Головна » Роз'яснення законодавства » Щодо передачі в оренду державного майна, яке не може бути використане орендарем за будь-яким цільовим призначенням

Щодо передачі в оренду державного майна, яке не може бути використане орендарем за будь-яким цільовим призначенням

Відповідно до частини другої статті 16 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (далі – Закон) орендар, що уклав договір оренди майна за результатами аукціону, має право використовувати майно за будь-яким цільовим призначенням, крім випадків і з урахуванням обмежень, передбачених Порядком передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 року № 483 (далі – Порядок).

Пунктом 29 Порядку встановлено, що не можуть бути використані за будь-яким цільовим призначенням такі об’єкти оренди:

майно закладів охорони здоров’я;

майно закладів освіти;

об’єкти соціально-культурного призначення (майно закладів культури, фізичної культури і спорту);

нерухоме майно, в якому розміщені органи державної влади або органи місцевого самоврядування, Збройних Сил, Служби безпеки, Державної прикордонної служби, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, правоохоронних органів і органів доходів і зборів.

Такі об’єкти оренди можуть використовуватися лише для розміщення відповідних закладів, крім випадків, що передбачають використання частини такого майна з метою надання послуг, які не можуть бути забезпечені безпосередньо такими закладами, пов’язаних із забезпеченням чи обслуговуванням діяльності таких закладів, їх працівників та відвідувачів. Зазначені об’єкти можуть також використовуватися для проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів.

Відповідно до частини другої статті 6 Закону потенційний орендар, зацікавлений в одержанні в оренду нерухомого або індивідуально визначеного майна, звертається до орендодавця із заявою про включення цього майна до Переліку відповідного типу згідно з Порядком.

Пунктом 15 Порядку встановлено, що у заяві потенційний орендар зазначає відомості про цільове призначення, за яким об’єкт оренди планується до використання, згідно з додатком 3.

Відповідно до статті 6 Закону в разі наявності однієї з підстав, передбачених статтею 7 Закону, балансоутримувач за результатами розгляду заяви приймає рішення про відмову у включенні об’єкта до відповідного Переліку.

Пунктом 3 частини першої статті 7 Закону встановлено, що підставою для відмови у включенні майна до одного з Переліків є неможливість використання об’єкта за цільовим призначенням, яке заявлено потенційним орендарем, у разі якщо орендар не має права використовувати майно за будь-яким цільовим призначенням згідно з випадками і з урахуванням обмежень, встановлених Порядком.

У разі відмови у включенні майна до Переліку з причин, зазначених у пункті 3 частини першої статті 7 Закону, балансоутримувач повідомляє ініціатора оренди щодо підстав та причин такої відмови, та у випадку усунення ініціатором оренди таких підстав, подає клопотання про внесення об’єкта до Переліку відповідно до Порядку.

Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону після прийняття балансоутримувачем рішення про намір передачі майна в оренду або отримання від уповноваженого органу управління рішення про доцільність передачі майна в оренду балансоутримувач надсилає інформацію про потенційний об’єкт оренди орендодавцю для її внесення до ЕТС в порядку, обсязі та строки, передбачені Порядком, та звертається до орендодавця із клопотанням про включення потенційного об’єкта оренди до одного з Переліків згідно з Порядком.

Пунктом 26 Порядку встановлено, що інформація про потенційний об’єкт оренди, якщо об’єкт є нерухомим майном, містить інформацію про цільове призначення об’єкта оренди – у разі неможливості використання об’єкта за будь-яким цільовим призначенням відповідно до пункту 29 цього Порядку.

Враховуючи вищевикладене, встановлення можливості використання об’єкта за цільовим призначенням, яке заявлено потенційним орендарем у заяві про включення об’єкта до Переліку, та відповідність мети такого використання вимогам пункту 29 Порядку відноситься до виключної компетенції балансоутримувача та його уповноваженого органу управління.

Крім того, під час розробки та затвердження умов оренди зазначеного майна необхідно встановлювати та зазначати в оголошенні про передачу майна в оренду саме те цільове призначення, яке надано балансоутримувачем такого майна відповідно до пункту 26 Порядку.

 

Роз'яснення законодавства
Попередній запис
Щодо зменшення або тимчасового звільнення орендаря від сплати орендної плати у разі істотного пошкодження об’єкта оренди
Наступний запис
Щодо особливостей погодження рішення балансоутримувача про намір передачі майна в оренду уповноваженим органом управління
Меню