Головна » Рішення Комісії » Витяг з протоколу засідання комісії від 03.02.2022

Витяг з протоколу засідання комісії від 03.02.2022

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ

засідання комісії з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна, у тому числі електронних аукціонів (далі – Комісія)

 

м. Київ                                                                                                                                                                                               03 лютого 2022 року

 

 

Враховуючи наявність кворуму (6 осіб), засідання Комісії відкрито для забезпечення можливості розгляду, обговорення та голосування по питаннях відповідно до порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 1. Розгляд скарг:

1.1. Кирилюк О. О. від 05.01.2022 (вх. № 07/1107-22 від 06.01.2022).

1.2. ТОВ «Перша фармація Дніпра» від 06.01.2022 (вх. № 07/1599-22 від 10.01.2022). 1.3. ТОВ «Сальве» від 10.01.2022 (вх. № 07/1758-22 від 11.01.2022).

1.4. ФОП Кожухівська Т.І. від 11.01.2022 (вх. № 07/2235-22 від 12.01.2022).

1.5. Тараненко С.М. від 14.01.2022 (вх. № 09/3144-22 від 14.01.2022).

 1. Розгляд пропозиції:

2.1.Лагомін О.В. від 14.01.2022 (вх. № 07/3314-22 від 17.01.2022).

 1. Продовження розгляду скарг:

3.1. ФОП Панасенко О.М. від 27.12.2021 (вх.№ 07/106659-21 від 28.12.2021).

3.2. АТ «Рибне господарство «Міжріччя» від 28.12.2021 (вх. № 07/106627-21 від 28.12.2021). 3.3. ТОВ «ГРІНВЕЙ-ГРУП» від 28.12.2021 (вх. № 07/107388-21 від 29.12.2021).

По питанню № 1:

 • Щодо розгляду скарги Кирилюк О. О. від 01.2022.

До Комісії 06.01.2022 надійшла скарга Кирилюка Олександра Олександровича (далі – Скаржник 1) від 05.01.2022 на дії Марчука Вадима Олександровича (учасник аукціону) щодо електронного аукціону LLE001-UA-20211130-57296 з передачі в оренду нежитлового приміщення КНП «Ужгородський міський пологовий будинок» Ужгородської міської ради, площею 21,2 кв. м, розташованого за адресою: м. Ужгород, вул. Грибоєдова, 20 б.

Зміст скарги:

Скаржник 1 зазначає, що учасником аукціону ФОП Марчуком В.О надано витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців станом на 2012 рік., виданий Державною реєстраційною службою України, яку ліквідовано 21.01.2015, а функції передано Мін’юсту.

Скаржник 1 вказує, що однією з умов подання документів для участі в аукціоні є надання документів в актуальному стані.

Скаржник 1 вимагає: позиція учасника ФОП Марчук В.О. не відповідає вимогам тендерної документації на етапі подання пакету підтверджуючих документів; чинними документами, регулюючими порядок надання відомостей з ЄДР, є: Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», наказ Мін’юсту від 10.06.2016 № 1657/5 (розділ V пункт 6).

За результатами розгляду скарги Комісією встановлено наступне.

21.12.2021 в електронній торговій системі проведено аукціон LLE001-UA- 20211130-57296, в якому взяли участь 2 учасника, в тому числі Скаржник 1.

Переможцем визначено ФОП Марчук В. О. як учасника, який надав найвищу цінову пропозицію. У зв’язку з відмовою вказаного учасника від підписання договору оренди переможцем визначено ФОП Кирилюк О. О. відповідно до пункту 76 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483.

За результатами обговорення Комісія відзначила, що ФОП Марчук В.О. надав для участі в аукціоні витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців, датований 2012 роком.

Водночас Закон України «Про оренду державного та комунального майна» не містить вимог щодо дати формування відповідного документу.

ВИРІШИЛИ:

 1. Встановити відсутність порушення порядку організації, проведення аукціону LLE001-UA-20211130-57296 з боку учасника аукціону – ФОП Марчук В. О.

ГОЛОСУВАЛИ:
   
«за» – 6 голосів

«проти» – немає

«утримались» – немає

 • Щодо розгляду скарги ТОВ «Перша фармація Дніпра» від 01.2022.

До Комісії 10.01.2022 надійшла скарга ТОВ «Перша фармація Дніпра» (далі – Скаржник 2) від 06.01.2022 на дії комунального підприємства «Парковка та реклама» Криворізької міської ради (далі – Організатор аукціону, Орендодавець) щодо електронного аукціону LLE001-UA-20211215-58578 з передачі в оренду нежитлового приміщення, вбудованого в 1-й поверх житлового будинку, площею 188 кв. м, за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Поштовий, 13, прим. 101.

Зміст скарги:

Скаржник 2 заперечує проти здійсненої Орендодавцем дискваліфікації його, як переможця аукціону, у зв’язку з неподанням інформації про кінцевого бенефіціарного власника, оскільки ним було надано усі документи, а інформація про кінцевого бенефіціарного власника міститься окремим поіменованим розділом у наданому витязі з ЄДРПОУ.

Скаржник 2 звертає увагу, що Закон України «Про оренду державного та комунального майна» (далі – Закон) не встановлює форму подання інформації про кінцевого бенефіціарного власника.

Скаржник 2 вимагає:

прийняти рішення про встановлення порушень порядку проведення аукціону зі сторони Орендодавця;

вжити заходів для усунення таких порушень, а саме зобов’язати Орендодавця затвердити протокол аукціону та укласти договір оренди з переможцем аукціону ТОВ «Перша фармація Дніпра».

За результатами розгляду скарги Комісією встановлено наступне.

04.01.2022 в електронній торговій системі проведено аукціон LLE001-UA- 20211215-58578, в якому взяли участь 4 учасника, в тому числі Скаржник 2.

Переможцем аукціону визначено ТОВ «Перша фармація Дніпра» як учасника, який надав найвищу цінову пропозицію.

05.01.2022 Орендодавцем опубліковано наказ про відмову у затвердженні протоколу у зв’язку з неподанням ТОВ «Перша фармація Дніпра» документів або відомостей, обов’язкове подання яких передбачено абзацом четвертим пункту 3 частини третьої статті 13 Закону.

У зв’язку з дискваліфікацією ТОВ «Перша фармація Дніпра» переможцем аукціону визначено учасника з другою за розміром ціновою пропозицією.

Пунктом 76 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 (далі – Порядок), зокрема передбачено, що у разі коли переможець електронного аукціону не відповідає вимогам статті 4 Закону, або в інших випадках, передбачених частиною дев’ятою статті 13 Закону, орендодавець завантажує рішення про відмову у затвердженні протоколу про результати електронного аукціону або про відмову від укладення договору оренди в електронну торгову систему.

Частиною дев’ятою статті 13 Закону встановлено, що Орендодавець не затверджує протокол аукціону, не укладає договір оренди за результатами аукціону з потенційним орендарем, який: не відповідає вимогам статті 4 цього Закону; не подав документи або відомості, обов’язкове подання яких передбачено цим Законом; подав неправдиві відомості про себе; відмовився від підписання протоколу аукціону або договору оренди за результатами аукціону на право оренди того самого об’єкта.

Рішення орендодавця про відмову у затвердженні протоколу аукціону або про відмову від укладення договору оренди має містити вичерпний перелік підстав для його прийняття і приймається після закінчення електронного аукціону на підставі перевірки орендодавцем заяви на участь переможця аукціону і доданих до неї документів та інформації (абзац сьомий частини дев’ятої статті 13 Закону).

Згідно з вимогами частини третьої статті 13 Закону до заяви на участь в аукціоні потенційний орендар (юридична особа) подає, зокрема, інформацію про кінцевого бенефіціарного власника. Якщо особа не має кінцевого бенефіціарного власника, зазначається інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника і причина його відсутності.

Комісія відзначила, що на електронну сторінку аукціону завантажено витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Перша Фармація Дніпра», до якого в окремому розділі «Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу» внесено інформацію про кінцевого бенефіціарного власника.

Таким чином, Організатором аукціону не дотримано вимог абзацу сьомого частини дев’ятої статті 13 Закону та пункту 76 Порядку при прийнятті рішення про відмову у затвердженні протоколу про результати аукціону.

ВИРІШИЛИ:

 1. Встановити наявність порушення Організатором аукціону (КП «Парковка та реклама» Криворізької міської ради) порядку організації, проведення аукціону LLE001-UA-20211215-58578, а саме: недотримання вимог абзацу сьомого частини дев’ятої статті 13 Закону, пункту 76 Порядку під час прийняття рішення про відмову у затвердженні протоколу про результати аукціону, відповідно до якого переможцем аукціону було визначено ТОВ «Перша фармація Дніпра».

ГОЛОСУВАЛИ:    

«за» – 6 голосів

«проти» – немає

«утримались» – немає

 • Щодо розгляду скарги ТОВ «Сальве» від 01.2022.

До Комісії 28.12.2021 надійшла скарга ТОВ «Сальве» (далі – Скаржник 3) від 10.01.2022 на дії комунального некомерційного підприємства «Коростенська центральна районна лікарня» Ушомирської сільської ради (далі – Організатор аукціону, Орендодавець) щодо електронного аукціону LLE001-UA-20211208-88295 з передачі в оренду частини нежитлового приміщення (перший поверх 5-ти поверхової будівлі) центрального корпусу площею 53,7 кв. м, розташованого за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Жмаченка, 46.

Зміст скарги:

Скаржник 3 вважає неправомірним рішення про його дискваліфікацію у зв’язку з ненаданням відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та недотриманням умови щодо цільового призначення.

Скаржник 3 вказує, що у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань України, наданому ТОВ

«Сальве», міститься актуальна інформація про кінцевого бенефіціарного власника, тип бенефіціарного володіння та відсоток частки статутного капіталу та права голосу.

Скаржник 3 також вважає дискримінаційною умову аукціону щодо встановлення цільового призначення – відкриття комунальної аптеки, що працює з державними програмами («Доступні ліки», відпуск препаратів інсуліну, ліки за Чорнобильськими рецептами, тощо).

Скаржник 3 вимагає: прийняти рішення про встановлення порушень порядку організації проведення аукціону з боку замовника (орендодавця) у частині прийняття рішення про дискваліфікацію ТОВ «Сальве» та зобов’язати усунути порушення шляхом підписання протоколу електронного аукціону з ТОВ «Сальве», як з переможцем аукціону.

За результатами розгляду скарги Комісією встановлено наступне.

30.12.2021 в електронній торговій системі проведено аукціон LLE001-UA- 20211208-88295, в якому взяли участь 2 учасника, в тому числі Скаржник 3.

Переможцем аукціону визначено ТОВ «Сальве» як учасника, який надав найвищу цінову пропозицію.

05.01.2022 Орендодавцем оприлюднено протокол дискваліфікації переможця у зв’язку з ненаданням інформації про кінцевого бенефіціарного власника та вимоги щодо особливостей використання об’єкта оренди – відкриття комунальної аптеки, що працює з державними програмами.

10.01.2022 Орендодавцем опубліковано рішення про скасування аукціону у зв’язку з технічною помилкою під час підготовки до електронного аукціону (арифметична помилка у підрахунку площі приміщення) а також, у зв’язку з проведенням капітального ремонту об’єкта.

Статус аукціону – аукціон відмінено.

Пунктами 54 та 55 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 (далі – Порядок) встановлено, що Орендодавець проводить аналіз пропозицій у частині обмеження конкуренції та дискримінації учасників. Забороняється встановлювати додаткові умови оренди майна, що містять такі положення. Оголошення не повинне містити положення, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників.

Водночас умова аукціону щодо цільового призначення об’єкта оренди, а саме розміщення аптеки комунальної форми власності, є дискримінаційною.

Пунктом 76 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 (далі – Порядок), зокрема передбачено, що у разі коли переможець електронного аукціону не відповідає вимогам статті 4 Закону, або в інших випадках, передбачених частиною дев’ятою статті 13 Закону, орендодавець завантажує рішення про відмову у затвердженні протоколу про результати електронного аукціону або про відмову від укладення договору оренди в електронну торгову систему.

Комісія відзначила, що на електронну сторінку аукціону завантажено витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Сальве», до якого в окремому розділі «Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу» внесено інформацію про кінцевого бенефіціарного власника.

Крім того, пунктом 64 Порядку визначено вичерпний перелік підстав, за яких може бути відмінено аукціон.

Зокрема, орендодавець має право відмінити електронний аукціон до дня його проведення або до дня завершення строку, встановленого для затвердження ним протоколу про результати електронного аукціону, за умов, визначених цим пунктом.

Порядком не передбачено випадків відміни аукціону після його проведення, крім випадку виникнення технічного збою, підтвердженого адміністратором електронної торгової системи.

ВИРІШИЛИ:

 1. Встановити наявність порушення Організатором аукціону (КНП «Коростенська центральна районна лікарня» Ушомирської сільської ради) порядку організації, проведення аукціону LLE001-UA-20211208-88295, а саме:

пункту 55 Порядку, в частині наявності в оголошенні положень, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників;

пункту 76 Порядку під час прийняття рішення про дискваліфікацію учасника; пункту 64 Порядку в частині відміни аукціону після його проведення;

ГОЛОСУВАЛИ:         

«за» – 6 голосів

«проти»  – немає

«утримались» – немає

 • Щодо розгляду скарги ФОП Кожухівська Т.І. від 01.2022.

До Комісії 12.01.2022 надійшла скарга ФОП Кожухівської Тетяни Ігорівни (далі – Скаржник 4) від 11.01.2022 на дії ТОВ «Макс-плюс» (учасник аукціону) щодо електронного аукціону LLE001-UA-20211216-10749 з передачі в оренду нежитлових приміщень на 1-му поверсі адміністративно-управлінського корпусу площею 699,80 кв. м, за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 51.

Зміст скарги:

Скаржник 4 зазначає, що після реєстрації на участь в аукціоні через площадку Е-тендер отримала телефонний дзвінок з вимогами відмовитися від участі в аукціоні.

Скаржник 4 вбачає витік інформації від державник органів.

Скаржник    4    вимагає:    дискваліфікувати    цього    учасника   та    в    подальшому ліквідувати корупційні схеми.

За результатами розгляду скарги Комісією встановлено наступне.

10.01.2022 в електронній торговій системі проведено аукціон   LLE001-UA- 20211216-10749, в якому взяли участь 4 учасника, в тому числі Скаржник 4.

Переможцем аукціону визначено ТОВ «Макс-плюс» як учасника, який надав найвищу цінову пропозицію.

18.01.2022 Орендодавцем – Регіональним відділенням ФДМУ по місту Києву оприлюднено затверджений ним 17.01.2022 відповідний протокол про результати аукціону.

За результатами обговорення дійшли висновку, що з метою прийняття виваженого рішення та додаткового опрацювання обставин та фактів, викладених у скарзі, відповідно до пункту 20 Порядку подання, розгляду скарг та пропозицій стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 15.07.2020 № 647, строк розгляду скарги може бути продовжений та перенесений на наступне засідання Комісії.

ВИРІШИЛИ:

 1. З метою додаткового опрацювання перенести розгляд скарги на наступне засідання Комісії.
 2. Адміністратору електронної торгової системи ДП «Прозорро.Продажі» надати Комісії інформацію щодо обставин організації та проведення аукціону.

ГОЛОСУВАЛИ:  

«за» – 6 голосів

«проти» – немає

«утримались» – немає

 • Щодо розгляду скарги Тараненко С.М. від 01.2022.

До Комісії 14.01.2022 надійшла   скарга   Тараненка   Сергія   Миколайовича (далі – Скаржник 5) від 14.01.2022 на дії комунального підприємства «СПЕЦЕКО» Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської   області (далі – Організатор аукціону, Орендодавець) щодо електронного аукціону LLE001-UA-20211118-67901 з передачі в оренду нежитлового приміщення загальною площею 155,6 кв. м, розташованого в житловому будинку № 30 по просп. Героїв Дніпра, в м. Горішні Плавні Кременчуцького району Полтавської області.

Зміст скарги:

Скаржник 5 зазначає, що є учасником аукціону, пропозиція якого зайняла друге

місце.

В порушення пункту 76 Порядку передачі в оренду державного та комунального

майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 (далі

– Порядок), Орендодавцем не складено та не завантажено в електронну торгову систему акт про відмову від підписання договору переможцем аукціону Довгань Л. О., внаслідок чого в системі не було сформовано протокол про результати електронного аукціону з визначенням переможцем учасника з наступною за величиною ціновою пропозицією.

Натомість Орендодавець прийняв та завантажив в електрону систему наказ від 10.01.2022 № 01-од «Про виключення з Переліку першого типу та скасування електронного аукціону на передачу в оренду нерухомого майна, розташованого за адресою: просп. Героїв Дніпра, буд. 30 в м. Горішні Плавні Кременчуцького району Полтавської області».

Скаржник 5 вважає, що дії орендодавця щодо виключення нерухомого майна з переліку та скасування аукціону після його проведення порушує його права як учасника з наступною за величиною ціновою пропозицією бути визнаним переможцем аукціону.

Скаржник 5 вимагає:

 1. Встановити наявність порушення Організатором аукціону (КП «СПЕЦЕКО») порядку організації проведення аукціону LLE001-UA-20211118-67901, а саме:

вимог статті 7 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та пункту 64 Порядку в частині прийняття рішення про виключення з переліку першого типу та скасування електронного аукціону на передачу в оренду нерухомого майна, розташованого за адресою: просп. Героїв Дніпра, буд. 30 в м. Горішні Плавні Кременчуцького району Полтавської області, оскільки таке рішення прийнято після проведення аукціону та отримання скаржником права бути визнаним переможцем електронного аукціону, як учасника з наступною за величиною ціновою пропозицією.

пункту 76 Порядку в частині нескладання та незавантаження в торгову систему акту про відмову від підписання договору переможцем електронного аукціону – Довгань Ларисою Олександрівною.

 1. Вжити заходів щодо забезпечення визнання Скаржника – Тараненка С. М. переможцем аукціону LLE001-UA-20211118-67901, як учасника з наступною за величиною ціновою пропозицією, з подальшим формуванням нового протоколу про результати електронного аукціону та підписанням договору оренди.

За результатами розгляду скарги Комісією встановлено наступне.

08.12.2021 в електронній торговій системі проведено аукціон LLE001-UA- 20211118-67901, в якому взяли участь 4 учасника, в тому числі Скаржник 5.

Переможцем аукціону було визначено Довгань Л. О. як учасника, який надав найвищу цінову пропозицію, та 22.12.2021 Організатором аукціону оприлюднено затверджений ним протокол, відповідно до якого вказаний учасник є  переможцем.

11.01.2022 Організатором аукціону оприлюднено наказ від 10.01.2022 № 01-од, згідно з яким об’єкт нерухомого майна, розташований в м. Горішні Плавні по просп. Героїв Дніпра, буд. 30, виключено з Переліку першого типу та скасовано електронний аукціон на передачу його в оренду.

Статус аукціону – аукціон відмінено.

Пунктом 64 Порядку визначено вичерпний перелік підстав, за яких може бути відмінено аукціон.

Зокрема, орендодавець має право відмінити електронний аукціон до дня його проведення або до дня завершення строку, встановленого для затвердження ним протоколу про результати електронного аукціону, за умов, визначених цим пунктом.

Порядком не передбачено випадків відміни аукціону після його проведення, крім випадку виникнення технічного збою, підтвердженого адміністратором електронної торгової системи.

Крім того, частиною другою статті 7 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (далі – Закон) встановлено, що рішення про виключення майна з Переліків може бути прийнято не пізніше:

дня, що передує дню проведення аукціону, якщо майно включено до Переліку першого типу;

дня, що передує дню укладення договору оренди, якщо майно включено до Переліку другого типу.

Таким чином, наказ Орендодавця від 10.01.2022 № 01-од «Про виключення з Переліку першого типу та скасування електронного аукціону на передачу в оренду нерухомого майна, розташованого за адресою: просп. Героїв Дніпра, буд. 30 в м. Горішні Плавні Кременчуцького району Полтавської області» суперечить частині другій статті 7 Закону та пункту 64 Порядку.

ВИРІШИЛИ:

 1. Встановити наявність порушення Організатором аукціону (КП «СПЕЦЕКО» Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області) порядку організації, проведення аукціону LLE001-UA-20211118-67901, а саме: вимог частини другої статті 7 Закону та пункту 64 Порядку в частині виключення майна з Переліку першого типу та відміни аукціону після його проведення.

ГОЛОСУВАЛИ:  

«за» – 6 голосів

«проти» – немає

«утримались» – немає

По питанню № 2:

 • Щодо розгляду пропозиції Лагомін О.В. від 01.2022

До Комісії 17.01.2022 надійшла пропозиція Лагомін Олени Вікторівни (далі – Заявник) щодо дій комунального підприємства «Агенція з питань регіонального розвитку» Житомирської обласної ради (далі – Орендодавець) щодо електронного аукціону LLP001-UA-20211217-87005 на продовження договору оренди нежитлових приміщень загальною площею 98,7 кв. м   в   будівлі   за   адресою:   м.   Житомир, вул. М. Бердичівська, 17-Г.

Зміст пропозиції:

Заявник пропонує відмінити аукціон у зв’язку порушенням порядку оприлюднення оголошення про проведення аукціону в частині дотримання строків.

До пропозиції Заявником надано копію звернення (без зазначення адресату) від 10.01.2022 про визнання договору оренди продовженим. У вказаному зверненні Заявник зазначає, що відповідно до частини першої статті 764 Цивільного кодексу України та частини четвертої статті 184 Господарського кодексу України договір оренди вважається продовженим на той самий строк і на тих самих умовах.

За результатами розгляду пропозиції Комісією встановлено наступне.

На 19.01.2022 в електронній торговій системі був оголошений аукціон щодо продовження договору оренди нежитлових приміщень, що перебувають на балансі комунального підприємства по експлуатації адмінбудинків Житомирської обласної ради.

Відповідно до протоколу, оприлюдненого на електронній сторінці, переможцем аукціону визначено Український центр дуальної освіти, як єдиного учасника, згідно з пунктом 73 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 (далі – Порядок).

Разом з тим Комісія відзначила, що відносини, пов’язані з передачею в оренду державного та комунального майна регулюються спеціальним законодавством, зокрема, Законом України «Про оренду державного та комунального майна» та Порядком передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483.

Закон та Порядок не передбачають автоматичного продовження договорів оренди, аукціони щодо оренди державного та комунального майна, у тому числі на продовження договорів, проводяться виключно в електронній торговій системі.

ВИРІШИЛИ:

 1. Пропозиція не може бути підтримана, оскільки договори оренди комунального майна продовжуються виключно відповідно до положень статті 18 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483.

ГОЛОСУВАЛИ:      

«за»  – 6 голосів

«проти» – немає

«утримались» – немає

По питанню № 3:

 

 • Щодо додаткового розгляду скарги ФОП Панасенко О.М. від 12.2021.

До Комісії 31.12.2021 надійшла скарга ФОП Панасенка Олександра Миколайовича (далі

– Скаржник 6) від 27.12.2021 на дії Регіонального відділення ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях (далі – Організатор аукціону, Орендодавець) щодо електронного аукціону LLP001-UA-20211103-62297 на продовження договору оренди нерухомого майна – частини приміщення на першому поверсі гуртожитку Бізнес- коледжу, площею 78,3 кв. м, що знаходиться за адресою: Черкаська обл., м. Черкаси, вул. В’ячеслава Чорновола, 243.

Зміст скарги:

Скаржник 6 зазначає, що Орендодавцем, в порушення пунктів 26 і 55 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 (далі – Порядок), не надано повну та достовірну інформацію щодо об’єкта оренди в оголошенні, зокрема, про те, що об’єкт не забезпечений електричною енергією потужністю 16 кВт.

Скаржник 6 стверджує, що виявив зазначений факт після перемоги в аукціоні під час огляду об’єкта, що підтверджується довідкою балансоутримувача, та вказує, що відсутність такої потужності електромережі є обмежуючим фактором можливості цільового використання об’єкта та створює перешкоди для організації підприємницької діяльності.

Крім того, Скаржник 6 зазначає, що Орендодавцем було внесено зміни до умов договору оренди, та отримав для підписання засобами електронного зв’язку, договір оренди, який не відповідав тексту договору оренди, оприлюдненого Орендодавцем.

Скаржник 1 вимагає:

 • встановити наявність порушень Орендодавцем проведення аукціону LLP001-UA-20211103-62297, а саме: недотримання вимог пункту 26 і 55 Порядку щодо зазначення недостовірної інформації про потужність електромережі потенційного об’єкту оренди в обсязі 16 кВт, зокрема, розміщення оголошення про проведення аукціону на право оренди частини приміщення на першому поверсі гуртожитку Бізнес-коледжу, площею 78,3 кв. м, що знаходиться за адресою: Черкаська обл., місто Черкаси, вулиця Вячеслава Чорновола, 243, що перебуває на балансі Черкаського державного бізнес- коледжу, які не забезпечені приєднаною потужністю електромережі в обсязі 16

кВт; внесення несанкціонованих змін до договорiв, що підлягають публікації в ЕТС.

 • зобов’язати Організатора усунути порушення порядку організації, проведення електронного аукціону.
 • визнати результати аукціону недійсними.
 • зобов’язати Організатора повернути Скаржнику гарантійний внесок.

За результатами додаткового розгляду скарги Комісією встановлено наступне.

25.11.2021 в електронній торговій системі проведено аукціон LLP001-UA- 20211103-62297, в якому взяли участь 2 учасника, в тому числі Скаржник 6.

Переможцем було визначено Скаржника 6 як учасника, який надав найвищу цінову пропозицію, а 23.12.2021 Організатором аукціону оприлюднено акт про непідписання Скаржником 6 договору оренди.

З метою додаткового опрацювання обставин проведення аукціону, на засіданні Комісії 26.01.2022 прийнято рішення продовжити розгляд скарги.

Представниками Фонду державного майна України зазначено, що за повідомленням Організатора аукціону, інформацію про об’єкт оренди розміщено на підставі відомостей, наданих балансоутримувачем – Черкаським державним бізнес- коледжем.

Отже, балансоутримувачем було надано до Регіонального відділення ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях недостовірні відомості щодо об’єкта оренди в частині потужності електромережі.

Проте, зазначена помилка не є такою, що суттєво вплинула на результат аукціону.

ВИРІШИЛИ:

 1. Встановити відсутність порушень Організатором – Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях порядку підготовки, організації аукціону LLP001-UA-20211103-62297.

ГОЛОСУВАЛИ:  

«за» – 6 голосів

«проти» – немає

«утримались» – немає

 • Щодо додаткового розгляду скарги АТ «Рибне господарство «Міжріччя» від 12.2021.

До Комісії 28.12.2021 надійшла скарга АТ «Рибне господарство «Міжріччя» (далі – Скаржник 7) від 24.12.2021 на дії ТОВ «Е-тендер» (оператор електронного майданчика) щодо електронного аукціону LLD001-UA-20211126-53648 за методом покрокового зниження стартової орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій з передачі в оренду державного нерухомого майна: гідротехнічних споруд                                                         (35 інвентарних номерів), за адресою: Івано-Франківська обл., Болехівська ОТГ, за межами м. Болехів.

Зміст скарги:

Скаржник 7 зазначає, що після сплати реєстраційного та гарантійного внесків менеджер ТОВ «Е-тендер» припинив відповідати на телефонні дзвінки, не надав допомоги та консультації.

Скаржник 7 вимагає: допомогти у вирішенні питання щодо цієї ситуації; оскаржити аукціон; повернути реєстраційний та гарантійний внески.

За результатами додаткового розгляду скарги Комісією встановлено наступне.

На 17.12.2021 в електронній торговій системі було оголошено проведення аукціону щодо передачі в оренду гідротехнічних споруд.

В аукціоні взяв участь 1 учасник – Скаржник 7, якого відповідно до абзацу другого пункту 73 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483, було визначено переможцем аукціону.

12.01.2021 Орендодавцем – Регіональним відділенням ФДМУ по Івано- Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях оприлюднено затверджений ним наказ про дискваліфікацію переможця у зв’язку з його відмовою від підписання протоколу електронного аукціону.

Аукціону надано статус такого, що не відбувся.

З метою додаткового опрацювання обставин проведення аукціону, на засіданні Комісії 26.01.2022 прийнято рішення продовжити розгляд скарги.

Відповідно до підпункту 3 пункту 25 Порядку подання, розгляду скарг та пропозицій стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 15.07.2020 № 647 (далі – Порядок розгляду скарг), встановлено, що скарга залишається без розгляду в разі, коли до дня подання скарги орендодавцем прийнято рішення про відміну аукціону чи визнання його таким, що не відбувся, крім випадку оскарження будь-якого з таких рішень.

Оскільки скарга подана після того, як аукціон визнано таким, що не відбувся, скарга не підлягає розгляду.

ВИРІШИЛИ:

 1. Залишити скаргу без розгляду відповідно до підпункту 3 пункту 25 Порядку розгляду скарг.
 2. Мінекономіки звернутися до адміністратора електронної торгової системи ДП «Прозорро.Продажі» із запитом стосовно надання роз’яснень щодо перебігу оприлюднення протоколу електронного аукціону LLD001-UA-20211126-53648.

ГОЛОСУВАЛИ:   

«за» – 6 голосів

«проти» – немає

«утримались» – немає

 • Щодо додаткового розгляду скарги ТОВ «ГРІНВЕЙ-ГРУП» від 12.2021.

До Комісії 29.12.2021 надійшла скарга ТОВ «ГРІНВЕЙ-ГРУП» (далі – Скаржник 8) від 28.12.2021 на дії Ритуальної служби спеціалізованого комунального підприємства

«Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування» виконавчого органу Київської міської ради (балансоутримувач) щодо електронного аукціону LLE001-UA-20211111-85301 щодо передачі в оренду нежитлового приміщення площею 17,1 кв. м (2 поверх) за адресою: м. Київ, вул. Стеценка, 20-А, літ. Г.

Зміст скарги:

Скаржник 8   зазначає,   що   попередньо   на   майданчику   «E-tender.ua»   та

«https://prozorro.gov.ua» була вказана дата початку проведення аукціону о 12:55 30.11.2021 р., але аукціон розпочався 30.11.2021 орієнтовно о 12:00.

Скаржник 8 вимагає: скасувати результат проведеного аукціону та провести його повторно з дотриманням всіх необхідних умов.

За результатами додаткового розгляду скарги Комісією встановлено наступне.

30.11.2021 в електронній торговій системі проведено аукціон  LLE001- UA-20211111-85301, в якому взяли участь 2 учасника, в тому числі Скаржник 8.

Переможцем аукціону визначено ФОП Шут Я. В. як учасника, який надав найвищу цінову пропозицію. Орендодавцем оприлюднено підписаний 28.12.2021 договір оренди з переможцем аукціону.

З метою додаткового опрацювання обставин проведення аукціону, на засіданні Комісії 26.01.2022 прийнято рішення продовжити розгляд скарги.

Зі змісту скарги вбачається, що на думку ТОВ «Грінвей-Груп», електронний аукціон було перенесено з 12:55 на 11:55 без повідомлення учасників.

При цьому пунктом 8 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 (далі

– Порядок) визначено, що електронна торгова система працює за київськими датою та часом. Форматом позначення дати в електронній торговій системі є рік, місяць, день.

За      повідомленням      адміністратора      електронної       торгової       системи ДП «Прозорро.Продажі» (лист від 31.01.2022 № 85-03/2022), електронний аукціон проводиться в режимі онлайн для всіх користувачів одночасно. Час проведення електронного аукціону LLE001-UA-20211111-85301 – 30.11.2021, 11:55 за київським часом, часовий пояс – UTC/GMT+02:00.

Таким чином, якщо на комп’ютері або на іншому пристрої з якого користувач переглядає аукціон або приймає участь в електронному аукціону буде встановлений інший часовий пояс, час у інтерфейсі такого аукціону для такого користувача буде відображений відповідно до його налаштувань.

Згідно з проведеним технічним аналізом адміністратором електронної торгової системи електронного аукціону LLE001-UA-20211111-85301, зміна часу та дати проведення електронного аукціону не здійснювалась, технічних збоїв в роботі центральної бази даних електронної торгової системи при проведенні такого електронного аукціону – не виявлено.

ВИРІШИЛИ:

 1. Встановити відсутність порушення порядку організації, проведення аукціону LLE001-UA-20211111-85301 з боку Ритуальної служби спеціалізованого комунального підприємства «Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування» виконавчого органу Київської міської ради.

ГОЛОСУВАЛИ:    

«за»   – 6 голосів

«проти» – немає

«утримались» – немає

Витяг з протоколу засідання комісії з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна, у тому числі електронних аукціонів 03.02.2022

Рішення Комісії
Попередній запис
Оголошено аукціон з оренди складу площею 205,3 м² у Київській області
Наступний запис
Інформаційний бюлетень актуальних аукціонів з оренди об`єктів державної нерухомості (14 лютого 2022 року)
Меню