Головна » Річна і квартальна звітність » Розділ 2 Аналітична довідка про роботу Фонду державного майна України та хід приватизації державного майна за 9 місяців 2022 року «Оренда державного майна»

Розділ 2 Аналітична довідка про роботу Фонду державного майна України та хід приватизації державного майна за 9 місяців 2022 року «Оренда державного майна»

*Витяг з Аналітичної довідки про роботу Фонду державного майна України та хід приватизації державного майна за 9 місяців 2022 року

   1. Оренда державного майна
   1. 1. Нормотворча робота
   2. 2. Розроблення та впровадження онлайн платформи управління орендою державного майна
   3. 3. Виконання плану щодо надходжень до державного бюджету від оренди
   4. 4. Структура та аналітика договорів оренди
    1. 4.1.Інформація про загальну кількість і структуру договорів оренди
    2. 4.2. Інформація про укладені, припинені та продовжені договори оренди
   5. 5. Етапи передачі в оренду
    1. 5.1. Формування переліків першого та другого типів
    2. 5.2.Підготовка та проведення аукціонів (за інформацією ресурсу Prozorro.Продажі)
   6. 6. Розгляд Фондом клопотань орендарів про зарахування витрат на здійснення ремонту в рахунок орендної плати, здійснення невід’ємних поліпшень майна, переданого в оренду
   7. 7. Аспекти діяльності Комісії з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна
   8. 8. Робота Фонду щодо стягнення заборгованості з орендної плати та штрафних санкцій до державного бюджету
   9. 9. Висвітлення проблемних питань
   10. 10. Втрати державного бюджету в АР Крим, на тимчасово непідконтрольній території та у зоні бойових дій

Оренда державного майна

2.1 Нормотворча робота

Фонд здійснює державну політику у сфері оренди державного майна та виконує функції орендодавця державного майна.

З метою реалізації державної політики у сфері оренди державного майна Фондом у звітному періоді здійснювалися заходи щодо удосконалення правового регулювання орендних відносин.

На виконання вимог Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (далі – Закон про оренду), який введено в дію з 1 лютого 2020 року, Фондом розроблено:

 • проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 р. № 483 і від 28 квітня 2021 р. № 630», яким ініційовано встановлення уніфікованої орендної ставки для релігійних організацій незалежно від того, чи користувалися релігійні організації державним майно раніше на праві позички, а також уточнено найменування міжнародних міжурядових організацій, які мають право на отримання майна в оренду без проведення аукціону. Протягом звітного періоду проєкт погоджено Мінекономіки, Міністерством цифрової трансформації України, Міністерством соціальної політики України, Мінфіном, Міністерством закордонних справ. Очікується погодження Державної служби України з етнополітики та свободи совісті;
 • проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін у додаток 1 до Методики розрахунку орендної плати за державне майно», метою якого є удосконалення правового регулювання договірних відносин у сфері оренди занедбаних пам’яток культурної спадщини, що належать до державної власності. Протягом звітного періоду проєкт погоджено без зауважень Мінекономіки, Мінцифри, Міністерством освіти і науки України, ДРС, із зауваженнями – Мінфіном, а також проведено правову експертизу проєкту Мін’юстом;
 • проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку повернення орендованих єдиних майнових комплексів після припинення або розірвання договору оренди», який упорядковує процедуру повернення ЄМК з оренди та приводить її у відповідність з нормами Закону про оренду. У звітному періоді до проєкту отримано висновки від Секретаріату Кабінету Міністрів України, Мінекономіки, Мінфіну та Мінцифри, а також висновок Мін’юсту про проведення правової експертизи та рішення про погодження від Державної регуляторної служби України. За результатами розгляду Кабінетом Міністрів України проєкт повернено на доопрацювання з урахуванням пропозицій Мінекономіки;
 • проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України», метою якого є врегулювання відносин між орендарями державного майна та державою щодо зарахування коштів амортизаційного фонду після припинення договору оренди або зміни орендаря за результатами аукціону, списання неліквідного майна, сплати забезпечувального депозиту бюджетними установами. Протягом звітного періоду до проєкту отримано висновки Секретаріату Кабінету Міністрів України та Мінцифри. Проєкт погоджено без зауважень ДРС та із зауваженнями – Мінекономіки.
 • проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку передачі в оренду державного та комунального майна», метою якого є врегулювання особливостей оренди нерухомого та рухомого майна одним лотом (як групи інвентарних об’єктів), які поєднані між собою спільним виробничим процесом, та порядку оприлюднення інформації про такі об’єкти в ЕТС. Протягом звітного періоду Фондом отримано висновки до проєкту Мінцифри та Мінфіну.
 • наказ Фонду від 18 серпня 2022 року № 910 «Про затвердження Порядку надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого державного майна», зареєстрований в Мін’юсті 09.2022 за № 1070/38406.

Протягом звітного періоду Фонд опрацював:

 • розроблений Мінекономіки проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» щодо вдосконалення відносин, що виникають під час реалізації проєктів, що здійснюються на умовах державно-приватного партнерства, в тому числі концесії» та у січні 2022 року надав комплексні зауваження та пропозиції до проєкту закону. Докладніше інформацію розміщено на сайті за посиланням: https://orenda.gov.ua/wp-content/uploads/2022/05/ minekonomiky_kontsesiia-1.pdf;
 • розроблений Міністерством аграрної політики та продовольства України проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сфери рибного господарства, промислового рибальства, охорони водних біоресурсів та аквакультури» (реєстр. № 7616 від 29.07.2022), яким запропоновано внести до законів України «Про аквакультуру» та «Про оренду державного та комунального майна» зміни щодо порядку та умов надання в користування гідротехнічних споруд для цілей аквакультури. Законопроєкт передбачає розроблення окремої процедури передачі в оренду таких об’єктів, яка не передбачатиме конкурентний порядок надання в оренду гідротехнічних споруд та буде застосовуватися поряд з існуючою. Законопроєкт не підтримано Фондом та запропоновано його доопрацювати. Після внесення законопроєкту до Верховної Ради України Фонд надіслав зауваження та пропозиції до нього до Комітетів Верховної Ради України питань аграрної та земельної політики, з питань економічного розвитку.
 • розроблений Мінцифри проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни у додатку 4   до Порядку передачі в оренду державного та комунального майна» щодо надання можливості операторам телекомунікації продовжувати договори оренди державного та комунального майна без проведення аукціону. Фондом проєкт погоджено та запропоновано додатково внести зміни до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та передбачити для таких орендарів індивідуальну орендну ставку;
 • розроблений Мінекономіки проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оренди державного та комунального майна» щодо особливостей передачі в оренду груп інтвентарних обєктів, ЄМК або їх відокремлених структурних підрозділів. Зокрема, проєкт розширює перелік можливих додаткових умов оренди, визначає проведення інвентаризації та аудиту ЄМК, особливості викупу переможцем аукціону оборотних активів, порядок набуття чинності договором тощо. Проєкт підтримано Фондом за умови врахування наданих зауважень та пропозицій;
 • розроблений Мінекономіки проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання передачі в оренду державного майна», який на період дії воєнного стану дає змогу державному підприємству «Гарант-сервіс» отримувати державне майно в оренду без проведення аукціону. Проєкт постанови Фондом не підтримано. Натомість Фонд запропонував вирішити зазначене питання шляхом внесення відповідних змін до статті 15 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»;
 • розроблений Державним управлінням справами проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до пункту 133 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна», яким запропоновано тимчасово, до 31.12.2022, виключити для державних підприємств, організацій, установ та закладів, яким указом Президента України надано статус національних та які провадять діяльність з організації конгресів і торговельних виставок, обмеження щодо спрямування у повному обсязі отриманих від оренди об’єктів нерухомого майна коштів на виконання їх статутних завдань. Фонд не заперечує щодо прийняття проєкту постанови;
 • розроблений Мінекономіки проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 27 травня 2022 р. № 634», яким запропоновано скасувати звільнення портових операторів від орендної плати з дати запровадження цього звільнення (з серпня 2022 р.), за винятком операторів, які отримають від балансоутримувача майна довідку про те, що протягом звітного періоду орендоване майно не використовувалось. Проєкт постанови Фондом не підтримано. Водночас зауваження Фонду не було взято до уваги Урядом.

2.2. Розроблення та впровадження онлайн платформи управління орендою державного майна

У рамках реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги «Прозорість та підзвітність в органах державного управління та послугах (TAPAS) у 2021 році розпочато створення онлайн платформи управління орендою державного майна (далі – Платформа) для забезпечення можливості алгоритмізації і автоматизації процесів створення, підписання, оприлюднення документів і рішень, пов’язаних з передачею в оренду державного майна, а також пов’язаних із припиненням орендних відносин і поверненням державного майна із користування орендарів. Платформа покликана замінити програмний продукт Фонду «Етап-Оренда», за допомогою якого забезпечується збір аналітичної інформації про договори оренди і стан розрахунків за ними, запровадити електронну взаємодію між потенційними орендарями, балансоутримувачами, їх органами управління, орендодавцями, чинними орендарями і електронною торговою системою «Prozorro.Продажі». Зовнішній інтерфейс користувача Платформи розміщуватиметься на сайті orenda.gov.ua.

Проєктом TAPAS за тендерними процедурами відібрано розробника Платформи, з яким укладено договір. Реалізацію проєкту розпочато розробником у поточному році.

Відповідно до технічного завдання розробник Платформи має:

 • розробити архітектуру бази даних, включаючи міграцію даних та інтеграцію з іншими інформаційними ресурсами;
 • розробити на базі Платформи алгоритми автоматизації процесів прийняття рішень орендодавців та формування проєктів правочинів щодо оренди з автоматичною перевіркою правильності введених даних;
 • запровадити автоматизовану процедуру створення оголошень орендодавцями про передачу в оренду об’єктів на аукціоні, оголошень про продовження чинних договорів оренди на аукціоні, формування проєктів договорів оренди та актів прийомупередачі державного майна;
 • розробити автоматизований механізм розрахунку орендної плати;
 • запровадити автоматизацію формування статистичних звітів з оренди державного майна;
 • запровадити механізм взаємодії між Платформою та електронною торговою системою «Prozzoro.Продажі», інтеграції даних між ними, а також з Державною казначейською службою України та іншими реєстрами у разі необхідності.

З метою поетапного введення модулів Платформи у дослідницьку експлуатацію Фондом разом з розробником проведено роботу щодо запровадження ітераційної моделі розробки, яка дасть змогу запустити деякі модулі Платформи до кінця поточного року.

До завершення роботи з розроблення Платформи частина її функціоналу виконується Фондом за допомогою сайту orenda.gov.ua у режимі дослідної експлуатації. На сьогодні сайт містить такі розділи:

 • Розділ «Інтерактивна мапа об’єктів оренди», на яку нанесено інформацію про 6 977 об’єктів оренди. За допомогою фільтрів інтерактивної мапи можна також відслідковувати статус об’єкта («включено до переліку», «опубліковано оголошення», «орендовано»).
 • Розділ «Об’єкти списком», у якому працює функціональний фільтр для відбору об’єктів оренди за заданими характеристиками.
 • Розділ «Орендні реєстри», який містить:

реєстр чинних договорів оренди, який містить інформацію про усі договори оренди, чинні станом на останнє число звітного кварталу;

реєстр нових договорів оренди, який містить сканкопії усіх договорів оренди, укладених Фондом і його регіональними відділеннями, починаючи з дати оприлюднення постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Примірних договорів оренди державного майна». Станом на звітну дату на сайті оприлюднено 9 203 таких договорів;

реєстр рішень орендодавців щодо договорів оренди державного майна, який містить реєстр усіх рішень Фонду і його регіональних відділень про продовження договорів оренди без проведення аукціону, про збільшення строку оренди з метою приведення сроку оренди у відповідність з передбаченим Законом про оренду мінімальним строком. Станом на 30.09.2022 до реєстру внесено 517 таких рішень;

реєстр змін до договорів, який містить інформацію щодо укладених угод про внесення змін до договорів оренди, у тому числі типів внесених змін;

реєстр актів повернення державного майна з оренди;

реєстр рішень та інших документів, на підставі яких припиняються орендні відносини. Станом на 30.09.2022 до реєстру внесено 4 707 таких рішень;

реєстр забезпечувальних депозитів, який містить інформацію про орендарів, які внесли на рахунки Фонду забезпечувальні депозити, розміри сплачених ними депозитів;

реєстр приміщень для розміщення новостворених органів державної влади у місті Києві.

 • Розділ «Судові спори», який містить інформацію про судові справи, порушені за позовами Фонду або його регіональних відділень до орендарів або за позовами орендарів до Фонду чи його регіональних відділень. Станом на 09.2022 року до реєстру внесено інформацію про 864 справи.
 • Розділ «Про оренду», який містить:

стислу інформацію про те, як орендувати державне майно;

інформацію про те, як ініціювати оренду об’єктів державного майна;

7 нормативно-правових актів у сфері оренди;

37 актів Фонду інструктивного характеру (накази і доручення) з питань організації роботи регіональних відділень Фонду як орендодавців державного майна, а також з питань затвердження примірних форм документів щодо оренди державного майна і порядку ведення

реєстрів рішень орендодавців з питань оренди державного майна (у тому числі 5 актів, оприлюднених у звітному періоді);

10 проєктів законів та інших нормативно-правових актів, розроблених Фондом;

66 роз’яснень щодо нового законодавства про оренду (у тому числі 11 роз’яснень, оприлюднених у звітному періоді);

9 форм стандартних документів, розроблених Фондом для використання орендарями, потенційними орендарями, балансоутримувачами і орендодавцями під час передачі майна в оренду або повернення майна з оренди;

калькулятор розрахунку стартової орендної плати та гарантійного внеску для нерухомого майна;

інформацію щодо Платформи «Оренда.Допомога», створеної Фондом з метою залучення в умовах воєнного стану донорів для підтримки українського малого та середнього бізнесу шляхом фінансування сплати частини орендної плати.

 • Розділ «Новини», який містить новини і публікації у сфері оренди в цілому, та новини аукціонів, зокрема, анонси аукціонів з оренди, а також щотижневі інформаційні бюлетені актуальних аукціонів.
 • Розділ «Оскарження аукціонів», який висвітлює правові аспекти роботи Комісії з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна, у тому числі електронних аукціонів.
 • Розділ «Звітність», у якому публікуються річна і квартальна звітність щодо роботи Фонду, його регіональних відділень за напрямом оренда державного майна, щотижневі звіти про орендні аукціони та історії успіху.

2.3. Виконання плану щодо надходжень до державного бюджету від оренди

 Загалом з 2000 року Фондом та його регіональними відділеннями забезпечено надходження до державного бюджету коштів від оренди державного майна у сумі близько 17 291,1 млн грн.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» річне бюджетне завдання з надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном встановлено в розмірі 1 300 млн грн.

За 9 місяців 2022 року від оренди державного майна до Державного бюджету України надійшло 444,1 млн грн, що становить 34,16 % виконання річного плану, та 2,94 млн грн – гарантійних і реєстраційних внесків.

З початку року на рахунку Фонду акумульовано 31,09 млн грн, які надійшли від забезпечувальних депозитів, що становить 31,1 % загальної суми забезпечувальних депозитів, яка надійшла з моменту введення в дію відповідної норми Закону про оренду (з 12.09.2020).

Збройна агресія російської федерації та запровадження на всій території України воєнного стану призвело до блокування процесів укладення та продовження договорів оренди, а також до істотного зниження надходжень від оренди за діючими договорами.

У зв’язку з неможливістю завершення в умовах воєнного стану розпочатих процедур з передачі державного майна в оренду через необхідність евакуації обладнання та інформаційно-телекомунікаційних систем Фонду, тимчасовий простій апарату Фонду та його регіональних відділень, враховуючи недостатній рівень конкуренції під час проведення аукціонів та з метою адаптації до умов воєнного стану Фондом 24 лютого 2022 року було прийнято рішення про тимчасове припинення на період військової агресії електронних аукціонів на право оренди державного майна. Тимчасово утриматися від оголошення нових аукціонів було рекомендовано також регіональним відділенням Фонду.

З метою перезавантаження орендних процесів та підлаштування їх під потреби воєнного часу Фондом розпочато підготовку відповідних змін до законодавства та нормативно-правових актів.

Так, Фондом взято активну участь у розробленні проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України

«Про оренду державного та комунального майна», яким врегульовуються окремі аспекти оренди державного і комунального майна на період дії воєнного стану, надаються Уряду повноваження визначати особливості оренди (укладання, продовження та припинення договорів, пільги з орендної плати, у тому числі з метою релокації виробництв, тощо). Закон прийнято Верховною Радою України 01 квітня 2022 року за № 2181-IX.

Також Кабінетом Міністрів України прийнято розроблену Фондом спільно з Мінекономіки постанову від 27 травня 2022 року № 634 «Деякі питання оренди державного та комунального майна у період дії воєнного стану», якою запроваджено пільги для орендарів та релокованих підприємств, визначити особливості укладання та продовження договорів у період воєнного стану, скорочено процедурні строки, послаблено деякі обмеження суборенди майна, а також запроваджено можливість підписання документів за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

Зазначені акти дадуть змогу підвищити ефективність використання державного майна в умовах воєнного стану.

З моменту запровадження на території України воєнного стану від оренди державного майна до державного бюджету надійшло майже 243 млн грн.

У січні-лютому 2022 року прогнозний показник надходжень до державного бюджету від оренди було виконано на 105,97 %. Водночас у березні-травні 2022 року через збройну агресією російської федерації та тимчасовою окупацією частини території України до державного бюджету надійшло 45 % довоєнних надходжень, а у червні- серпні – лише 24 %. У вересні 2022 року надходження зросли на 42 % порівняно із середнім значенням червня – серпня та склали 34 % довоєнних надходжень.

Динаміка надходження коштів до кінця року буде визначатися активністю та наслідками бойових дій на відповідних територіях, а також загальною тривалістю воєнного стану, оскільки цими факторами визначається термін дії пільг зі сплати орендної плати.

Динаміку надходження коштів від оренди державного майна до Державного бюджету України у відповідних періодах 2020, 2021 і 2022 років наведено у таблиці 2.1.

Пільги орендарям

У зв’язку з продовженням у 2022 році карантину та обмежувальних заходи щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 2020 року № 611 «Деякі питання сплати орендної плати за державне майно під час дії карантину» у звітному періоді продовжено надання пільг зі сплати орендної плати у вигляді знижок або повного звільнення від її сплати.

Через запровадження на всій території України воєнного стану та критичну потребу державного бюджету у надходженнях Фонд запропонував Кабінету Міністрів України скасувати зазначену постанову та запровадити нову систему орендних стимулів, розраховану на підтримку орендарів, які продовжують працювати в умовах воєнного стану. Постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2022 року № 634 «Деякі питання оренди державного та комунального майна у період дії воєнного стану» визначено території, на яких орендарі на певний період повністю звільняються від сплати орендної плати.

Так, орендарі, які використовують майно розташоване на територіях, в межах яких припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Мін’юст на період воєнного стану* і протягом трьох місяців після його припинення чи скасування у повному обсязі звільняються від сплати орендної плати.

Орендарі майна, розташованого на території Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Запорізької, Миколаївської областей та м. Києва, у повному обсязі звільнені від сплати орендної плати до 30 вересня 2022 року. У подальшому, але не довше ніж впродовж 3 місяців після закінчення воєнного стану, таким орендарям надаватиметься

знижка у розмірі 50 %. У січні 2022 року сумарні надходження до державного бюджету від плати за оренду державного майна, розташованого у цих областях, становили близько 34,9 млн грн на місяць.

Орендарі державного та комунального майна, розташованого на території Кіровоградської, Дніпропетровської, Житомирської, Одеської областей, у повному обсязі звільнені від сплати орендної плати до 30 травня 2022 року. До договорів оренди майна, розташованого у цих областях, також застосовуватиметься знижка у розмірі 50 %, але не довше ніж впродовж 3 місяців після закінчення воєнного стану. Сумарні надходження орендної плати до державного бюджету у січні 2022 року у зазначених областях становили близько 35,4 млн грн на місяць. У червні – вересні від оренди розташованого у цих областях майна надходило у середньому 8,35 млн грн на місяць, що складає лише 23,6 % довоєнних надходжень.

На решті території країни, починаючи з дати введення воєнного стану і впродовж 3 місяців після його припинення чи скасування, орендна плата нараховується у розмірі: орендарям ЄМК (їх структурних підрозділів) – 75 % розміру орендної плати, встановленої договором оренди (з урахуванням її індексації);

орендарям іншого нерухомого майна – 50 % розміру орендної плати, встановленої договором оренди (з урахуванням її індексації).

Загальна сума доходів державного бюджету від оренди державного майна у звітному періоді складалася з надходжень, зазначених у таблиці 2.2.

* Донецька область; Запорізька область в межах Бердянського, Василівського, Мелітопольського, Пологівського районів; Луганська область; Миколаївська область в межах Баштанського, Вознесенського районів (крім селищ міського типу Доманівка, Братське, м. Южноукраїнська), Миколаївського району (крім м. Миколаєва); Харківська область в межах Богодухівського району (крім мм. Валків, Богодухова, смт Краснокутськ), Ізюмського району, Куп’янського і Харківського районів (крім м. Мерефи, смт Нова Водолага, м. Харкова), Чугуївського району (крім м. Змієва); Херсонська область; АР Крим; м. Севастополь.

За 9 місяців 2022 року порівняно з аналогічними періодами 2020 та 2021 років відсоток надходжень коштів від оренди ЄМК у структурі надходжень до державного бюджету зменшився відповідно на 4,46 % та 22,44 %. Суттєва різниця між частками ЄМК у структурі надходжень у 2021 та 2022 роках пояснюється надходженням у 2021 році значних коштів у рахунок сплати заборгованості з орендної плати та штрафних санкцій за договорами оренди ЄМК у попередніх періодах.

2.4. Структура та аналітика договорів оренди

2.4.1. Інформація про загальну кількість і структуру договорів оренди

У зв’язку із запровадженням в Україні згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 воєнного стану у роботі Фонду відбулися структурні зміни. З метою збереження життя та здоров’я працівників у регіональних відділеннях Фонду з 01.03.2022 було встановлено простій до стабілізації ситуації. Не зважаючи на простій, апарат Фонду працював віддалено з 17 березня 2022 року із використанням електронної системи документообігу edoc. Регіональні відділення, які не перебували в зоні безпосередньої небезпеки, незважаючи на простій, продовжували виконувати функції, які випливають з їх статусу орендодавців, за договорами оренди державного майна. Разом з тим регіональні відділення в Харківській, Донецькій, Луганській та Херсонській областях були евакуйовані і не мали можливості працювати віддалено. З огляду на це, інформацію щодо договорів оренди державного майна, орендодавцем якого є регіональні відділення у цих областях, сформовано з ІППС «Етап-Оренда», яка може бути неповною через відсутність можливості її перевірити за даними орендодавців.

Станом на 30 вересня 2022 року загальна кількість чинних договорів оренди державного майна, укладених Фондом та його регіональними відділеннями, становила

14 174, у тому числі:

 • 72 договори оренди ЄМК ДП (у тому числі: 26 – в АР Крим, 18 – в Донецькій та Луганській областях, 1 – в Запорізькій області, 2 – у Харківській області, 1 – в Хесонській області, разом – 48 на тимчасово непідконтрольних територіях і 24 – на території, що контролюється владою України);
 • 13 922 договори оренди нерухомого майна державних підприємств, установ, організацій (у тому числі 3 724 договори – на тимчасово непідконтрольних територіях);
 • 180 договорів оренди майна, що перебуває на балансі господарських товариств (у тому числі 126 договорів – на тимчасово непідконтрольних територіях).

Порівняння договорів у розрізі видів майна та статусу території наведено на діаграмі 2.1.

Із зазначеної кількості договорів оренди 3 993 договори укладено з бюджетними установами та іншими організаціями, розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна для яких становить 1 гривню.

Площа нерухомого майна, переданого в оренду, становить близько 7,8 млн м², з яких 6,1 млн м² – площі так званої комерційної оренди. У попередніх звітних періодах співвідношення площі орендованого майна було таким:

 • 30.09.2021 – 7,9 млн м² всього (6,4 млн м² – комерційної оренди);
 • 30.09.2020 – 8,4 млн м² всього (6,7 млн м² – комерційної оренди).

У загальній кількості договорів регіональні відділення Фонду є орендодавцями за 14 150 договорами, апарат Фонду – за 24 договорами.

У звітному періоді регіональні відділення Фонду забезпечили надходження коштів від оренди державного майна до державного бюджету в розмірі 424,29 млн грн, апарат Фонду – 19,81 млн грн.

Інформацію щодо договорів оренди та надходження коштів за ними, а також щодо виконання регіональними

відділеннями Фонду завдання з надходження плати за оренду державного майна до Державного бюджету України за 9 місяців 2022 року наведено на малюнку 2.1.

2.4.2. Інформація про укладені, припинені та продовжені договори оренди

Після набуття чинності Законом про оренду передача об’єктів державної нерухомості в комерційну оренду, а також продовження термінів дії чинних договорів оренди державного майна здійснюється переважно через онлайн-аукціони. Постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2022 року № 634 «Деякі питання оренди державного та комунального майна у період дії воєнного стану» визначено особливий порядок продовження договорів оренди, строк дії яких завершується у період воєнного стану. Такі договори вважаються продовженими на період дії воєнного стану та протягом чотирьох місяців з дати його припинення чи скасування (крім випадків коли балансоутримувач повідомив про відмову від продовження договору оренди за 30 календарних днів до дати його закінчення). При цьому заява орендаря та окреме рішення орендодавця для продовження договору оренди не вимагаються.

У звітному періоді:

 • укладено 846 договорів оренди нерухомого майна на загальну місячну суму орендної плати 6,2 млн грн (у тому числі 586 договорів на суму 3 млн грн, що укладені після запровадження воєнного стану);
 • припинено 1 056 договорів оренди нерухомого майна на загальну суму орендної плати 8,8 млн грн на місяць (у тому числі 2 договори оренди ЄМК);
 • продовжено дію 894 договорів оренди нерухомого майна;
 • термін дії 106 договорів оренди збільшено до 5 років з метою приведення у відповідність із мінімальним терміном, визначеним Законом про оренду.

Інформацію щодо укладених та припинених договорів оренди державного майна за 9 місяців 2022 року наведено у таблиці 2.3.


Інформацію про 10 договорів оренди державного майна з найбільшою орендною платою, припинених, а також укладених у звітному періоді, наведено у додатку 3 та додатку 4 відповідно.

Фондом ведеться моніторинг припинених договорів, зокрема, у розрізі підстав припинення, щоб мати змогу об’єктивно оцінювати перспективи розвитку орендних правовідносин. У таблиці 2.4 припинені за 9 місяців 2022 року договори класифіковано за підставами припинення.

*  Детальна інформація наведена у додатку 5

Детальну інформацію про укладені та продовжені договори оренди наведено у таблиці 2.5.

* Перелік таких договорів наведено у додатку 6

У звітному періоді за результатами аукціонів на продовження було укладено або продовжено 498 договорів оренди нерухомого майна. З них у:

 • 206 випадках (41,4 % загального числа продовжених/ укладених договорів) – без підвищення ціни;
 • 200 випадках (40,1 % загального числа продовжених/ укладених договорів) за підсумками аукціонів зафіксовано зростання орендної плати менше, ніж на тисячу гривень порівняно з останньою місячною орендною платою. Загалом таке перевищення становило 0,030 млн грн за місяць, що у перерахунку на рік становить 0,363 млн грн;
 • 92 випадках (18,5 % загального числа продовжених/ укладених договорів) зафіксовано зростання орендної плати більше, ніж на тисячу гривень порівняно з останньою місячною орендною платою. Загалом таке перевищення становило 0,715 млн грн на місяць (у перерахунку на рік – 8,582 млн грн). Із них у 73 випадках договори були продовжені з діючим орендарем, у 19 випадках договори з діючими орендарями було припинено і укладено нові з іншими претендентами, оскільки діючі орендарі не погодилися сплачувати суму, яку запропонував переможець аукціону.

Із 92 договорів, укладених з приростом орендної плати більше ніж на тисячу гривень, орендна плата зросла:

 • у 27 (29 %) випадках – завдяки конкуренції учасників аукціону;
 • у 65 (71 %) випадках – завдяки переоцінці об’єкта оренди або змінам у законодавстві, згідно з якими уніфіковану орендну ставку встановлено незалежно від цільового призначення об’єкта на рівні 1 % вартості об’єкта оренди на місяць (або 12 % на рік). У цих випадках ставка виявилася вищою, ніж та, яка застосовувалася під час укладення договору, що продовжувався на аукціоні, а також у зв’язку з переоцінкою.

Інформацію стосовно Топ-5 договорів з найбільшим зростанням ціни, які продовжено з діючим орендарем за відсутності конкуренції з боку інших претендентів, наведено у таблиці 2.6.

Інформацію стосовно Топ-5 договорів з найбільшим зростанням ціни в ході аукціону, на продовження яких орендар скористався своїм переважним правом за участі інших претендентів, наведено у таблиці 2.7.

Інформацію стосовно Топ-5 договорів з найбільшим зростанням ціни, які укладено з новим орендарем за результатами аукціону на продовження договору оренди, наведено у таблиці 2.8.

2.5. Етапи передачі в оренду

2.5.1. Формування переліків першого та другого типів А. Перелік першого типу

Перелік першого типу – це сукупність усіх рішень орендодавців про передачу в оренду певного державного майна на електронних аукціонах у електронній торговій системі Prozorro.Продажі.

У звітному періоді перелік було доповнено новими об’єктами відповідно до прийнятих Фондом та його регіональними відділеннями 539 рішень, 130 з яких прийнято до 24 лютого 2022 року, 409 – після введення на території України воєнного стану. Повну інформацію про об’єкти, включені до Переліку першого типу, можна знайти за посиланням https://orenda.gov.ua/

Б. Перелік другого типу

Законом про оренду та Порядком передачі в оренду державного та комунального майна (далі – Порядок передачі в оренду) коло пільговиків, які мають право на отримання державного майна в оренду без проведення аукціону, поділено на дві групи залежно від процедури передачі в оренду майна:

 • органи державної влади, органи місцевого самоврядування, установи і організації, діяльність яких фінансується за рахунок державного або місцевого бюджету, релігійні організації і дипломатичні представництва, визначені в абзаці другому пункту 114 Порядку передачі в оренду. Ці орендарі отримують майно в оренду за заявницьким принципом. У звітному періоді було прийнято 401 рішення про включення об’єктів до Переліку другого типу за заявами таких орендарів;
 • видавництва, громадські організації, музеї, приватні заклади освіти й інші заявники, які відповідають критеріям, визначеним у абзацах третьому-четвертому пункту 114 Порядку передачі в оренду, які отримують майно в оренду без аукціону, але за умови додаткового розкриття інформації про свою діяльність та/або на засадах певної конкуренції між заявниками. У звітному періоді відповідно до звернень таких орендарів було прийнято 9 рішень про включення об’єктів до Переліку другого типу.

Інформацію про найбільші об’єкти оренди, щодо яких було прийнято рішення про включення до Переліку другого типу за заявами орендарів, визначених у абзацах третьому-четвертому пункту 114 Порядку передачі в оренду, наведено у таблиці 2.9.

2.5.2. Підготовка та проведення аукціонів (за інформацією ресурсу Prozorro.Продажі)

У січні-вересні 2022 року орендодавцями в системі Фонду було оголошено 1 627 аукціонів на оренду державного майна площею 423,4 тис. м² загальною стартовою ціною 12,7 млн грн, з них 841 (52 %) було завершено успішно. Із зазначеної кількості аукціонів після 24 лютого 2022 року було оголошено 1 031 аукціон, загальна площа за якими складає 288,7 тис. м² та загальна стартова ціна – 6,9 млн грн, успішно завершено 435 аукціонів. Інформацію про проведені аукціони наведено у таблиці 2.10.


У звітному періоді кількість успішних аукціонів порівняно з аналогічним періодом 2021 року зменшилася майже 2,5 рази (248,6 %). Водночас значно зменшилася не лише кількість успішних аукціонів, а й їх питома вага в загальній кількості проведених аукціонів (52 % у звітному періоді проти 76 % за підсумками 9 місяців 2022 року). Фактично лише кожний другий проведений у звітному періоді аукціон завершився укладенням договору.

Підписання договорів оренди очікується по 64 аукціонах, проведених у звітному періоді.

Причиною зниження відсотку успішно завершених аукціонів є запровадження воєнного стану, у зв’язку з яким було відмінено 183 електронних аукціони на право оренди державного майна (доручення Фонду щодо відміни електронних аукціонів на період запровадження воєнного стану № К/18 від 24.02.2022). Проведення аукціонів було відновлено після оприлюднення 01 червня 2022 року постанови № 634 та внесення змін 13 червня 2022 року до доручення № К/18.

У звітному періоді спостерігається позитивна тенденція щодо збільшення орендної плати за результатами аукціонів з передачі майна в оренду порівняно зі стартовою орендною платою. Так, за 9 місяців 2022 року такий приріст склав 220,6 %, тоді як у відповідному періоді 2021 року – 164 %. Водночас у ІІ кварталі 2022 року спостерігається зниження цього показника на 15 % порівняно з І кварталом поточного року та зниження на 15 % у ІІІ кварталі порівняно з ІІ кварталом 2022 року.

Середня кількість учасників аукціонів на продовження договорів оренди не змінилася, а динаміка орендної плати за 9 місяців 2022 року була негативною – мінус 4,1%.

Також у звітному періоді:

 • 77 аукціонів відмінено для усунення недоліків порядку підготовки аукціону;
 • 4 аукціони відмінено у зв’язку з підписанням «Акту про непідписання договору через обставини, які не залежать від переможця аукціону»;
 • за 19 аукціонами очікується протокол;
 • 439 аукціонів не відбулися через: відсутність пропозицій – у 382 випадках;
 • через відмову переможця від підписання договору або протоколу – у 30 аукціонах з одним учасником;
 • через відмову переможця аукціону з двома і більше учасниками від підписання договору або протоколу та відмову другого переможця від періоду очікування – у 27 аукціонах.

Аналіз результатів проведення електронних аукціонів дає змогу виокремити коло об’єктів, які не користуються попитом, а отже можуть бути передані в оренду лише за умови зниження стартової ціни. Детальну інформацію щодо таких аукціонів наведено у таблиці 2.11.


Крім Фонду, організаторами аукціонів з оренди державного майна на Prozorro.Продажі є:

 • ДП за умови, що сукупна площа майна, яке ними передається в оренду, не перевищує 400 м² на підприємство;
 • установи в системі НАНУ;
 • підприємства в системі оборонного концерну «Укроборонпром».

Порівняльний аналіз аукціонів з оренди державного майна, проведених Фондом та іншими організаторами аукціонів, наведено у додатку 7 , який також містить аналітику аукціонів з оренди комунального майна і майна двох найбільших АТ, що перебувають під контролем держави – Укрзалізниці та Укрпошти. Порівняння здійснюється за такими критеріями:

 • відношення успішних аукціонів з 1 учасником до загальної кількості проведених аукціонів;
 • відношення успішних аукціонів з 2 і більше учасниками до загальної кількості проведених аукціонів;
 • відношення аукціонів, що не відбулися з 1 учасником, до загальної кількості проведених аукціонів;
 • відношення аукціонів, що не відбулися з 2 і більше учасниками (маніпулятивні аукціони), до загальної кількості проведених аукціонів.

За результатами проведення у звітному періоді аукціонів з оренди державного майна завдяки якісній підготовці та розкриттю інформації про об’єкти оренди Фонд та його регіональні відділення показали високий рівень успішності аукціонів, у яких взяли участь 2 і більше учасників: 10,8 % проти 7,2 % успішних аукціонів з оренди комунального майна. Водночас найбільш ефективним організатором аукціонів з конкуренцією учасників (15, 3 %) у звітному періоді були балансоутримувачі, які безпосередньо проводили аукціони з оренди майна в межах їх орендної квоти. За цим показником у звітному періоді Фонд уперше поступився іншому організатору. За показником успішності аукціонів з одним учасником Фонд також поступився державним підприємствам з результатом у 65,7 % проти 77,1 % у державних підприємств.

Відсоток успішності організованих Фондом аукціонів також перевищує відсоток успішності аукціонів, проведених в системі Укрзалізниці (5 %) та Укрпошти (2 %).

Ознаки маніпуляцій з боку учасників (аукціони, за результатами яких не укладені договори попри участь в таких аукціонах 2 і більше учасників та втрату ними сплачених гарантійних внесків) у звітному періоді зафіксовано за 2,1 % аукціонів, організованих Фондом і його регіональними відділеннями. Найпоширенішими причинами відмови переможців аукціонів від укладення договорів є:

 • невиважені рішення щодо підвищення ціни, прийняті під час аукціону спонтанно, без належних розрахунків;
 • необізнаність учасників аукціонів з реальним станом об’єкта, який переможець аукціону оглянув лише після проведення аукціону;
 • недостатність розкриття інформації про об’єкт оренди в оголошенні;
 • воєнний стан.

Водночас зафіксовано випадки свідомого зриву аукціонів, коли учасники заздалегідь усвідомлюють, що не будуть підписувати договір у разі перемоги. Такі учасники фактично блокують можливість укладення договору іншим учасниками. До цієї категорії належать випадки проведення повторних аукціонів, які не призводять до укладення договору попри повторну участь в них 2 та більше учасників, а також в результаті яких договір укладається за ціною в рази меншою, ніж переможна ставка у першому аукціоні. Інформацію про такі випадки наведено у додатку 8 .

2.6. Розгляд Фондом клопотань орендарів про зарахування витрат на здійснення ремонту в рахунок орендної плати, здійснення невід’ємних поліпшень майна, переданого в оренду

Закон про оренду обмежив можливості для отримання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень.

Підставами для прийняття рішення про відмову у погодженні клопотання орендаря про здійснення невід’ємних поліпшень є:

 • отримання орендарем майна в оренду без проведення аукціону або конкурсу;
 • прийняття балансоутримувачем майна рішення про відмову у погодженні клопотання орендаря про здійснення невід’ємних поліпшень, якщо майно перебуває у задовільному стані і не вимагає додаткових поліпшень для здійснення орендарем виду діяльності, передбаченого договором оренди, або якщо поліпшення можуть бути виконані в межах поточного ремонту.

У звітному періоді Фондом та його регіональним відділенням не було задоволено жодного клопотання про здійснення невід’ємних поліпшень. Причинами цього є:

 • нормативна невизначеність (нова редакція Порядку надання згоди на невід’ємні поліпшення була затверджена наказом Фонду лише 18.08.2022 і набула чинності 09.2022);
 • відсутність у орендарів мотивації вкладати кошти в об’єкти оренди у період воєнного стану;
 • більшість орендарів все ще не відповідають новітній умові видачі згоди, а саме щодо отримання майна в оренду за результатами аукціонів та конкурсів. На сьогодні налічується близько 1 600 договорів, укладених за наслідками аукціонів, та близько 1 700 договорів, продовжених за наслідками конкурсів, що становить 32 % усіх комерційних договорів оренди (тобто договорів, укладених в загальному порядку на підставі вивчення попиту чи проведення аукціону).

Не погоджуючись з рішеннями орендодавців, орендарі звертаються до суду. У звітному періоді суди розглядали 4 справи за позовами з вимогами щодо визнання протиправними та скасування відмов у наданні згоди на здійснення невід’ємних поліпшень та визнання її такою, що надана:

 • у справі № 916/634/21 (м. Одеса) суди першої та апеляційної інстанцій задовольнили позов орендаря. За результатом розгляду справи судом касаційної інстанції рішення попередніх інстанцій скасовано, справу направлено на новий розгляд, за результатами якого позовну заяву орендаря залишено без розгляду;
 • у справі № 918/753/21 (м. Рівне) (м. Одеса) суди першої, апеляційної та касаційної інстанцій ухвалили рішення на користь орендаря. Відповідно до рішення Колегії суддів Верховного Суду суди попередніх інстанцій дійшли обґрунтованого висновку щодо незаконності спірного наказу регіонального відділення Фонду, яким фактично було відкликано рішення про надання згоди, що зумовило порушення прав позивача;
 • у справі № 918/191/21 (м. Рівне) суди першої та апеляційної інстанцій задовольнили позов орендаря. Верховним Судом касаційну скаргу регіонального відділення залишено без задоволення, рішення судів попередніх інстанцій залишено без змін;
 • у справі № 910/3406/21 (м. Київ) суди першої та апеляційної інстанцій встановили ухвалили рішення на користь орендодавця. Верховним Судом частково задоволено касаційну скаргу орендаря: справу повернено на новий розгляд до Північного апеляційного господарського суду, який залишив апеляційну скаргу орендаря без задоволення, а рішення – без змін.

Детальну інформацію наведено у додатку 9 .

2.7. Аспекти діяльності Комісії з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна

Комісія з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна (далі – Комісія) у своїй роботі керується Порядком подання, розгляду скарг та пропозицій стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 2020 року № 647.

Загальна кількість членів Комісії становить 6 осіб, у тому числі два представники Фонду. Формою роботи комісії є засідання.

За 9 місяців 2022 року відбулося 23 засідання Комісії, на яких розглянуто 85 скарг, з них по суті розглянуто 61 скаргу, з яких 36 скарг – задоволено, щодо 25 скарг – відмовлено у задоволенні.

Із загальної кількості скарг 6 стосувалася діяльності регіональних відділень Фонду. За результатами розгляду цих скарг комісією встановлено порушення порядку організації, проведення аукціонів регіональними відділеннями Фонду по м. Києву та по Харківській області.

З решти задоволених скарг можна виокремити такі види типових порушень організації проведення аукціонів:

 • 16 скарг – безпідставне скасування аукціонів;
 • 9 скарг – безпідставна дискваліфікація переможців аукціонів;
 • 4 скарги – підписання протоколу з учасником, що не подав документи, обов’язкове подання яких передбачено Законом про оренду;
 • 2 скарги – встановлення організаторами аукціонів дискримінаційних умов;
 • 1 скарга – невідповідність оголошень вимогам законодавства;
 • 1 скарга – несвоєчасне підписання/непідписання організатором протоколу/договору з переможцем;
 • 1 скарга – оголошення аукціону без отримання дозволу органу приватизації;
 • 1 скарга – оголошення аукціону на продовження договору оренди за відсутності заяви орендаря;
 • 1 скарга – порушення оператором аукціону вимог Порядку передачі в оренду в частині неповернення гарантійного внеску.

2.8. Робота Фонду щодо стягнення заборгованості з орендної плати та штрафних санкцій до державного бюджету

У цьому розділі інформація наводиться без урахування даних по Херсонській, Донецькій та Луганській областях, в яких орендодавці припинили нарахування орендної плати через вивезення серверів за межі цих областей з метою захисту інформації на них. Внаслідок припинення нарахування орендної плати втрачена можливість ідентифікувати суми надходжень за договорами, щодо яких орендарі здійснюють платежі, і встановити належність цих платежів до відповідних договорів оренди. За сприятливих обставин робота на переміщених серверах буде відновлена у наступному звітному періоді.

Станом на 30.09.2022 заборгованість орендарів перед державним бюджетом, що не сплачена більш ніж 3 місяці поспіль, становить 315,6 млн грн. 36 % загальної суми заборгованості накопичено 10-ма найбільшими боржниками, детальну інформацію щодо яких наведено у додатку 10 .

Склад найбільших боржників з орендної плати у звітному періоді не змінився. Таким чином, за 9 місяців 2022 року інші орендарі не накопичили критичної заборгованості. Водночас у зв’язку з призупиненням діяльності Регіонального відділення Фонду по Донецькій і Луганській областях та відсутністю у нього технічної можливості надати звітність інформацію про деяких боржників, які входили до переліку найбільших боржників у 2021 році*, в цій довідці не відображено.

З початку року збільшення заборгованості 10-ма найбільшими боржниками склало лише 7,4 млн грн або 6,4 %. За відповідний період минулого року заборгованість за 10 найбільших боржників збільшилася на 25 %. Покращення динаміки накопичення заборгованості з орендної плати пов’язане, у тому числі, з повним або частковим звільненням деяких орендарів від сплати орендної плати з початком збройної агресії російської федерації.

За результатами проведеної органами приватизації роботи прийнято судові рішення щодо стягнення до державного бюджету заборгованості з орендної плати у сумі 190,5 млн грн, з них:

 • 100,1 млн грн стягується відповідно до вимог Закону України «Про виконавче провадження»;
 • 64,1 млн грн перебуває на стягненні відповідно до Кодексу України з питань банкрутства,
 • 26,3 млн грн – безнадійна заборгованість, рішення щодо стягнення якої не виконано (відсутність у боржника майна, на яке можна звернути стягнення, невідоме місцезнаходження боржника, ліквідація боржника тощо).

Заборгованість у сумі 43 млн грн перебуває на стадії судового розгляду, щодо заборгованості у сумі 82,1 млн грн здійснюється досудове врегулювання.

Важливим інструментом забезпечення виконання орендарями зобов’язань за договорами оренди, зокрема щодо своєчасної сплати орендної плати, є штрафні санкції (штрафи, пені), які нараховуються згідно з умовами договорів оренди. Динаміку нарахування/сплати зазначених платежів наведено у таблиці 2.12.

*  ПАТ “Лисичанський склозавод “Пролетарий”, ТОВ “СРЗ”, Орендне підприємство “Азовське морське пароплавство”

Важливим інструментом забезпечення виконання зобов’язань орендарів щодо сплати орендної плати є забезпечувальний депозит. Відповідно до Примірних договорів оренди державного майна, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2020 року, орендар в день підписання договору або напередодні його укладення повинен сплатити на рахунок орендодавця забезпечувальний депозит. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 травня 2022 року № 634

«Деякі питання оренди державного та комунального май- на у період дії воєнного стану» за договорами оренди, які укладаються в період воєнного стану, забезпечувальний депозит сплачується у розмірі однієї місячної орендної плати. Органами державної влади, місцевого самоврядування, іншими установами та організаціями, діяльність яких фінансується за рахунок державного або місцевих бюджетів, Пенсійним фондом України та його органами забезпечувальний депозит не сплачується.

Забезпечувальний депозит орендодавець повертає орендарю протягом 5 робочих днів після отримання акта повернення з оренди орендованого майна, підписаного без зауважень, а у разі наявності зауважень балансоутримувача або орендодавця – здійснює вирахування з депозиту відповідних сум у рахунок невиконаних зобов’язань орендаря із сплати пені, неустойки, орендної плати, платежів за договором про відшкодування витрат балансоутримувача, зобов’язань орендаря з компенсації суми збитків, завданих орендованому майну.

У разі відмови орендаря від підписання акта повернення з оренди орендованого майна у строк, визначений договором, або створення перешкод у доступі до орендованого майна представників балансоутримувача або орендодавця з метою складання такого акта, або непідписання в установлені строки договору оренди за результатами проведення аукціону на продовження, в якому орендар оголошений переможцем, орендодавець перераховує забезпечувальний депозит у повному обсязі до державного бюджету.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 року № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» органи Казначейства в умовах воєнного стану здійснюють платежі за дорученнями клієнтів з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка у визначеній черговості. Водночас повернення депозитів орендарів не належить до першої або другої черги, у зв’язку з чим платіжні доручення на повернення забезпечувальних депозитів проводяться органами Казначейства із суттєвим запізненням.

Крім того, на період дії воєнного стану у якості додаткового стимулу діяльності добросовісних орендарів запроваджено право на тимчасове повернення сплачених депозитів. Забезпечувальний депозит повертається у розмірі, що не перевищує 1 млн грн на орендаря. Орендарі, які отримали суми забезпечувальних депозитів, зобов’язані повернути їх орендодавцям до 30 квітня року, що настає за роком, у якому оголошено про припинення чи скасування воєнного стану. У звітному періоді за цією процедурою орендарям повернено 1,676 млн грн.

Станом на 30.09.2022 на рахунку Фонду обліковується 140,150 млн грн. забезпечувальних депозитів орендарів. За 9 місяців 2022 року Фондом отримано забезпечувальні депозити у розмірі 31,094 млн грн, з них після 24 лютого 2022 року – 23,577 млн грн.

Регіональними відділеннями як орендодавцями державного майна у звітному періоді вжито заходи щодо:

 • повернення орендарям забезпечувальних депозитів у сумі 2,439 млн грн;
 • перерахування до державного бюджету коштів у сумі 0,848 млн грн (погашення заборгованості з орендної плати, пені, неустойки);
 • перерахування балансоутримувачу коштів у сумі 0,355 млн грн (погашення заборгованості з орендної плати, пені);
 • перерахування на погашення інших фінансових зобов’язань орендаря 0,044 млн грн.

2.9. Висвітлення проблемних питань

Нарахування/сплата неустойки за користування державним майном після припинення орендних правовідносин

Фінансовим інструментом забезпечення виконання орендарями зобов’язань щодо повернення майна, у тому числі ЄМК, після припинення договорів оренди є неустойка. Неустойка нараховується згідно з умовами договорів оренди у подвійному розмірі орендної плати за весь час прострочення повернення майна з оренди. Інформацію щодо нарахованої/сплаченої неустойки орендарям, які не повернули майно з орендного користування після припинення договорів оренди наведено у таблиці 2.13.


Як свідчать дані таблиці 2.13, відсоток сплати орендарями нарахованої неустойки становить лише 2,8 %. У зв’язку з цим орендодавцям необхідно одночасно з виселенням колишніх орендарів стягувати нараховану неустойку у судовому порядку.

При цьому 57 % загальної суми неустойки нараховано за несвоєчасне повернення з оренди ЄМК.

Повернення з оренди єдиних майнових комплексів

ЄМК є складними господарськими об’єктами із завершеним циклом виробництва продукції (робіт, послуг) і включають в себе як майно, призначене для діяльності підприємства, зокрема будівлі, споруди, устаткування, інвентар, так і права, зокрема, на земельні ділянки, права вимоги тощо, що зумовлює додаткові особливості при їх поверненні після закінчення терміну дії договорів оренди. Довготривалість процедур повернення пов’язана з низкою факторів:

 • орендодавець має координувати зусилля щодо повернення майна з органом управління, який повинен визначити ДП, на баланс якого повертається майно, при цьому відслідковується чітка тенденція відсутності заінтересованості уповноважених органів управління приймати об’єкт з оренди та брати на себе обов’язки щодо забезпечення функціонування та збереження ЄМК;
 • поверненню майна передує проведення його інвентаризації, під час якої проводиться розмежування майна, належного державі, і майна, належного орендарю. В процесах інвентаризації і розмежування повинен взяти участь орендар, при цьому перешкоди з боку оренда- ря можуть призвести до значних затримок та суперечок, які часто вирішуються у судовому порядку.

Станом на кінець звітного обліковується 20 договорів оренди ЄМК ДП та їх структурних підрозділів, після припинення яких майно не було повернено державі в установленому порядку:

 • за 9 договорами колишні орендарі продовжували використовувати майно після припинення орендних правовідносин (інформацію про такі ЄМК наведено у додатку 11 );
 • за 5 договорами встановлено, що майно не використовується (інформацію про такі ЄМК наведено у додатку 12 );
 • за 1 договором не встановлено статус використання майна;
 • 5 ЄМК розташовані на території Донецької та Луганської областей.

За договором оренди майна ЄМК ДП «Дніпропетровський державний дослідний завод» (м. Дніпро, Лоцманський Узвіз, 3-Б, орендар – ТОВ «Норт», орендодавець – регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях) не визначено статус використання майна. За ухвалою суду оригінали документів орендної справи у орендодавця вилучено.

Таким чином, орендодавець не має змоги здійснити перевірку об’єкту оренди через відсутність договору оренди, документів щодо складу цього об’єкта. Юридичну особу орендаря припинено. З метою відновлення інформації про зазначений об’єкт орендодавцем направлено лист до прокуратури щодо повернення вилучених матеріалів.

2.10. Втрати державного бюджету в АР Крим, на тимчасово непідконтрольній території та у зоні бойових дій

У зв’язку з відсутністю у регіональних відділень по Донецькій та Луганській областях, у Херсонській області та АР Крим доступу до інформаційних ресурсів та договорів оренди визначити втрати державного бюджету, зокрема розмір недоотриманої орендної плати, станом на звітну дату неможливо.

Інформацію щодо втрат державного бюджету в АР Крим, на тимчасово непідконтрольній території та у зоні бойових дій буде підготовлено після відновлення доступу регіональних відділень до інформаційних ресурсів та отримання ними можливості підрахувати недоотриману орендну плату, а також провести аналіз динаміки дострокового припинення договорів оренди у зв’язку з військовими діями загалом по Україні.

Застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Законом про оренду визначено, що фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції», а також пов’язані з ними особи не можуть бути орендарями державного та комунального майна. Реалізація цієї норми здійснюється шляхом перевірки орендарів. У разі виявлення невідповідності орендаря зазначеним вимогам протокол аукціону орендодавцем не затверджується та договір оренди не укладається.

Водночас Фондом здійснюється моніторинг розпорядчих документів про введення санкцій проти юридичних та фізичних осіб з метою виявлення підсанкційних осіб серед орендарів, договори оренди з якими були укладені до набрання чинності відповідними рішеннями.

У звітному періоді Регіональним відділенням Фонду по Львівській, Волинській та Закарпатській областях було припинено договір оренди з ТОВ «САЙРУС-ГРУП», на яке рішенням РНБОУ було накладено санкції, а саме заборонено участь у оренді державного майна.

Додаток 3 Інформація щодо 10 договорів оренди державного майна з найбільшою орендною платою, припинених у звітному періоді PDF
Додаток 4 Інформація щодо 10 договорів оренди державного майна з найбільшою орендною платою, укладених у звітному періоді PDF
Додаток 5 Договори оренди держаного майна, припинені після приватизації PDF
Додаток 6 Інформація щодо договорів оренди, які було продовжені у звітному періоді на виконання рішень суду PDF
Додаток 7 Інформація про проведені за 9 місяців 2022 року аукціони з оренди в розрізі організаторів аукціонів державного, комунального майна і майна акціонерних товариств, що перебувають під контролем держави * PDF
Додаток 8 Інформація щодо випадків свідомого зриву аукціонів PDF
Додаток 9 Інформація щодо судової практики у спорах що виникають у зв’язку із застосування норм Закону України “Про оренду державного та комунального майна” що стосуються наданя згоди на здійснення невід’ємних поліпшень PDF
Додаток 10 Інформація щодо орендарів, які мають найбільшу суму заборгованості перед державним бюджетом PDF
Додаток 11 Інформація щодо ЄМК, які продовжували використовувати колишні орендарі після припинення договорів оренди PDF
Додаток 12 Інформація щодо ЄМК, майно яких не використовується PDF

 

Річна і квартальна звітність
Попередній запис
Будівля та частина даху на орендному аукціоні в Харкові
Наступний запис
Склад площею 2 011 м² у Київській області на орендному аукціоні
Меню