Головна » Рішення Комісії » Витяг з протоколу засідання комісії від 13.08.21

Витяг з протоколу засідання комісії від 13.08.21

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ
засідання комісії з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації
та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального
майна, у тому числі електронних аукціонів (далі – Комісія)

м. Київ                                                                                                                                                                                                   13 серпня 2021 р.

 

Враховуючи наявність кворуму (5 осіб), засідання Комісії відкрито для забезпечення можливості розгляду, обговорення та голосування по питаннях
відповідно до порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Розгляд скарг:
1.1. ФОП Боков Ю. Л. від 15.07.2021
1.2.ФОП Кучеренко З. І. від 15.07.2021.
1.3. ТОВ «Київська мережева клінічна лабораторія» від 21.07.2021.
2. Додатковий розгляд скарг у зв’язку з прийняттям рішення про перенесення їх
розгляду:
2.1.ТОВ «Домінанта прінт» від 12.07.2021.
2.2. ТОВ «Інтенд». від 12.07.2021.
2.3. Філяновський М. В. від 14.07.2021.
3. Розгляд пропозиції ТОВ «Рівнеліки» від 23.07.2021.

По питанню № 1
1.1. Щодо розгляду скарги ФОП Боков Ю. Л. від 15.07.2021 До Комісії 16.07.07.2021 надійшла скарга ФОП Бокова Юрія Львовича (далі –
Скаржник 1) від 15.07.2021 на дії комунального підприємства «Солонянський житлокомунсервіс» Солонянської селищної ради (далі – Організатор аукціону) щодо електронного аукціону LLE001-UA-20210618-33882 на право оренди нежитлового приміщення загальною площею 62,3 кв. м, розташованого за адресою:
Дніпропетровська обл., Солонянський район, смт Солоне, вул. Шевченко, буд. 6-Б.
Зміст скарги:
Скаржник 1 зазначає, що в оголошенні про проведення аукціону відсутні додаткові вимоги до видів діяльності, КВЕДів до потенційних учасників аукціону. Поданням власної заяви на участь в аукціоні та цінової пропозиції, Скаржник 1 погодився із цільовим призначенням об’єкта оренди.
Скаржник 1 вимагає:
скасувати наказ Організатора аукціону від 09.07.2021 № 08-АГ про відмову у затвердженні протоколу про результати аукціону;
затвердити та опублікувати на майданчику протокол, яким визнається переможцем ФОП Боков Ю. Л. як учасник, який запропонував найбільшу орендну плату за результатами аукціону.
За результатами розгляду скарги Комісією встановлено наступне. 08.07.2021 в електронній торговій системі проведено аукціон LLE001-UA20210618-33882, в якому взяли участь 2 учасника, у тому числі Скаржник 1. Згідно з протоколом про результати проведення аукціону, сформованим в ЕТС,
переможцем аукціону визначено ФОП Боков Ю. Л. як учасника, який надав найвищу цінову пропозицію.
Організатором аукціону завантажено в ЕТС наказ від 09.07.2021 № 08-АГ, в якому зазначено про відмову у затвердженні протоколу про результати аукціону, відповідно до якого переможцем є ФОП Боков Ю. Л., у зв’язку з тим, що зазначене в оголошенні про передачу в оренду майна цільове призначення майна не відповідає видам діяльності ФОП Боков Ю. Л.
Організатором аукціону оприлюднено затверджений ним протокол про результати аукціону, відповідно до якого переможцем визначено ФОП Штогріна О. М. Відповідно до абзацу сьомого частини дев’ятої статті 13 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (далі – Закон) рішення орендодавця про відмову у затвердженні протоколу аукціону або про відмову від укладення договору оренди має містити вичерпний перелік підстав для його прийняття і приймається після закінчення електронного аукціону на підставі перевірки орендодавцем заяви на участь переможця аукціону і доданих до неї документів та інформації.
Рішення Організатора аукціону про дискваліфікацію ФОП Боков Ю. Л. суперечить зазначений нормі Закону, оскільки вимог щодо наявності досвіду роботи у відповідній сфері що заявленого цільового призначення майна в оголошенні про передачі в оренду майна Організатором аукціону не зазначено.
Відповідно до пункту 54 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від
03.06.2020 № 483 (далі – Порядок), додаткові умови оренди майна розробляються орендодавцем на підставі пропозицій балансоутримувача, уповноваженого органу управління або з власної ініціативи орендодавця.
Орендодавець проводить аналіз пропозицій у частині обмеження конкуренції та дискримінації учасників. Забороняється встановлювати додаткові умови оренди майна, що містять такі положення. Можуть бути визначені додаткові умови оренди майна, зокрема, обмеження щодо використання майна для розміщення об’єктів, перелік яких визначений в додатку 3 у кількості не більш як п’ять груп з відповідного переліку.
Організатором аукціону може бути визначено лише обмеження щодо цільового використання майна, а не цільове призначення майна, крім випадку передбаченого пунктом 29 Порядку.
Крім того, пунктом 55 Порядку, зокрема встановлено, що оголошення не повинне містити положення, що обмежують конкуренцію та призводять до
дискримінації учасників.

ВИРІШИЛИ:
1. Прийняти рішення про наявність порушень порядку організації, проведення аукціону LLE001-UA-20210618-33882 з боку Організатора аукціону (КП
«Солонянський житлокомунсервіс» Солонянської селищної ради) а саме:
щодо дискваліфікації учасника всупереч вимог абзацу сьомого частини дев’ятої статті 13 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»;
щодо визначення цільового призначення майна з порушенням вимог абзацу четвертого та п’ятого пункту 54 Порядку;
пункту 55 Порядку щодо наявності в оголошенні про передачу майна в оренду положення, що обмежує конкуренцію та призводить до дискримінації учасників.

ГОЛОСУВАЛИ:
«за» – 5 голосів
«проти» – немає
«утримались» – немає

1.2. Щодо розгляду скарги ФОП Кучеренко З. І. від 15.07.2021. До Комісії 19.07.2021 надійшла скарга ФОП Кучеренко Зінаїди Ігорівни (далі –
Скаржник 2) від 15.07.2021 та доповнення до скарги від 19.07.2021 на дії Новомосковської міської ради (далі – Організатор аукціону) щодо електронного аукціону LLE001-UA20210611-71067 на право оренди нежитлового приміщення, загальною площею 18 кв. м, розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 40, що перебуває на балансі КНП «Новомосковський міський центр первинної медико-санітарної допомоги».

Зміст скарги:
Скаржник 2 зазначає, що відповідно до договору оренди № 150/1, продовженого додатковою угодою № 3 по 30.04.2021, є чинним орендарем майна, щодо якого оголошено аукціон.
Скаржник 2 вказує, що на момент проведення аукціону зазначений договір оренди був діючим з огляду на положення частини першої статті 764 Цивільного кодексу України.
В аукціоні брав участь чинний орендар, якого було позбавлено переважного права на продовження договору оренди, передбаченого пунктом 149 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 (далі – Порядок). Для реалізації свого переважного права на продовження договору оренди 06.07.2021 Скаржник 2 надіслав на адресу Організатора аукціону згоду сплачувати орендну плату, що є рівною ціновій пропозиції учасника, який надав найвищу цінову пропозицію, яка була отримана Організатором аукціону 07.07.2021.
Проте, 19.07.2021 Організатором аукціону оприлюднено протокол, відповідно до якого переможцем є ТОВ «Подорожник Дніпро».
Скаржник 2 вимагає: встановити факт порушення Організатором аукціону та вжити заходів щодо відновлення переважного права чинного орендаря на продовження договору оренди. За результатами розгляду скарги Комісією встановлено наступне. 02.07.2021 в електронній торговій системі проведено аукціон LLE001-UA20210611-71067 в якому в взяли участь 2 учасника, в тому числі Скаржник 2. Згідно з протоколом про результати проведення аукціону, сформованим в ЕТС, а також завантаженим Організатором аукціону, переможцем визначено ТОВ «Подорожник Дніпро».
Згідно з абзацом четвертим частини другої Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (далі – Закон) договори оренди державного та комунального майна, укладені до набрання чинності цим Законом, зберігають свою чинність та продовжують діяти до моменту закінчення строку, на який вони були укладені. Водночас, з наданих Скаржником 2 матеріалів вбачається, що договір оренди закінчився 30.04.2021.
Пунктами 143, 145 Порядку передбачено, що аукціон на продовження договору оренди оголошується у разі отримання у встановлений строк орендодавцем заяви орендаря на продовження договору оренди, і лише у випадку оголошення відповідного аукціону чинний орендар має переважне право на продовження договору оренди, яке реалізовується відповідно до вимог пункту 149 Порядку, а саме чинний орендар надає згоду сплачувати орендну плату, що є рівною ціновій пропозиції учасника, який подав найвищу цінову пропозицію за лот, в ході спеціального етапу аукціону шляхом натискання відповідної кнопки в електронній торговій системі. З матеріалів скарги не вбачається, що Скаржник 2 звертався до Орендодавця із заявою про продовження договору оренди.

ВИРІШИЛИ:
1. Прийняти рішення про відсутність порушень порядку організації, проведення аукціону LLE001-UA-20210611-71067.

ГОЛОСУВАЛИ:
«за» – 5 голосів
«проти» – немає
«утримались» – немає

1.3. Щодо розгляду скарги ТОВ «Київська мережева клінічна лабораторія» від 21.07.2021 До Комісії 23.07.2021 надійшла скарга ТОВ «Київська мережева клінічна лабораторія» (далі – Скаржник 3) від 21.07.2021 на дії Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації (далі – Організатор аукціону) щодо електронного аукціону LLE001-UA-20210610-82207 на право оренди нежитлового приміщення за адресою: м. Київ, вул. Ентузіастів, 13-А, що перебуває на балансі КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Русанівка» Дніпровського району м. Києва».

Зміст скарги:
Скаржник 3 зазначає, що Організатор аукціону в односторонньому порядку відмовився від підписання протоколу та договору оренди з переможцем аукціону. Причина відмови – рішення балансоутримувача про використання приміщення для власних потреб.
Скаржник 3 вимагає: укласти договір оренди між Дніпровською РДА в м. Києві та переможцем аукціону – ТОВ «Київська мережева клінічна лабораторія». За результатами розгляду скарги Комісією встановлено наступне. 08.07.2021 в електронній торговій системі проведено аукціон LLE001-UA20210610-82207 в якому взяли участь 2 учасника, в тому числі Скаржник 3. Згідно з протоколом про результати проведення аукціону, сформованим в ЕТС, переможцем аукціону визначено ТОВ «Київська мережева клінічна лабораторія» як учасника, який надав найвищу цінову пропозицію.
20.07.2021 Організатором аукціону завантажено в ЕТС акт від 16.07.2021 про відмову у затвердженні протоколу та укладанні договору оренди у зв’язку з повідомленням балансоутримувача про необхідність у використанні приміщень, а саме для розміщення додаткових пунктів вакцинації.
Статус аукціону – аукціон не відбувся. Пунктом 64 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 (далі – Порядок) визначено вичерпний перелік підстав, за яких може бути відмінено аукціон.
Зокрема, орендодавець має право відмінити електронний аукціон до дня його проведення або до дня завершення строку, встановленого для затвердження ним протоколу про результати електронного аукціону, за умов, визначених цим пунктом. Порядком не передбачено випадків відміни аукціону після його проведення, крім випадку виникнення технічного збою, підтвердженого адміністратором ЕТС.

ВИРІШИЛИ:
1. Прийняти рішення про наявність порушення порядку організації, проведення аукціону LLE001-UA-20210610-82207 з боку Організатора аукціону (Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація), а саме пункту 64 Порядку в частині відміни аукціону після його проведення.

ГОЛОСУВАЛИ:
«за» – 5 голосів
«проти» – немає
«утримались» – немає

По питанню № 2
2.1. Щодо додаткового розгляду скарги ТОВ «Домінанта прінт». 12.07.2021 на розгляд Комісії надійшла скарга від ТОВ «Домінанта прінт» (далі
– Скаржник 4) на дії регіонального відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях (далі – Організатор аукціону) щодо
електронного аукціону на продовження договору – нежитлового приміщення загальною площею 224,4 кв. м, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Театральна, 6, що перебуває на балансі Державного підприємства «Дніпровський проектний інститут», розгляд якої перенесено за результатами засідання Комісії 06.08.2021.

Зміст скарги:
Скаржник 4 зазначає, що не визнає причину, зазначену у наказі Організатора аукціону, достатньою для відмови в затвердженні протоколу аукціону та стверджує, що помилково до переліку документів для участі в аукціоні надав виписку з ЄДР, замість витягу з ЄДР. Більше того, Скаржником 4 після виявлення помилки було додатково подано також і витяг з ЄДР, як того вимагає Закон. Відомості в витягу та виписці з ЄДР є ідентичними та підтверджують факт державної реєстрації та актуальний стан Скаржника 4.
Відповідно до частини дев’ятої статті 13 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» не можуть бути підставою для прийняття рішення про відмову у затвердженні протоколу аукціону та подальшому укладенні договору оренди формальні (несуттєві) помилки в оформленні заяви або в документах та інформації, що подаються разом із такою заявою, які не впливають на зміст заяви, документів та інформації, зокрема технічні помилки та описки.
Скаржник 4 вимагає:
1. Прийняти та розглянути скаргу.
2. Скасувати наказ Регіонального відділення ФДМУ по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях про відмову у затвердженні протоколу аукціону.
3. Зобов’язати Регіональне відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях затвердити протокол аукціону.

За результатами додаткового розгляду скарги Комісією встановлено наступне.
З метою прийняття виваженого рішення та додаткового опрацювання обставин та фактів, викладених у скарзі, відповідно до пункту 20 Порядку подання, розгляду скарг та пропозицій стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 15.07.2020 № 647, строк розгляду скарги може бути продовжений та перенесений на наступне засідання Комісії. На засіданні Комісії 06.08.2021 прийнято рішення перенести розгляд на наступне засідання у зв’язку з обговоренням змісту скарги з метою винесення виваженого рішення.

На 22.06.2021 в електронній торговій системі оголошено проведення аукціону UA-PS-2021-05-21-000070-1 на продовження договору оренди.
Оскільки заяву на участь в аукціоні надано лише від одного учасника, 21.06.2021 в ЕТС відповідно до абзацу другого пункту 73 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 03.06.2020 № 483 (далі – Порядок), переможцем аукціону визначено ТОВ «Домінанта прінт».
01.07.2021 Організатором аукціону завантажено на електронну сторінку аукціону наказ від 29.06.2021 про відмову у затверджені протоколу, оскільки
переможцем аукціону – ТОВ «Домінанта прінт» не надано документів для участі в аукціоні, обов’язкове подання яких передбачено Законом про оренду, а саме витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань України.
Частиною третьою статті 13 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (далі – Закон), зокрема встановлено, що до заяви на участь в аукціоні потенційний орендар (юридична особа) подає витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань України.
Скаржником замість витягу з ЄДР було надано виписку з ЄДР, що не відповідає вимогам Закону. Витяг з ЄДР було завантажено в ЕТС Скаржником вже після формування електронної торговою системою протоколу про результати аукціону, а саме 29.05.2021.
Водночас, відповідно до частини дев’ятої статті 13 Закону не можуть бути підставою для прийняття рішення про відмову у затвердженні протоколу аукціону та подальшому укладенні договору оренди формальні (несуттєві) помилки в оформленні заяви або в документах та інформації, що подаються разом із такою заявою, які не впливають на зміст заяви, документів та інформації, зокрема технічні помилки та описки. Таким чином, порушення Скаржника 4 щодо надання переліку документів, є незначним.

ВИРІШИЛИ:
1. Прийняти рішення про наявність порушення порядку організації, проведення аукціону UA-PS-2021-05-21-000070-1 з боку Організатора аукціону (Регіональне відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях), а саме щодо відсутності підстав для відмови в затвердженні протоколу аукціону.

ГОЛОСУВАЛИ:
«за» – 5 голосів
«проти» – немає
«утримались» – немає

2.2. Щодо додаткового розгляду скарги ТОВ «Інтенд». На розгляд Комісії 12.07.2021 надійшла скарга ТОВ «Інтенд» (далі – Скаржник 5)
на дії Департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради (далі – Організатор аукціону) щодо аукціону на продовження договору оренди нежитлових приміщень (№ 61-64, 66, 67) першого поверху будівлі (літ. А-3) загальною площею 51,2 кв. м, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лізи Чайкіної, 53, розгляд якої перенесено за результатами засідання Комісії 06.08.2021.

Зміст скарги:
Скаржник 5 зазначає, що є чинним орендарем майна, щодо якого оголошено аукціон.
Крім того Скаржник 5 вважає, що термін договору оренди не закінчився, і стверджує що договір діє до 18.09.2023, оскільки відповідно до умов договору оренди у разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або розірвання договору після закінчення його строку протягом одного місяця, договір вважається продовженим на той самий термін.
Зокрема Скаржник 5 зазначає, що додатковою угодою від 19.03.2018 термін дії договору в черговий раз було продовжено на 2 роки 11 місяців до 18.10.2021 р. Всупереч договору оренди наказом Орендодавця від 16.06.2021 № 318 оголошено проведення 19.07.2021 аукціону, за результатами якого може бути продовжений договір оренди від 19.12.2002 № 1743 нежитлового приміщення по вул. Лізи Чайкіної, 53 у м. Запоріжжя, який укладено з ТОВ «Інтенд». Скаржник 5 вимагає: визнати оголошений Департаментом комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради аукціон неправомірним та прийняти рішення про відміну його проведення.

За результатами додаткового розгляду скарги Комісією встановлено наступне.
19.07.2021 в електронній торговій системі проведено аукціон LLE001-UA-20210624-45281, в якому взяли участь 2 учасника, у тому числі Скаржник.
Згідно з протоколом про результати аукціону, сформованим в ЕТС 19.07.2021, переможцем аукціону визначено ТОВ «Інтенд» як учасника, який надав найвищу цінову пропозицію.
23.07.2021 Організатором завантажено в ЕТС затверджений ним протокол про результати аукціону, відповідно до якого переможцем аукціону визначено ТОВ «Інтенд». Абзацом четвертим частини другої Прикінцевих та перехідних положень Закону встановлено, що договори оренди державного та комунального майна, укладені до набрання чинності цим Законом, зберігають свою чинність та продовжують діяти до моменту закінчення строку, на який вони були укладені.
Відповідно до частини першої статті 18 Закону продовження договорів оренди здійснюється за результатами проведення аукціону, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Водночас, слід звернути увагу, що Організатором аукціону оголошено аукціон на продовження договору оренди, що передбачено частинами 3 – 10 Закону та пунктами 134 – 151 Порядку.
Пунктом 143 Порядку передбачено, що орендар, що має намір продовжити договір оренди, що підлягає продовженню за результатами проведення аукціону, звертається до орендодавця із заявою про продовження договору оренди не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку дії договору оренди. Якщо орендар не подав заяву про продовження договору оренди у зазначений строк, то орендодавець не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії договору оренди повідомляє орендаря про те, що договір оренди підлягає припиненню на підставі закінчення строку, на який його було укладено, у зв’язку з тим, що орендар не подав відповідну заяву у визначений Законом строк, та повідомляє про необхідність звільнення
орендованого приміщення і підписання акта приймання-передачі (повернення з оренди) орендованого майна. Пунктом 145 Порядку, зокрема встановлено, що оголошення про проведення аукціону на продовження договору оренди повинне містити інформацію про те, що чинний орендар має переважне право на продовження такого договору оренди, яке реалізується шляхом участі чинного орендаря в аукціоні на продовження договору оренди.
Проте в оголошенні про продовження договору оренди, зокрема було зазначено, що чинний орендар не має переважного права на продовження договору оренди.
На засіданні Комісії 06.08.2021 прийнято рішення перенести розгляд на наступне засідання з метою отримання від Організатора аукціону додаткової інформації щодо підстав оголошення аукціону на продовження договору оренди. На відповідний запит Мінекономіки надісланий 09.08.2021 відповіді не отримано. Слід зазначити, що відповідно до вимог Закону та Порядку аукціон на продовження договору оренди може бути оголошений лише за заявою чинного орендаря, яка подана в строк передбачений пунктом 143 Порядку (за 3 місяці до закінчення договору).
Зі змісту скарги та аналізу електронної сторінки аукціону не вбачається, що скаржником було подано відповідну заяву. Отже, у Організатора аукціону не було підстав оголошувати аукціон на продовження договору оренди.

ВИРІШИЛИ:
1. Прийняти рішення про наявність порушення порядку організації, проведення аукціону LLE001-UA-20210624-45281 з боку Організатора аукціону (Департамент комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради), а саме пунктів 134 – 151 Порядку, оскільки аукціон мав бути оголошений на право оренди відповідного майна.

ГОЛОСУВАЛИ:
«за» – 5 голосів
«проти» – немає
«утримались» – немає

2.3. Щодо додаткового розгляду скарги Філяновського Миколи Володимировича. 14.07.2021 на розгляд Комісії надійшла скарга від Філяновського М. В. (далі – Скаржник 6) на дії ФОП Сорокотяга Василя Володимировича щодо аукціону LLE001-UA-20210604-61315 на право оренди нежитлового приміщення загальною площею 190,9 кв. м, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 11-Д, перший поверх, що обліковується на балансі КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва», розгляд якої перенесено за результатами засідання Комісії 06.08.2021.

Зміст скарги:
Скаржник 6 зазначає, що учасник який переміг, подав відразу 4 заявки і брав участь в аукціоні з 4 аккаунтів, що є порушенням Регламенту ЦБД2, пунктом 7.32 якого передбачено, що особі учасника забороняється одночасно брати участь в одному і тому ж електронному аукціоні з одного або декількох електронних майданчиків в якості двох або більше учасників. У випадку визначення переможцем електронного аукціону, такий учасник
підлягає дискваліфікації у порядку, передбаченому п. 8.3 Регламенту. Скаржник 6 вимагає: розглянути скаргу.

За результатами додаткового розгляду скарги Комісією встановлено наступне.
08.07.2021 в електронній торговій системі проведено аукціон LLE001-UA-20210604-61315, в якому взяли участь 3 учасника, у тому числі Скаржник.
Організатор аукціону – Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація.
Згідно з протоколом про результати аукціону, сформованим в ЕТС 08.07.2021, переможцем аукціону визначено ФОП Сорокотяга В. В. як учасника, який надав
найвищу цінову пропозицію. 14.07.2021 Організатором завантажено в ЕТС затверджений ним 13.07.2021 протокол про результати аукціону, відповідно до якого переможцем аукціону визначено ФОП Сорокотяга В. В. Відповідно до аналізу електронної сторінки аукціону дійсно вбачається, що
переможцем аукціону ФОП Сорокотяга В. В. було подано 4 заявки на участь в аукціоні вірогідно з 4 різних майданчиків. На засіданні Комісії 06.08.2021 прийнято рішення перенести розгляд скарги на наступне засідання з метою отримання від адміністратора ЕТС роз’яснення щодо ситуації з відповідним аукціоном.
ДП «Прозорро.Продажі» (Адміністратор ЕТС) листом від 11.08.2021 № 471-07/2020 повідомило, що відповідно до проведеного технічного аналізу аукціону відділом інформаційних технологій та телекомунікацій вбачається, що оператором електронного майданчика ТОВ “СМАРТТЕНДЕР” було допущено до аукціону ФОП Сорокотяга В. В. як одного учасника, а не чотирьох окремих учасників.
Така технічна помилка відбулась у зв’язку з тим, що оператором електронного майданчику ТОВ “СМАРТТЕНДЕР” виконано активацію усіх чотирьох поданих закритих цінових пропозицій учасника ФОП Сорокотяга В. В. З огляду на вищезазначене, Підприємство, як адміністратор електронної торгової
системи, вбачає підстави зазначити, що зазначена технічна помилка не вплинула на коректність кваліфікації переможця аукціону або його цінову пропозицію протягом трьох раундів, у зв’язку з тим, що три відображені цінові пропозиції протягом аукціону не змінювались.

ВИРІШИЛИ:
1. Прийняти рішення про відсутність порушень порядку організації, проведення аукціону LLE001-UA-20210604-61315.

ГОЛОСУВАЛИ:
«за» – 5 голосів
«проти» – немає
«утримались» – немає

По питанню № 3
3. Щодо розгляду пропозиції ТОВ «Рівнеліки» від 23.07.2021. 23.07.2021 До Комісії надійшла пропозиція ТОВ «Рівнеліки» (далі – Заявник) від
23.07.2021 щодо запобігання порушенням оператором електронного майданчика, орендодавцем вимог, установлених нормативно-правовими актами у сфері організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна.
Зміст пропозиції:
Заявник пропонує не затверджувати протокол з учасником, який подав другу найвищу пропозицію електронного аукціону LLE001-UA-20210625-51906 від
15.07.2021, у зв’язку з тим, що ТОВ «Фармація Рівненьщини» порушено пункт 3 статті 13 Закону України «Про оренду державного і комунального майна» (далі – Закон), а саме не подана інформації про кінцевого бенефіціарного власника.

Відповідно до пункту 3 частини 3 статті 13 Закону є вимога у наданні двох документів для резидентів, а саме:
витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань України – для юридичних осіб – резидентів;
інформація про кінцевого бенефіціарного власника. Якщо особа не має кінцевого бенефіціарного власника, зазначається інформація
про відсутність кінцевого бенефіціарного власника і причина його відсутності. Як вбачається із пропозиції ТОВ «Фармація Рівненьщини» подано лише Витяг з ЄДР, а окремо поданої інформації про кінцевого бенефіціарного власника не подано, що є прямим порушенням Закону, та унеможливлює визнання його переможцем.

За результатами розгляду пропозиції Комісією встановлено наступне.
15.07.2021 в електронній торговій системі проведено аукціон LLE001-UA20210625-51906 з передачі в оренду нежитлового приміщення загальною площею 18 кв. м, розташованого на першому поверсі громадського будинку (поліклініки) у м. Дубровиця. В аукціоні взяли участь 4 учасника, у тому числі Заявник.
Організатор аукціону – Дубровицька міська рада.
Згідно з протоколом про результати проведення аукціону, сформованим в ЕТС 15.07.2021, переможцем аукціону визначено ТОВ «Да Сігна Волинь» як учасника, який надав найвищу цінову пропозицію. 23.07.2021 Організатором аукціону завантажено на електронну сторінку затверджене ним рішення про відмову у затверджені протоколу, оскільки переможцем аукціону не надано документів для участі в аукціоні, обов’язкове подання яких
передбачено частиною третьою статті 13 Закону, а саме витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань України.

У зв’язку з дискваліфікацією ТОВ «Да Сігна Волинь» 06.08.2021 Організатором аукціону завантажено протокол про результати аукціону, відповідно до якого переможцем аукціону є учасник з другою за розміром ціновою пропозицією – ТОВ «Фармація Рівненьщини».
ТОВ «Фармація Рівненьщини» не подано інформацію про кінцевого бенефіціарного власника, що є вимогою Закону. Проте, у витягу з ЄДР, що
відповідно до Закону є також одним із документів, який додається до заяви для участі в аукціоні міститься інформація про кінцевого бенефіціарного власника. Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» інформацією про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, є прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер
облікової картки платника податків (за наявності), а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником, характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу).

ВИРІШИЛИ:
1. Прийняти рішення взяти до уваги відповідну пропозицію.

ГОЛОСУВАЛИ:
«за» – 5 голосів
«проти» – немає
«утримались» – немає

Витяг з протоколу засідання комісії з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна, у тому числі електронних аукціонів 13.08.21

Рішення Комісії
Попередній запис
Оренда в центрі Києва: оголошено аукціон з оренди приміщень площею понад 148 м² на Подолі
Наступний запис
Інформаційний бюлетень актуальних аукціонів з оренди об`єктів державної нерухомості (25 серпня 2021 року)
Меню