Головна » Рішення Комісії » Витяг з протоколу засідання комісії від 02.07.21

Витяг з протоколу засідання комісії від 02.07.21

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ
засідання комісії з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації та
проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна, у
тому числі електронних аукціонів (далі – Комісія)

м. Київ 02                                                                                                                                                                                                     липня 2021 р.

Враховуючи наявність кворуму (4 чоловіки), засідання Комісії відкрито для забезпечення можливості розгляду, обговорення та голосування по питаннях відповідно до порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Розгляд скарг:
1.1.ТОВ «Подорожник Волинь» від 01.06.2021.
1.2. ПП «Наймбудпроект» від 02.06.2021.
1.3. ФОП Шульга Л. А. від 22.06.2021.
2. Додатковий розгляд скарги ТОВ «Закупки.пром.уа» від 07.06.2021 у зв’язку з прийняттям рішення про перенесення розгляду скарги на засіданні 18.06.2021.

По питанню № 1:
Щодо розгляду скарги ТОВ «Подорожник Волинь» від 01.06.2021. До Комісії 03.06.2021 надійшла скарга ТОВ «Подорожник Волинь» (далі –
Скаржник 1) від 01.06.2021 на дії Ківерцівської міської ради (далі – Організатор аукціону) щодо електронного аукціону UA-PS-2021-05-18-000031-2 на право оренди частини приміщення першого поверху головного корпусу (приймальне відділення) КП «Ківерцівська центральна лікарня Ківерцівської міської ради», площею 18,0 кв. м, за адресою: Волинська область, місто Ківерці, вулиця Філатова, 6.

Зміст скарги:
Скаржник 1 зазначає про наявність дискримінаційних умов в оголошенні про проведення аукціону, які призведуть до порушення Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 (далі – Порядок), та неукладання (дострокового припинення) дії такого договору.
Відповідно до додатку 1 до рішення виконавчого комітету Ківерецької міської ради № 103 від 06.05.2021 визначено ряд додаткових умов оренди, які обмежують конкуренцію та дискримінують учасників аукціону. Аптечні заклади здійснюють свою діяльність на підставі Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 929, якими не передбачено таких умов, як наявність автомобілю для адресної доставки ліків, наявність аптечного складу на території конкретної
адміністративно-територіальної одиниці або області, та досвіду співпраці потенційного орендаря в сфері бюджетних закупівель.

Скаржник вимагає:
1. Прийняти рішення про встановлення порушень порядку організації, проведення аукціону UA-PS-2021-05-18-000031-2.
2. Прийняти рішення про вжиття заходів для усунення порушень, вчинених Ківерцівською міською радою.
3. Довести до відома адміністратора ЕТС обставини та факти, викладені у скарзі та рішенні комісії.
За результатами розгляду скарги Комісією встановлено наступне. 10.06.2021 в електронній торговій системі проведено аукціон UA-PS-2021-05-18-
000031-2, в якому взяли участь 4 учасника, в тому числі Скаржник 1. Згідно з протоколом про результати аукціону, сформованим в електронній торговій системі, визначено ТОВ «Да Сігна Волинь» як учасника, який надав найвищу цінову пропозицію.
16.06.2021 та 17.06.2021 Організатором аукціону завантажено на електронну сторінку протоколи засідань комісії з оренди комунального майна Ківерцівської міської ради, відповідно до яких прийнято рішення відхилити учасників ТОВ «Да Сігна Волинь», ТОВ «Подорожник Волинь», зокрема, з підстави ненадання підтверджуючих документів на відповідність вимогам, заявленим Організатором. У зв’язку з дискваліфікацією двох учасників, які надали найвищі цінові пропозиції, аукціон має статус такого, що не відбувся.
Згідно з абзацом другим пункту 54 Порядку орендодавець проводить аналіз пропозицій у частині обмеження конкуренції та дискримінації учасників. Забороняється встановлювати додаткові умови оренди майна, що містять такі положення. Пунктом 55 Порядку встановлено, що оголошення не повинне містити положення, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників.
Організатором аукціону згідно з вимогами пункту 54 Порядку визначено додаткові умови оренди майна, затверджені Ківерцівською міською радою, які є дискримінаційними, наприклад: наявність власного або орендованого автомобільного транспорту, що в подальшому дозволить здійснення адресної доставки ліків пацієнтам;
наявність аптечного складу на території Волинської області;
досвід співпраці із балансоутримувачем в сфері бюджетних закупівель.
Крім того, Комісією встановлено, що на сторінці електронного аукціону відсутнє оголошення про проведення аукціону. Відповідно до пункту 51 Порядку Орендодавець через свій особистий кабінет оприлюднює в електронній торговій системі оголошення про передачу майна в оренду на аукціоні у випадках та у строки, передбачені частиною першою статті 12 Закону.

ВИРІШИЛИ:
1. Встановити наявність порушень порядку організації, проведення аукціону UA-PS-2021-05-18-000031-2 з боку Організатора аукціону (Ківерцівська міська рада), а саме:
порушення пункту 51 Порядку, в частині відсутності на сторінці електронного аукціону оголошення про передачу майна в оренду;
порушення пунктів 54, 55 Порядку в частині встановлення організатором аукціону додаткових умов оренди майна, які обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників.

ГОЛОСУВАЛИ:
«за» – 4 голоси
«проти» – немає
«утримались» – немає

1.2. Щодо розгляду скарги ПП «Наймбудпроект» від 02.06.2021. До Комісії 03.06.2021 надійшла скарга ПП «Наймбудпроект» (далі – Скаржник 2) від
02.06.2021 на дії Управління комунальної власності Енергодарської міської ради (далі – Організатор аукціону) щодо електронного аукціону UA-PS-2021-03-24-000020-3 на продовження договору оренди нежитлового приміщення № 71, загальною площею 41,7 кв. м, розташованого на першому поверсі житлового будинку за адресою: Запорізька обл., м. Енергодар, пр. Будівельників, 42, поверх 1.

Зміст скарги:
Скаржник 2 зазначає, що орендодавцем та оператором електронного майданчика порушуються вимоги пунктів 74, 81 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 (далі – Порядок), відповідно до яких договір оренди укладається протягом 20 робочих днів після проведення аукціону.
Протокол електронного аукціону було сформовано 26.04.2021, отже 20-й денний строк на укладання договору сплинув 26.05.2021. Оскільки до цього часу договір оренди не укладено та не оприлюднено, повинні застосовуватись наслідки, визначені у частині восьмій статті 13 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», а саме: у разі відмови переможця аукціону або орендодавця від підписання (затвердження) протоколу аукціону або від укладення договору оренди, що підтверджується відповідним актом, ЕТС автоматично формує та оприлюднює новий протокол аукціону з визначенням переможцем електронного аукціону учасника з наступною за величиною ціновою пропозицією.
Скаржник 2 вимагає: ПП «Наймбудпроект» є учасником з наступною за величиною ціновою пропозицією, тому за відсутності укладеного договору оренди, орендодавець повинен був скласти відповідний акт, а в ЕТС повинен бути сформований та оприлюднений протокол з визначенням саме ПП «Наймбудпроект» переможцем аукціону. Оскільки до цього часу цього не зроблено, прошу визнати порушення порядку організації, проведення аукціону UA-PS-2021-03-24-000020-3 з боку організатора та оператора електронного майданчика.
За результатами розгляду скарги Комісією встановлено наступне. 26.04.2021 в електронній торговій системі проведено аукціон UA-PS-2021-03-24-
000020-3, в якому взяли участь 3 учасника, в тому числі Скаржник 2. Згідно з протоколом про результати аукціону, сформованим в ЕТС, переможцем
аукціону визначено ФОП Шульга Ліна Андріївна як учасника, який надав найвищу цінову пропозицію.
13.05.2021 Організатором аукціону завантажено на електронну сторінку аукціону затверджений ним 06.05.2021 протокол, відповідно до якого переможцем є чинний орендар (ТОВ «Фірма «Темп»), який скористався своїм переважним правом на
продовження договору оренди. Аукціон має статус – очікується підписання договору.
В кінцевий строк укладання договору оренди (27.05.2021) замість укладеного договору оренди Організатором завантажено на електронну сторінку аукціону постанову приватного нотаріуса від 21.05.2021 Сірої Ірини Євгеніївни про відмову у вчиненні нотаріальної дії щодо посвідчення договору оренди. Водночас, для прийняття остаточного рішення Комісія не володіє повноюінформацією щодо договору оренди, укладеного з чинним орендарем, причин незавершення процедури передачі в оренду вказаного майна.

ВИРІШИЛИ:
1. З метою додаткового опрацювання перенести розгляд скарги на наступне засідання Комісії.
2. Мінекономіки підготувати запит Організатору аукціону з метою отримання додаткової інформації.

ГОЛОСУВАЛИ:
«за» – 4 голоси
«проти» – немає
«утримались» – немає

1.3. Щодо розгляду скарги ФОП Шульга Л. А. від 22.06.2021. До Комісії 22.06.2021 надійшла скарга ФОП Шульга Л. А (далі – Скаржник 3) від
22.06.2021 на дії Управління комунальної власності Енергодарської міської ради (далі – Організатор аукціону) щодо електронного аукціону лот 25 (UA-PS-2021-03-24-000020-3) на продовження договору оренди нежитлового приміщення № 71, загальною площею 41,7 кв. м, розташованого на першому поверсі житлового будинку за адресою: Запорізька обл., м. Енергодар, пр. Будівельників, 42, поверх 1.

Зміст скарги:
Скаржник 3 зазначає, що порушено строк підписання договору. Скаржник 3 вимагає: дискваліфікувати учасника аукціону ТОВ «Фірма «Темп».
За результатами розгляду скарги Комісією встановлено наступне. 26.04.2021 в електронній торговій системі проведено аукціон UA-PS-2021-03-24-
000020-3, в якому взяли участь 3 учасника, в тому числі Скаржник 2. Згідно з протоколом про результати аукціону, сформованим в ЕТС, переможцем аукціону визначено ФОП Шульга Ліна Андріївна, як учасника який надав найвищу цінову пропозицію. 13.05.2021 Організатором аукціону завантажено на електронну сторінку аукціону затверджений ним 06.05.2021 протокол, відповідно до якого переможцем є чинний орендар (ТОВ «Фірма «Темп»), який скористався своїм переважним правом на продовження договору оренди.
27.05.2021 Організатором аукціону завантажено на сторінку електронного аукціону постанову приватного нотаріуса Сірої Ірини Євгеніївни про відмову у вчиненні нотаріальної дії щодо посвідчення договору оренди.
Аукціон має статус – очікується підписання договору. Водночас, для прийняття остаточного рішення Комісія не володіє повною інформацією щодо договору оренди, укладеного з чинним орендарем, причин незавершення процедури передачі в оренду вказаного майна.

ВИРІШИЛИ:
1. З метою додаткового опрацювання перенести розгляд скарги на наступне засідання Комісії.
2. Мінекономіки підготувати запит Організатору аукціону з метою отримання додаткової інформації.

ГОЛОСУВАЛИ:
«за» – 4 голоси
«проти» – немає
«утримались» – немає

По питанню № 2:
2. Щодо додаткового розгляду скарги ТОВ «Закупки.пром.уа» від 07.06.2021 у зв’язку з прийняттям рішення про перенесення розгляду скарги на засіданні 18.06.2021. До Комісії 08.06.2021 надійшла скарга ТОВ «Закупки.пром.уа» (далі – Скаржник 4) на дії організатора аукціону – Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича Національної академії наук України, щодо електронного аукціону UA-PS-2021-04-30-000122-1 на право оренди нерухомого державного майна НАНУ за адресою: м. Київ, вул. Генерала Наумова, 17-А, розгляд якої відповідно до протоколу засідання Комісії від 18.06.2021 було перенесено на наступне засідання.

Зміст скарги:
Скаржник 4 зазначає, що 27.05.2021 переможцем аукціону було підписано сформований в ЦБП протокол електронного аукціону, який надано оператору, через електронний майданчик якого було подано цінову пропозицію. Оператор також підписав зазначений протокол та у межах строку, встановленого для оприлюднення організатором протоколу про результати електронного аукціону, 02.06.2021 надіслав кур’єрською доставкою Нової пошти на адресу організатора за контактними даними представника організатора, вказаними в оголошенні. 03.06.2021 Оператор отримав звернення кур’єра Нової пошти із запитом на альтернативний контактний номер телефону, оскільки не зміг додзвонитися представнику організатора.
Через відсутність інших контактних даних організатора, кур’єр намагався здійснити адресну доставку за адресою організатора з 12:00 до 14:30 години 03.06.2021. Оператор безуспішно самостійно намагався встановити контакт з представниками організатора. Кур’єр не зміг доставити протокол у зв’язку з неможливістю встановити зв’язок з контактною особою організатора.
04.06.2021 організатором опубліковано наказ про відмову у затвердженні протоколу, дискваліфікацію переможця та визнання аукціону таким, що не відбувся у зв’язку з ненаданням підписаного протоколу у встановлені законодавством строки.
Скаржник 4 вважає, що організатором порушено пункт 55 Порядку, а саме: в оголошенні про передачу майна в оренду не зазначена коректна адреса орендодавця та контактні дані (номер телефону і адреса електронної пошти) працівника орендодавця. Наслідком такого порушення організатора є втрата переможцем 76 555,75 грн гарантійного внеску та неможливість брати участь в повторному аукціоні на право оренди цього самого об’єкта.
Скаржник 4 вимагає: прийняти рішення про встановлення порушень порядку організації, проведення аукціонів, а саме в частині відсутності в оголошенні коректної адреси орендодавця та контактних даних (номер телефону і адреса електронної пошти) працівника орендодавця
та вжиття заходів для усунення порушень таких порушень шляхом надання можливості переможцю аукціону укласти договір оренди.
За результатами додаткового розгляду скарги Комісією встановлено наступне. В електронній торговій на 21.05.2021 було оголошено аукціон UA-PS-2021-04-30-000122-1, в якому взяв участь один учасник – ТОВ «Системи кріплення».
Згідно з вимогами пункту 76 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 (далі – Порядок), електронною торговою системою сформовано протокол електронного аукціону, відповідно до якого переможцем аукціону визначено ТОВ «Системи кріплення». 04.06.2021 організатором аукціону оприлюднено наказ № 76 про відмову у затвердженні протоколу про результати аукціону у зв’язку з ненаданням ТОВ «Системи кріплення» витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань України, а також неподання підписаного протоколу електронного аукціону у встановлені законодавством терміни. Статус аукціону – аукціон не відбувся. Мінекономіки надіслало запити ТОВ «Закупки.пром.уа» та організатору аукціона – Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича Національної академії наук України.
ТОВ «Закупки.пром.уа» листом від 23.06.2021 № 661/06 повідомив, що підписання протоколу переможцем аукціону було здійснено 27.05.2021, що є 5-м робочим днем з дати проведення аукцону, а фактичне отримання протоколу відбулось 02.06.2021.
Оператором була здійснена спроба надіслати протокол у межах строку, встановленого для оприлюднення протоколу.
Також ТОВ «Закупки.пром.уа» зазначило, що обмін документами між оператором, переможцем та організатором здійснюється за допомогою залучення кур’єрських та поштових служб, внаслідок чого, може відбуватись порушення строків підписання протоколу аукціону, визначених пунктами 74 та 77 Порядку.
Відповіді від організатора аукціону на запит Мінекономіки не отримано. Комісією з’ясовано, що через некоректну інформацію щодо контактних даних
організатора аукціону кур’єр не зміг зв’язатися з представником Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича Національної академії наук України, у зв’язку з чим оператор електронного майданчика не мав змоги надати документи організатору.. Водночас, Комісією відзначено, що переможець підписав протокол на 5-й робочий день, але мав підписати протягом 3-х днів.
Відповідно до пункту 74 Порядку переможець електронного аукціону підписує протокол про результати електронного аукціону та надає його оператору електронного майданчика, через якого ним подано цінову пропозицію, протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем його формування електронною торговою системою. Пунктом 77 Порядку встановлено, що переможець електронного аукціону підписує
протокол про результати електронного аукціону в порядку та строки, встановлені пунктом 74 цього Порядку. Оператор електронного майданчика, через якого переможець електронного аукціону набув право на участь в електронному аукціоні, підписує протокол про результати електронного аукціону та надсилає його орендодавцю протягом чотирьох робочих днів з дня, наступного за днем його формування (якщо
електронний аукціон відбувся). Згідно наданих до скарги матеріалів, переможець підписав протокол 27.05.2021, а
оператор електронного майданчика, через якого ним подано цінову пропозицію (Скаржник 4) 02.06.2021.
Таким чином, переможцем аукціону та оператором електронної торгової системи не дотримано терміну підписання протоколу про результати аукціону.

ВИРІШИЛИ:
1. Встановити відсутність порушень порядку організації, проведення аукціону UA-PS-2021-04-30-000122-1, оскільки переможцем аукціону (ТОВ «Системи кріплення») не дотримано вимоги пунктів 74 та 77 Порядку, щодо строків підписання протоколу про результати проведення аукціону.

ГОЛОСУВАЛИ:
«за» – 4 голоси
«проти» – немає
«утримались» – немає

Витяг з протоколу засідання комісії з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна, у тому числі електронних аукціонів 02.07.21

Рішення Комісії
Попередній запис
Інформаційний бюлетень актуальних аукціонів з оренди об`єктів державної нерухомості (12 липня 2021 року)
Наступний запис
Оренда в Києві: оголошено аукціон з оренди приміщень на Подолі
Меню