Головна » Рішення Комісії » Витяг з протоколу засідання комісії від 05.11.2021

Витяг з протоколу засідання комісії від 05.11.2021

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ

засідання комісії з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна, у тому числі електронних аукціонів (далі – Комісія)

 

м. Київ                                                                                                                                                                                             05 листопада 2021 р.

 

Враховуючи наявність кворуму (5 осіб), засідання Комісії відкрито для забезпечення можливості розгляду, обговорення та голосування по питаннях відповідно до порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Розгляд скарг:

 1. Розгляд скарг:

1.1. ФОП Балла О. А. від 13.10.2021 (вх. 07/85179-21 від 13.10.2021).

1.2. ТОВ «Миколаївська фармацевтична компанія» від 13.10.2021 (вх. № 07/85400-21 від 13.10.2021).

1.3. Копйова З. В. від 21.10.2021 (вх. 09/87101-21 від 21.10.2021).

 1. Додатковий розгляд скарг, розгляд яких перенесено:
  • Головне управління ДПС у Львівській області (вх. № 06/80187-21 від 09.2021).
  • Головне управління ДПС у Львівській області (вх. № 06/80188-21 від 09.2021).
  • Головне управління ДПС у Львівській області ( вх. № 06/80189-21 від 09.2021).
 2. Розгляд звернень:
  • Виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради щодо рішення Комісії від 25.05.2021 в частині розгляду скарги ТОВ «Фірма «Юнітек» стосовно аукціону № UA-PS-2021-02-03-0000018-1.
 • Регіонального відділення Фонду державного майна України по місту Києву щодо рішення Комісії від 06.08.2021 в частині розгляду скарги Григоренка Ю. С. стосовно аукціону UA-PS-2021-05-19-000062-2.

По питанню № 1

 • Щодо розгляду скарги ФОП Балла О. А. від 10.2021

До Комісії 13.10.2021 надійшла скарга ФОП Балла О. А. (далі – Скаржник 1) на дії громадської організації «Олімпійські діти» щодо електронного аукціону LLE001-UA- 20210908-08510 з передачі в погодинну оренду нежитлового приміщення загальною площею 281,50 кв. м, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Семашка, 9, (СЗШ № 200), 4 поверх.

Скаржник 1 зазначає, що КВЕД учасника та переможця аукціону ГО «СК Олімпійські діти» згідно витягу з реєстру 94.99 «Діяльність інших громадських організацій» не дозволяє займатися таким видом діяльності як проведення занять різними видами спорту. Такий учасник не мав права брати участь у даному аукціоні.

Скаржник 1 вимагає: анулювати результати аукціону та направити документи на редагування.

За результатами розгляду скарги Комісією встановлено наступне.

06.10.2021 в електронній торговій системі проведено аукціон LLE001-UA- 20210908-08510, в якому взяли участь 2 учасника, в тому числі Скаржник.

Переможцем аукціону визначено ГО «СК Олімпійські діти» як учасника, який надав найвищу цінову пропозицію, та 18.10.2021 організатором аукціону (Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація) оприлюднено затверджений ним протокол про результати аукціону, відповідно до якого переможцем є зазначена організація.

Законом України «Про оренду державного та комунального майна» (далі – Закон) та Порядком передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483, не передбачено підстави для відмови орендодавця підписувати договір оренди у разі невідповідністі КВЕД переможця аукціону цільовому призначенню потенційного об’єкта оренди.

В оголошенні про передачу майна в оренду передбачено, що майно передається в оренду з правом передачі в суборенду, за умови зобов’язання суборендаря та орендаря щодо відображення в договорі суборенди цільового використання. Орендар може укладати договір суборенди лише з особами, які відповідають вимогам статті 4 Закону.

В оголошенні про проведення аукціону відсутня вимога щодо наявності у учасника аукціону виду діяльності КВЕД «діяльність спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту».

ВИРІШИЛИ:

 1. Встановити відсутність порушення Громадською організацією «Олімпійські діти» порядку організації, проведення аукціону LLE001-UA-20210908-08510.

ГОЛОСУВАЛИ:   
«за» – 5 голосів

«проти»  – немає

«утримались» – немає

 • Щодо розгляду скарги ТОВ «Миколаївська фармацевтична компанія» від 10.2021

До Комісії 13.10.2021 надійшла скарга ТОВ «Миколаївська фармацевтична компанія» (далі – Скаржник 2) на дії Миколаївської обласної ради (далі – Організатор аукціону) щодо електронного аукціону LLP001-UA-20210910-39033 на продовження договору оренди частини холу, площею 18,0 кв. м на першому поверсі хірургічного корпусу, розташованого за адресою: вул. Миколаївська, 21, м. Миколаїв.

Скаржник 2 зазначає, що відповідно до оголошення Організатором аукціону оголошено проведення аукціону на продовження договору оренди, а згідно з інформацією, розміщеною в оголошенні – це аукціон з передачі в оренду державного та комунального майна (англійський аукціон з переважним правом).

Відповідно до пункту 145 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 (далі – Порядок), оголошення про проведення аукціону на продовження договору оренди повинне, зокрема містити інформацію про чинний договір оренди, строк якого закінчується (найменування орендаря, найменування і адреса орендодавця і балансоутримувача; дату укладення договору, строк оренди і дату закінчення договору оренди; інформацію про те, що чинний орендар має переважне право на продовження такого договору оренди, яке реалізується шляхом участі чинного орендаря в аукціоні на продовження договору оренди).

Відповідно до пункту 149 Порядку чинний орендар має переважне право на продовження договору оренди в ході аукціону на продовження договору оренди за умови, що він бере участь в такому аукціоні та зробив закриту цінову пропозицію, яка є не меншою, ніж розмір стартової орендної плати.

Скаржник 2 звертає увагу, що аукціон на продовження договору проводиться при наявності чинного договору, строк якого закінчується і його необхідно продовжувати, та за умови, що орендар є чинним на момент розміщення оголошення про проведення аукціону.

Скаржник 2 вказує, що згідно з інформацією, розміщеною в оголошенні, чинним орендарем зазначено ТОВ «Торгівельний дім «Сінес». Проте, датою укладення договору оренди зазначено 02.07.2007, а датою закінчення договору – 03.06.2020.

Скаржник 2 стверджує, що на момент оголошення та проведення аукціону на продовження договору оренди, договір оренди був нечинним більше року та вважає проведення аукціону на продовження нечинного договору оренди та надання переважного права ТОВ «Торгівельний дім «Сінес» незаконним.

Скаржник 2 вимагає: визнати незаконним проведення зазначеного аукціону на продовження договору оренди з наданням переважного права учаснику аукціону ТОВ

«Торгівельний дім «Сінес».

За результатами розгляду скарги Комісією встановлено наступне.

07.10.2021 в електронній торговій системі проведено аукціон LLP001-UA- 20210910-39033, в якому взяли участь 4 учасника, в тому числі Скаржник 2.

Переможцем аукціону визначено ТОВ «Торговий дім «Сінес» як чинного орендаря, який скористався переважним правом на продовження договору оренди і надав згоду сплачувати орендну плату, що є рівною ціновій пропозиції учасника, який подав найвищу цінову пропозицію за лот.

28.10.2021 Організатором аукціону оприлюднено підписаний 22.10.2021 із переможцем аукціону договір оренди.

В ході обговорення Комісія дійшла висновку, що для прийняття остаточного рішення відсутня інформація, зокрема щодо наявності або відсутності заяви ТОВ

«Торговий дім «Сінес» про продовження договору оренди нерухомого майна від 02.07.2007 № 1/07, а також підстав оголошення аукціону стосовно договору, термін дії якого закінчився.

Відповідно до пункту 22 Порядку подання, розгляду скарг та пропозицій стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.2020 № 647, у разі недостатності інформації, поданої скаржником (заявником) для прийняття рішення, комісія може зобов’язати осіб, визначених пунктами 16 і 17 цього Порядку, подати документи (матеріали) та/або роз’яснення щодо здійснених дій (бездіяльності) або фактів (обставин) та перенести розгляд скарги або пропозиції на наступне засідання комісії.

ВИРІШИЛИ:

 1. З метою додаткового опрацювання перенести розгляд скарги на наступне засідання Комісії.
 2. Мінекономіки підготувати запит Організатору аукціону з метою отримання додаткової інформації та роз’яснень.

ГОЛОСУВАЛИ:   

«за» – 5 голосів

«проти» – немає

«утримались» – немає

 • Щодо розгляду скарги Копйової З. В. від 10.2021

До Комісії 21.10.2021 надійшла скарга Копйової Зої Вячеславівни (далі – Скаржник 3) від 21.10.2021 на дії Харківської обласної ради (далі – Організатор аукціону) щодо електронного аукціону LLE001-UA-20210820-57018 з передачі в оренду споруди сушарки, літ. «Г», загальною площею забудови 78,3 кв. м, розташованої за адресою: Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Музейна, 14.

Скаржник 3 зазначає, що Організатором аукціону не дотримано вимог пункту 26 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 (далі – Порядок), а саме: при обстеженні об’єкта оренди виявлено невідповідність опису лоту фактичному стану приміщення, зокрема щодо загальної площі, приєднання об’єкта до електромережі та ступеня потужності електромережі.

Скаржник 3 стверджує, що приміщення непридатне для експлуатації, передбаченої описом лоту, доданий до оголошення фотознімок не відповідає дійсному стану об’єкта оренди. Також організатором аукціону подано неповну/недостовірну інформацію щодо користування об’єктом оренди третіми особами, зазначивши в проекті договору оренди, що об’єкт є вільним від третіх осіб. Проте, станом на 07.10.2021 всередині об’єкта перебуває майно третіх осіб.

Крім того, в оголошенні про оренду майна розміщено проект договору, відповідно до якого цільове призначення майна – розміщення пункту прийому вторинної сировини.

Скаржник 3 вбачає, що обмеження щодо цільового використання майна є порушенням пункту 29 Порядку організації, проведення аукціону з боку Організатора аукціону.

Скаржник 3 вимагає:

встановити порушення порядку організації, проведення аукціону;

вжити заходи для усунення порушення шляхом визначення недійсними результатів аукціону;

повернути реєстраційний та гарантійний внески;

у разі проведення повторного аукціону – допустити Скаржника 3 до участі в аукціоні, оскільки ситуація що склалась, допущена не з його вини.

За результатами розгляду скарги Комісією встановлено наступне.

10.09.2021 в електронній торговій системі проведено аукціон LLE001-UA- 20210820-57018, в якому взяли участь 2 учасника, в тому числі Скаржник 3.

Переможцем аукціону визначено Копйову З. В. як учасника, який надав найвищу цінову пропозицію, та 27.09.2021 Організатором на сторінці аукціону оприлюднено затверджений ним відповідний протокол про результати аукціону.

20.10.2021 оприлюднено акт від 19.10.2021 про відмову Копйової З. В. підписувати договір оренди.

В ході обговорення Комісія дійшла висновку, що для прийняття остаточного рішення відсутня інформація, зокрема щодо причин визначення в оголошенні про передачу в оренду майна цільового призначення, термінів оприлюднення протоколу про результати проведення аукціону та акту про дискваліфікацію учасника аукціону.

Відповідно до пункту 22 Порядку подання, розгляду скарг та пропозицій стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.2020 № 647, у разі недостатності інформації, поданої скаржником (заявником) для прийняття рішення, комісія може зобов’язати осіб, визначених пунктами 16 і 17 цього Порядку, подати документи (матеріали) та/або роз’яснення щодо здійснених дій (бездіяльності) або фактів (обставин) та перенести розгляд скарги або пропозиції на наступне засідання комісії.

ВИРІШИЛИ:

 1. З метою додаткового опрацювання перенести розгляд скарги на наступне засідання Комісії.
 2. Мінекономіки підготувати запит Організатору аукціону з метою отримання додаткової інформації та роз’яснень.

ГОЛОСУВАЛИ:    

«за» – 5 голосів

«проти» – немає

«утримались» – немає

По питанню № 2

 • Щодо додаткового розгляду скарги Головного управління ДПС у Львівській області щодо аукціону LLE001-UA-20210825-05678

До Комісії 28.09.2021 надійшла скарга Головного управління ДПС у Львівській області (далі – Скаржник 4) на дії ДП «Виробничо-сервісний центр у Львівській області» (далі

 • Організатор аукціону, Підприємство) щодо електронного аукціону LLE001-UA- 20210825-05678 з передачі в оренду нерухомого майна, загальною площею 98,5 кв. м (1- поверх 3, цокольний 41.5, підвальне приміщення 47.7) за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 35, що перебуває на балансі Підприємства, розгляд якої перенесено на засіданні Комісії 26.10.2021.

Зміст скарги:

Скаржник 4 зазначає, що майно, щодо якого проведено аукціон, згідно запису в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно № 36703490 від 27.05.2020 та Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 52464511 від 01.06.2020 на праві державної власності належить ДПС України.

Зазначені приміщення були передані Підприємству на підставі наказу ДПА у Львівській області від 09.04.2004 № 151 «Про передачу частини адмінбудинку» за погодженням ДПА України від 06.07.2021 № 12467/7/05-0117 не для здійснення комерційної діяльності, а для обслуговування адмінбудівлі, яка закріплена на праві оперативного управління за Головним управлінням ДПС у Львівській області.

Скаржник 4 зазначає, що Головним управлінням ДПС у Львівській області не було укладено жодного договору на передачу в оренду приміщень на першому та цокольному поверхах адмінбудівлі.

Скаржник 4 вимагає скасувати проведення аукціону.

За результатами додаткового розгляду скарги Комісією встановлено наступне.

13.09.2021 в електронній торговій системі оголошено аукціон LLE001-UA- 20210825-05678. В аукціоні взяв участь 1 учасник, з яким 15.09.2021 укладено договір оренди.

Статтею 6 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (далі – Закон) та пунктами 20-22 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 (далі – Порядок) передбачено отримання погодження уповноваженого органу управління щодо включення майна до одного із Переліків та передачі майна в оренду.

За результатами обговорення скарги на засіданні Комісії 26.10.2021 Мінекономіки надіслало запити Організатору аукціону та Скаржнику 4 (ГУ ДПС у Львівській області) листами від 27.10.2021 № 3211-06/52036-07 та від 01.11.2021 № 3211-06/52664-06.

Станом на 05.05.2021 Організатором аукціону відповідь не надано.

ГУ ДПС у Львівській області повідомило, що звернення Підприємства щодо надання згоди на передачу в оренду відповідного майна не надходило.

Також надано копію Статуту ДП «Виробничо-сервісний центр у Львівській області», відповідно до якого підприємство належить до сфери управління Державної фіскальної служби.

У Комісії відсутня інформація щодо отримання погодження уповноваженого органу управління щодо включення майна до Переліку першого типу та передачі майна в оренду.

Водночас Комісія звернула увагу, що Державна фіскальна служба України реорганізована та перебуває в стані припинення. Інформація щодо передачі ДП «Виробничо-сервісний центр у Львівській області» до сфери управління іншого уповноваженого органу управління відсутня.

Таким чином, потребує вирішення питання визначення органу, уповноваженого управляти Підприємством, що виходить поза межі компетенції Комісії, що визначені Порядком подання, розгляду скарг та пропозицій стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 15.07.2020 № 647 (далі – Порядок розгляду скарг).

Крім того, відповідно до пункту 16 Порядку розгляду скарг, скарги подаються Мінекономіки в паперовій або електронній формі за формою згідно з додатком 1 виключно: учасником аукціону; користувачем інтернету, який не зміг взяти участь в аукціоні з незалежних від нього причин; орендодавцем; оператором електронного майданчика.

Таким чином, скаргу подано суб’єктом, що не відповідає вимогам пункту 16

Порядку розгляду скарг.

Згідно   з підпунктом 4 пункту 25 Порядку розгляду скарг, скарга залишається без розгляду Комісією, зокрема в разі подання скарги особою, не передбаченою пунктом 16 цього Порядку.

ВИРІШИЛИ:

 1. Залишити скаргу без розгляду відповідно до підпункту 4 пункту 25 Порядку розгляду скарг.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 5 голосів

«проти» – немає

«утримались» – немає

 • Щодо додаткового розгляду скарги Головного управління ДПС у Львівській області щодо аукціону LLE001-UA-20210805-03206

До Комісії 28.09.2021 надійшла скарга Головного управління ДПС у Львівській області (далі – Скаржник 4) на дії ДП «Виробничо-сервісний центр у Львівській області» (далі

 • Організатор аукціону, Підприємство) щодо електронного аукціону LLE001-UA-20210805-03206 з передачі в оренду нерухомого майна, загальною площею 98,5 кв. м (1- поверх 9.3, цокольний 41.5, підвальне приміщення 47.7) за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 35, що перебуває на балансі Підприємства, розгляд якої перенесено на засіданні Комісії 26.10.2021.

Зміст скарги:

Скаржник 4 зазначає, що майно, щодо якого проведено аукціон, згідно запису в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно № 36703490 від 27.05.2020 та Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 52464511 від 01.06.2020 на праві державної власності належить ДПС України.

Зазначені приміщення були передані Підприємству на підставі наказу ДПА у Львівській області від 09.04.2004 № 151 «Про передачу частини адмінбудинку» за погодженням ДПА України від 06.07.2021 № 12467/7/05-0117 не для здійснення комерційної діяльності, а для обслуговування адмінбудівлі, яка закріплена на праві оперативного управління за Головним управлінням ДПС у Львівській області.

Скаржник 4 зазначає, що Головним управлінням ДПС у Львівській області не було укладено жодного договору на передачу в оренду приміщень на першому та цокольному поверхах адмінбудівлі.

Скаржник 4 вимагає визнати аукціон недійсним.

За результатами додаткового розгляду скарги Комісією встановлено наступне.

Аукціон LLE001-UA-20210805-03206, оголошений 05.08.2021 на 26.08.2021, не відбувся.

Відповідно до підпункту 16 Порядку подання, розгляду скарг та пропозицій стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 15.07.2020 № 647 (далі – Порядок розгляду скарг) скарги подаються Мінекономіки в паперовій або електронній формі за формою згідно з додатком 1 виключно: учасником аукціону; користувачем інтернету, який не зміг взяти участь в аукціоні з незалежних від нього причин; орендодавцем; оператором електронного майданчика.

Водночас відповідно до підпунктів 3 та 4 пункту 25 Порядку розгляду скарг, скарга залишається без розгляду Комісією, зокрема в разі коли: до дня подання скарги орендодавцем прийнято рішення про відміну аукціону чи визнання його таким, що не відбувся, крім випадку оскарження будь-якого з таких рішень; подання скарги особою, не передбаченою пунктом 16 цього Порядку.

Скаржник 4 не брав участь в аукціоні, а аукціон має статус такого, що не відбувся.

ВИРІШИЛИ:

 1. Залишити скаргу без розгляду відповідно до підпунктів 3 та 4 пункту 25

Порядку розгляду скарг.

ГОЛОСУВАЛИ:  

«за» – 5 голосів

«проти»   – немає

«утримались» – немає

 • Щодо додаткового розгляду скарги Головного управління ДПС у Львівській області щодо аукціону LLE001-UA-20210920 -77550

До Комісії 28.09.2021 надійшла скарга Головного управління ДПС у Львівській області (далі – Скаржник 4) на дії ДП «Виробничо-сервісний центр у Львівській області» (далі

 • Організатор аукціону, Підприємство) щодо електронного аукціону LLE001-UA- 20210920- 77550 з передачі в оренду нежитлового приміщення 1-го поверху під інд I 1, 2, 3, 4, 5, 6, загальною площею 118,6 кв.м., в будівлі під літерою «А-2», що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, вул. Чмоли Iвана, 2, що перебуває на балансі Підприємства, розгляд якої перенесено на засіданні Комісії 10.2021.

Зміст скарги:

Скаржник 4 зазначає, що на виконання вимог розпорядження ДПА України від 07.02.2007 року № 34-р. «Про передачу 2-х автостоянок» та наказу ДПА України від 25.09.2006 року № 565 «Про результати перевірки окремих питань фінансово- господарської діяльності ДП УЕА по Львівської області» та з метою раціонального використання площ державного майна, яке знаходиться на балансі органів ДПС у Львівській області, видано розпорядження ДПА у Львівській області від 26.02.2007 року 26-р «Про передачу автостоянок».

ДП «Виробничо-сервісний центр у Львівській області» засноване на державній власності та належить до сфери управління Державної фіскальної служби України.

Станом на 24.09.2021 року ГУ ДФС у Львівській області перебуває в стані реорганізації, а ДФС України ліквідовується. Адмінбудівля повністю (площею 28521,6 кв.м.) передана від ДФС України до ДПС України.

Державним підприємством «Виробничо-сервісний центр у Львівській області» без законних на те підстав оголошено аукціон в інтернет ресурсі Prozorro.sale. на здачу в оренду вищезазначеного приміщення (будівлю чергового з мийкою) під мийку авто, шиномонтаж, дтейлінг, інше.

Скаржник 4 вимагає скасувати проведення аукціону.

За результатами додаткового розгляду скарги Комісією встановлено наступне.

13.09.2021 в електронній торговій системі оголошено аукціон LLE001-UA- 20210825-05678. В аукціоні взяв участь 1 учасник, з яким 15.09.2021 укладено договір оренди.

Статтею 6 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (далі – Закон) та пунктами 20-22 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 (далі – Порядок) передбачено отримання погодження уповноваженого органу управління щодо включення майна до одного із Переліків та передачі майна в оренду.

За результатами обговорення скарги на засіданні Комісії 26.10.2021 Мінекономіки надіслало запити Організатору аукціону та Скаржнику 4 (ГУ ДПС у Львівській області) листами від 27.10.2021 № 3211-06/52036-07 та від 01.11.2021№ 3211-06/52664-06.

Станом на 05.05.2021 Організатором аукціону відповідь не надано.

ГУ ДПС у Львівській області повідомило, що звернення Підприємства щодо надання згоди на передачу в оренду відповідного майна не надходило.

Також надано копію Статуту ДП «Виробничо-сервісний центр у Львівській області», відповідно до якого підприємство належить до сфери управління Державної фіскальної служби.

У Комісії відсутня інформація щодо отримання погодження уповноваженого органу управління щодо включення майна до Переліку першого типу та передачі майна в оренду.

Водночас Комісія звернула увагу, що Державна фіскальна служба України реорганізована та перебуває в стані припинення. Інформація щодо передачі ДП

«Виробничо-сервісний центр у Львівській області» до сфери управління іншого уповноваженого органу управління відсутня.

Таким чином, потребує вирішення питання визначення органу, уповноваженого управляти Підприємством, що виходить поза межі компетенції Комісії, що визначені Порядком подання, розгляду скарг та пропозицій стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 15.07.2020 № 647 (далі – Порядок розгляду скарг).

Крім того, відповідно до пункту 16 Порядку розгляду скарг, скарги подаються Мінекономіки в паперовій або електронній формі за формою згідно з додатком 1 виключно: учасником аукціону; користувачем інтернету, який не зміг взяти участь в аукціоні з незалежних від нього причин; орендодавцем; оператором електронного майданчика.

Таким чином, скаргу подано суб’єктом, що не відповідає вимогам пункту 16

Порядку розгляду скарг.

Згідно   з підпунктом 4 пункту 25 Порядку розгляду скарг, скарга залишається без розгляду Комісією, зокрема в разі подання скарги особою, не передбаченою пунктом 16 цього Порядку.

ВИРІШИЛИ:

 1. Залишити скаргу без розгляду відповідно до підпункту 4 пункту 25 Порядку розгляду скарг.

ГОЛОСУВАЛИ:  

«за»  – 5 голосів

«проти» – немає

«утримались» – немає

По питанню № 3:

 • Щодо розгляду звернення Виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради щодо рішення Комісії від 25.05.2021 в частині розгляду скарги ТОВ «Фірма «Юнітек» стосовно аукціону № UA-PS-2021-02-03-0000018-1.

Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради звернувся листом від 22.06.2021 № 1774/01-15/03в з пропозицією надати об’єктивну оцінку ситуації та скасувати або змінити рішення Комісії від 25.05.2021 стосовно розгляду скарги ТОВ Фірма «Юнітек» щодо електронного аукціону № UA-PS-2021-02-03-000018-l.

За результатами розгляду звернення Комісією встановлено наступне.

Відповідно до Порядку подання, розгляду скарг та пропозицій стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 15.07.2020 № 647 (далі – Порядок розгляду скарг) Комісія розглядає скарги та пропозиції стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна.

Розгляд звернень стосовно рішень Комісії за результатами розгляду скарг Порядком розгляду скарг не передбачено.

 • Щодо розгляду звернення Регіонального відділення Фонду державного майна України по місту Києву щодо рішення Комісії від 08.2021 в частині розгляду скарги Григоренка Ю. С. стосовно аукціону UA-PS-2021-05-19-000062-2.

Регіональне відділення Фонду державного майна України по місту Києву звернулося листом від 28.08.2021 № 30-04/6827 з проханням переглянути справу стосовно аукціону UA-PS-2021-05-19-000062-2.

За результатами розгляду звернення Комісією встановлено наступне.

Відповідно до Порядку подання, розгляду скарг та пропозицій стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 15.07.2020 № 647 (далі – Порядок розгляду скарг) Комісія розглядає скарги та пропозиції стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна.

Розгляд звернень стосовно рішень Комісії за результатами розгляду скарг Порядком розгляду скарг не передбачено.

Витяг з протоколу засідання комісії з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна, у тому числі електронних аукціонів 05.11.2021

Рішення Комісії
Попередній запис
Звіт за 46 тиждень 08.11.2021 – 14.11.2021
Наступний запис
Оренда в Дніпрі: оголошено аукціон з оренди майстерні зі спортивним блоком
Меню