Головна » Рішення Комісії » Витяг з протоколу засідання комісії від 21.12.2020

Витяг з протоколу засідання комісії від 21.12.2020

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ

засідання комісії з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна, у тому числі електронних аукціонів (далі – Комісія)

 

м. Київ                                                                                                        21 грудня 2020р.                                                                                                           

 

Враховуючи наявність кворуму (6 чоловік), засідання Комісії відкрито для забезпечення можливості розгляду, обговорення та голосування по питаннях відповідно до порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Розгляд пропозиції Концерну «Військторгсервіс».
 2. Розгляд скарг:
 3. 2. 1. ТОВ «Поллар»
 4. 2. 2. ТОВ «Фармацевтична компанія «Здорова родина»
 5. 2. 3. ФОП Васильчук П. Г.
 6. 4. ТОВ «Діамед»
 7. 5. ФОП Манько Є. В.

            СЛУХАЛИ:

Панаіотіді  С. М., Максимова О. А., Калугіну О.Є., Шрамка А. В., Дузя С. М., Мацапуру О. С. – щодо питань порядку денного.

По питанню № 1:

Щодо розгляду пропозиції Концерну «Військторгсервіс» (далі – Концерн) .

До Комісії надійшла пропозиція Концерну щодо вдосконалення Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна» в частині визначення стартової орендної плати та введення додаткової підстави для оскарження результатів аукціону (визнання його недійсним).

            Концерн звертає увагу на випадки низької балансової вартості майна, балансоутримувачем якого є підприємства, установи та організації державного та комунального сектору, що може призводити до неотримання орендної плати від зазначених об’єктів.

Концерн вважає за доцільне передавати державне та комунальне майно в оренду за умови відповідності орендної плати за один квадратний метр не нижче усередненої оціночної вартості, яка існує для певного виду майна на певній адміністративно-територіальній одиниці України та яка відповідає технічному стану, що є у об’єкта оренди.

Концерн пропонує розглянути можливість спільного звернення до Фонду державного майна України з пропозицією щодо вдосконалення Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483, у частині визначення стартової орендної плати та введення додаткової підстави для оскарження результатів аукціону (визнання його недійсним).

За результатами розгляду пропозиції Комісією відзначено наступне.

Відповідно до статті 8 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» вартістю об’єкта оренди для цілей визначення стартової орендної плати є його балансова вартість.  У випадках, коли у об’єкта оренди відсутня балансова вартість, залишкова балансова вартість дорівнює нулю або становить менше 10 відсотків його первісної вартості, балансоутримувач потенційного об’єкта оренди обов’язково здійснює переоцінку об’єкта.

Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженим наказом Мінфіну від 27.04.2000 № 92 (далі – Стандарт), передбачено, що підприємство може переоцінювати об’єкт основних засобів, якщо залишкова вартість цього об’єкта суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу.

Таким чином, балансоутримувач наділений повноваженнями проводити переоцінку (дооцінку) активів до справедливої вартості.

ВИРІШИЛИ:

 1. Рекомендувати Концерну у разі прийняття рішень про передачу в оренду майна, балансоутримувачем якого є Концерн, здійснювати переоцінку активів відповідно до вимог Стандарту з метою визначення їх справедливої вартості, а також збільшення розміру стартової орендної плати.
 2. Звернутися до Фонду державного майна України, як органу, що реалізує державну політику у сфері оренди державного майна, з пропозицією під час розгляду та підготовки проектів нормативно-правових актів з питань удосконалення законодавства у сфері орендних відносин додатково опрацювати пропозицію Концерну.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 6 голосів

«проти» – немає

«утримались»   – немає

По питанню № 2:

2.1. Щодо розгляду скарги ТОВ «Поллар».

До Комісії надійшла скарга  ТОВ «Поллар» (далі – Скаржник 1).

Зміст скарги: 23.11.2020 в електронній торговій системі  проведено аукціон на право оренди нежитлового приміщення площею 129,4 кв. м комунального підприємства «Лікарня № 2 ім. В.П. Павлусенка» Житомирської міської ради, з цільовим призначенням використання майна для провадження господарської діяльності з медичної практики зі встановлення комп’ютерного томографа.

Згідно з протоколом електронного аукціону, завантаженим орендодавцем – комунальним підприємством «Регулювання орендних відносин» Житомирської міської ради (далі – Організатор 1) 27.11.2020 на сторінку електронного аукціону, переможцем визначено ТОВ «ОВТ-Фарм», що є чинним орендарем, який реалізував своє переважне право на продовження договору оренди.

Скаржник 1 вважає незаконним та необґрунтованим рішення Організатора 1 про визначення ТОВ «ОВТ-Фарм» переможцем аукціону, та вбачає порушення вимог частини дев’ятої статті 13 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» в частині надання недостовірних відомостей.

Скаржник 1 звертає увагу, що у ТОВ «ОВТ-Фарм» відсутня ліцензія на право провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю «Рентгенологія» і такий учасник не міг бути допущений до участі у даному аукціоні.

Скаржник 1 вимагає прийняти рішення про встановлення порушень порядку організації, проведення аукціону та вжити заходів для усунення таких порушень.

За результатами розгляду скарги Комісією встановлено наступне.

Оскільки об’єктом оренди є майно закладу охорони здоров’я, додаткова умова до учасників аукціону, а саме наявність ліцензії на право провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю «Рентгенологія», відповідає вимогам пункту 54 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483.

У переліку документів, завантажених на електронну сторінку аукціону, міститься заява ТОВ «ОВТ-Фарм» про участь в аукціоні, в якій зазначено, що до неї додається ліцензія на право провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю «Рентгенологія». Проте, у переліку завантажених документів відповідна ліцензія відсутня.

ТОВ «ОВТ-Фарм» визначено переможцем аукціону, як чинного орендаря, який реалізував своє переважне право на продовження договору оренди згідно з пунктом 149 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483.

За результатами аналізу електронної сторінки аукціону з переможцем аукціону «ОВТ-Фарм» 11.12.2020 підписано договір оренди.

Водночас, Комісія не володіє інформацією щодо наявності у переможця відповідної ліцензії.

ВИРІШИЛИ:

 1. Згідно з пунктом 22 Порядку розгляду скарг звернутись до Організатора 1 та МОЗ щодо надання інформації про наявність у переможця аукціону відповідної ліцензії.
 2. Перенести розгляд скарги на наступне засідання Комісії.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 6 голосів

«проти» – немає

«утримались»  – немає

 2.2. Щодо розгляду скарги ТОВ «Фармацевтична компанія «Здорова родина».

До Комісії надійшла скарга  ТОВ «Фармацевтична компанія «Здорова родина» (далі – Скаржник 2).

Зміст скарги: 06.10.2020 в електронній торговій системі  проведено аукціон на право оренди нежитлового приміщення площею 24,9 кв. м за адресою: смт Кути, Павлика,1, Івано-Франківська область.

В  аукціоні взяли участь два учасника: Скаржник 2 та ТОВ «Перша», яке є переможцем аукціону, що запропонував найвищий розмір орендної плати.

09.10.2020 комунальне некомерційне підприємство «Кутська міська лікарня» Косівської міської ради (далі – Організатор 2) відмінив аукціон і не затвердив протокол електронного аукціону.

Згідно з інформацією зі сторінки електронного аукціону причиною скасування аукціону є рішення виконавчої дирекції замовника (Організатора 2).

Скаржник 2 додав до скарги відповідь Організатора 2, що аукціон скасовано у зв’язку з невідповідністю вказаної площі в технічному паспорті з замірами наявної площі приміщення, яке здається в оренду.

Скаржник 2 вимагає прийняти рішення про встановлення порушення порядку організації проведення аукціону з боку замовника (орендодавця) у частині прийняття рішення про відміну аукціону.

За результатами розгляду скарги Комісією встановлено наступне.

Відповідно до пункту 64 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483, визначено вичерпний перелік підстав за яких може бути відмінено аукціон. При цьому аукціон не може бути відмінено після його проведення.

Рішення Організатора 2 про відміну аукціону у зв’язку з невідповідністю вказаної в технічному паспорті площі з замірами наявної площі приміщення, яке здається в оренду, не відповідає положенням пункту 64 зазначеного Порядку.

Ураховуючи викладене, вбачається порушення Організатора 2 порядку організації, проведення аукціону щодо передачі в оренду відповідного комунального майна.

ВИРІШИЛИ:

 1. Встановити наявність порушення порядку організації, проведення аукціону в частині невідповідності рішення Організатора 2 пункту 64 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483.
 2. Організатору 2 вжити заходів для усунення порушень.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 6 голосів

«проти» – немає

«утримались»   – немає

 1. 3. Щодо розгляду скарги ФОП Васильчук П.П

До Комісії надійшла скарга ФОП Васильчука Павла Павловича (далі – Скаржник 3).

Зміст скарги: 12.11.2020 за результатами проведення електронного аукціону в електронній торговій системі Прозорро.Продажі на право оренди частини нежитлового приміщення у фойє навчального корпусу відокремленого структурного підрозділу Житомирського Торговельно-економічного фахового коледжу КНТЕУ, за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська, 101, переможцем визначено ФОП Васильчук П. П., як особи, що надала найвищу цінову пропозицію.

Незважаючи на встановлений факт перемоги в електронному аукціоні, керівник підприємства-балансоутримувача відмовляється від підписання договору оренди.

Скаржник 3 вимагає сприяти у підписанні договору оренди частини нежитлового приміщення у фойє навчального корпусу відокремленого структурного підрозділу Житомирського Торговельно-економічного фахового коледжу КНТЕУ.

За результатами розгляду скарги Комісією встановлено наступне.

Відповідно до абзацу першого пункту 81 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483,  встановлено, що протягом 20 робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу про результати електронного аукціону, між орендодавцем, балансоутримувачем та переможцем електронного аукціону укладається договір оренди об’єкта оренди за результатами проведення електронного аукціону, який в межах зазначеного строку оприлюднюється орендодавцем в електронній торговій системі через особистий кабінет.

Абзацом другим пункту 81 вказаного Порядку передбачено, що у разі відмови балансоутримувача від підписання договору оренди договір укладається між орендодавцем та переможцем електронного аукціону.

Відповідно до  інформації, наведеній у скарзі, вбачається порушення балансоутримувачем (відокремленим структурним підрозділом Житомирського Торговельно-економічного фахового коледжу КНТЕУ) норм абзацу першого пункту 81 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483,  в частині відмови підписувати договір оренди майна, щодо якого було проведено аукціон на право оренди.

ВИРІШИЛИ:

 1. Встановити наявність порушення порядку організації, проведення електронного аукціону, в частині порушення балансоутримувачем вимог абзацу першого пункту 81 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483, а саме відмова підписати договір оренди майна.
 2. Організатору аукціону – Управлінню забезпечення реалізації повноважень у Житомирській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях вжити заходів щодо усунення порушень порядку організації, проведення електронного аукціону, з урахуванням положень абзацу другого пункту 81 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483,  а саме укласти договір оренди з переможцем аукціону без участі балансоутримувача у підписанні договору.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 6 голосів

«проти» – немає

«утримались»  – немає

 1. 4. Щодо розгляду скарги ТОВ «Діамед»

До Комісії надійшла скарга ТОВ «Діамед»  (далі – Скаржник 4).

Зміст скарги: 30.11.2020 в електронній торговій системі  проведено аукціон на право продовження договору оренди нежитлових приміщень загальною площею                 28,0 кв. м, на 1 поверсі лікувального корпусу Київської міської клінічної лікарні № 9 за адресою: м. Київ, вул. Ризька,1.

В аукціоні взяли участь 4 учасника.     Згідно з протоколом електронного аукціону переможцем визначено ТОВ «МК «Медікус» як учасника, який надав найбільшу цінову пропозицію.

По суті скарги Скаржником 4 заявлено наступне:

 1. В оголошенні про продовження договору оренди Департаментом комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (Організатор 4) надано недостовірні відомості про об’єкт оренди, зокрема, щодо потужності електромережі.
 2. До участі в аукціоні допущено учасника ФОП Кулагін Є.В., який не має ліцензії на оптову та роздрібну торгівлю лікарськими засобами.
 3. Усі учасники аукціону, крім ТОВ «Діамед», збільшували пропозиції менше ніж встановлений крок аукціону.
 4. Під час проведення аукціону не відбувся спеціальний етап аукціону в ході якого чинний орендар мав право надати згоду сплачувати орендну плату, що є рівною найвищий ціновій пропозиції, для реалізації переважного права на продовження договору оренди відповідно до пункту 149 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 (далі – Порядок).
 5. ТОВ «Діамед», який є чинним орендарем, відповідно до пункту 134 Порядку звернувся 25.05.2020 до орендодавця з заявою про продовження договору оренди. Проте, орендодавець виставив на аукціон об’єкт оренди, щодо якого, на думку заявника, договір оренди вважається продовженим на той самий строк згідно статті 764 Цивільного кодексу України.

Cкаржник 4 вимагає скасувати результати проведеного аукціону, заборонити проведення аукціону, зобов’язати орендодавця продовжити договір чинному орендарю без проведення аукціону.

За результатами розгляду скарги Комісією встановлено наступне.

 1. Відповідно до пунктів 26 та 55 Порядку орендодавець є відповідальним за інформацію зазначену в оголошенні про передачу майна в оренду.

Комісії не надано доказів щодо невідповідності потужності електромережі.

 1. Відповідно до пункту 54 Порядку додаткові умови оренди майна розробляються орендодавцем на підставі пропозицій балансоутримувача, уповноваженого органу управління або з власної ініціативи орендодавця.

В оголошенні про передачу майна в оренду щодо  зазначеного лоту  відсутня така додаткова вимога до учасників аукціону, як наявність ліцензії на оптову та роздрібну торгівлю лікарськими засобами.

 1. Відповідно до пункту 70 Порядку, у ході електронного аукціону учасникам надається можливість подавати свої цінові пропозиції. Тобто учасник підвищує саме свою пропозицію не менше, ніж на розмір мінімального кроку аукціону, і наступна пропозиція учасника має бути більша за його попередню пропозицію на крок аукціону і більше.

Згідно з аналізом електронного аукціону учасники аукціону надавали пропозиції більше ніж встановлений крок аукціону.

 1. Відповідно до пункту 149 Порядку чинний орендар має переважне право на продовження договору оренди в ході аукціону на продовження договору оренди за умови, що він бере участь в такому аукціоні та зробив закриту цінову пропозицію, яка є не меншою, ніж розмір стартової орендної плати.

Для реалізації переважного права чинний орендар надає згоду сплачувати орендну плату, що є рівною ціновій пропозиції учасника, який подав найвищу цінову пропозицію за лот відповідно до пункту 75  Порядку, після чого чинний орендар набуває статусу переможця аукціону на продовження договору оренди.

Водночас, відповідно до абзацу п’ятого підпункту 6 пункту 3 Постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 пункт 149 Порядку  в частині надання чинним орендарем згоди на сплату орендної плати, що є рівною ціновій пропозиції учасника, який подав найвищу цінову пропозицію за лот, попередньої згоди на сплату орендної плати, що є рівною ціновій пропозиції учасника з наступною за величиною ціновою пропозицією, шляхом натискання відповідної електронної кнопки в електронній торговій системі вступає в дію з моменту появи відповідної технічної можливості в електронній торговій системі. До початку роботи електронної торгової системи згода (попередня згода) надається шляхом подання заяви про надання такої згоди у формі, визначеній Фондом державного майна, разом з підписаним протоколом аукціону у порядку та строки, визначені Порядком для підписання та передачі переможцем аукціону такого протоколу.

Скаржник 4, як чинний орендар, для реалізації свого переважного права мав подати орендодавцю заяву про згоду на сплату орендної плати, що є рівною ціновій пропозиції учасника, який подав найвищу цінову пропозицію за лот.

За наявної інформації, Скаржник 4 не скористався можливістю продовжити договір оренди згідно з положеннями Порядку.

 1. Відносини, пов’язані з передачею в оренду державного та комунального майна, регулюються спеціальним Законом України «Про оренду державного та комунального майна» (далі – Закон).

Скаржником 4  зазначено, що 25.05.2020 було подано заяву №25/05 про продовження договору оренди.

Відповідно до пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону, договори оренди державного або комунального майна, укладені до набрання чинності цим Законом, продовжуються в порядку, передбаченому законодавством, яке діяло до дати набрання чинності цим Законом, до дати, яка наступить раніше набрання чинності рішенням Кабінету Міністрів України чи рішенням представницького органу місцевого самоврядування (щодо договорів оренди комунального майна, розташованого в межах відповідної територіальної громади), передбаченим абзацом п’ятим частини другої статті 18 цього Закону, або 1 липня 2020 року.

Повноваження Комісії визначені пунктом 23 Порядку подання, розгляду скарг та пропозицій стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 15.07.2020 № 647.

Питання оскарження дій або бездіяльності орендодавця щодо розгляду заяви орендаря про продовження договору оренди, яка була подана до запровадження процедури продовження договорів оренди відповідно до нового Закону, не може бути  розглянуте Комісією по суті, оскільки до повноважень Комісії не відноситься розгляд питань,  що не пов’язані з проведенням аукціонів.

ВИРІШИЛИ:

 1. Встановити відсутність порушень порядку організації, проведення аукціону.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 6 голосів

«проти» – немає

«утримались»  – немає

 1. 5. Щодо розгляду скарг ФОП Манько Є. В.

До Комісії надійшло  три скарги  ФОП Манько Євгенії Валеріївни  (далі – Скаржник 5), предметом оскарження яких є один лот.

Зміст першої скарги від 08.12.2020 (отримано Комісією 09.12.2020):

08.12.2020 в електронній торговій системі проведено аукціон на право оренди комплексу будівель та споруд, площею 421,5 кв. м, за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Італійська, 43а.

В аукціоні взяли участь два учасника Скаржник 5 та ТОВ «Мега-сервіс Бердянськ».

Згідно з протоколом електронного аукціону переможцем визначено ТОВ «Мега-сервіс Бердянськ», як учасника, що запропонував найвищу цінову пропозицію.       Скаржник 5 зазначає, що відповідно до пункту 3 оголошення про передачу майна в оренду та умов участі в аукціоні організатором  аукціону було зазначено, що для участі в аукціоні необхідно сплатити гарантійний внесок у розмірі 44 299,65 грн.

Скаржник повідомляє, що після розкриття інформації про переможця стало відомо, що ТОВ «Мега-сервіс Бердянськ» не сплатило гарантійний внесок (відсутній документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску в документах наданих учасником), та на думку скаржника, є підставою для відмови такому користувачеві у доступі до участі в електронному аукціоні та/або дискваліфікації такого учасника організатором аукціону, у разі якщо його визначено переможцем.

Тобто, ТОВ «Мега-сервіс Бердянськ» не виконало умови пункту 3 оголошення участі в аукціоні, а ТОВ «СМАРТТЕНДЕР», яке є електронним майданчиком, безпідставно надало такому учаснику право участі в аукціоні, що призвело до підвищення ціни лоту з 1001 грн. до 5100 грн.

Скаржник 5 вимагає анулювати результати аукціону, визнати переможцем аукціону ФОП Манько Е.В. з ціновою пропозицією 1001,00 грн.

При цьому суб’єктом щодо якого подається скарга є ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» (оператор ЕТС). Предмет оскарження: порушення оператором електронного майданчика порядку організації, проведення аукціону щодо передачі в оренду комунального майна.

За результатами розгляду першої скарги Скаржника 5 Комісією встановлено наступне.

Відповідно до частини третьої статті 13 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (далі – Закон) для участі в аукціоні потенційний орендар подає в електронну торгову систему (ЕТС) заяву на участь в аукціоні, вимоги до якої встановлюються адміністратором ЕТС, в електронній формі. До заяви, зокрема додаються документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску, а також документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску на рахунок оператора електронного майданчика.

На момент проведення аукціону, документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску на рахунок оператора електронного майданчика не було надано учасником ТОВ «Мега-сервіс Бердянськ», що є порушенням учасником вимог статті 13 Закону.

Проте, відповідно до Порядку подання, розгляду скарг та пропозицій стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 15.07.2020 № 647 (далі – Порядок розгляду скарг), Комісія розглядає порушення оператором електронного майданчика або орендодавцем вимог, установлених нормативно-правовими актами у сфері організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна.

Отже, Комісія не може розглядати порушення, допущені учасниками аукціону.

При цьому відзначили, що згідно з аналізом сторінки аукціону переможцем аукціону ТОВ «Мега-сервіс Бердянськ» документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску на рахунок оператора електронного майданчика завантажено 09.12.2020 10:36, згідно з яким гарантійний внесок було сплачено 07.12.2020, тобто до дати проведення аукціону 08.12.2020.

Згідно з абзацом першим пункту 65 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 (далі – Порядок), потенційний орендар, який має намір узяти участь в електронному аукціоні, через свій особистий кабінет подає заяву на участь в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми, вимоги до якої встановлюються адміністратором електронної торгової системи, і завантажує електронні копії документів, передбачені частиною третьою статті 13 Закону та умовами оренди майна, що оприлюднені в оголошенні про передачу майна в оренду (в разі їх наявності).

Відповідно до пункту 57 Порядку особа, яка має намір взяти участь в електронному аукціоні, сплачує реєстраційний та гарантійний внески для набуття статусу учасника.

Реєстраційний та гарантійний внески для участі в електронному аукціоні вважаються сплаченими з моменту їх зарахування на банківський рахунок оператора електронного майданчика не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого строку подання заяв на участь в електронному аукціоні.

Оператор електронного майданчика зобов’язаний поінформувати особу, яка має намір взяти участь в електронному аукціоні, про зарахування на банківський рахунок оператора електронного майданчика гарантійного та реєстраційного внесків протягом однієї години з моменту їх зарахування та набуття права такою особою на подання заяви на участь в електронному аукціоні для отримання статусу учасника електронного аукціону.

Відповідно до абзацу третього пункту 65 Порядку Оператор електронного майданчика проводить перевірку відповідності ідентифікаційної інформації (для громадян України – реквізити паспорта; для іноземців та осіб без громадянства – реквізити документа, що посвідчує особу; для юридичних осіб – резидентів, фізичних осіб-підприємців – дані Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань; для юридичних осіб – нерезидентів – дані документа про реєстрацію у державі місцезнаходження), поданої особою, яка має намір узяти участь в електронному аукціоні, даним, які зазначаються такою особою в заяві на участь в електронному аукціоні.

Згідно з  абзацом другим пункту 78 Порядку у межах строку, встановленого для оприлюднення протоколу про результати електронного аукціону, орендодавець перевіряє заяву на участь в електронному аукціоні, подану шляхом заповнення електронної форми, та електронні копії документів переможця електронного аукціону щодо відповідності вимогам Закону.

Тобто, відповідно до Порядку електронний майданчик (оператор ЕТС) перевіряє ідентифікаційні дані потенційного орендаря та сплату реєстраційного внеску за участь в аукціоні і гарантійний внесок, після чого претенденту надається статус учасника.

При цьому, відповідність учасника умовам аукціону, в тому числі наявність у нього всіх необхідних документів, перевіряється Організатором (орендодавцем) лише у випадку коли відповідний учасник є переможцем аукціону.

Таким чином, перевірка наявності документа, що підтверджує сплату гарантійного внеску відповідно до вимог Порядку здійснюється  орендодавцем, а не оператором ЕТС. Проте, дії орендодавця не оскаржуються Скаржником 5.

Отже, у даному випадку порушення з боку оператора ЕТС ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» відсутні.

ВИРІШИЛИ:

 1. Встановити відсутність порушень порядку організації, проведення аукціону у діях електронного майданчика ТОВ «СМАРТТЕНДЕР».

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 6 голосів

«проти» – немає

«утримались» – немає

Зміст другої скарги від 10.11.2020 (отримано Комісією 11.12.2020):

У додатковій скарзі Скаржник 5 зазначив, що 10.12.2020 стало відомо, що документ ТОВ «Мега-сервіс Бердянськ», який підтверджує сплату гарантійного внеску на рахунок оператора електронного майданчика завантажено 09.12.2020.

Скаржник 5 вважає, що таким чином ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» (електронний майданчик) визнало, що допустило до участі в аукціоні ТОВ «Мега-сервіс Бердянськ» за відсутності всіх необхідних документів.

За результатами розгляду другої скарги Скаржника 5 Комісією встановлено наступне.

Відповідно до підпункту 1 пункту 25 Порядку розгляду скарг скарга залишається без розгляду комісією в разі, коли скаржник подає скаргу щодо того самого порушення, аукціону та/або лоту аукціону та з тих самих підстав, що вже були предметом розгляду комісією і щодо яких комісією прийнято відповідне рішення (крім випадку, коли у повторній скарзі зазначені факти та обставини, які не були предметом розгляду на засіданні комісії).

Оскільки Комісією прийнято рішення щодо зазначеного аукціону і розглянуто обставини завантаження ТОВ «Мега-сервіс Бердянськ» документу, який підтверджує сплату гарантійного внеску на рахунок оператора електронного майданчика,  скарга не підлягає розгляду згідно з пунктом 25 Порядку розгляду скарг.

ВИРІШИЛИ:

 1. Скарга не підлягає розгляду згідно з пунктом 25 Порядку розгляду скарг.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 6 голосів

«проти» – немає

«утримались»  – немає

Зміст третьої скарги від 08.12.2020 (отримано Комісією 15.12.2020) є аналогічним змісту першої скарги, отриманої 09.12.2020, крім того, що Скаржником 5 до скарги додано оголошення про передачу нерухомого майна в оренду через аукціон.

За результатами розгляду третьої скарги Скаржника 5 Комісією встановлено наступне.

Відповідно до підпункту 1 пункту 25 Порядку розгляду скарг скарга залишається без розгляду комісією в разі, коли скаржник подає скаргу щодо того самого порушення, аукціону та/або лоту аукціону та з тих самих підстав, що вже були предметом розгляду комісією і щодо яких комісією прийнято відповідне рішення (крім випадку, коли у повторній скарзі зазначені факти та обставини, які не були предметом розгляду на засіданні комісії).

Додане до скарги оголошення міститься на електронній сторінці зазначеного аукціону і не може розглядатися, як факти та обставини, які не були предметом розгляду на засіданні комісії.

Таким чином, скарга не підлягає розгляду згідно з  пунктом 25 Порядку розгляду скарг.

ВИРІШИЛИ:

 1. Скарга не підлягає розгляду згідно з пунктом 25 Порядку розгляду скарг.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 6 голосів

«проти» – немає

«утримались»  – немає

Витяг з протоколу засідання комісії з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна, у тому числі електронних аукціонів від 21.12.2020

Рішення Комісії
Попередній запис
Звіт за 1 тиждень 24.12.2020 – 31.12.2020
Наступний запис
10. Проект наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого державного майна»
Меню