Головна » Рішення Комісії » Витяг з протоколу засідання комісії від 19.02.2021

Витяг з протоколу засідання комісії від 19.02.2021

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ

засідання комісії з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна, у тому числі електронних аукціонів (далі – Комісія)

 

м. Київ                                                                                                                  19 лютого 2021 р.

 

Враховуючи наявність кворуму (6 чоловік), засідання Комісії відкрито для забезпечення можливості розгляду, обговорення та голосування по питаннях відповідно до порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Розгляд скарг:
  • ТОВ «Інвестсіті» від 01.2021.
  • Сорокіна Н. В. від 01.2021, від 28.01.2021 (з доповненням). 1.3. Дзюба А.П. від 24.01.2021.
  • ПП «Остер Комерц» від 01.2021.
  • ФОП Опанасенко Г.П. від 02.2021, від 09.02.2021 (з доповненням).
 1. Розгляд пропозиції:
  • ФОП Опанасенко Г.П. від 02.2021, від 09.02.2021 (з доповненням).

По питанню № 1:

1.1. Щодо розгляду скарги ТОВ «Інвестсіті» від 22.01.2021.

До Комісії надійшла скарга ТОВ «Інвестсіті» (далі – Скаржник 1) від 22.01.2021 на дії комунального підприємства «Міськспецексплуатація» Бердянської міської ради (далі – Організатор 1) щодо аукціону на право оренди нерухомого майна площею 421,5 кв. м, що знаходиться за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Італійська, 43а (лот № 11).

Зміст скарги:

Скаржник 1 зазначає, що йому стало відомо про призначення аукціону на право оренди нежитлового майна за адресою: м. Бердянськ, вул. Італійська, 43а.

Водночас, виявлено оголошення про аукціон, який відбувся 08.12.2020 (лот № 6) з оренди такого ж майна, щодо якого вже укладено договір оренди.

Скаржник 1 вважає, що Організатор 1 надав недостовірну інформацію в оголошенні щодо аукціону лот № 11, вказавши, що об’єкт є вільним від обтяжень.

Скаржник 1 вимагає: визнати недостовірною інформацію, розміщену в оголошенні про проведення аукціону на право оренди нежитлового майна за вказаною адресою (лот № 11); скасувати оголошення з оренди нежитлового майна (лот № 11).

За результатами розгляду скарги Комісією встановлено наступне.

Відповідно допідпункту 1 пункту 25 Порядкуподання, розгляду скарг та пропозицій стосовно організації тапроведення аукціонів щодо передачі в оренду державно готакомунального майна, затверджено гопостановою Кабінету Міністрів України 15.07.2020№647 (далі–Порядокрозглядускарг), скарга залишається без розгляду комісією в разі, коли скаржник подає скаргу щодо того самого порушення, аукціону та/або лоту аукціону та з тих самих підстав, що вже були предметом розгляду комісією і щодо яких комісією прийнято відповідне рішення (крім випадку, коли у повторній скарзі зазначені факти та обставини, які не були предметом розгляду на засіданні комісії).

Скарга ТОВ «Інвестсіті» подана щодо того самого порушення та лоту, що було предметом розгляду Комісією на засіданні 11.02.2021, та щодо якого прийнято рішення.

Зокрема, під час розгляду скарг Манько Є. В. Комісією розглянуто факти проведення аукціонів за ідентифікаторами UA-PS-2021-01-14-000057-1 (лот № 11)
та UA-PS-2020-11-16-000034-2 (лот № 6) в частині розміщення Організатором 1 оголошень про проведення аукціону на право оренди щодо того ж об’єкту, а саме нерухомого майна площею 421,5 кв.м, за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Італійська, 43а.

Крім того, скаргу подано суб’єктом, що не відповідає вимогам пункту 16 Порядку розгляду скарг, яким визначено виключний перелік суб’єктів, які можуть подавати скарги Мінекономіки.

ВИРІШИЛИ:

 1. Залишити скаргу без розгляду відповідно до пункту 25 Порядку розгляду скарг, оскільки обставини, викладені у скарзі, були розглянуті на засіданні Комісії 11.02.2021
  і прийнято відповідне рішення, а також у зв’язку з тим, що скаржник не відповідає вимогам пункту 16 Порядку розгляду скарг до суб’єктів подання скарг.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за»  – 6 голосів

«проти»  – немає

«утримались» – немає

1.2. Щодо розгляду скарги Сорокіної Н. В. від 23.01.2021, від 28.01.2021
(з доповненням).

До Комісії надійшла скарга Сорокіної Наталії Василівни (далі – Скаржник 2) від 23.01.2021 та доповнення до скарги від 28.01.2021 на дії комунального підприємства

«Міськспецексплуатація» Бердянської міської ради (далі – Організатор 2) щодо аукціону на право оренди нерухомого майна площею 421,5 кв. м, що знаходиться за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Італійська, 43а (лот № 11).

Зміст скарги:

Скаржник 2 зазначає, що їй стало відомо про призначення аукціону на право оренди нежитлового майна за адресою: м. Бердянськ, вул. Італійська, 43а.

Водночас, виявлено оголошення про аукціон, який відбувся 08.12.2020 (лот № 6) з оренди такого ж майна, щодо якого вже укладено договір оренди.

Скаржник 2 вважає, що Організатор 1 надав недостовірну інформацію в оголошенні щодо аукціону лот № 11, вказавши, що об’єкт є вільним від обтяжень.

Крім того, Скаржник 2 зазначила, що 19.01.2021 звернулася до Організатора 2 з відповідним запитом щодо тотожності лоту № 6 від 08.12.2020 та лоту № 11, щодо якого аукціон призначений на 04.02.2021.

У додаток до скарги 28.01.2021 Скаржником 2 надано відповідь
КП «Міськспецексплуатація» від 25.01.2021 в якій, зокрема зазначено, що майно стосовно якого 14.01.2021 оголошено аукціон, є вільним.

Скаржник 2 вимагає: визнати протизаконною бездіяльність Організатора 2 щодо ненадання відповіді по лоту аукціону; визнати недостовірною інформацію, розміщену в оголошенні про проведення аукціону на право оренди нежитлового майна за вказаною адресою (лот № 11); скасувати оголошення з оренди нежитлового майна (лот № 11).

За результатами розгляду скарги Комісією встановлено наступне.

Відповідно до підпункту 1 пункту 25 Порядку подання, розгляду скарг та пропозицій стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 15.07.2020 № 647 (далі – Порядок розгляду скарг), скарга залишається без розгляду комісією в разі, коли скаржник подає скаргу щодо того самого порушення, аукціону та/або лоту аукціону та з тих самих підстав, що вже були предметом розгляду комісією і щодо яких комісією прийнято відповідне рішення (крім випадку, коли у повторній скарзі зазначені факти та обставини, які не були предметом розгляду на засіданні комісії).

Скарга Сорокіної Н. В. подана щодо того самого порушення та лоту, що було предметом розгляду Комісією на засіданні 11.02.2021, та щодо якого прийнято рішення.

Зокрема, під час розгляду скарг Манько Є. В. Комісією розглянуто факти проведення аукціонів за ідентифікаторами UA-PS-2021-01-14-000057-1 (лот № 11) та UA-PS-2020-11-16-000034-2 (лот № 6) в частині розміщення Організатором 1 оголошень про проведення аукціону на право оренди щодо того ж об’єкту, а саме нерухомого майна площею 421,5 кв.м, за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Італійська, 43а.

Крім того, скаргу подано суб’єктом, що не відповідає вимогам пункту 16 Порядку розгляду скарг, яким визначено виключний перелік суб’єктів, які можуть подавати скарги Мінекономіки.

ВИРІШИЛИ:

 1. Залишити скаргу без розгляду відповідно до пункту 25 Порядку розгляду скарг, оскільки обставини, викладені у скарзі, були розглянуті на засіданні Комісії 11.02.2021
  і прийнято відповідне рішення, а також у зв’язку з тим, що скаржник не відповідає вимогам пункту 16 Порядку розгляду скарг до суб’єктів подання скарг.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за»  – 6 голосів

«проти»  – немає

«утримались» – немає

1.3. Щодо розгляду скарги Дзюби А.П. від 24.01.2021.

До Комісії надійшла скарга Дзюби Алли Петрівни (далі – Скаржник 3) від 24.01.2021 на дії комунального підприємства «Міськспецексплуатація» Бердянської міської ради (далі – Організатор 3) щодо аукціону на право оренди нерухомого майна площею 421,5 кв. м, що знаходиться за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Італійська, 43а (лот № 11).

Зміст скарги:

Скаржник 3 зазначає, що Організатором 3 аукціону було значно завищено розмір гарантійного внеску за участь в аукціоні.

Розмір гарантійного внеску в аукціоні щодо лоту № 11, який відбувся 04.02.2020, не відповідає сумі оренди та балансовій вартості об’єкта.

На думку Скаржника 3, встановлення Організатором 3 гарантійного внеску для участі в аукціоні в сумі 47 840,25 грн. є безпідставними та дискримінаційними умовами, що призвело до зменшення кількості учасників аукціону та є порушенням її права на участь в аукціоні.

Скаржник 3 вимагає: визнати дискримінаційною умовою інформацію, розміщену Організатором 3 в частині розміру гарантійного внеску; скасувати оголошення про передачу майна в оренду щодо лоту № 11.

За результатами розгляду скарги Комісією встановлено наступне.

Відповідно до пункту 16 Порядку подання, розгляду скарг та пропозицій стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 15.07.2020

№ 647 (далі – Порядок розгляду скарг), скарги подаються Мінекономіки в паперовій або електронній формі за формою згідно з додатком 1 виключно: учасником аукціону; користувачем інтернету, який не зміг взяти участь в аукціоні з незалежних від нього причин; орендодавцем; оператором електронного майданчика.

Скаргу подано суб’єктом, що не відповідає вимогам пункту 16 Порядку розгляду скарг, яким визначено виключний перелік суб’єктів, які можуть подавати скарги Мінекономіки.

ВИРІШИЛИ:

 1. Залишити скаргу без розгляду у зв’язку з тим, що скаржник не відповідає вимогам пункту 16 Порядку розгляду скарг до суб’єктів подання скарг.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за»  – 6 голосів

«проти»   – немає

«утримались» – немає

 1. 4. Щодо розгляду скарги ПП «Остер Комерц» від 26.01.2021.

До Комісії надійшла скарга ПП «Остер Комерц» (далі – Скаржник 4) від 26.01.2021 на дії регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Чернігівській та Черкаській областях щодо аукціону UA-PS-2020-11-27-000017-1 на продовження дії договору оренди від 08.09.2014 № 1620 державного майна – частини приміщення № 1.1.4 площею 5,0 кв. м на 1-му поверсі пасажирського терміналу «D», розміщеного за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт

«Бориспіль».

Зміст скарги:

Скаржник 4 зазначає, що протокол електронного аукціону переможцем  ТОВ

«Смарт Логістик Систем» підписано з порушенням вимог пунктів 74, 77 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 (далі – Порядок), а оператором електронного майданчика – з порушенням вимог пункту 77 Порядку.

Договір оренди між організатором та переможцем аукціону підписано 21.01.2021 з порушенням пункту 74 Порядку. Акт приймання-передачі об’єкта оренди не опублікований.

Також Скаржником 4 зазначено, що умови проекту договору в частині цільового використання майна суперечать інформації, зазначеній в оголошенні про аукціон.

Скаржник 4 вимагає: усунути порушення процедури проведення аукціону та рекомендувати Організатору 4 скасувати результати аукціону, а також позбавити ТОВ

«Смарт логістик систем» права на участь у подальших аукціонах з передачі в оренду майна, що є предметом аукціону.

За результатами розгляду скарги Комісією встановлено наступне.

15.12.2020 в електронній торговій системі проведено аукціон UA-PS-2020-11-27- 000017-1 на продовження договору оренди державного майна.

В аукціоні взяли участь 2 учасника: Скаржник 4 та ТОВ «Смарт Логістик Систем», який згідно з протоколом, сформованим в електронній торговій системі, надав найвищу цінову пропозицію.

20.01.2021 з переможцем аукціону ТОВ «Смарт Логістик Систем» укладено договір оренди.

Відповідно до пункту 1 Порядку подання, розгляду скарг та пропозицій стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 15.07.2020

№ 647 (далі – Порядок розгляду скарг), Порядок визначає процедуру подання, розгляду скарг та пропозицій стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна, процедура проведення яких не завершена та за результатами яких не укладено договору оренди, у тому числі електронних аукціонів (відкритих торгів (аукціонів)), формування, функціонування та повноваження комісії з розгляду скарг та підготовки пропозицій.

Таким чином, скарга не підлягає розгляду, оскільки подана Скаржником 4 26.01.2021 після підписання договору оренди з переможцем аукціону.

ВИРІШИЛИ:

 1. Залишити скаргу без розгляду відповідно до пункту 1 Порядку розгляду скарг, як таку, що подана після укладання договору оренди з переможцем аукціону.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 6 голосів

«проти» – немає

«утримались» – немає

1.5. Щодо розгляду скарги ФОП Опанасенко Г. П. від 01.02.2021, від 09.02.2021
(з доповненням).

До Комісії надійшли скарги ФОП Опанасенко Григорія Петровича (далі – Скаржник 5) від 01.02.2021, від 09.02.2021 (доповнена) на дії Головного управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради (далі – Організатор 5) щодо аукціону UA-PS-2021-01-06-000043-1 на продовження договору оренди комунального майна – нежитлового приміщення першого поверху площею 86,0 кв. м, за адресою: м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 73.

Зміст скарги:

Відповідно до підпункту 5 пункту 2 розділу II «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» передбачено, що для суб’єктів господарювання, діяльність яких була заборонена/обмежена на період встановлення карантину або обмежувальних заходів,

пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), строки дії договорів оренди державного та комунального майна, які закінчуються у цей період, продовжуються на період карантину та обмежувальних заходів, а також протягом одного місяця з дня його/їх закінчення.

Скаржник 5 зазначає, що до нього застосовується зазначена норма Закону, оскільки, починаючи з першого дня введення в дію в Україні карантину, діяльність його магазину була обмежена.

Зважаючи на той факт, що зміни до вказаного Закону були внесені 04.12.2020, тобто до дня, коли Організатором 5 оголошено про проведення аукціону, аукціон було проведено з порушеннями чинного законодавства.

Скаржник 5 вимагає: визнати аукціон таким, що проведений з порушеннями чинного законодавства та скасувати результати проведеного аукціону; зобов’язати Організатора 5 провести аукціон через місяць після завершення в Україні карантину.

За результатами розгляду скарги Комісією встановлено наступне.

08.02.2021 в електронній торговій системі проведено аукціон UA-PS-2021-01-06- 000043-1 щодо продовження договору оренди комунального майна, в якому   взяли учать 20 учасників, в тому числі Скаржник 5 (чинний орендар).

Згідно з протоколом електронного аукціону, сформованим 08.02.2021, переможцем аукціону визначено Повне товариство «Найкращий ломбард «Богдан Ю.М. і компанія», яке запропонувало найвищу цінову пропозицію.

Зміни до Закону України «Про   внесення   змін   до   деяких   законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», зазначені Скаржником, внесено Законом України від 04.12.2020

№ 1071-ІХ «Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

Згідно з розміщеним на сайті Фонду держаного майна України роз’ясненням щодо реалізації положень Закону України від 04.12.2020 № 1071-ІХ, зазначена норма Закону має бути реалізована на підставі заяв орендарів, чиї договори закінчуються в період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), які орендарі подають відповідно до частин 8 і 9 статті 18 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», а також доказів, які свідчать про те, що заявник на дату подання звернення не здійснював діяльність на орендованому об’єкті внаслідок запроваджених заборон або обмежень (відповідна довідка балансоутримувача).

Водночас, Комісія не володіє інформацією щодо відповідного звернення Скаржника 5.

ВИРІШИЛИ:

 1. З метою додаткового опрацювання перенести розгляд скарги на наступне засідання Комісії.
 2. Мінекономіки підготувати запит Організатору 5 щодо наявності звернення Скаржника 5 із заявою про продовження договору оренди, ураховуючи спеціальні положення Закону про

ГОЛОСУВАЛИ:

«за»  – 6 голосів

«проти»  – немає

«утримались» – нема

По питанню № 2:

2.1. Щодо розгляду пропозиції ФОП Опанасенко Г. П. від 01.02.2021, від 09.02.2021 (з доповненням).

До Комісії надійшли пропозиції ФОП Опанасенко Григорія Петровича
від 01.02.2021, від 09.02.2021 (доповнена) щодо аукціону UA-PS-2021-01-06-000043-1 на продовження договору оренди комунального майна – нежитлового приміщення першого поверху площею 86,0 кв. м, за адресою: м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 73.

Зміст пропозиції аналогічний змісту вимоги, зазначеній у скарзі ФОП Опанасенко Г.П., а саме пропонується: визнати аукціон таким, що проведений з порушеннями чинного законодавства та скасувати результати проведеного аукціону; зобов’язати Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради провести аукціон через місяць після завершення в Україні карантину.

ВИРІШИЛИ:

 1. Перенести розгляд пропозиції на наступне засідання Комісії з урахуванням остаточного рішення щодо скарги ФОП Опанасенко Г. П.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за»  – 6 голосів

«проти»  – немає

«утримались» – немає

Витяг з протоколу засідання комісії з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна, у тому числі електронних аукціонів від 19.02.2021

Рішення Комісії
Попередній запис
Палац культури «Металург» у Новомосковську буде переданий в оренду зі збереженням свого цільового призначення в інтересах громади міста
Наступний запис
Інформаційний бюлетень актуальних аукціонів з оренди об`єктів державної нерухомості (01 березня 2021 року)
Меню