Головна » Новини » Щодо заяви на продовження договору оренди поданої у паперовому вигляді

Щодо заяви на продовження договору оренди поданої у паперовому вигляді

Питання:

Чи має право орендодавець вчиняти організаційно-правові заходи, направлені на продовження договору оренди на підставі заяви орендаря, що подана у паперовому вигляді, а не шляхом заповнення електронної форми через особистий кабінет.

Запит Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 15.02.2022 № 105/01-190/В-040.

Відповідь:

Законодавство не встановлює таку підставу для не продовження договору оренди як подачу заяви у невстановленій формі.

Якщо орендар подав заяву про продовження договору оренди у зазначений строк, але форма не відповідає вимогам визначеним пунктом 136 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна», орендодавець повинен прийняти заяву і роз’яснити заявнику про виправлення недоліків поданої заяви, зокрема, щодо її форми.

Законом України від 03 жовтня 2019 року № 157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна» (далі – Закон про оренду) задекларовано принцип домінування суті над формою і неприпустимість використання формальних недоліків, зокрема, при подачі заяв, для відмови у їх прийнятті. Так, абзацом шостим частини дев’ятої статті 13 Закону про оренду визначено, що не можуть бути підставою для прийняття рішення про відмову у затвердженні протоколу аукціону та подальшому укладенні договору оренди формальні (несуттєві) помилки в оформленні заяви або в документах та інформації, що подаються разом із такою заявою, які не впливають на зміст заяви, документів та інформації, зокрема технічні помилки та описки.

Відтак, якщо заява на продовження договору оренди майна подана орендодавцю не шляхом заповнення електронної форми через особистий кабінет в електронній торговій системі, це не може бути приводом для прийняття орендодавцем рішення про відмову у продовженні договору оренди.

Детальна відповідь лист Фонду від 02.05.2022 № 10-16-4882

Новини, Роз'яснення законодавства
Попередній запис
Розділ 2 Звіту про роботу Фонду державного майна України та хід приватизації державного майна у 2021 році «Оренда державного майна»
Наступний запис
Ольга Батова: «Оренда держмайна наповнила держбюджет на 300 млн грн з початку року»
Меню