Головна » Рішення Комісії » Витяг з протоколу засідання комісії від 28.01.2021

Витяг з протоколу засідання комісії від 28.01.2021

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ

засідання комісії з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна, у тому числі електронних аукціонів (далі – Комісія) 

  

м. Київ                                                                                                                28 січня 2021 р.                                                                                                             

Враховуючи наявність кворуму (5 чоловік), засідання Комісії відкрито для забезпечення можливості розгляду, обговорення та голосування по питаннях відповідно до порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Розгляд скарг:

1.1. ФОП  Пархоменко Н. А. від 22.12.2020.

 1. 2. Громадська організація «Школа баскетболу «Антей» від 28.12.2020.
 2. 3. Морозов А.В. від 04.01.2021.

1.4. ТОВ «Смарт Логістик Систем» від 11.01.2021 № 13/01/2021.

По питанню № 1:

 1. Щодо розгляду скарги ФОП Пархоменко Н. А. від 22.12.2020.

До Комісії надійшла скарга ФОП Пархоменко Наталії Адамівни (далі – Скаржник 1) від 22.12.2020 на дії комунального підприємства «Рівненський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Рівненської районної ради  (далі – Організатор 1) щодо електронного аукціону UA-PS-2020-11-13-000026-1 про передачу в оренду частини приміщення площею 21,9 кв. м в будівлі амбулаторії загальної практики-сімейної медицини за адресою: вулиця Дніпровська, 4, м. Рівне.

Зміст скарги:

Скаржник 1 повідомляє, що незважаючи на виконання всіх умов аукціону, подання необхідних документів та підписання протоколу аукціону, на кінцеву дату оприлюднення протоколу аукціону Організатором 1 було прийнято рішення про скасування аукціону, не обґрунтувавши власних потреб у приміщеннях, які запропоновано до оренди.

Скаржник 1 вимагає надати правову оцінку діям Організатора 1.

За результатами  розгляду скарги Комісією встановлено наступне.

Згідно з аналізом електронної  сторінки аукціону UA-PS-2020-11-13-000026-1, дата проведення  аукціону – 04.12.2020.

В аукціоні взяв участь один учасник – Скаржник 1.

17.12.2020 рішенням Організатора 1 аукціон відмінено. В рішенні Організатора 1 зазначено, що аукціон скасовано у зв’язку з виключенням об’єкта оренди з Переліку першого типу та виникненням обґрунтованих потреб власника у об’єкті, який було запропоновано до оренди.

Згідно з протоколом електронного аукціону, сформованим електронною торговою системою  17.12.2020,  аукціон відмінено.

Відповідно до пункту 64 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 (далі – Порядок), орендодавець має право відмінити електронний аукціон:

до дня його проведення лише в разі порушення встановленого порядку його підготовки, в тому числі в разі виникнення технічного збою, та/або наявності судового рішення або факторів, які можуть суттєво вплинути на лот (його стартову орендну плату чи на суттєві характеристики об’єкта оренди, в тому числі внаслідок його знищення або значного пошкодження);

до дня завершення строку, встановленого для затвердження ним протоколу про результати електронного аукціону у разі виникнення технічного збою, підтвердженого адміністратором електронної торгової системи.

Орендодавець відміняє електронний аукціон до дня його проведення у разі:

скасування рішення про включення об’єкта оренди до Переліку першого типу;

прийняття рішення про виключення майна з Переліку першого типу;

зміни рішення про включення об’єкта оренди до Переліку відповідного типу, що тягне за собою необхідність відміни аукціону.

Рішення орендодавця про відміну електронного аукціону, рішення про скасування або зміну рішення про включення об’єкта оренди до Переліку першого типу, що тягне за собою необхідність відміни аукціону, рішення про виключення майна з Переліку першого типу оприлюднюється в електронній торговій системі не пізніше робочого дня, що настає за днем прийняття відповідного рішення, та обов’язково повинен містити підстави та обґрунтування прийняття такого рішення згідно з вимогами цього пункту.

Таким чином, Порядком визначено вичерпний перелік підстав, за яких може бути відмінено аукціон.

При цьому аукціон не може бути відмінено після його проведення.

Рішення Організатора 1 про відміну аукціону у зв’язку з виключенням об’єкта оренди з Переліку першого типу та виникненням обґрунтованих потреб власника у об’єкті оренди, не відповідає положенням пункту 64 Порядку, оскільки прийнято після проведення аукціону.

ВИРІШИЛИ:

 1. Встановити наявність порушення порядку організації, проведення електронного аукціону UA-PS-2020-11-13-000026-1 в частині невідповідності рішення Організатора 1 щодо відміни аукціону пункту 64 Порядку.
 2. Організатору 1 усунути порушення порядку організації, проведення електронного аукціону.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за»  – 5 голосів

«проти»  – немає

«утримались»   – немає

 1. 2. Щодо розгляду скарги громадської організації «Школа баскетболу «Антей» від 28.12.2020.

До Комісії надійшла скарга  громадської організації «Школа баскетболу «Антей»  (далі – Скаржник 2) від 28.12.2020 на дії Управління освіти і науки Бориспільської міської ради (далі – Організатор 2) щодо електронного аукціону UA-PS-2020-12-01-000019-2 на погодинну оренду нежитлових приміщень спортивного залу з роздягальнею загальною площею 297,3 кв. м, в будівлі Бориспільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6, за адресою: Київська область, м.Бориспіль, вул. Головатого, 19.

Зміст скарги:

Скаржник 2 зазначає, що після проведення аукціону колишній орендар звернувся до Бориспільської міської ради та Організатора 2 з пропозицією відмінити аукціон та провести новий аукціон, в якому змінити цільове призначення об’єкта оренди.

У проведеному аукціоні в оголошені було зазначено, що майно може бути використано для залучення дітей до занять з різних видів спорту.

Після проведення аукціону Організатор 2 відмінив аукціон, посилаючись на помилку, та позбавив громадську організацію «Школа баскетболу «Антей» права  орендувати відповідне приміщення.

Скаржник 2 вимагає визнати вiдмiну аукціону неправомiрною та дискримiнуючою iнших учасникiв аукцiону.

За результатами  розгляду скарги Комісією встановлено наступне.

22.12.2020 в електронній торговій системі був проведений аукціон UA-PS-2020-12-01-000019-2 щодо погодинної оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Бориспіль.

В аукціоні взяли участь 3 учасника. Скаржником 2 надано найбільшу цінову пропозицію.

24.12.2020 (після проведення аукціону) відповідно до наказу Управління освіти і науки Бориспільської міської ради від 24.12.2020 № 654 аукціон відмінено. У наказі зазначено, що аукціон відмінено у зв’язку з нововиявленими помилками в оголошенні та договорі щодо погодинної оренди приміщення спортивного залу.

Згідно з протоколом електронного аукціону, сформованим електронною торговою  системою 24.12.2020, аукціон відмінено.

Відповідно до пункту 64 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 (далі – Порядок), орендодавець має право відмінити електронний аукціон:

до дня його проведення лише в разі порушення встановленого порядку його підготовки, в тому числі в разі виникнення технічного збою, та/або наявності судового рішення або факторів, які можуть суттєво вплинути на лот (його стартову орендну плату чи на суттєві характеристики об’єкта оренди, в тому числі внаслідок його знищення або значного пошкодження);

до дня завершення строку, встановленого для затвердження ним протоколу про результати електронного аукціону у разі виникнення технічного збою, підтвердженого адміністратором електронної торгової системи.

Орендодавець відміняє електронний аукціон до дня його проведення у разі:

скасування рішення про включення об’єкта оренди до Переліку першого типу;

прийняття рішення про виключення майна з Переліку першого типу;

зміни рішення про включення об’єкта оренди до Переліку відповідного типу, що тягне за собою необхідність відміни аукціону.

Рішення орендодавця про відміну електронного аукціону, рішення про скасування або зміну рішення про включення об’єкта оренди до Переліку першого типу, що тягне за собою необхідність відміни аукціону, рішення про виключення майна з Переліку першого типу оприлюднюється в електронній торговій системі не пізніше робочого дня, що настає за днем прийняття відповідного рішення, та обов’язково повинен містити підстави та обґрунтування прийняття такого рішення згідно з вимогами цього пункту.

Таким чином, Порядком визначено вичерпний перелік підстав, за яких може бути відмінено аукціон.

При цьому аукціон не може бути відмінено після його проведення.

Рішення Організатора 2 про відміну аукціону у зв’язку з нововиявленими помилками в оголошенні та договорі щодо погодинної оренди приміщення спортивного залу не відповідає положенням пункту 64 Порядку, оскільки прийнято після проведення аукціону.

Згідно з інформацією електронної сторінки аукціону 01.12.2020 Організатором 2 було завантажено на сторінку аукціону проект договору оренди, відповідно до якого  зазначено, що майно може бути використано виключно для залучення дітей до занять з різних видів спорту (як перебачено наказом Управління освіти і науки Бориспільської міської ради від 26.11.2020 № 586).

В подальшому, 15.12.2020 на заміну зазначеного проекту договору Організатором завантажено інший проект договору оренди, відповідно до якого майно може бути використано виключно для залучення дітей до занять з хореографії (танців), гімнастики.

Згідно з пунктом 55 Порядку оголошення не повинне містити положення, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників.

Таким чином, вбачається порушення Організатором:

порядку організації, проведення електронного аукціону, в частині внесення несанкціонованих змін до договорiв, що підлягають публікації в ЕТС;

пункту 55 Порядку в частині наявності в оголошенні про оренду положення, що обмежує конкуренцію.

ВИРІШИЛИ:

 1. Встановити наявність порушення Організатором 2 порядку організації, проведення електронного аукціону UA-PS-2020-12-01-000019-2 в частині:

невідповідності рішення Організатора 2 про відміну аукціону пункту 64 Порядку;

внесення несанкціонованих змін до договорiв, що підлягають публікації в ЕТС;

наявності в проекті договору про оренду положення, що обмежує конкуренцію, що є порушенням  пункту 55 Порядку.

 1. Організатору 2 усунути порушення порядку організації, проведення електронного аукціону.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 5 голосів

«проти» – немає

«утримались»   – немає

 1. 3. Щодо розгляду скарги Морозова А.В. від 04.01.2021.

До Комісії надійшла скарга Морозова Андрія Васильовича  (далі – Скаржник 3)      від 04.01.2021 щодо порушення Ладанською селищною радою (далі – Організатор 3) порядку організації, проведення електронного аукціону UA-PS-2020-11-13-000112-1 щодо оренди нежитлових приміщень магазину, загальною площею 235,5 кв. м, розташованих за адресою: Чернігівська обл., Прилуцький р-н, смт. Ладан, вул. Миру, 110.

Зміст скарги:

Скаржник 3 зазначає, що Організатор 3 допустив розміщення недостовірної інформації про об’єкт оренди, а саме розрахунку стартової орендної плати, чим порушив вимоги статті 8 «Про оренду державного та комунального майна» (далі – Закон).

В частині першій пункту 52 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 (далі – Порядок), визначено, що стартова орендна плата на першому аукціоні для аукціонів з оренди майна, строк оренди якого перевищує один місяць, зазначається в розрахунку за місяць оренди та становить 1 відсоток вартості об’єкта оренди, визначеної відповідно до статті 8 Закону.

При цьому орендодавець, для розрахунку стартової орендної плати використав Методику розрахунку та порядку використання орендної плати для об’єктів спільної власності територіальної громади Ладанської селищної ради (нова редакція), де в пункті 3 зазначає вартість орендованого майна, визначену шляхом проведення незалежної оцінки, що порушує вимоги Закону, зокрема, пункт 4 статті 8 якого містить виключний перелік випадків, коли може застосовуватися оціночна вартість об’єкта оренди.

Скаржник 3 додатково надав інформацію, що у приміщеннях, які пропонуються до передачі в оренду, розміщено платіжний термінал та банкомат «Приватбанку»,  про що Організатор 3 не вказав в оголошенні. Зазначене може бути обмежуючим фактором щодо можливості цільового використання об’єкта та створює перешкоди для організації підприємницької діяльності  в приміщенні.

Скаржник 3 вимагає визнати результати аукціону недійсними та повернути сплачені гарантійний та реєстраційний внески.

За результатами  розгляду скарги Комісією встановлено наступне.

Згідно з аналізом електронної сторінки аукціону UA-PS-2020-11-13-000112-1 дата проведення  аукціону – 04.12.2020.  В аукціоні взяли участь 3 учасника.

Згідно з протоколом електронного аукціону, оприлюдненим Організатором 3 17.12.2020, переможцем визначено Скаржника  3 як учасника, який надав найбільшу цінову пропозицію.

Скаржник 3 не підписав договір оренди у встановлений строк, визначений пунктом 81 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 (далі – Порядок), у зв’язку з чим Організатором 3  11.01.2021 завантажено акт від 06.01.2021 № 11/03-33 про відмову переможця аукціону Морозова А. В. підписувати договір оренди.

Згідно з  інформацією зі сторінки електронного аукціону він має статус «аукціон не відбувся».

Відповідно до пункту 52 Порядку стартова орендна плата на першому аукціоні для аукціонів з оренди майна, строк оренди якого перевищує один місяць, зазначається в розрахунку за місяць оренди та становить 1 відсоток вартості об’єкта оренди, визначеної відповідно до статті 8 Закону.

Згідно із частинами першою та другою статті 8 Закону вартістю об’єкта оренди для цілей визначення стартової орендної плати є його балансова вартість станом на останнє число місяця, який передує даті визначення стартової орендної плати.

Балансоутримувач потенційного об’єкта оренди обов’язково здійснює переоцінку такого об’єкта у разі, якщо:

у об’єкта оренди відсутня балансова вартість;

залишкова балансова вартість об’єкта оренди дорівнює нулю;

залишкова балансова вартість об’єкта оренди становить менше 10 відсотків його первісної балансової вартості (балансової вартості за результатами останньої переоцінки).

Згідно з  інформацією Скаржника 3 та інформацією на сторінці електронного аукціону, на замовлення Організатора  3 аукціону проведена незалежна оцінка.

Відповідно до інформації про об’єкт оренди відсутня його залишкова та балансова вартість.

Відповідно до звіту про оцінку майна вартість орендованого майна складає 400 350 грн.

Організатором аукціону визначено стартову оренду плату у розмірі 6 672,5 грн відповідно до Методики розрахунку та порядку використання орендної плати для об’єктів спільної власності територіальної громади Ладанської селищної ради (нова редакція), затвердженої рішенням сесії селищної ради від 08.09.2020 року № 7.

Проте, така Методика застосовується для  укладення договорів без  проведення аукціону та не застосовується  для визначення стартової  орендної плати на аукціоні (стаття 17 Закону).

Таким чином, вбачається порушення пункту 52 Порядку щодо визначення розміру стартової орендної плати.

Крім того, відповідно до пунктів 26 та 55 Порядку в оголошенні про об’єкт оренди зазначається, зокрема, загальна і корисна площа об’єкта оренди, характеристика об’єкта оренди, технічний стан об’єкта оренди тощо.

В даному випадку платіжний термінал та банкомат  потребують інкасаторського обслуговування, технічного обслуговування, зокрема, підключення до електромережі тощо,  що може впливати на організацію підприємницької діяльності потенційного орендаря.

Відсутність в оголошенні про оренду інформації про наявність у приміщеннях, які пропонуються до передачі в оренду, платіжного терміналу та банкомату є порушенням порядку організації, проведення аукціону (пункт 55 Порядку), оскільки орендодавець має надавати повну та достовірну інформацію про об’єкт оренди.

Щодо повернення скаржнику реєстраційного та гарантійного внесків відзначено, що відповідно до абзацу четвертого пункту 110 Порядку у разі невиконання переможцем електронного аукціону однієї з вимог, передбачених пунктами 74, 97 цього Порядку, а також у випадках, передбачених пунктом 76 або 98 цього Порядку, сплачені гарантійний та реєстраційний внески не повертаються такому переможцю та перераховуються оператором електронного майданчика, через якого надано найвищу цінову пропозицію, на казначейський рахунок, зазначений орендодавцем в оголошенні, протягом п’яти робочих днів з дня настання подій, визначених пунктом 76 або 98 цього Порядку.

Оскільки, переможцем аукціону не підписано договір оренди (вимога пункту 74) гарантійний внесок не повертається.

ВИРІШИЛИ:

 1. Встановити наявність порушень Організатором 3 аукціону UA-PS-2020-11-13-000112-1 порядку організації, проведення електронного аукціону, а саме пункту 52 Порядку щодо визначення розміру стартової орендної плати, пунктів 26 і 55 Порядку щодо зазначення в оголошенні про оренду відомостей про потенційний об’єкт оренди.
 2. Організатору 3 усунути порушення порядку організації, проведення електронного аукціону.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 5 голосів

«проти» – немає

«утримались»  – немає

 1. 4. Щодо розгляду скарги ТОВ «Смарт Логістик Систем» від 11.01.2021 № 13/01/2021.

До Комісії надійшла скарга ТОВ «Смарт Логістик Систем» (далі – Скаржник 4) від 11.01.2021 № 13/01/2021 щодо порушення регіональним відділенням Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях (далі – Організатор 4) порядку організації, проведення електронного аукціону UA-PS-2020-11-27-000002-3  щодо продовження договору оренди державного нерухомого майна – частини вбудованого нежитлового приміщення загальною площею 4,0 кв. м, що знаходиться на першому поверсі в будівлі під літ. Б-3 новий аеровокзал за адресою:                    м. Львів, вул. Любінська, 168, та перебуває на балансі ДП МА «Львів» ім. Данила Галицького».

Зміст скарги:

Скаржник 4 зазначає, що 22.12.2020 ним було підписано протокол про результати аукціону та направлено оператору ТОВ «Закупки.пром.уа», через якого зроблено цінову пропозицію.

04.01.2021 Організатором  4 завантажено інший протокол аукціону, в якому переможцем визначено Львівське комунальне підприємство «Центр розвитку туризму м. Львова».

Скаржник 4 вважає, що дії Організатора 4 є незаконними та суперечать чинному законодавству, оскільки відповідно до пункту 149 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 (далі – Порядок) орендар реалізовує своє переважне право в ході аукціону, а не після його проведення.

Скаржник 4 зазначає, що в ході аукціону чинний орендар не скористався своїм переважним правом на продовження договору оренди.

Скаржник 4 вважає, що Організатор 4 після проведення аукціону не мав права приймати заяву про згоду на сплату орендної плати, що є рівною ціновій пропозиції учасника, який подав найвищу цінову пропозицію за лот, та підписаний протокол, а також оприлюднювати цей протокол.

Скаржник 4 вимагає встановити, що дії Організатора 4 по визнанню переможцем чинного орендаря порушують порядок організації та проведення аукціонів; Організатору  4 вжити заходів щодо усунення порушень шляхом підписання протоколу аукціону зі Скаржником 4; зобов’язати Організатора 4 утриматись від підписання договору оренди з Львівським комунальним підприємством «Центр розвитку туризму м. Львова».

За результатами  розгляду скарги Комісією встановлено наступне.

21.12.2020 в електронній торговій системі був проведений аукціон UA-PS-2020-11-27-000002-3 на продовження договору оренди державного майна.

В даному аукціоні взяли участь 3 учасника. Згідно  з протоколом електронного аукціону, сформованого в ЕТС 21.12.2020, найвищу цінову пропозицію за лот запропонував Скаржник 4.

Відповідно до протоколу, оприлюдненого Організатором 4 04.01.2021, переможцем визначено чинного орендаря  – Львівське комунальне підприємство «Центр розвитку туризму м. Львова», який скористався своїм переважним правом на продовження договору оренди.

21.01.2021 між Організатором 4 та Львівським комунальним підприємством «Центр розвитку туризму м. Львова» укладено договір оренди.

Пунктом 73 Порядку встановлено, що переможець електронного аукціону визначається шляхом автоматичної оцінки електронною торговою системою цінових пропозицій учасників після завершення останнього раунду електронного аукціону та формування протоколу про результати електронного аукціону, крім випадків використання переважного права чинним орендарем при проведенні аукціону на продовження договору оренди відповідно до пункту 149 цього Порядку.

В оголошенні про передачу майна в оренду була зазначена інформація, що чинний орендар має право на продовження договору оренди.

Відповідно до пункту 149 Порядку оренди чинний орендар має переважне право на продовження договору оренди в ході аукціону на продовження договору оренди за умови, що він бере участь в такому аукціоні та зробив закриту цінову пропозицію, яка є не меншою, ніж розмір стартової орендної плати.

Для реалізації переважного права чинний орендар надає згоду сплачувати орендну плату, що є рівною ціновій пропозиції учасника, який подав найвищу цінову пропозицію за лот, після чого чинний орендар набуває статусу переможця аукціону на продовження договору оренди.

Відповідно до абзацу п’ятого підпункту 6 пункту 3 Постанови Кабінету Міністрів України  від 03.06.2020 № 483 пункт 149 Порядку в частині надання чинним орендарем згоди на сплату орендної плати, що є рівною ціновій пропозиції учасника, який подав найвищу цінову пропозицію за лот, попередньої згоди на сплату орендної плати, що є рівною ціновій пропозиції учасника з наступною за величиною ціновою пропозицією, шляхом натискання відповідної електронної кнопки в електронній торговій системі вступає в дію з моменту появи відповідної технічної можливості в електронній торговій системі.

До початку роботи електронної торгової системи згода (попередня згода) надається шляхом подання заяви про надання такої згоди у формі, визначеній Фондом державного майна, разом з підписаним протоколом аукціону у порядку та строки, визначені Порядком для підписання та передачі переможцем аукціону такого протоколу.

Оскільки на сьогодні в електронній торговій системі відсутня технічна можливість щодо надання згоди чинним орендарем на сплату орендної плати, що є рівною ціновій пропозиції учасника, який подав найвищу цінову пропозицію за лот,   така згода надається шляхом подання заяви орендодавцю.

Отже,  чинний орендар має завантажити зі сторінки електронного аукціону протокол аукціону, сформований системою, підписати його та направити оператору електронного майданчика протягом 3-х робочих днів разом з заявою про надання відповідної згоди орендодавцю.

Протокол електронного аукціону, згідно з  яким переможцем аукціону визначено чинного орендаря, який скористався переважним правом на продовження договору оренди, завантажено 04.01.2021 на електронну сторінку аукціону.

Водночас, звернули увагу на відсутність на сторінці електронного  аукціону відповідної  заяви  чинного орендаря.

ВИРІШИЛИ:

 1. Встановити відсутність порушень Організатором 4 порядку організації, проведення електронного аукціону UA-PS-2020-11-27-000002-3.
 2. Рекомендувати операторам електронних майданчиків звертати увагу на необхідність завантаження разом з протоколами про результати аукціонів заяв чинних орендарів про надання згоди на сплату орендної плати, що є рівною ціновій пропозиції учасника, який подав найвищу цінову пропозицію, до появи технічної можливості використання переважного права на продовження договору оренди шляхом натискання відповідної електронної кнопки в електронній торговій системі.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 5 голосів

«проти» – немає

«утримались» – немає

Витяг з протоколу засідання комісії з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна, у тому числі електронних аукціонів від 28.01.2021

Рішення Комісії
Попередній запис
Рік від дати набуття чинності нового законодавства про оренду: основні результати
Наступний запис
Звіт за 7 тиждень 08.02.2021 – 14.02.2021
Меню