудівників, 11, під’їзд 1, приміщення IV, розгляд якої перенесено на засіданні Комісії 12.01.2022.

Зміст скарги:

Скаржник 7 зазначає, що інформація про потенційний об’єкт оренди не містить відомості про залишкову балансову вартість та первісну балансову вартість об’єкта, характеристика об’єкту оренди не відповідає реальному технічному стану, в якому перебуває приміщення.

Зокрема, Скаржник 7 вважає, що приміщення має пропонуватися на аукціон без окремого виходу або з іншою площею, оскільки прибудований ганок загальною площею 5,8 кв. м є її власністю, та вказує, що після проведення невід’ємних поліпшень чинним орендарем ФОП Шаганець Т.Г. приміщення має інший вигляд. Крім того, план приміщення, прикріплений в документах до аукціону, не відповідає об’єкту оренди.

Також Скаржник 7 вважає, що учасник аукціону Дубрівний С.Л. підлягає дискваліфікації у зв’язку із неподанням обов’язкових документів, зокрема, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, не є актуальним на дату реєстрації пропозиції, та з поданих документів неможливо встановити чи є зазначений учасник фізичною особою-підприємцем на день подання заяви.

Скаржник 7 вимагає: прийняти рішення про відміну аукціону.

За результатами додаткового розгляду скарги Комісією встановлено наступне.

08.12.2021 в електронній торговій системі проведено аукціон LLP001-UA-20211115-58315, в якому взяли участь 2 учасника, у тому числі Скаржник 7.

Переможцем аукціону визначено ФОП Дубрівний С. Л. як учасника, який надав найвищу цінову пропозицію, а 20.12.2021 Орендодавцем завантажено на сторінку аукціону акт про відмову переможця аукціону від підписання договору оренди, а також акт   про   дискваліфікацію   зазначеного   учасника,    в    якому    зокрема    зазначено, що   переможцем   оголошується   учасник   з    наступною    ціновою    пропозицією ФОП Шаганець Т. Г.

Проте, аукціон має статус такого, що не відбувся.

З метою додаткового опрацювання обставин проведення аукціону, на засіданні Комісії 12.01.2022 прийнято рішення продовжити розгляд скарги.

За результатами обговорення Комісія відзначила, що ФОП Дубрівний С. Л. надав для участі в аукціоні витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, датований 2013 роком.

Водночас Закон України «Про оренду державного та комунального майна» не містить вимог щодо дати формування відповідного документу.

Пунктом 55 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 (далі – Порядок), передбачено, що в оголошенні про передачу майна в оренду зазначається, зокрема, інформація про об’єкт оренди, що міститься в Переліку першого типу, в обсязі, визначеному пунктом 26 Порядку, а також інформація про те, що об’єкт може бути використаний переможцем аукціону за будь-яким цільовим призначенням або про цільове призначення об’єкта оренди у випадках неможливості використання об’єкта за будь-яким цільовим призначенням відповідно до пункту 29 цього Порядку.

Комісія звернула увагу, що на сторінці аукціону відсутня інформація про первісну та залишкову балансову вартість майна. Крім того, в оголошенні відсутня інформація про цільове призначення майна, за яким майно пропонується до оренди.

ВИРІШИЛИ:

 1. Встановити наявність порушення Організатором аукціону (комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне об’єднання» порядку організації, проведення аукціону LLP001-UA-20211115-58315, а саме:

вимог пункту 26 та 55 Порядку в частині відсутності в оголошенні інформації про первісну та залишкову балансову вартість майна;

пункту 55 Порядку в частині відсутності в оголошенні інформації про цільове призначення майна.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за»  – 6 голосів

«проти»  – немає

«утримались» – немає

2.2. Щодо додаткового розгляду скарги Шаганець Т.Г. від 11.12.2021

До Комісії 13.12.2021 надійшла скарга Шаганець Тетяни Георгіївни (далі – Скаржник 7) від 11.12.2021 на дії комунального підприємства «Житлово-експлуатаційне об’єднання» (далі – Організатор аукціону) щодо електронного аукціону LLP001-UA- 20211115-58315 щодо продовження договору оренди нерухомого майна загальною площею 16,3 кв. м., що знаходиться за адресою: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, вул. Енергобудівників 11, під’їзд 1, приміщення IV, розгляд якої перенесено на засіданні Комісії 12.01.2022.

Зміст скарги:

Скаржник 7 вважає, що учасник аукціону Дубрівний С.Л. підлягає дискваліфікації у зв’язку із неподанням обов’язкових документів, зокрема, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, не є актуальним на дату реєстрації пропозиції, та з поданих документів неможливо встановити чи є зазначений учасник фізичною особою-підприємцем на день подання заяви.

Скаржник 7 вимагає: прийняти рішення про відміну аукціону чи визнання його таким, що не відбувся.

За результатами додаткового розгляду скарги Комісією встановлено наступне.

Відповідно до підпункту 1 пункту 25 Порядку подання, розгляду скарг та пропозицій стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 15.07.2020 № 647 (далі – Порядок розгляду скарг), скарга залишається без розгляду комісією в разі, коли скаржник подає скаргу щодо того самого порушення, аукціону та/або лоту аукціону та з тих самих підстав, що вже були предметом розгляду комісією і щодо яких комісією прийнято відповідне рішення (крім випадку, коли у повторній скарзі зазначені факти та обставини, які не були предметом розгляду на засіданні комісії).

Скарга подана щодо того самого порушення та лоту, що було предметом розгляду Комісією під час розгляд питання № 2.1. порядку денного, розглянуто обставини та факти проведення аукціону LLP001-UA-20211115-58315 та прийнято рішення.

ВИРІШИЛИ:

 1. Залишити скаргу без розгляду відповідно до підпункту 1 пункту 25 Порядку розгляду скарг.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за»  – 6 голосів

«проти»  – немає

«утримались» – немає

Витяг з протоколу засідання комісії з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна, у тому числі електронних аукціонів 19.01.2022

Рішення Комісії
Попередній запис
Звіт за 4 тиждень 17.01.2022 – 23.01.2022
Наступний запис
Оголошено аукціон з оренди приміщення їдальні навчального закладу в Шевченківському районі Києва
Меню