Головна » Рішення Комісії » Витяг з протоколу засідання комісії від 28.08.21

Витяг з протоколу засідання комісії від 28.08.21

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ
засідання комісії з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації
та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального
майна, у тому числі електронних аукціонів (далі – Комісія)

м. Київ                                                                                                                                                                                                   28 серпня 2021 р.

Враховуючи наявність кворуму (5 осіб), засідання Комісії відкрито для забезпечення можливості розгляду, обговорення та голосування по питаннях
відповідно до порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Розгляд скарг:
1.1. Комунальне підприємство «Муніципальна аптека міста Харкова» від 29.07.2021
1.2.ТзОВ «Да Сігна Волинь» від 30.07.2021.
2. Повторний розгляд скарги Джінорідзе Л. В. від 27.07.2021.

По питанню № 1
1. 1. Щодо розгляду скарги комунального підприємства «Муніципальна аптека міста Харкова» від 29.07.2021 До Комісії 29.07.2021 надійшла скарга комунального підприємства «Муніципальна аптека міста Харкова» (далі – Скаржник 1) на дії ТОВ «Водолій» (учасник аукціону) щодо електронного аукціону LLP001-UA-20210607-53718 на продовження договору оренди № 3377 від 16.11.2006 на нежитлове приміщення площею 18,0 кв. м в
нежитловій будівлі за адресою: м. Харків, просп. Перемоги, 53, літ. «А-7».

Зміст скарги:
Скаржник 1 зазначає, що ТОВ «Водолій» не надано інформацію про кінцевого бенефіціарного власника, подання якої передбачено частиною третьою статті 13 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Скаржник 1 вимагає:
встановити наявність порушення в частині розкриття ТОВ «Водолій» інформації про бенефіціарних власників;
скасувати протокол про результати аукціону LLP001-UA-20210607-53718 про визнання ТОВ «Водолій» переможцем аукціону на продовження договору оренди.

За результатами розгляду скарги Комісією встановлено наступне.
29.06.2021 в електронній торговій системі проведено аукціон LLP001-UA20210607-53718, в якому взяли участь 4 учасника, у тому числі Скаржник 1. Згідно з протоколом про результати проведення аукціону, сформованим в
електронній торговій системі 29.06.2021, переможцем визначено ТОВ «Аптека 216» як учасника, який надав найвищу цінову пропозицію.
У зв’язку з дискваліфікацією учасника ТОВ «Аптека 216», який згідно з актом, розміщеним на електронній сторінці, не підписав протокол у встановлені строки, 28.07.2021 оприлюднено протокол, відповідно до якого переможцем аукціону визначено ТОВ «Водолій» як чинного орендаря, який скористався переважним правом на продовження договору оренди.
13.08.2021 оприлюднено укладений з ТОВ «Водолій» договір оренди від 12.08.2021. Частиною третьою статті 13 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (далі – Закон), встановлено, що до заяви на участь в аукціоні потенційний орендар (юридична особа) подає, зокрема, інформацію про кінцевого бенефіціарного власника. Якщо особа не має кінцевого бенефіціарного власника, зазначається інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника і причина його відсутності.
На електронну сторінку аукціону завантажено витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, до якого внесено інформацію про кінцевого бенефіціарного власника, який має 100 відсотків частки статутного капіталу або права голосу в юридичній особі.

ВИРІШИЛИ:
1. Встановити відсутність порушення ТОВ «Водолій» умов порядку організації, проведення аукціону LLP001-UA-20210607-53718 в частині неподання інформації про кінцевого бенефіціарного власника.

ГОЛОСУВАЛИ:
«за» – 5 голосів
«проти» – немає
«утримались» – немає

1. 2. Щодо розгляду скарги ТзОВ «Да Сігна Волинь» від 30.07.2021. До Комісії 02.08.2021 надійшла скарга ТзОВ «Да Сігна Волинь» (далі – Скаржник 2)
на дії Дубровицької міської ради (далі – Організатор аукціону) щодо електронного аукціону LLE001-UA-20210625-51906 з передачі в оренду нежитлового приміщення загальною площею 18 кв. м, розташованого на першому поверсі громадського будинку (поліклініки) за адресою: вул. Воробинська, 180, м. Дубровиця, що перебуває на балансі КНП «Дубровицька міська лікарня» Дубровицької міської ради.

Зміст скарги:
Скаржник 2 просить відмовити у затвердженні протоколу наступному учаснику електронного аукціону ТОВ «Фармація Рівненьщини» у зв’язку з неподанням ним документу, передбаченого частиною третьою статті 13 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», а саме інформації про кінцевого бенефіціарного власника.
Скаржник 2 вимагає: перевести аукціон в статус такого, що не відбувся та надати можливість приймати участь в ньому ще раз, оскільки ТзОВ «Да Сігна Волинь» як переможця конкурсу було дискваліфіковано у зв’язку з неподанням Витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, що відбулося через технічну помилку (завантаження в систему не того документу). При цьому ТзОВ ««Да Сігна Волинь» запропонувало найвищу цінову пропозицію (20 000 грн), яка в l5 разів вища стартової орендної плати в місяць.

За результатами розгляду скарги Комісією встановлено наступне.
Обставини та факти проведення аукціону LLE001-UA-20210625-51906, викладені у скарзі ТзОВ «Да Сігна Волинь», були предметом розгляду на засіданні Комісії 13.08.2021 під час розгляду пропозиції ТОВ «Рівнеліки», а також на засіданні Комісії 20.08.2021 під час розгляду скарги ТОВ «Рівнеліки» та прийнято рішення про наявність порушення Організатором аукціону (Дубровицька міська рада) порядку організації, проведення аукціону.
На сьогодні аукціон має статус такого, що не відбувся. Відповідно до пункту 25 Порядку подання, розгляду скарг та пропозицій
стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 15.07.2020 № 647 (далі – Порядок розгляду скарг), скарга залишається без розгляду комісією в разі, коли: скаржник подає скаргу щодо того самого порушення, аукціону та/або лоту аукціону та з тих самих підстав, що вже були предметом розгляду комісією і щодо яких комісією прийнято відповідне рішення (крім випадку, коли у повторній скарзі зазначені факти та обставини, які не були предметом розгляду на засіданні
комісії); усунення орендодавцем порушень, зазначених у скарзі.

ВИРІШИЛИ:
1. Залишити скаргу без розгляду відповідно до пункту 25 Порядку розгляду скарг.

ГОЛОСУВАЛИ:
«за» – 5 голосів
«проти» – немає
«утримались» – немає

По питанню № 2
2. Щодо повторного розгляду скарги Джінорідзе Л. В. від 27.07.2021. До Комісії 27.07.2021 надійшла скарга Джінорідзе Лілії Віталіївни (далі – Скаржник 3) від 27.07.2021 на дії учасників аукціону Зінкевич Н. О. та Турчак В.-Т. О. щодо електронного аукціону LLP001-UA-20210617-68775 на продовження договору оренди нежитлових приміщень загальною площею 75,8 кв. м, за адресою: м. Львів, вул. Миколайчука, 9, розгляд якої перенесено за результатами засідання Комісії 20.08.2021.

Зміст скарги:
Скаржник 3 зазначає, що громадяни Турчак та Зінкевич увійшли до корупційної змови, запропонували неринкову та невиправдано високу ціну за лот, спільно створили штучні умови для подальшого нівелювання цінових пропозицій з метою позбавлення переважного права чинного орендаря. Попередня узгодженість їх дій підтверджується квитанціями за сплату гарантійних внесків в одного і того ж самого касира з різницею
у 10 хвилин.
Скаржник 3 вимагає: розслідувати злочинну змову. За результатами повторного розгляду скарги Комісією встановлено
наступне. 15.07.2021 в електронній торговій системі проведено аукціон LLP001-UA20210617-68775, в якому взяли участь 3 учасника, у тому числі Скаржник 3. Згідно з протоколом про результати проведення аукціону, сформованим в ЕТС 15.07.2021, переможцем аукціону визначено Турчака Володимира-Тараса Олеговича як учасника, який надав найвищу цінову пропозицію у розмірі 901 000,00 гривень. 22.07.2021 Організатором оприлюднено протокол про результати аукціону, відповідно до якого переможцем є Турчак В.-Т. О.
13.08.2021 Організатором оприлюднено акт про непідписання переможцем аукціону у встановлений строк договору оренди.
Статус аукціону – аукціон не відбувся. З метою отримання додаткової інформації Мінекономіки надіслано запит від 26.08.2021 № 3211-06/42536-07 оператору електронного майданчика Товарносировинній біржі «Галконтракт». На запит Мінекономіки отримано копію документу, відповідно до якого
вбачається, що Зінкевич Н. О. та Турчак В.-Т. О. сплатили гарантійні та реєстраційні внески 14.07.2021.
Відповідно до пункту 1 Порядку подання, розгляду скарг та пропозицій стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 15.07.2020 № 647 (далі – Порядок розгляду скарг), Порядок розгляду скарг визначає процедуру подання, розгляду скарг та пропозицій стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна, процедура проведення яких не завершена та за результатами яких не укладено договору оренди, у тому числі електронних аукціонів (відкритих торгів (аукціонів), формування, функціонування та повноваження комісії з розгляду скарг та підготовки пропозицій.
Пунктом 23 Порядку розгляду скарг встановлено виключні повноваження Комісії щодо прийняття рішень, зокрема, Комісія наділена повноваженнями приймати рішення про встановлення або відсутність порушень порядку організації, проведення аукціонів та вжиття заходів для усунення таких порушень.
Комісії не надано повноважень розслідувати випадки змови учасників аукціону. При цьому Комісія відзначила, що відповідно до абзацу 6 пункту 149 Порядку протягом п’яти робочих днів з дати присвоєння аукціону статусу «аукціон не відбувся» оголошується аукціон на продовження договору оренди на тих же умовах, що і попередній аукціон на продовження договору оренди. В такому аукціоні орендар, якщо він зареєструвався до участі на аукціоні і погодився сплачувати стартову ціну, зберігає своє переважне право.

ВИРІШИЛИ:
Скарга не може бути задоволена, оскільки Комісії не надано повноважень розслідувати випадки змови учасників аукціону. Водночас слід звернути увагу на необхідність дотримання вимог абзацу шостого пункту 149 Порядку під час оголошення повторного аукціону.

ГОЛОСУВАЛИ:
«за» – 5 голосів
«проти» – немає
«утримались» – немає

Витяг з протоколу засідання комісії з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна, у тому числі електронних аукціонів 28.08.21

Рішення Комісії
Попередній запис
Оголошено аукціон з оренди великого складу та гаражів у Ніжині
Наступний запис
Інформаційний бюлетень актуальних аукціонів з оренди об`єктів державної нерухомості (06 вересня 2021 року)
Меню