Головна » Рішення Комісії » Витяг з протоколу засідання комісії від 20.08.21

Витяг з протоколу засідання комісії від 20.08.21

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ
засідання комісії з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації
та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального
майна, у тому числі електронних аукціонів (далі – Комісія)

м. Київ 20                                                                                                                                                                                                   серпня 2021 р.

Враховуючи наявність кворуму (6 осіб), засідання Комісії відкрито для забезпечення можливості розгляду, обговорення та голосування по питаннях
відповідно до порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Розгляд скарг:
1.1. ТОВ «Рівнеліки» б/н.
1.2. Джінорідзе Л. В. від 27.07.2021.
1.3. Штельмах Д. В. від 28.07.2021 (щодо аукціону UA-PS-2021-05-07-000075-1).
1.4. Штельмах Д. В. від 28.07.2021 (щодо аукціону UA-PS-2021-05-07-000074-2).
1.5. ДП «Моррічсервіс» від 28.07.2021 № 04-15/469.
1.6. Сергієнко І. О. б/н.

По питанню № 1
1.1. Щодо розгляду скарги ТОВ «Рівнеліки» б/н. До Комісії 26.07.2021 надійшла скарга ТОВ «Рівнеліки» (далі – Скаржник 1, Товариство) на дії Дубровицької міської ради (далі – Організатор аукціону) щодо електронного аукціону LLE001-UA-20210625-51906 з передачі в оренду нежитлового
приміщення загальною площею 18 кв. м, розташованого на першому поверсі громадського будинку (поліклініки) за адресою: м. Дубровиця, вул. Воробинська, 180, що перебуває на балансі КНП «Дубровицька міська лікарня» Дубровицької міської ради.

Зміст скарги:
Скаржник 1 зазначає, що між ним та КЗОЗ «Дубровицька центральна района лікарня» Дубровицької районної ради 05.05.2015 укладено договір оренди майна, що є спільною власністю територіальних громад Дубровицького району м. Дубровиця, № 19, який згідно з додатковими угодами продовжено до 03.03.2021. 11.11.2020, за 3 місяці до закінчення договору, Товариство письмово звернулося до КНП «Дубровицька центральна районна лікарня» Дубровицької районної ради, із заявою продовжити термін дії Договору оренди майна.
КНП «Дубровицька МЛ» повідомила, що рішенням Дубровицької міської ради від 28.01.2020 № 100 «Про затвердження актів приймання – передачі та безоплатне прийняття комунального некомерційного підприємства «Дубровицька центральна районна лікарня» Дубровицької районної ради» і майна, що знаходиться на його
балансі, із спільної власності територіальних громад Дубровицького району у комунальну власність Дубровицької міської ради змінено назву лікарні на комунальне некомерційне підприємство «Дубровицька міська лікарня» Дубровицької міської ради та визначено КНП «Дубровицька міська лікарня» балансоутримувачем майна. КНП «Дубровицька міська лікарня» повідомила про припинення зазначеного договору оренди майна, оскільки не наділена повноваженнями щодо продовження діючих договорів оренди комунального майна.
Скаржник 1 повідомляє, що згідно з пунктом 10.6 договору оренди реорганізація Орендодавця чи Орендаря, або перехід права власності на орендоване майно третім особам, не визнається підставою для зміни або припинення чинності цього Договору. Скаржник 1 зазначає, що Орендодавцем не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії договору оренди не повідомлено Орендаря про те, що договір
оренди підлягає припиненню на підставі закінчення строку, на який його було укладено, у зв’язку з тим, що орендар не подав відповідну заяву у визначений Законом строк, у відповідності до пункту Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 (далі – Порядок). 15.07.2021 відбувся аукціон на укладення договору оренди вказаного об’єкту,
проте ТОВ «Рівнеліки» не визнано чинним орендарем та таким, що має намір продовжити договір оренди, що підлягає продовженню за результатами проведення аукціону, не була передбачена можливість скористатись переважним правом на укладення (продовження) договору оренди відповідно до пункту 149 Порядку.
Скаржник 1 вимагає: визнати за Товариством переважне право на продовження договору оренди в ході аукціону на продовження договору оренди зазначеного приміщення.

За результатами розгляду скарги Комісією встановлено наступне.
15.07.2021 в електронній торговій системі проведено аукціон LLE001-UA20210625-51906 в якому взяли участь 4 учасника, у тому числі Скаржник 1. Згідно з протоколом про результати проведення аукціону, сформованим в ЕТС
15.07.2021, переможцем аукціону визначено ТОВ «Да Сігна Волинь» як учасника, який надав найвищу цінову пропозицію. 23.07.2021 Організатором аукціону завантажено на електронну сторінку рішення про відмову у затверджені протоколу, оскільки переможцем ТОВ «Да Сігна Волинь»
не надано документів для участі в аукціоні, передбачених частиною третьою статті 13 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» – витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань України.
У зв’язку з дискваліфікацією ТОВ «Да Сігна Волинь», згідно з протоколом про результати аукціону від 05.08.2021, переможцем є учасник з другою за розміром ціновою пропозицією – ТОВ «Фармація Рівненьщини».
Відповідно до пункту 143 Порядку орендар, що має намір продовжити договір оренди, що підлягає продовженню за результатами проведення аукціону, звертається до орендодавця із заявою про продовження договору оренди не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку дії договору оренди. Якщо орендар не подав заяву про продовження договору оренди у зазначений строк, то орендодавець не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії договору оренди повідомляє орендаря про те, що договір оренди підлягає припиненню на підставі закінчення строку, на який його було укладено, у зв’язку з тим, що орендар не подав відповідну заяву у визначений Законом строк, та повідомляє про необхідність звільнення орендованого приміщення і підписання акта приймання-передачі (повернення з оренди) орендованого майна.
З наданих матеріалів вбачається, що Скаржник 1 звернувся із заявою про продовження договору оренди, до балансоутримувача майна – КНП «Дубровицька міська лікарня», а не до Орендодавця – Дубровицької міської ради. Водночас, вбачається що Скаржника 1 про припинення договору оренди повідомив балансоутримувач, а не Орендодаваць, як передбачено пунктом 143 Порядку.
Також згідно з пунктом 51 Порядку орендодавець через свій особистий кабінет оприлюднює в електронній торговій системі оголошення про передачу майна в оренду на аукціоні, зокрема, у випадках та у строки, передбачені частиною першою статті 12 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». Організатором аукціону не оприлюднено оголошення про передачу майна в оренду.
Крім того, Комісією на засіданні 13.08.2021 під час розгляду пропозиції ТОВ «Рівнеліки» від 23.07.2021 взято до уваги, що Організатором аукціону 06.08.2021 оприлюднено на електронній сторінці протокол про результати аукціону, відповідно до якого переможцем є ТОВ «Фармація Рівненьщини», яким не надано інформацію прокінцевого бенефіціарного власника. Комісія звернула увагу, що відповідно до абзацу п’ятого пункту 142 Порядку,
якщо договір оренди, в продовженні якого було відмовлено, підлягав продовженню за результатами аукціону, то орендар, якому було відмовлено в продовженні договору, має переважне право на укладення договору оренди за результатами аукціону, за умови, що він бере участь в такому аукціоні. Реалізація переважного права здійснюється відповідно до положень цього Порядку. У такому разі статус об’єкта в Переліку першого типу зазначається як «вільний».

ВИРІШИЛИ:
Встановити наявність порушення Організатором аукціону (Дубровицька міська рада) порядку організації, проведення аукціону LLE001-UA-20210625-51906, а саме: пункту 143 Порядку щодо повідомлення орендаря про припинення договору оренди;
пункту 51 Порядку в частині відсутності на електронній сторінці аукціону оголошення про передачу майна в оренди;
визначення переможцем аукціону ТОВ «Фармація Рівненьщини», яким порушено вимоги частини третьої статті 13 Закону України «Про оренду державного і комунального майна», а саме не надано інформації про кінцевого бенефіціарного власника.

ГОЛОСУВАЛИ:
«за» – 6 голосів
«проти» – немає
«утримались» – немає

1.2. Щодо розгляду скарги Джінорідзе Л. В. від 27.07.2021. До Комісії 27.07.2021 надійшла скарга Джінорідзе Лілії Віталіївни (далі – Скаржник 2)
від 27.07.2021 на дії учасників аукціону Зінкевич Н. О. та Турчак В.-Т. О. щодо електронного аукціону LLP001-UA-20210617-68775 на продовження договору оренди нежитлових приміщень загальною площею 75,8 кв. м, за адресою: м. Львів, вул. Миколайчука, 9.

Зміст скарги:
Скаржник 2 зазначає, що громадяни Турчак та Зінкевич увійшли до корупційної змови, запропонували неринкову та невиправдано високу ціну за лот, спільно створили штучні умови для подальшого нівелювання цінових пропозицій з метою позбавлення переважного права чинного орендаря. Попередня узгодженість їх дій підтверджується квитанціями за сплату гарантійних внесків в одного і того ж самого касира з різницею
у 10 хвилин.
Скаржник 2 вимагає: розслідувати злочинну змову.

За результатами розгляду скарги Комісією встановлено наступне.
15.07.2021 в електронній торговій системі проведено аукціон LLP001-UA20210617-68775, в якому взяли участь 3 учасника, у тому числі Скаржник 2.
Згідно з протоколом про результати проведення аукціону, сформованим в ЕТС 15.07.2021, переможцем аукціону визначено Турчака Володимира-Тараса Олеговича як учасника, який надав найвищу цінову пропозицію у розмірі 901 000,00 гривень.
22.07.2021 Організатором оприлюднено протокол про результати аукціону, відповідно до якого переможцем є Турчак В.-Т. О. 13.08.2021 Організатором оприлюднено акт про непідписання переможцем аукціону у встановлений строк договору оренди. Статус аукціону – аукціон не відбувся.
Відповідно до пункту 22 Порядку подання, розгляду скарг та пропозицій стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.2020 № 647, у разі недостатності інформації, поданої скаржником (заявником) для прийняття рішення, комісія може зобов’язати осіб, визначених пунктами 16 і 17 цього Порядку, подати документи (матеріали) та/або роз’яснення щодо здійснених дій (бездіяльності) або фактів (обставин) та перенести розгляд скарги або пропозиції на
наступне засідання комісії.

ВИРІШИЛИ:
1. З метою додаткового опрацювання перенести розгляд скарги на наступне засідання Комісії.
2. Мінекономіки підготувати запит оператору електронного майданчика аукціону з метою отримання додаткової інформації.

ГОЛОСУВАЛИ:
«за» – 6 голосів
«проти» – немає
«утримались» – немає

1.3. Щодо розгляду скарги Штельмах Д. В. від 28.07.2021 (щодо аукціону UA-PS2021-05-07-000075-1). До Комісії 29.07.2021 надійшла скарга Штельмаха Дениса Валерійовича (далі – Скаржник 3) від 28.07.2021 на дії комунального підприємства «Парковка та реклама» Криворізької міської ради (далі – Організатор аукціону) щодо електронного аукціону UA-PS-2021-05-07-000075-1 з передачі в оренду будиночку дерев’яного, загальною
площею 7,2 кв. м, розташованого в парку Героїв в Металургійному районі міста Кривий Ріг (інв. № 109.1.0035).

Зміст скарги:
Скаржник 3 зазначає, що на сайті оператора електронного майданчика розміщено недостовірну інформацію, про яку стало відомо після проведення аукціону. Відповідно до умов договору оренди, а саме у пункті 14 відсутні додаткові умови. При підписанні договору було запропоновано додаткову умову, відповідно до якої на період різдвяних та новорічних свят (з 19 грудня до 14 січня) договір оренди призупиняється.
Скаржник 3 вимагає:
1. Визнати аукціон недійсним за провиною КП «Парковка та реклама».
2. Повернути в повному обсязі гарантійний та реєстраційні внески.

За результатами розгляду скарги Комісією встановлено наступне.
31.05.2021 в електронній торговій системі проведено аукціон UA-PS-2021-05-07-000075-1, в якому взяли участь 5 учасників, в тому числі Скаржник 3. Згідно з протоколом про результати проведення аукціону, сформованим в ЕТС
31.05.2021, переможцем аукціону визначено Штельмаха Д. В. як учасника, який надав найвищу цінову пропозицію. 14.06.2021 Організатором аукціону оприлюднено на сторінці аукціону затверджений ним протокол, відповідно до якого переможцем є Штельмах Д. В.
01.07.2021 Організатором аукціону завантажено на електронну сторінку акт про непідписання переможцем аукціону договору оренди.
У зв’язку із зазначеним, відповідно до протоколу про результати аукціону, оприлюдненого Організатором 07.07.2021, переможцем аукціону є учасник з другою за розміром ціновою пропозицією
15.07.2021 оприлюднено укладений з переможцем аукціону договір оренди від 15.07.2021.
Відповідно до пункту 1 Порядку подання, розгляду скарг та пропозицій стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 15.07.2020 № 647 (далі – Порядок розгляду скарг), Порядок визначає процедуру подання, розгляду скарг та пропозицій стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна, процедура проведення яких не завершена та за результатами яких не укладено договору оренди, у тому числі електронних аукціонів (відкритих торгів (аукціонів)), формування, функціонування та повноваження комісії з розгляду скарг та підготовки пропозицій.
Таким чином, скарга не підлягає розгляду, оскільки надійшла після підписання договору оренди.
Водночас Комісія звернула увагу, що після проведення аукціону та визнання Скаржника переможцем аукціону до договору оренди Орендодавцем надана додаткова угода, якою передбачено зміну додаткових умов оренди майна, в частині призупинення договору оренди у період новорічних свят.
Пунктом 51 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 (далі – Порядок), зокрема передбачено, що орендодавець через свій особистий кабінет оприлюднює в електронній торговій системі оголошення про передачу майна в оренду на аукціоні у випадках та у строки, передбачені частиною першою статті 12 Закону України «Про оренду державного та комунального майна, та в межах відповідних строків розробляє та затверджує умови оренди майна, додаткові умови оренди майна (в разі наявності).

Відповідно до пункту 55 Порядку в оголошенні про передачу майна в оренду зазначаються, зокрема:
інформація про об’єкт оренди, що міститься в Переліку першого типу, в обсязі, визначеному пунктом 26 Порядку;
проект договору оренди;умови оренди майна та додаткові умови оренди майна (в разі наявності).

ВИРІШИЛИ:
1. Залишити скаргу без розгляду відповідно до пункту 1 Порядку розгляду скарг як таку, що подана після укладання договору оренди.
2. Звернути увагу Організатора аукціону (комунальне підприємство «Парковка та реклама» Криворізької міської ради), що відповідно до вимог Порядку договір оренди не може бути укладений з умовами, які не були передбачені в оголошенні про передачу майна в оренду та проектом договору оренди.

ГОЛОСУВАЛИ:
«за» – 6 голосів
«проти» – немає
«утримались» – немає

1.4. Щодо розгляду скарги Штельмах Д. В. від 28.07.2021 (щодо аукціону UA-PS-2021-05-07-000074-2).
До Комісії 29.07.2021 надійшла скарга Штельмаха Дениса Валерійовича (далі – Скаржник 3) від 28.07.2021 на дії комунального підприємства «Парковка та реклама» Криворізької міської ради (далі – Організатор аукціону) щодо електронного аукціону UA-PS-2021-05-07-000074-2 з передачі в оренду будиночку дерев’яного, загальною площею 7,2 кв. м, розташованого в парку Героїв в Металургійному районі міста Кривий Ріг (інв. № 109.1.0030).

Зміст скарги:
Скаржник 3 зазначає, що на сайті оператора електронного майданчика розміщено недостовірну інформацію, про яку стало відомо після проведення аукціону. Відповідно до умов договору оренди, а саме у пункті 14 відсутні додаткові умови. При підписанні договору було запропоновано додаткову умову, відповідно до якої на період різдвяних та новорічних свят (з 19 грудня до 14 січня) договір оренди призупиняється.

Скаржник 3 вимагає:
1. Визнати аукціон недійсним за провиною КП «Парковка та реклама».
2. Повернути в повному обсязі гарантійний та реєстраційні внески.

За результатами розгляду скарги Комісією встановлено наступне.
31.05.2021 в електронній торговій системі проведено аукціон UA-PS-2021-05-07-000074-2, в якому взяли участь 4 учасника, в тому числі Скаржник 3.
Згідно з протоколом про результати проведення аукціону, сформованим в ЕТС 31.05.2021, переможцем аукціону визначено Штельмаха Д. В. як учасника, який надав найвищу цінову пропозицію.
14.06.2021 Організатором аукціону оприлюднено на сторінці аукціону затверджений ним протокол, відповідно до якого переможцем є
Штельмах Д. В. 01.07.2021 Організатором аукціону завантажено на електронну сторінку акт про непідписання переможцем аукціону договору оренди.
У зв’язку із зазначеним, відповідно до протоколу про результати аукціону оприлюдненого Організатором 07.07.2021 переможцем аукціону є учасник з другою за розміром ціновою пропозицією. 15.07.2021 оприлюднено укладений з переможцем аукціону договір оренди від 15.07.2021. Відповідно до пункту 1 Порядку подання, розгляду скарг та пропозицій стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 15.07.2020 № 647 (далі – Порядок розгляду скарг), Порядок визначає процедуру подання, розгляду скарг та пропозицій стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна, процедура проведення яких не завершена та за результатами яких не укладено договору оренди, у тому числі електронних аукціонів (відкритих торгів (аукціонів)), формування, функціонування та повноваження комісії з розгляду скарг та підготовки пропозицій.
Таким чином, скарга не підлягає розгляду, оскільки надійшла після підписання договору оренди.
Водночас Комісія звернула увагу, що після проведення аукціону та визнання Скаржника переможцем аукціону до договору оренди Орендодавцем надана додаткова угода, якою передбачено зміну додаткових умов оренди майна, в частині призупинення договору оренди у період новорічних свят.
Пунктом 51 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 (далі – Порядок), зокрема передбачено, що орендодавець через свій особистий кабінет оприлюднює в електронній торговій системі оголошення про передачу майна в оренду на аукціоні у випадках та у строки, передбачені частиною першою статті 12 Закону України «Про оренду державного та комунального майна, та в межах відповідних строків розробляє та затверджує умови оренди майна, додаткові умови оренди майна (в разі наявності).

Відповідно до пункту 55 Порядку в оголошенні про передачу майна в оренду зазначаються, зокрема:
інформація про об’єкт оренди, що міститься в Переліку першого типу, в обсязі, визначеному пунктом 26 Порядку;
проект договору оренди; умови оренди майна та додаткові умови оренди майна (в разі наявності).

ВИРІШИЛИ:
1. Залишити скаргу без розгляду відповідно до пункту 1 Порядку розгляду скарг як таку, що подана після укладання договору оренди.
2. Звернути увагу Організатора аукціону (комунальне підприємство «Парковка та реклама» Криворізької міської ради), що відповідно до вимог Порядку договір оренди не може бути укладений з умовами, які не були передбачені в оголошенні про передачу майна в оренду та проектом договору оренди.

ГОЛОСУВАЛИ:
«за» – 6 голосів
«проти» – немає
«утримались» – немає

1.5. Щодо розгляду скарги ДП «Моррічсервіс» від 28.07.2021 № 04-15/469. До Комісії 29.07.2021 надійшла скарга ДП «Моррічсервіс» (далі – Скаржник 4) від 28.07.2021 № 04-15/469 на дії Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеський та Миколаївській областях (далі – Організатор аукціону) щодо електронного аукціону UA-PS-2021-04-27-000106-1 на право оренди нежитлового приміщення № 20 на другому поверсі диспетчерської ВПК – 1, загальною площею 24,1 кв. м, за адресою: Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Портова, 16.

Зміст скарги:
Скаржник 4 зазначає, що 18.06.2021 майже через місяць після проведення аукціону отримав від Організатора аукціону проект договору, який був надісланий листом від 11.06.2021. Оскільки 21.06.2021 був святковим неробочим днем, ДП «Моррічсервіс» підписав 3 примірники договору 22.06.2021 і цього ж дня направив балансоутримувачу Ізмаїльській філії державного підприємства «Адміністрація морських портів України».
В свою чергу балансоутримувач знайшов помилки і неточності у власних реквізитах на сторінках з підписами уповноважених осіб, виправив недоліки підписав зі своєї сторони і направив ДП «Моррічсервіс» на перепідписання. Примірники договору оренди, підписані балансоутримувачем та орендарем, отримано Організатором аукціону 02.07.2021. 14.07.2021 ДП «Моррічсервіс» в електронній торговій системі отримало акт про
дискваліфікацію переможця аукціону. Скаржник 4 зазначає, що вважає дискваліфікацію неправомірною, оскільки лист з відповідними вказівками і реквізитами на сплату необхідних платежів з вже пропущеним на 2 дні строком на підписання договору (строк закінчився 16.06.2021).
Скаржник 4 вимагає: скасувати акт про дискваліфікацію переможця аукціону шляхом укладання вже підписаного орендарем договору оренди. У разі неможливості скасувати акт про дискваліфікацію – забезпечити можливість прийняти участь в повторному аукціоні.

За результатами розгляду скарги Комісією встановлено наступне.
20.05.2021 в електронній торговій системі оголошено проведення аукціону UAPS-2021-04-27-000106-1 на право оренди нежитлового приміщення у м. Ізмаїл. Оскільки заяву на участь в аукціоні надано лише від одного учасника, 19.05.2021 в ЕТС відповідно до абзацу другого пункту 73 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 (далі – Порядок), сформовано протокол про результати аукціону відповідно до якого переможцем визначено ДП «Моррічсервіс».08.06.2021 Організатором аукціону оприлюднено затверджений ним 07.06.2021 протокол про результати аукціону, відповідно до якого переможцем визначено ДП «Моррічсервіс».
14.07.2021 Організатором аукціону завантажено на електронну сторінку аукціону акт про дискваліфікацію переможця аукціону у зв’язку з тим, що ДП «Моррічсервіс» не підписав у визначений термін договір оренди та не сплатив до дня укладання договору авансовий внесок та забезпечувальний депозит. Статус аукціону – аукціон не відбувся. Відповідно до пунктів 78 та 81 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 (далі – Порядок), передбачено, що орендодавцем протягом 10 робочих днів оприлюднюється та затверджується протокол про результати аукціону а протягом 20 робочих днів укладається договір оренди. В електронні торговій системі протокол про результати аукціону сформовано 19.05.2021, Орендодавцем оприлюднено протокол 08.06.2021.
З наданих матеріалів вбачається, що проект договору оренди було надіслано переможцю аукціону листом від 11.06.2021, що призвело до порушення всіма сторонами терміну підписання договору.

ВИРІШИЛИ:
Встановити наявність порушення Організатором аукціону порядку організації, проведення аукціону UA-PS-2021-04-27-000106-1, а саме пункту 78 Порядку в частині порушення терміну затвердження та оприлюднення протоколу про результати аукціону.

ГОЛОСУВАЛИ:
«за» – 6 голосів
«проти» – немає
«утримались» – немає

1.6.Щодо розгляду скарги Сергієнко І. О.
До Комісії 02.08.2021 надійшла скарга Сергієнка Ігоря Олексійовича (далі – Скаржник 5) на дії Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації (далі – Організатор аукціону) стосовно електронного аукціону UA-PS-2021-05-12-000021-2щодо надання в оренду нежитлових приміщень загальною площею 26,60 кв. м, за адресою: м. Київ, вул. Райдужна, 20.

Зміст скарги:
Скаржник 5 зазначає, взяв участь у вказаному аукціоні, надав документи згідно вимог законодавства та отримав статус учасника аукціону.
У зв’язку з дискваліфікацією ТОВ «БУДДИЗАЙН-21» 11.06.2021 Скаржник 5 набув статусу переможця, було підписано відповідний протокол та відправлено на майданчик поштою.
08.07.2021 актом про відмову від17.06.2021 Організатор аукціону дискваліфікував Скаржника 5, у зв’язку з виникненням нагальної необхідності використання нежитлових приміщень комунальної власності для зберігання інвентарю, та посипового матеріалу в зимовий період, чим порушив права Скаржника 5 та пункт 64 постанови Кабінету Міністрів України Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 (далі – Порядок). Скаржник 5 вимагає визнати його переможцем аукціону UA-PS-2021-05-12-000021-2 та підписати з ним договір оренди.

За результатами розгляду скарги Комісією встановлено наступне.
02.06.2021 в електронній торговій системі проведено аукціон UA-PS-2021-05-12-
000021-2, в якому взяли участь 2 учасника, у тому числі Скаржник 5 Відповідно до інформації на електронній сторінці аукціону переможцем
визначено ТОВ ТОВ «Буддизайн-21» як учасника, який надав найвищу цінову пропозицію.
10.06.2021 Організатором аукціону завантажено в ЕТС акт, в якому зазначено про відмову переможця аукціону підписувати протокол.
Пунктом 76 Порядку передбачено, що у випадку відмови переможця електронного аукціону від підписання протоколу про результати електронного аукціону або договору оренди чи непідписання такого протоколу або договору у встановлені строки, орендодавець складає та завантажує відповідний акт в електронну торгову систему, а в ЕТС автоматично формується новий протокол про результати електронного аукціону з визначенням переможцем електронного аукціону учасника з наступною за величиною ціновою пропозицією.
08.07.2021 Організатором аукціону оприлюднено відмову від підписання протоколу про результати аукціону та договору оренди у зв’язку з листом
балансоутримувача майна від 16.06.2021 про необхідність використання майна для власних потреб. Статус аукціону – аукціон не відбувся.
Пунктом 64 Порядку визначено вичерпний перелік підстав, за яких може бути відмінено аукціон. Зокрема, орендодавець має право відмінити електронний аукціон до дня його проведення або до дня завершення строку, встановленого для затвердження ним протоколу про результати електронного аукціону, за умов, визначених цим пунктом.
Порядком не передбачено випадків відміни аукціону після його проведення, крім випадку виникнення технічного збою, підтвердженого адміністратором ЕТС. Крім того, відповідно до пунктів 78 та 81 Порядку орендодавцем протягом 10 робочих днів оприлюднюється та затверджується протокол про результати аукціону, а протягом 20 робочих днів укладається договір оренди. Оскільки 10.06.2021 дискваліфіковано учасника, який надав найвищу цінову пропозицію, термін оприлюднення та затвердження протоколу про визначення переможцем аукціону учасника з наступною ціновою пропозицією закінчився25.06.2021, при цьому протокол не було затверджено та оприлюднено.

ВИРІШИЛИ:
Встановити наявність порушення порядку організації, проведення аукціону UAPS-2021-05-12-000021-2 Організатором аукціону (Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація), а саме пункту 64 Порядку в частині відміни аукціону після його проведення та пункту 78 Порядку в частині порушення термінів затвердження та оприлюднення протоколу про результати аукціону.

ГОЛОСУВАЛИ:
«за» – 6 голосів
«проти» – немає
«утримались» – немає

Витяг з протоколу засідання комісії з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна, у тому числі електронних аукціонів 20.08.21

Рішення Комісії
Попередній запис
Звіт за 35 тиждень 23.08.2021 – 29.08.2021
Наступний запис
Оренда в Бердянську: оголошено аукціон з оренди будівлі стрілецького тиру загальною площею 821,74 м²
Меню