Головна » Рішення Комісії » Витяг з протоколу засідання комісії від 18.06.21

Витяг з протоколу засідання комісії від 18.06.21

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ

засідання комісії з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації та
проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна, у
тому числі електронних аукціонів (далі – Комісія)

м. Київ 18                                                                                                                                                                                                   червня 2021 р.

Враховуючи наявність кворуму (4 чоловіки), засідання Комісії відкрито для забезпечення можливості розгляду, обговорення та голосування по питаннях відповідно до порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Розгляд скарг:
1.1.ТОВ «Фармо» від 28.05.2021 р.
1.2.ТОВ «Закупки.пром.уа» від 07.06.2021 р.
1.3. Гоннов С. Ф. від 02.06.2021 р.
2. Розгляд питання про припинення розгляду скарги ФОП Ваш М. Т. від 02.06.2021 (вх. № 07/48910-21) у зв’язку із її відкликанням.

СЛУХАЛИ:
Максимова О. А., Шрамка А. В., Дузя С. М., Мацапуру О. С. – щодо питань порядку денного.

По питанню № 1:
1.1. Щодо розгляду скарги ТОВ «Фармо» До Комісії 04.06.2021 надійшла скарга ТОВ «Фармо» (далі – Скаржник 1) на дії організатора аукціону – комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Гайсинської міської ради» щодо електронного аукціону UAPS-2021-04-08-000049-3 на продовження договору оренди приміщення лікарні, загальною площею 18,4 кв. м. у м. Гайсин з метою розміщення аптеки.

Зміст скарги:
Скаржник 1 зазначає, що 11.05.2021 переможцем аукціону № UA-PS-2021-04-08-000049-3 на право оренди зазначеного лоту з найвищою ціновою пропозицією ЕТС визначено ТОВ Фармо». 17.05.2021 Організатором аукціону в ЕТС було завантажено Акт про відмову в затвердженні протоколу аукціону № UA-PS-2021-04-08-000049-3, пропозиція переможця була безпідставно відхилена.
Скаржник вважає рішення про відхилення пропозиції та дискваліфікацію учасника аукціону безпідставним та необґрунтованим, винесеним з порушенням чинного законодавства в сфері оренди державного та комунального майна.
Скаржник 1 вимагає:
встановити наявність порушення Організатором аукціону порядку організації, проведення аукціону № UA-PS-2021-04-08-000049-3, а саме пункту 55 Порядку в частині наявності в оголошенні про проведення аукціону положення, що обмежує конкуренцію та призводить до дискримінації учасників, а також порушення вимог частини дев’ятої ст. 13 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» щодо відсутності у
рішенні Організатора про відмову затвердженні протоколу аукціону підстав його прийняття;
вжити заходів щодо відновлення порушених прав та законних інтересів скаржника, зокрема зобов’язати організатора аукціону скасувати рішення про дискваліфікацію переможця аукціону ТОВ «Фармо». За результатами розгляду скарги Комісією встановлено наступне. 11.05.2021 в електронній торговій системі проведений аукціон UA-PS-2021-04-08-000049-3 на продовження договору оренди приміщення лікарні, загальною площею 18,4
кв. м. у м. Гайсин, яке орендовано з метою розміщення аптеки.
В аукціоні взяли участь 3 учасника, в тому числі і Скаржник 1. Згідно з протоколом про результати аукціону, сформованого в ЕТС, 11.05.2021
переможцем аукціону було визначено ТОВ «Фармо», як учасника який надав найвищу цінову пропозицію.
17.05.2021 Організатором аукціону завантажено на електронну сторінку аукціону акт про відмову у затвердженні протоколу аукціону та відхилення пропозиції переможця аукціону у зв’язку із відсутністю у ТОВ «Фармо» ліцензії на право провадження відповідного виду господарської діяльності (виготовлення лікарських засобів в умовах аптеки).
19.05.2021 Організатором аукціону завантажено на електронну сторінку аукціону акт про відмову у затвердженні протоколу аукціону та відхилення пропозиції переможця аукціону (учасника з другою за розміром ціновою пропозицією). У зв’язку з дискваліфікацією двох учасників, які надали найвищі цінові пропозиції, аукціон має статус такого, що не відбувся.
Відповідно до пункту 54 Порядку передачі державного та комунального майна в оренду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 (далі – Порядок), додаткові умови оренди майна розробляються орендодавцем на підставі пропозицій балансоутримувача, уповноваженого органу управління або з власної ініціативи орендодавця. Орендодавець проводить аналіз пропозицій у частині обмеження
конкуренції та дискримінації учасників. Забороняється встановлювати додаткові умови оренди майна, що містять такі положення.
Пунктом 55 Порядку встановлено, що оголошення не повинне містити положення, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників. Організатор аукціону в оголошенні зазначив, що цільове призначення майна – розміщення аптеки, що реалізує готові ліки, ліки виготовлені в умовах аптеки, а також вимогу – наявність у потенційного орендаря ліцензії на виробництво лікарських засобів в умовах аптеки.
Проте, як зазначив Скаржник 1, відповідно до Ліцензійних умов виробництво (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, виготовлення ліків не може здійснюватися у приміщенні площею 18 кв.м., яке запропоноване до оренди.
Відповідно до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 929, виготовлення лікарських засобів має проводитись у приміщенні, площа якого менше 50 кв.м.

ВИРІШИЛИ:
прийняти рішення про наявність порушень порядку організації, проведення аукціону UA-PS-2021-04-08-000049-3 з боку Організатора аукціону, а саме, порушення пункту 55 Порядку в частині наявності в оголошенні про проведення аукціону положення, що обмежує конкуренцію та призводить до дискримінації учасників.

ГОЛОСУВАЛИ:
«за» – 4 голоси
«проти» – немає
«утримались» – немає

1.2. Щодо розгляду скарги ТОВ «Закупки.пром.уа»
До Комісії 08.06.2021 надійшла скарга ТОВ «Закупки.пром.уа» (далі – Скаржник 2) на дії організатора аукціону – Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича Національної академії наук України, щодо електронного аукціону UA-PS-2021-04-30- 000122-1 на право оренди нерухомого державного майна НАНУ за адресою: м. Київ, вул. Генерала Наумова, 17-А.

Зміст скарги:
Відповідно до протоколу електронного аукціону, сформованого 20.05.2021, єдиним учасником електронного аукціону і переможцем було визнано ТОВ «Системи кріплення». 27.05.2021 переможцем підписано сформований в ЦБП Протокол електронного аукціону, який надано оператору, через електронний майданчик якого Скаржником 2 було подано цінову пропозицію.
Оператор також підписав зазначений протокол та у межах строку, встановленого для оприлюднення організатором протоколу про результати електронного аукціону, 02.06.2021 надіслав кур’єрською доставкою Нової пошти на адресу організатора за контактними даними представника організатора, вказаними в оголошенні. 03.06.2021 Оператор отримав звернення кур’єра Нової пошти із підписом на альтернативний контактний номер телефону, оскільки не зміг додзвонитися представнику організатора.
Через відсутність інших контактних даних організатора, кур’єр намагався здійснити адресну доставку за адресою організатора з 12:00 до 14:30 години 03.06.2021. Оператор самостійно намагався встановити контакт з представниками організатора, проте безуспішно. В результаті кур’єр так і не зміг доставити протокол у зв’язку з неможливістю встановити зв’язок з контактною особою організатора.
04.06.2021 організатором опубліковано наказ про відмову у затвердженні протоколу, дискваліфікацію переможця та визнання аукціону таким, що не відбувся у зв’язку з ненаданням підписаного протоколу у встановлені законодавством строки.
Таким чином, організатором порушено пункт 55 Порядку, а саме: в оголошенні про передачу майна в оренду не зазначена коректна адреса орендодавця та контактні дані (номер телефону і адреса електронної пошти) працівника орендодавця.
Наслідком такого порушення організатора є втрата переможцем 76 555,75 грн гарантійного внеску та неможливість брати участь в повторному аукціоні на право оренди цього самого об’єкта.
Скаржник 2 вимагає:
прийняти рішення про встановлення порушень порядку організації, проведення аукціонів, а саме в частині відсутності в оголошенні коректної адреси орендодавця та контактних даних (номер телефону і адреса електронної пошти) працівника орендодавця та вжиття заходів для усунення порушень таких порушень шляхом надання можливості переможцю аукціону укласти договір оренди. За результатами розгляду скарги Комісією встановлено наступне.
В електронній торговій на 21.05.2021 було оголошено аукціон UA-PS-2021-04-30- 000122-1 на право оренди нерухомого державного майна НАНУ за адресою: м. Київ, вул. Генерала Наумова, 17-А. Участь в аукціоні взяв 1 учасник – ТОВ «Системи кріплення». Відповідно до абзацу другого пункту 76 Порядку, у разі коли для участі в аукціоні подано заяву на участь в аукціоні від одного учасника, такий учасник вважається таким, що подав найвищу цінову пропозицію за лот, а договір оренди укладається з таким учасником за запропонованою ним орендною платою, за умови, якщо така орендна плата дорівнює або перевищує стартову орендну плату.
Електронною торговою системою 20.05.2021 сформовано протокол електронного аукціону, відповідно до якого переможцем аукціону визначено ТОВ «Системи кріплення».
04.06.2021 організатором на сторінці електронного аукціону оприлюднено наказ № 76 про відмову у затвердженні протоколу про результати аукціону у зв’язку з ненаданням ТОВ «Системи кріплення» витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань України, а також неподання підписаного протоколу електронного аукціону у встановлені законодавством терміни.
Статус аукціону – аукціон не відбувся.
Скаржник 2 зокрема зазначає, що не зміг надіслати організатору аукціону підписаний переможцем протокол про результати аукціону та документи, що
підтверджують відповідність переможця вимогам організатора, у зв’язку з тим, що в оголошенні про проведення аукціону вказана некоректна інформація про місцезнаходження та контактні дані Організатора, та неможливістю встановити зв’язок з контактної особою Організатора.
Водночас Скаржник 2 зазначає, що надіслав відповідні документи Організатору в межах строку, встановленого для оприлюднення Організатором протоколу про результати електронного аукціону, а саме 02.06.2021.
Слід зазначити, що переможцем аукціону та відповідно Скаржником, який є оператором ЕТС, не дотримано терміну підписання протоколу про результати аукціону. Відповідно до пункту 74 Порядку переможець електронного аукціону підписує протокол про результати електронного аукціону та надає його оператору електронного майданчика, через якого ним подано цінову пропозицію, протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем його формування електронною торговою системою. Пунктом 77 Порядку встановлено, що переможець електронного аукціону підписує
протокол про результати електронного аукціону в порядку та строки, встановлені пунктом 74 цього Порядку. Оператор електронного майданчика, через якого переможець електронного аукціону набув право на участь в електронному аукціоні, підписує протокол про результати електронного аукціону та надсилає його орендодавцю протягом чотирьох робочих днів з дня, наступного за днем його формування (якщо електронний аукціон відбувся).
Згідно наданих до скарги матеріалів, переможець підписав протокол 27.05.2021, а оператор електронного майданчика, через якого ним подано цінову пропозицію (Скаржник 2) 02.06.2021.

ВИРІШИЛИ:
звернутися до Скаржника 2 – ТОВ «Закупки.пром.уа» та організатора електронного аукціону – Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича Національної академії наук України, для надання роз’яснень щодо здійснених дій та обставин перебігу аукціону UA-PS-2021-04-30-000122-1;
перенести розгляд скарги ТОВ «Закупки.пром.уа» на наступне засідання Комісії.

ГОЛОСУВАЛИ:
«за» – 4 голоси
«проти» – немає
«утримались» – немає

1.3. Щодо розгляду скарги Гоннова С. Ф.
До Комісії 09.06.2021 надійшла скарга Гоннова С. Ф. (далі – Скаржник 3) на дії організатора аукціону – комунального некомерційного підприємства «Черкаська обласна лікарня «Черкаської обласної ради» щодо електронного аукціону аукціон UA-PS-2021-04-22-000054-3 на право оренди частини нежитлового приміщення (коридору), загальною площею 1,5 кв.м., 1-го поверху будівлі Черкаської обласної лікарні.

Зміст скарги:
Скаржник 3 вважає дискваліфікацію за даним лотом незаконною та навмисно сфабрикованою.
Скаржник 3 вимагає: визнати дискваліфікацію незаконною, затвердити протокол аукціону за переможцем, укласти договір оренди згідно цільового призначення розміщення торгівельного автомату, що відпускає продовольчі товари для забезпечення гарячими напоями відвідувачів діагностично-консультативного центру.
За результатами розгляду скарги Комісією встановлено наступне. 13.05.2021 в електронній торговій системі проведений аукціон UA-PS-2021-04-22-
000054-3 на право оренди частини нежитлового приміщення (коридору), загальною площею 1,5 кв.м., 1-го поверху будівлі Черкаської обласної лікарні, для розміщення банкомату.
В аукціоні взяли участь два учасника, в тому числі і Скаржник 3. Згідно з протоколом про результати аукціону, сформованим в ЕТС, 13.05.2021
переможцем аукціону було визначено ФОП Гоннов С. Ф. як учасника, який надав найвищу цінову пропозицію. 21.05.2021 організатором аукціону завантажено на електронну сторінку аукціону акт про відмову у затвердженні протоколу про результати проведення аукціону, у якому
зазначено, що учасник, подаючи заяву та беручи участь у торгах (аукціоні) погодився використовувати об’єкт згідно істотних умов оголошення (під визначені цілі).
Згідно Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» банківська діяльність, діяльність з надання фінансових послуг та діяльність з надання банкам послуг з інкасації підлягає ліцензуванню. Згідно даних відкритих ліцензійних реєстрів ФОП Гоннов С. Ф. не має відповідної
ліцензії на надання відповідних послуг. Таким чином, ФОП Гоннов С. Ф. свідомо подав заяву на участь в аукціоні, не маючи відповідних дозвільних документів на зайняття такою господарською діяльністю.
31.05.2021 організатором оприлюднено протокол про результати аукціону, відповідно до якого переможцем є Філія Черкаське обласне управління ПАТ
«Ощадбанк». Статус аукціону – очікується підписання договору. Комісією встановлено, що на сторінці електронного аукціону відсутнє оголошення про проведення аукціону, в якому має бути зазначене, зокрема, цільове використання майна, умови передачі майна, вимоги до потенційного орендаря тощо; відсутній проект договору оренди.
Пунктом 55 Порядку встановлено перелік відомостей, які повинні зазначатися в оголошенні про оренду, зокрема, проект договору оренди; умови оренди майна та додаткові умови оренди майна (в разі наявності).При цьому, на сторінці електронного аукціону зазначена лише скупа загальна інформація про об’єкт оренди, зокрема, загальна площа, строк оренди і те, що майно передається під розміщення банкомату (дослівно, а не
цільове призначення). Організатором не визначено вимоги до потенційних орендарів, умови передачі майна.

ВИРІШИЛИ:
1. Встановити наявність порушень порядку організації, проведення аукціону організатором аукціону UA-PS-2021-04-22-000054-3, зокрема, пункту 55 Порядку, в частині відсутності на сторінці електронного аукціону оголошення про передачу майна в оренду, яке мало містити вимоги до потенційних орендарів, умови передачі майна, зокрема, інформацію про можливість або заборону передачі майна в суборенду.

ГОЛОСУВАЛИ:
«за» – 4 голоси
«проти» – немає
«утримались» – немає

2. Щодо припинення розгляду скарги ФОП Ваш М. Т. від 02.06.2021 (вх. № 07/48910-21) у зв’язку із її відкликанням.
На розгляд Комісії надійшла скарга ФОП Ваш М. Т. від 02.06.2021 на дії Організатора аукціону (Департамент міського господарства Ужгородської міської ради) щодо електронного аукціону UA-PS-2021-04-30-00078-1. Мінекономіки отримало лист (вх. № 07/50396-21 від 08.06.2021) про відкликання
зазначеної скарги.
Згідно з пунктом 26 Порядку розгляду скарг, затвердженого постановою КМУ від 15.07.2021 № 647, у разі відкликання скарги або пропозиції скаржником/заявником комісія припиняє її розгляд.

ВИРІШИЛИ:
1. Припинити розгляд скарг ФОП Ваш М. Т. від 02.06.2021 щодо електронного аукціону UA-PS-2021-04-30-00078-1 відповідно до пункту 26 Порядку розгляду скарг.

ГОЛОСУВАЛИ:
«за» – 4 голоси
«проти» – немає
«утримались» – немає

Витяг з протоколу засідання комісії з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна, у тому числі електронних аукціонів 18.06.21

Рішення Комісії
Попередній запис
Звіт за 26 тиждень 21.06.2021 – 27.06.2021
Наступний запис
Історія успіху з сонячної Одеси: як приміщення забиті склотарою перетворились на затишне кафе біля узбережжя 
Меню