Головна » Рішення Комісії » Витяг з протоколу засідання комісії від 05.01.2021

Витяг з протоколу засідання комісії від 05.01.2021

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ

засідання комісії з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна, у тому числі електронних аукціонів (далі – Комісія)

 

м. Київ                                                                                                                05 січня 2021 р.                                                                                                             

Враховуючи наявність кворуму (4 чол.), засідання Комісії відкрито для забезпечення можливості розгляду, обговорення та голосування по питаннях відповідно до порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Додатковий розгляд скарги ТОВ «Поллар».

По питанню № 1:

До Комісії надійшла скарга ТОВ «Поллар» (далі – Скаржник), розгляд якої відповідно до Протоколу засідання комісії з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна, у тому числі електронних аукціонів від 21.12.2020 було перенесено на наступне засідання.

Зміст скарги: 23.11.2020 в електронній торговій системі  проведено аукціон на право оренди нежитлового приміщення площею 129,4 м2 комунального підприємства «Лікарня № 2 ім. В. П. Павлусенка» Житомирської міської ради, з цільовим призначенням використання майна для провадження господарської діяльності з медичної практики зі встановлення комп’ютерного томографа.

Згідно з протоколом електронного аукціону, завантаженим орендодавцем – комунальним підприємством «Регулювання орендних відносин» Житомирської міської ради (далі – Організатор) 27.11.2020 на сторінку електронного аукціону, переможцем визначено ТОВ «ОВТ-Фарм»  як учасника, що надав найвищу цінову пропозицію.

Скаржник вважає незаконним та необґрунтованим рішення Організатора  про визначення ТОВ «ОВТ-Фарм» переможцем аукціону,  зокрема, з огляду на те, що відповідно до вимог частини дев’ятої статті 13 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» орендодавець не затверджує протокол аукціону, не укладає договір оренди за результатами аукціону з потенційним орендарем, який не подав документи або відомості, обов’язкове подання яких передбачено цим Законом.

Скаржник  звертає увагу, що у ТОВ «ОВТ-Фарм» відсутня ліцензія на право провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю «Рентгенологія» і такий учасник не міг бути допущений до участі в аукціоні.

Скаржник  вимагає прийняти рішення про встановлення порушень порядку організації, проведення аукціону та вжити заходів для усунення таких порушень.

За результатами додаткового розгляду скарги Комісією встановлено наступне.

Оскільки об’єктом оренди є майно закладу охорони здоров’я, додаткова умова до учасників аукціону, зокрема, наявність ліцензії на право провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю «Рентгенологія» відповідає вимогам пункту 54 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 (далі – Порядок).

Відповідно до пункту 78 Порядку у межах строку, встановленого для оприлюднення протоколу про результати електронного аукціону, орендодавець перевіряє заяву на участь в електронному аукціоні, подану шляхом заповнення електронної форми, та електронні копії документів переможця електронного аукціону щодо відповідності вимогам Закону.

У переліку документів, завантажених на електронну сторінку аукціону, міститься заява ТОВ «ОВТ-Фарм» про участь в аукціоні, в якій зазначено, що до неї додається ліцензія на право провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю «Рентгенологія».

У переліку завантажених документів міститься копія наказу МОЗ від 28.05.2020 № 1278 «Про ліцензування  медичної практики, діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров’я України», відомості про видачу ліцензії ТОВ «ОВТ-Фарм» на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальностями: організація і управління охороною здоров’я, рентгенологія; молодшого спеціаліста з медичною освітою: рентгенологія за місцем провадження діяльності.

При цьому, скаржником зазначено, що відповідно до наказу МОЗ від 06.11.2020
№ 2537 «Про ліцензування медичної практики» ТОВ «ОВТ-Фарм» відмовлено у  видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики та додано викопіювання з веб-сторінки МОЗ.

ТОВ «ОВТ-Фарм» визначено переможцем аукціону та згідно з результатами аналізу електронної сторінки аукціону 11.12.2020  з ним підписано договір оренди.

За результатами розгляду скарги ТОВ «Поллар» на засіданні 21.12.2020 з метою з’ясування інформації про наявність у ТОВ «ОВТ-Фарм» ліцензії на право провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю «Рентгенологія», Мінекономіки надіслало запит до МОЗ (лист від 24.12.2020 № 3211-06/75953-03) та Організатора (лист від 24.12.2020 № 3211-06/75985-07).

Організатор листом від 28.12.2020 № 301 повідомив, що для участі в аукціоні ТОВ «ОВТ-Фарм» надано витяг з наказу МОЗ від 28.05.2020 № 1278 про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальностями організація і управління охороною здоров’я, рентгенологія.

Організатор звернув увагу, що відповідно до статті 1 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон) анулювання ліцензії повністю або частково – позбавлення суб’єкта господарювання права на провадження виду господарської діяльності або частини виду господарської діяльності, на який йому видано ліцензію, здійснюється шляхом прийняття органом ліцензування рішення про анулювання ліцензії повністю або частково, про що робиться запис у ліцензійному реєстрі.

Згідно із частиною вісімнадцятою статті 16 Закону орган ліцензування вносить інформацію щодо рішення про анулювання ліцензії до ліцензійного реєстру, а також оприлюднює його на офіційному веб-сайті наступного робочого дня після його прийняття; інформує ліцензіата щодо рішення про анулювання ліцензії повністю або частково протягом п’яти календарних днів шляхом направлення йому рекомендованого листа.

Організатор зазначив, що рішення МОЗ від 06.11.2020 № 2537, згідно із яким ТОВ «ОВТ-Фарм» відмовлено в отриманні ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, не містить відомості про анулювання рішення від 28.05.2020 № 1278 про видачу ТОВ «ОВТ-Фарм» ліцензії на право провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю «Рентгенологія».

МОЗ станом на 05.01.2021 не надало інформацію на запит Мінекономіки.

Водночас, зважаючи на строки розгляду скарги, в робочому порядку отримано інформацію від керівника управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги МОЗ, що згідно з даними ліцензійного реєстру МОЗ України у ТОВ «ОФТ-Фарм» є чинна ліцензія, про що буде повідомлено Мінекономіки в установленому порядку. Крім того, згідно з чинним законодавством на сьогодні ліцензії  в паперовому вигляді не видаються.

Також з’ясовано, що ліцензійний реєстр МОЗ України з медичної практики, розміщений на офіційному сайті МОЗ, мітить інформацію щодо наявності у ТОВ «ОВТ-Фарм» ліцензії на право провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю «Рентгенологія».

ВИРІШИЛИ:

  1. Встановити відсутність порушень Організатором порядку організації, проведення електронного аукціону, оскільки Комісією з’ясовано, що згідно з даними ліцензійного реєстру МОЗ України у переможця аукціону ТОВ «ОВТ- Фарм» є відповідна ліцензія.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 4 голоси

«проти» – немає

«утримались»  – немає

Витяг з протоколу засідання комісії з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна, у тому числі електронних аукціонів від 05.01.2021

Рішення Комісії
Попередній запис
Аукціон з оренди частини приміщення в аеропорту «Бориспіль»: ціна зросла у понад 46 разів
Наступний запис
Прозора оренда: вартість оренди активу на Київщині на онлайн-аукціоні зросла з 16 000 грн до 1 000 000 грн
Меню