Головна » Рішення Комісії » Витяг з протоколу засідання комісії від 06.10.2021

Витяг з протоколу засідання комісії від 06.10.2021

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ

засідання комісії з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна, у тому числі електронних аукціонів (далі – Комісія)

 

м. Київ                                                                                                                                                                                 06 жовтня 2021 р.

 

Враховуючи наявність кворуму (5 осіб), засідання Комісії відкрито для забезпечення можливості розгляду, обговорення та голосування по питаннях відповідно до порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Розгляд скарг:

1.1.   ТОВ «Вандер Україна» від 03.09.2021 (аукціон LLE001-UA-20210714-01466,  вх. № 07/75470-21 від 10.09.2021).

1.2.   ТОВ  «Ірес Консалтинг» від 13.09.2021 (аукціон LLP001-UA-20210816-30488, вх. № 07/75913-21 від 13.09.2021).

1.3.   АТ «ПУМБ» від 13.09.2021 № КНО-62.1/6 (аукціон  UAPS-2021-05-05-000043-1,  вх. № 07/76068-21 від 14.09.2021).

1.4.  ТОВ «Дзензелівський котлобудівний завод» від 10.08.2021 (аукціон   LLE001-UA-20210709-37083, вх. № 07/75717-21 від 13.09.2021).

2. Додатковий розгляд  скарг, розгляд яких перенесено:

2.1. ТОВ  «ТЕК-ТРАНС ГРУП «ФОРВАРД» від 01.09.2021 (аукціон LLE001-UA-20210817-14904, вх. № 07/74034-21 від 07.09.2021).

2.2.   Сабліна Ю.С. від 05.09.2021 (аукціон LLE001-UA-21210803-73010, вх. № 07/73681-21 від 6.09.2021).

3.  Розгляд листа КП «Міськспецексплуатація» щодо рішення Комісії від 11.02.2021  щодо розгляду скарги Манько Є. В. (аукціон  UAPS-2021-01-14-000057-1).

По питанню № 1

 

1.1.  Щодо розгляду скарги ТОВ «Вандер Україна» від 03.09.2021

До Комісії 10.09.2021 надійшла скарга ТОВ «Вандер Україна» (далі –  Скаржник 1) від 03.09.2021 на дії Регіонального відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях (далі – Організатор аукціону) щодо електронного аукціону LLE001-UA-20210714-01466 з оренди нерухомого майна загальною площею 70,0 кв. м на першому поверсі будівлі «Б-3» – новий аеровокзал за адресою: м. Львів, вул. Любінська, 168, що перебуває на балансі ДП «МА «Львів» ім. Д. Галицького».

Зміст скарги:

Скаржник 1 вважає, що діями Регіонального відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях порушено пункт 76 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 (далі – Порядок), оскільки ТОВ «Вандер Україна» було вчасно підписано та надано оператору електронного майданчика протокол в порядку та строки передбачені Порядком.

Скаржник 1 зазначає, що 09.08.2021 отримав від Оператора ЕТС «Закупки.Пром.Юа» повідомлення про те, що ТОВ «Вандер Україна» перемогло в аукціоні, та в межах строків, визначених Порядком, підписав протокол електронних торгів та скерував оператору електронного майданчика.

Скаржник 1 стверджує, що згідно відомостей, отриманих від оператора електронного майданчика, протокол про результати аукціону отримано Організатором аукціону 25.08.2021 в межах строків, передбачених електронною торговою системою.

Скаржник 1 вимагає:

прийняти рішення про встановлення порушень порядку організації, проведення аукціону LLE001-UA-20210714-01466 шляхом скасування акта від 26.08.2021 про відмову в затвердженні протоколу електронного аукціону;
визнати ТОВ «Вандер Україна» переможцем аукціону та зобов’язати Організатора аукціону опублікувати в ЕТС відповідний протокол.

За результатамирозгляду скарги Комісією встановлено наступне.

09.08.2021 в електронній торговій системі проведено аукціон LLE001-UA-20210714-01466, в якому взяли участь 3 учасника, в тому числі  Скаржник 1.

Переможцем аукціону визначено Скаржника 1 як учасника, який надав найвищу цінову пропозицію.

26.08.2021 Організатором аукціону завантажено на електронну сторінку аукціону акт про відмову в затвердженні протоколу електронного аукціону у зв’язку з тим, що переможцем не дотримано терміну підписання протоколу електронного аукціону, встановленого Порядком.

Аукціону надано статус такого, що не відбувся.

Водночас для прийняття остаточного рішення Комісія не володіє повною інформацією, зокрема, щодо строків надсилання протоколу про результати аукціону переможцю та Організатору аукціону, а також його отримання.

Відповідно до пункту 22 Порядку подання, розгляду скарг та пропозицій стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.2020 № 647, у разі недостатності інформації, поданої скаржником (заявником) для прийняття рішення, комісія може зобов’язати осіб, визначених пунктами 16 і 17 цього Порядку, подати документи (матеріали) та/або роз’яснення щодо здійснених дій (бездіяльності) або фактів (обставин) та перенести розгляд скарги або пропозиції на наступне засідання комісії.

ВИРІШИЛИ:

1. З метою додаткового опрацювання перенести розгляд скарги на наступне засідання Комісії.

2. Мінекономіки підготувати запит оператору електронного  майданчика та   Організатору аукціону з метою отримання додаткової інформації.

ГОЛОСУВАЛИ:
«за» – 5 голосів
«проти»  – немає
«утримались»– немає

1. 2. Щодо розгляду скаргиТОВ«Ірес Консалтинг» від 13.09.2021

До Комісії 13.09.2021 надійшла скарга ТОВ  «Ірес Консалтинг»  (далі – Скаржник 2) від 13.09.2021 на дії Регіонального відділення ФДМУ по Полтавській та Сумській областях (далі – Організатор аукціону) щодо електронного аукціону LLP001-UA-20210816-30488 на продовження договору оренди нежитлового приміщення площею 6,1 кв. м  на першому поверсі будівлі службово–оперативного блоку МП «Бачівськ – автомобільний» за адресою: Сумська обл., Глухівський р-н, автотраса М-02 Кіпті – Глухів – Бачівськ, 242 км 516 м, що перебуває на балансі Північної митниці Держмитслужби.

Зміст скарги:

Скаржник 2 зазначає, що звертався до Організатора аукціону із запитом щодо  підстав надання переважного права чинному орендарю Воронченко Р.Ф.,  оскільки строк дії  договору оренди сплинув 04.09.2020. Проте, Організатором аукціону не надано запитувані документи, зокрема, чинний  договір оренди і додатки до нього.

Скаржник 2 вважає, що у ФОП Воронченко Р.Ф. на момент участі в аукціоні  було відсутнє переважне право.

Крім того, Скаржник  вказує, що оголошення про проведення аукціону повинно містити інформацію щодо чинного договору оренди, строк якого закінчується, зокрема, найменування орендаря, найменування і адреса  орендодавця і балансоутримувача, дата закінчення договору оренди.

Скаржник 2 вимагає: здійснити перевірку правомірності організації та проведення аукціону, наявності чиннихдодаткових угоддо чинного договору оренди, що підтверджуєпереважне правоорендаря; витребувати у орендаря документи (договір оренди з усіма додатками), які не були надані на електронний запит ТОВ «Ірес Консалтинг».

За результатамирозгляду скарги Комісією встановлено наступне.

07.09.2021 в електронній торговій системі проведено аукціон LLP001-UA-20210816-30488, в якому  взяли участь 4 учасника, в тому числі Скаржник 2.

Переможцем аукціону визначено чинного орендаря ФОП Воронченко Р.Ф., яка скористалася переважним правом на продовження договору оренди та надала згоду сплачувати найвищу цінову пропозицію.

28.09.2021 Організатором аукціону оприлюднено в ЕТС договір, укладений з переможцем аукціону.

На запит Скаржника 2 на електронній сторінці аукціону щодо підстав переважного права чинного орендаря була надана відповідь Організатора аукціону.

В оголошенні про передачу в оренду вказаного майна  зазначено інформацію про строк договору оренди, а також інформацію щодо Орендодавця та балансоутримувача.  За інформацією представників від Фонду державного майна України в Комісії, тривала процедура оголошення аукціону була пов’язана із необхідністю здійснення заходів із оцінки об’єкта та дій балансоутримувача, спрямованих на їх проведення.

Водночас аукціон на продовження договору оренди оголошено з дотриманням вимог Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 (далі – Порядок), за заявою чинного орендаря.

ВИРІШИЛИ:

1. Встановити відсутність порушень порядку організації, проведення аукціону LLP001-UA-20210816-30488.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за»- 5 голосів

«проти» – немає

«утримались»– немає

1.3.Щодо розглядускаргиАТ «ПУМБ» від 13.09.2021 № КНО-62.1/6

До Комісії 14.09.2021 надійшла скарга  АТ «ПУМБ» (далі – Скаржник 3)  від 13.09.2021 № КНО-62.1/6 на дії Регіонального відділення ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях (далі – Організатор аукціону) щодо електронного аукціону UA-PS-2021-05-05-000043-1 на продовження договору оренди частини приміщення першого поверху адміністративної будівлі 601 корпусу, загальною площею 2,5 кв. м, за адресою: Одеська обл., м. Южне, вул. Берегова, 11, що перебуває на балансі Південної філії державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (далі – Південна філія ДП «АМПУ»).

Зміст скарги:

Скаржник 3 зазначає,  що він був визнаний переможцем аукціону та в десятиденний строк з боку АТ «ПУМБ» було підписано та надіслано до Південної філії ДП «АМПУ» Договір № 1 про внесення змін до договору оренди нерухомого майна, що належить до державної власності від 22.03.2012 № 209840910581 (далі – Договір).

Південна філія ДП «АМПУ» листом від 24.06.2021 № 119/259/03.01 повідомила, що Договір не буде підписано без внесення додаткових умов до нього.

Після чого АТ «ПУМБ» надіслало лист від 30.06.2021№ KHO-62.1.1/43 на адресу Регіонального відділення ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях про відмову Південної філії ДП «АМПУ» підписувати Договір, тим самим порушуючи умови аукціону.

У свою чергу, Організатор аукціону направив  звернення від 08.07.2021                         № 11-06-03221 до Південної філії ДП «АМПУ» та АТ «ПУМБ» з підтвердженням того, що аукціон № UA-PS-2021-05-05-000043-1 відбувся, переможцем якого є АТ «ПУМБ», формат договору оренди, підписаний Скаржником 3, відповідає формату договору, що був у переліку необхідної документації до аукціону, та підтверджує факт підписання договору оренди з боку АТ «ПУМБ» та Організатора аукціону.

Проте,  на адресу Скаржника 3 надійшов Акт про дискваліфікацію переможця аукціону.

Скаржник 3 вимагає:

  • анулювати рішення про дискваліфікацію та визнати переможцем аукціону Т «ПУМБ»;
  • зобов’язати ДП «Адміністрація морських портів України (Адміністрація морського порту Південний)» м. Южне підписати договір оренди нерухомого майна у відповідності з редакцією вищезазначеного аукціону;
  • у випадку, якщо анулювати аукціон неможливо технічно Скаржник 3 вважає за необхідне оголосити проведення нового аукціону по оренді площі під Банкомат;
  • зобов’язати регіональне відділення ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях повернути на рахунок АТ «ПУМБ» оплачені реєстраційний платіж в розмірі 600 грн. 00 коп., а також гарантійний платіж в розмірі 9 892 грн. 56 коп.

За результатамирозгляду скарги Комісією встановлено наступне.

На 26.05.2021 в електронній торговій системі було оголошено аукціон UA-PS-2021-05-05-000043-1 на продовження договору оренди державного майна, що перебуває на балансі Південної філії ДП «АМПУ».

Відповідно до абзацу другого пункту 73 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 (далі – Порядок), переможцем аукціону було  визначено АТ «ПУМБ» як єдиного учасника аукціону.

02.06.2021 Організатором аукціону оприлюднено затверджений ним протокол про результати аукціону.

09.08.2021 Організатором аукціону оприлюднено акт про дискваліфікацію переможця аукціону у зв’язку з тим, що ним не підписано договір оренди та не сплачено авансовий внесок та забезпечувальний депозит у встановлений Порядком  термін.

Комісія звернула увагу, що після підписання переможцем   договору оренди, балансоутримувач – Південна філія ДП «АМПУ» запропонував встановити додаткові умови до договору.

Відповідно до пункту 55 Порядку в оголошенні про передачу майна в оренду, зокрема,  зазначаються проект договору оренди,  умови оренди майна та додаткові умови оренди майна (в разі наявності).

Таким чином, відповідно до вимог Порядку договір оренди не може бути укладений з умовами, які не були передбачені в оголошенні про передачу майна в оренду та проектом договору оренди.

Дії балансоутримувача призвели до невиконання фінансових зобов’язань переможцем аукціону та несплати авансового внеску та забезпечувального депозиту на рахунок орендодавця.

При цьому, пунктом 74 Порядку встановлено 20-ти денний термін з дня, наступного за днем формування протоколу про результати електронного аукціону, для укладання переможцем  договору оренди та підписання акту приймання-передачі.

Пунктом 76 Порядку передбачено, що Орендодавець завантажує рішення про відмову від укладення договору оренди у випадку, коли переможець електронного аукціону не сплатив, зокрема,  авансовий внесок.

На підставі зазначених норм Порядку Організатором аукціону прийнято рішення про дискваліфікацію Скаржника 3.

 

ВИРІШИЛИ:

1. Встановити відсутність порушень Організатором аукціону (Регіональне відділення ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях) порядку організації, проведення аукціону UA-PS-2021-05-05-000043-1.

2. Встановити наявність порушення балансоутримувачем майна (Південна філія ДП «АМПУ») порядку організації, проведення аукціону № UA-PS-2021-05-05-000043-1 в частині висунення вимог щодо зміни умов договору оренди, передбачених проектом договору оренди.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за»- 5 голосів

«проти»- немає

«утримались»- немає

1.4.Щодо розглядускаргиТОВ «Дзензелівський котлобудівний завод» від 10.08.2021

До Комісії 13.09.2021 надійшла скарга ТОВ «Дзензелівський котлобудівний завод» (далі – Скаржник 4) від 10.08.2021 на дії комунального некомерційного підприємства «Тростянецька міська лікарня» (далі – Організатор аукціону) щодо електронного аукціонуLLE001-UA-20210709-37083 на право оренди частини нежитлового приміщення будівлі котельні, за адресою: Сумська обл., м. Тростянець, вул. Нескучанська, 7, площею 157,7 кв. м, що перебуває на балансі КНП «Тростянецька міська лікарня».

Зміст скарги:

Скаржник 4 зазначає, що порушено вимоги Закону України «Про особливості передачі в оренду об’єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності».

Скаржник 4 вказує, що частиною другою статті 4 зазначеного Закону передбачено, що суб’єкт господарювання, з яким укладено договір оренди щодо об’єкта у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебуває у комунальній власності, зобов’язаний протягом трьох місяців з дня підписання відповідного договору забезпечити відповідність ліцензійним умовам здійснення господарської діяльності, для якої об’єкт береться в оренду, а також одержати ліцензію на відповідний вид господарської діяльності.

Скаржник 4 зазначає, що орендодавцем не встановлена вимога письмового документального підтвердження щодо взяття зобов’язань з проведення монтажних робіт по встановленню твердопаливного обладнання до 15.10.2021.

Скаржник 4 вимагає: вжити заходів щодо усунення порушень законодавства та встановити справедливість щодо визначення переможця аукціону.

За результатамирозгляду скарги Комісією встановлено наступне.

30.07.2021 в електронній торговій системі проведено аукціон LLE001-UA-20210709-37083, в якому взяли участь 2 учасника, в тому числі Скаржник 4.

Переможцем аукціону було визначено ТОВ «Дзензелівський котлобудівний завод» як учасника, який надав найвищу цінову пропозицію.

10.08.2021 Організатором аукціону завантажено наказ № 162 про відмову в затвердженні протоколу електронного аукціону у зв’язку з відсутністю у переможця ТОВ «Дзензелівський котлобудівний завод» ліцензії на виробництво та постачання теплової енергії, досвіду роботи у сфері теплопостачання не менше 5 років, та документального підтвердження взяття орендарем зобов’язань з проведення монтажних робіт по встановленню твердопаливного обладнання до 15.10.2021 та наданню послуг з виробництва та постачання теплової енергії споживачам з початку опалювального періоду 2021-2022 років.

У зв’язку з дискваліфікацією Скаржника 4 переможцем аукціону визначено ТОВ «Укртепло Суми».

26.08.2021 Організатором аукціону оприлюднено договір оренди від 25.08.2021 № 1-0,укладений з ТОВ «Укртепло Суми».

Пунктом 1 Порядку подання, розгляду скарг та пропозицій стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 15.07.2020 № 647 (далі – Порядок розгляду скарг) встановлено, що цей Порядок визначає процедуру подання, розгляду скарг та пропозицій стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна, процедура проведення яких не завершена та за результатами яких не укладено договору оренди, у тому числі електронних аукціонів (відкритих торгів (аукціонів), формування, функціонування та повноваження комісії з розгляду скарг та підготовки пропозицій.

Таким чином, скарга не підлягає розгляду, оскільки надійшла після завершення аукціону тапідписання договору оренди.

Водночас Комісія звернула увагу, що додаткові умови оренди майна, встановлені рішенням виконкому Тростянецької міської ради, відображено у проекті договору оренди, проте, на електронній сторінці аукціону відсутнє оголошення про передачу майна в оренду, в якому мають міститися такі додаткові умови, як це передбачено пунктом 55 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 (далі – Порядок).

ВИРІШИЛИ:

 

1. Залишити скаргубез розгляду відповідно до пункту 1 Порядку розгляду скарг як таку, що подана після укладання договору оренди.

 

2. Звернути увагу Організатора аукціону (Комунальне некомерційне підприємство «Тростянецька міська лікарня»), що на сторінці електронного аукціону має бути наявне оголошення про проведення аукціону, передбачене пунктом 55 Порядку.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 5 голосів

«проти» – немає

«утримались» – немає

По питанню № 2:

2.1. Щодо додаткового розгляду скарги ТОВ«ТЕК-ТРАНС ГРУП «ФОРВАРД» від 01.09.2021.

До Комісії 07.09.2021 надійшла скаргаТОВ«ТЕК-ТРАНС ГРУП «ФОРВАРД» (далі – Скаржник 5)від 01.09.2021 на дії Регіонального відділення ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях (далі – Організатор аукціону) щодо електронного аукціонуLLE001-UA-20210817-14904 з передачі в орендунерухомого майна, а саме: складського майданчика IV площею 7650,00 кв. м, за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Сухолиманська 60-Б, що перебуває на балансі ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ», розгляд якої перенесено на засіданні Комісії 24.09.2021.

Зміст скарги:

Скаржник 5 зазначає,що Організатором аукціону подано неповну/недостовірну інформацію щодо користування об’єктом оренди суб’єктами господарювання.

Зокрема, відповідно до проекту договору оренди об’єкт є вільним від третіх осіб та має повний і безперешкодний доступ.

Скаржник 5 стверджує, що на сьогодні між ТОВ «ТЕК-ТРАНС ГРУП «ФОРВАРД»» та ДП «МТП «Чорноморськ» укладено договір про встановлення права сервітуту від 29.03.2019 №19/49-о/д (майновий сервітут), відповідно до якого ТОВ «ТЕК-ТРАНС ГРУП «ФОРВАРД» обмежено користується покриттям складу-майданчику в тилу причалу № 18 з метою виконання навантажувально-розвантажувальних робіт тощо. Користування сервітутом оплатне.

Скаржник 5 звертає увагу, що в доданому до оголошення файлі «План об’єкту» інформація про користування частиною об’єкта оренди ТОВ «ТЕК-ТРАНС ГРУП «ФОРВАРД» відсутня.

Скаржник 5 вимагає: зобов’язати Організатора аукціону відмінити проведення аукціону та внести в подальшому відповідні зміни до оголошення у разі оголошення повторного аукціону.

За результатами додаткового розгляду скарги Комісією встановлено наступне.

 

01.10.2021 до Мінекономіки надійшла заява ТОВ «ТЕК-ТРАНС ГРУП «ФОРВАРД» про відкликання зазначеної скарги (вх. № 07/74034/1-21).

Пунктом 26 Порядку подання, розгляду скарг та пропозицій стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 15.07.2020 № 647 (далі – Порядок розгляду скарг) встановлено, що у разі відкликання скарги або пропозиції скаржником/заявником комісія припиняє її розгляд.

ВИРІШИЛИ:

 

1. Припинити розгляд скарги ТОВ «ТЕК-ТРАНС ГРУП «ФОРВАРД» щодо електронного аукціону LLE001-UA-20210817-14904 відповідно до пункту 26 Порядку розгляду скарг.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 5 голосів

«проти» – немає

«утримались» – немає

2.2. Щодо додаткового розглядускарги Сабліної Ю.С. від 05.09.2021

До Комісії 06.09.2021 надійшла скарга Сабліної Юлії Сергіївни (далі – Скаржник 6)від 05.09.2021 на дії Одеського обласного комунального підприємства «Видавництво «Чорномор’я» (далі – Організатор аукціону) щодо електронного аукціонуLLE001-UA-20210803-73010 на право оренди нежитлового приміщення 1-го поверху редакційного корпусу (літ. Б) № 20, загальною площею 15,06 кв. м, розташованого за адресою: м. Одеса, площа Бориса Дерев’янка, 1, розгляд якої перенесено на засіданні Комісії 24.09.2021.

Зміст скарги:

Скаржник 6 зазначає, що взяла участь в аукціоні, за результатами якого переможцем визначено Письмак І. І.

Скаржник 6 стверджує, що згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань, Письмак І. І. не є суб’єктом підприємницької діяльності, яка надає послуги у сфері права, у Єдиному державному реєстрі адвокатів не значиться, тобто не відповідає кваліфікаційним вимогам, зазначеним в описі обмежень цільового призначення об’єкта, а саме – розміщення суб’єкта господарювання, що провадить діяльність у сфері права.

Скаржник 6 звернулася до Організатора аукціону із заявою про дискваліфікацію Письмак І. І. та вважає, що оскільки нею не було надано документів щодо підтвердження наявності умов для набуття права оренди (а саме – наявності статусу суб’єкта господарювання, що провадить діяльність у сфері права), то Організатор аукціону зобов’язаний відмовити у затвердженні протоколу аукціону та подальшому укладенні договору оренди на підставі п. 2 ч. 9 ст. 13 Закону (не подав документи або відомості, обов’язкове подання яких передбачено цим Законом).

Проте, на сьогодні Організатор не опублікував рішення про відмову у затвердженні протоколу про результати електронного аукціону, а затребував від Письмак І. І. додаткові документи, які не були додані у період прийому пропозицій.

Скаржник 6 вимагає: прийняти рішення про встановлення або відсутність порушень Організатора аукціону порядку проведення аукціону з оренди державного та комунального майна LLE001-UA-20210803-73010 та вжити заходів для усунення таких порушень.

За результатамирозгляду скарги Комісією встановлено наступне.

 

01.10.2021 до Мінекономіки надійшла заява Сабліної Ю. С. про відкликання зазначеної скарги (вх. 07/81726-21).

 

Пунктом 26 Порядку подання, розгляду скарг та пропозицій стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 15.07.2020 № 647 (далі – Порядок розгляду скарг) встановлено, що у разі відкликання скарги або пропозиції скаржником/заявником комісія припиняє її розгляд.

 

Водночас, зважаючи на матеріали скарги,Комісія звернула увагу, що в оголошенні про проведення аукціону було зазначено цільове призначення об’єкта – розміщення суб’єкта господарювання, що провадить діяльність у сфері права.

 

Пунктом 54 Порядку, зокрема передбачено, що додаткові умови оренди майна розробляються орендодавцем на підставі пропозицій балансоутримувача, уповноваженого органу управління або з власної ініціативи орендодавця. Орендодавець проводить аналіз пропозицій у частині обмеження конкуренції та дискримінації учасників. Забороняється встановлювати додаткові умови оренди майна, що містять такі положення.

 

Щодо майна комунальної власності відповідним представницьким органом місцевого самоврядування може бути прийняте рішення про затвердження критеріїв для визначення об’єктів, щодо яких рішення про затвердження додаткових умов оренди приймається відповідним представницьким органом місцевого самоврядування (визначеним ним органом).

 

Пунктом 55 Порядку, зокрема передбачено, що оголошення не повинне містити положення, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників.

 

На запит Мінекономіки Одеське обласне комунальне підприємство «Видавництво «Чорномор’я» листом від 01.10.2021 № 184 повідомило, що Управлінням обласної ради з майнових відносин надано згоду щодо включення майна до Переліку першого типу та погоджено зміст оголошення про передачу майна в оренду.

 

Рішенням Одеської обласної ради від 24.12.2020 представницьким органом місцевого самоврядування з питань оренди комунального майна визначено Одеську обласну раду.

 

Проте, копії відповідного рішення Одеської облради про використання майна, стосовно якого проведено аукціон, за цільовим призначенням – розміщення суб’єкта господарювання, що провадить діяльність у сфері права, Організатором аукціону не надано.

 

ВИРІШИЛИ:

 

1. Припинити розгляд скарги Сабліної Ю. С. щодо електронного аукціону LLE001-UA-20210803-73010 відповідно до пункту 26 Порядку розгляду скарг.

 

2. Звернути увагу Організатора аукціону (Одеське обласне комунальне підприємство «Видавництво «Чорномор’я») що пунктами 54 та 55 Порядку в оголошенні про проведення аукціону заборонено встановлювати умови, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 5 голосів

«проти» – немає

«утримались» – немає

По питанню № 3:

3. Щодо розгляду листа комунального підприємства «Міськспецексплуатація» щодо рішення Комісії від 11.02.2021щодо розгляду скарги Манько Є. В. (аукціонUAPS-2021-01-14-000057-1).

КП «Міськспецексплуатація» звернулося листомвід 25.06.2021 № 191 з пропозицієювнести уточнення до рішення Комісії від 11.02.2021 щодо скарги Манько Є. В., встановивши відсутність порушення організатором аукціону порядку організації, проведення аукціону UA-PS-2021-01-14-000057-1, або іншим чином вжити заходи направлені на відновлення права КП «Міськспецексплуатація» як належного організатора аукціону з огляду на наступне.

КП «Міськспецексплуатація» зазначає, що висновки Комісії стосовно розгляду скарги Манько Є. В. від 14.01.2021 щодо аукціону UA-PS-2021-01-14-000057-1 щодо передачі в оренду нерухомого майна площею 421,5 кв. м, що знаходиться за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Італійська, 43а, є хибними, оскільки укладений договір оренди комунального майна від 29.12.2020 № 31 було розірвано 30.12.2020.

КП «Міськспецексплуатація» звертає увагу, що Комісія розглядала скаргу Манько Є. В. без пояснень підприємства та за відсутності відомостей про обставини, оскільки система ЕТС станом на лютий 2021 року не передбачала можливості вносити передбачену Порядком передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 (далі – Порядок), інформацію та відображати в зручний спосіб (зручному інтерфейсі різноманітні відомості).

Водночас КП «Міськспецексплуатація» повідомляє, що 29.12.2020 з переможцем електронного аукціону UA-PS-2020-11-16-000034-2 (ТОВ «Мега-сервіс Бердянськ») було укладено договір оренди комунального майна № 31.

30.12.2020 між КП «Міськспецексплуатація» та ТОВ «Мега-сервіс Бердянськ» за пропозицією орендаря було укладено угоду про розірвання договору оренди комунального майна від 29.12.2020 та складено акт здачі-приймання нежитлового приміщення по вул. Італійській, 43а.

КП «Міськспецексплуатація» звертає увагу, що відповідно до Пункту 83 Порядку після припинення договору оренди об’єкта, включеного до Переліку першого типу, статус об’єкта в Переліку першого типу зазначається як “вільний”.

КП «Міськспецексплуатація» стверджує, що станом на момент припинення договору оренди положення пункту 83 Порядку технічно не реалізовані електронною торговою системою.

До ЕТС було завантажено угоду від 31.12.2020 про розірвання договору оренди комунального майна від 29.12.2020 № 31 на виконання пункту 131 Порядку.

За результатами розгляду листа Комісією встановлено наступне.

Відповідно до Порядку подання, розгляду скарг та пропозицій стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 15.07.2020 № 647 (далі – Порядок розгляду скарг) Комісія розглядає скарги та пропозиції стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна.

Розгляд звернень стосовно рішень Комісії за результатами розгляду скарг Порядком розгляду скарг не передбачено.

Витяг з протоколу засідання комісії з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна, у тому числі електронних аукціонів 06.10.21

 

Рішення Комісії
Попередній запис
Оренда в центрі Києва: оголошено аукціон з оренди закладу харчування на Михайлівській площі
Наступний запис
Оголошено аукціон з оренди гідротехнічних споруд на Київщині
Меню