Головна » Річна і квартальна звітність » Розділ 2 Аналітичної довідки про роботу Фонду державного майна України та хід приватизації державного майна у І кварталі 2023 року

Розділ 2 Аналітичної довідки про роботу Фонду державного майна України та хід приватизації державного майна у І кварталі 2023 року

*Витяг зі Аналітичної довідки про роботу Фонду державного майна України та хід приватизації державного майна у І кварталі 2023 року

   1. Оренда державного майна
   1. 1. Нормотворча робота
   2. 2. Розроблення та впровадження онлайн платформи управління орендою державного майна
   3. 3. Виконання плану щодо надходжень до державного бюджету від оренди
   4. Структура та аналітика договорів оренди
    1. 4.1. Інформація про загальну кількість і структуру договорів оренди
    2. 4.2. Інформація про укладені, припинені та продовжені договори оренди
   5. 5. Етапи передачі в оренду
    1. 5.1. Формування переліків першого та другого типів
    2. 5.2. Підготовка та проведення аукціонів (за інформацією ресурсу Prozorro.Продажі)
   6. 6. Розгляд Фондом клопотань орендарів про зарахування витрат на здійснення ремонту в рахунок орендної плати, здійснення невід’ємних поліпшень майна, переданого в оренду
   7. 7. Аспекти діяльності Комісії з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна
   8. 8. Робота Фонду щодо стягнення заборгованості з орендної плати та штрафних санкцій до державного бюджету
   9. 9. Висвітлення проблемних питань
   10. 10. Втрати державного бюджету в АР Крим, на тимчасово непідконтрольній території та у зоні бойових дій

 

2.Оренда державного майна

2.1 Нормотворча робота

З метою реалізації державної політики у сфері оренди державного майна Фондом у звітному періоді здійснювалися заходи щодо удосконалення правового регулювання орендних відносин.

З метою виконання вимог Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (далі – Закон про оренду), який введено в дію з 1 лютого 2020 року, у І кварталі 2023 року Фондом продовжено роботу над:

 • проєктом постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 р. № 483 і від 28 квітня 2021 р. № 630», яким ініційовано встановлення уніфікованої орендної ставки для релігійних організацій незалежно від того чи користувалися вони раніше державним майном на праві позички, а також уточнено найменування міжнародних міжурядових організацій, які мають право на отримання майна в оренду без проведення аукціону. Проєкт погоджено Мінекономіки, Мінцифри, Мінсоцполітики, Мінфіном, Міністерством закордонних справ, Мінсоцполітики, Державною службою України з етнополітики та свободи совісті та Національною соціальною сервісною службою України, отримано висновок Мін’юсту про проведення правової експертизи. Очікується погодження Державної регуляторної служби України (далі – ДРС);
 • проєктом постанови Кабінету Міністрів України

«Деякі питання повернення орендованих єдиних майнових комплексів», який упорядковує процедуру повернення ЄМК з оренди та приводить її у відповідність з нормами Закону про оренду. У звітному періоді до проєкту отримано висновки Секретаріату Кабінету Міністрів України, Мінекономіки, Мінфіну та Мінцифри, а також висновок Мін’юсту про проведення правової експертизи та рішення ДРС про погодження проєкту акту. За результатами розгляду Кабінетом Міністрів України проєкт повернено на доопрацювання з урахуванням пропозицій Мінекономіки. Проєкт постанови доопрацьовано відповідно до результатів узгоджувальних нарад та повторно направлено Мінекономіки;

 • проєктом постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабнету Міністрів України від 28 квітня 2021 року № 630 та від 27 травня 2022 року № 634», метою якого є удосконалення процедури продовження договорів оренди державного та комунального майна, уточнення деяких пільг, які надаються орендарям державного майна. Протягом звітного періоду проєкт постанови погоджено Мінцифри, Мінфіном, погоджено із зауваженнями Мінекономіки, отримано рішення про погодження ДРС, висновок Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції, висновок Мін’юсту про проведення правової експертизи. Проєкт постанови подано на розгляд Уряду.

Крім того, з метою приведення нормативноправових актів Фонду у відповідність до вимог Закону про оренду розроблено проєкт наказу Фонду «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України від 23 серпня 2000 року № 1774». У звітному періоді отримано рішення ДРС про те, що проєкт наказу не містить ознак регуляторного характеру.

Протягом звітного періоду Фонд опрацював:

 • проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» щодо встановлення обмежень щодо здійснення свободи сповідувати релігію або переконання, які необхідні для охорони громадської безпеки та порядку, життя, здоров’я і моралі, а також прав і свобод інших громадян» (реєстраційний № 8371-1 від 02.2023) (повідомлено про відсутність зауважень та пропозицій);
 • проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» в частині приведення у відповідність до норм статті 17 Закону України

«Про свободу совісті та релігійні організації» (реєстраційний № 9073 від 03.03.2023) (підготовлено екпертний висновок);

 • проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020 р. № 483 і від 28 квітня 2021 р. № 630», який розроблено Мінцифри (погоджено без зауважень);
 • проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання передачі в оренду державного майна», який розроблено Мінреінтеграції (погоджено із застереженнями);
 • проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2022 р.№ 1197», який розроблено Мінекономіки (повідомлено про відсутність зауважень та пропозицій);
 • проєкт наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про внесення змін до Порядку розроблення паспорта рибогосподарської технологічної водойми» (погоджено без зауважень).

2.2 Розроблення та впровадження онлайн платформи управління орендою державного майна

У рамках реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги «Прозорість та підзвітність в органах державного управління та послугах (TAPAS) у 2021 році розпочато створення онлайн платформи управління орендою державного майна (далі Платформа) для забезпечення можливості алгоритмізації і автоматизації процесів створення, підписання, оприлюднення документів і рішень, пов’язаних з передачею в оренду державного майна, а також пов’язаних із припиненням орендних відносин і поверненням державного майна із користування орендарів. Платформа має замінити програмний продукт Фонду «Етап-Оренда», за допомогою якого забезпечується збір аналітичної інформації про договори оренди і стан розрахунків за ними, запровадити електронну взаємодію між потенційними орендарями, балансоутримувачами, їх органами управління, орендодавцями, чинними орендарями і електронною торговою системою «Prozorro.Продажі».

Проєктом TAPAS за тендерними процедурами відібрано розробника Платформи, з яким укладено договір відповідно до розробленого залученими TAPAS фахівцями технічного завдання. Реалізацію проєкту розпочато розробником у 2022 році.

У звітному періоді між Фондом «Євразія», Фондом державного майна України та розробником підписано акт приймання-передачі надання послуг за 2, 3, 4 етапами відповідно до укладених договорів.

До завершення роботи з розроблення Платформи частина її функціоналу виконується Фондом за допомогою сайту orenda.gov.ua у режимі дослідної експлуатації.

На сьогодні на сайті розміщено, зокрема, інтерактивну мапу об’єктів оренди, яка містить інформацію про 7 587 об’єктів оренди, має фільтри, які дають змогу відслідковувати статус об’єкта («включено до переліку», «опубліковано оголошення», «орендовано»), а також розділ «Об’єкти списком», який також має функціональний фільтр для пошуку об’єктів оренди за заданими характеристиками.

Також на сайті опубліковано роз’яснення щодо ініціювання оренди об’єктів державного майна, форми стандартних документів, калькулятор роз- рахунку стартової орендної плати та гарантійного

внеску для нерухомого майна, інструктивні акти Фонду з питань організації роботи його регіональних відділень як орендодавців державного майна, затвердження примірних форм документів і порядку ведення реєстрів рішень орендодавців, а також роз’яснення до нового законодавства про оренду.

Крім того, на сайті розміщено інформацію щодо Платформи «Оренда.Допомога», яку створено Фондом для залучення в умовах воєнного стану донорів для підтримки українського малого та середнього бізнесу шляхом фінансування сплати частини орендної плати.

2.3 Виконання плану щодо надходжень до державного бюджету від оренди

Загалом з 2000 року Фондом та його регіональними відділеннями забезпечено надходження до державного бюджету коштів від оренди державного майна у сумі близько 17 603,65 млн грн.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» річне бюджетне завдання з надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном встановлено в розмірі 730 млн грн.

У І кварталі 2023 року від оренди державного майна до Державного бюджету України надійшло 181,63 млн грн, що становить 24,9 % виконання річного плану, та 6,77 млн грн гарантійних і реєстраційних внесків.

Динаміку надходження коштів від оренди державного майна до Державного бюджету України у відповідних періодах 2021, 2022 і 2023 років наведено у таблиці 2.1.

Загальна сума доходів державного бюджету від оренди державного майна у звітному періоді складалася з надходжень, зазначених у таблиці 2.2.

Пільги орендарям

У зв’язку зі збройною агресією російської федерації проти України Кабінетом Міністрів України постановою від 27 травня 2022 року № 634

«Деякі питання оренди державного та комунального майна у період дії воєнного стану» запроваджено нову систему орендних стимулів, розраховану на підтримку орендарів, які продовжують працювати в умовах воєнного стану. Знижки будуть діяти до кінця воєнного стану

2.4 Структура та аналітика договорів оренди.

2.4.1 Інформація про загальну кількість і структуру договорів оренди

У зв’язку із структурними змінами, які відбулися у роботі Фонду через запровадження згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 воєнного стану, евакуацією регіональних відділень в Харківській, Донецькій, Луганській та Херсонській областях інформацію щодо договорів оренди державного майна, орендодавцем якого є регіональні відділення у цих областях, сформовано з ІППС «Етап-Оренда», яка може бути неповною через відсутність можливості її перевірити за даними орендодавців.

Станом на 31.03.2023 загальна кількість чинних договорів оренди державного майна, укладених Фондом та його регіональними відділеннями, становила 14 235, у тому числі:

 • 70 договорів оренди ЄМК ДП (46 – на тимчасово непідконтрольних територіях* , у тому числі

*   Адміністративно-територіальні одиниці, в межах яких припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Мін’юст, в умовах воєнного стану: Донецька область; Запорізька область в межах Бердянського, Василівського, Мелітопольського, Пологівського районів; Луганська область; Миколаївська область в межах Баштанського, Вознесенського районів (крім селищ міського типу Доманівка, Братське, м. Южноукраїнська), Миколаївського району (крім м. Миколїв); Харківська область в межах Богодухівського району (крім мм. Валків, Богодухова, смт Краснокутськ), Ізюмського району, Куп’янського і Харківського районів (крім м. Мерефи, смт Нова Водолага, м. Харків), Чугуївського району (крім м. Змієва); Херсонська область; АР Крим; м. Севастополь.

26 – в АР Крим, 17 – в Донецькій та Луганській областях, 2 – в Запорізькій області, 1 – в Херсонській області, та 24 – на території, що контролюється владою України);

 • 13 995 договорів оренди нерухомого майна ДП, установ, організацій (у тому числі 2 218 – на тимчасово непідконтрольних територіях)
 • 170 договорів оренди майна, що перебуває на балансі господарських товариств (далі – ГТ) (у тому числі 101 – на тимчасово непідконтрольних територіях).

Порівняння договорів у розрізі видів майна та статусу території наведено на діаграмі 2.1.

Із зазначеної кількості договорів оренди 4 184 договори укладено з бюджетними установами та іншими організаціями, розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна для яких становить 1 гривню.

Площа нерухомого майна, переданого в оренду, становить близько 7,8 млн м², з яких 5,8 млн м²

– площі так званої комерційної оренди. У попередніх роках співвідношення площі орендованого майна було таким:

 • 03.2022 – 7,8 млн м² всього (6,2 млн м² – комерційної оренди);
 • 03.2021 – 7,5 млн м² всього (6,0 млн м² – комерційної оренди).

У загальній кількості договорів регіональні відділення Фонду є орендодавцями за 14 207 договорами, апарат Фонду – за 28 договорами.

У звітному періоді регіональні відділення Фонду забезпечили надходження коштів від оренди державного майна до державного бюджету в розмірі 178,82 млн грн, апарат Фонду – 2,81 млн грн.

Інформацію щодо договорів оренди та надходження коштів за ними, а також щодо виконання регіональними відділеннями Фонду завдання з надходження плати за оренду державного майна до Державного бюджету України у І кварталі 2023 року наведено на малюнку 2.1.

2.4.2 Інформація про укладені, припинені та продовжені договори оренди

Відповідно до Закону про оренду передача об’єктів державної нерухомості в комерційну оренду, а також продовження термінів дії чинних договорів оренди державного майна здійснюється переважно через онлайн-аукціони. Постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2022 року № 634 «Деякі питання оренди державного та комунального майна у період дії воєнного стану» (далі – постанова Кабінету Міністрів України від 27 травня 2022 року № 634) визначено особливий порядок продовження договорів оренди, строк дії яких завершується у період воєнного стану. Такі договори вважаються продовженими на період дії воєнного стану та протягом 4-х місяців з дати його припинення чи скасування (крім випадків коли балансоутримувач повідомив про відмову від продовження договору оренди за 30 календарних днів до дати його закінчення). Заява орендаря та окреме рішення орендодавця для продовження договору оренди не вимагаються.

У звітному періоді:

 • 414 договорів оренди нерухомого майна укладено (загальна місячна сума орендної плати – 1,25 млн грн);
 • 269 договорів оренди нерухомого майна припинено (загальна місячна сума орендної плати – 13,89 млн грн);
 • 35 договорів оренди нерухомого майна продовжено;
 • 247 договорів оренди пролонговано на період дії воєнного стану відповідно до пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 27 травня 2022 року № 634;
 • 3 договори оренди, щодо яких термін дії збільшено до 5 років з метою приведення у відповідність до мінімальних термінів, визначеним Законом про оренду.

Інформацію щодо укладених та припинених у І кварталі 2023 року договорів оренди державного майна році наведено у таблиці 2.3.

Значна різниця між розміром орендної плати за припиненими та укладеними договорами обумовлена припиненням договору оренди державного майна у морському порті Чорноморськ (орендна плата становила 12 млн грн) через непідписання акту приймання-передачі орендарем.

Інформацію про 10 договорів оренди державного майна з найбільшою орендною платою, припинених, а також укладених у звітному періоді, наведено у додатку 2 та додатку 3 відповідно.

Фондом ведеться моніторинг припинених договорів, зокрема, у розрізі підстав припинення, щоб мати змогу об’єктивно оцінювати перспективи розвитку орендних правовідносин. У таблиці 2.4 припинені у І кварталі 2023 року договори класифіковано за підставами припинення.

Детальну інформацію про укладені та продовжені договори оренди наведено у таблиці 2.5.

2.5 Етапи передачі в оренду

2.5.1 Формування переліків першого та другого типів

А. Перелік першого типу

Перелік першого типу – це сукупність усіх рішень орендодавців про передачу в оренду певного державного майна на електронних аукціонах у електронній торговій системі Prozorro.Продажі.

У звітному періоді перелік доповнено новими об’єктами відповідно до прийнятих Фондом та його регіональними відділеннями 229 рішень. Повну інформацію про об’єкти, включені до Переліку першого типу, знаходяться за посиланням https://orenda.gov.ua/.

Б. Перелік другого типу

Законом про оренду та Порядком передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 р. № 483 (далі – Порядок передачі в оренду), коло пільговиків, які мають право на отримання державного майна в оренду без проведення аукціону, поділено на дві групи залежно від процедури передачі в оренду майна:

 • органи державної влади, органи місцевого самоврядування, установи і організації, діяльність яких фінансується за рахунок державного або місцевого бюджету, релігійні організації і дипломатичні представництва, визначені в абзаці другому пункту 114 Порядку передачі в оренду. Ці орендарі отримують майно в оренду за заявницьким принципом. У звітному періоді було прийнято 184 рішення про включення об’єктів до Переліку другого типу за заявами таких орендарів;
 • видавництва, громадські організації, музеї, приватні заклади освіти й інші заявники, які відповідають критеріям, визначеним у абзацах третьому-четвертому пункту 114 Порядку передачі в оренду, які отримують майно в оренду без аукціону, але за умови додаткового розкриття інформації про свою діяльність та/або на засадах певної конкуренції між заявниками. У звітному періоді відповідно до звернень таких орендарів було прийнято 6 рішень про включення об’єктів до Переліку другого типу.

2.5.2 Підготовка та проведення аукціонів (за інформацією ресурсу Prozorro.Продажі)

У І кварталі 2023 року орендодавцями в системі Фонду оголошено 373 аукціони на право оренди державного майна площею 113,7 тис. м² загальною стартовою ціною 2,3 млн грн, з них 251 (67 %) завершено успішно.

Водночас 16 аукціонів (2 %) було відмінено, у тому числі 11 аукціонів – для усунення недоліків порядку підготовки аукціону, 4 – з інших причин (технічний збій, рішення суду, включення об’єкта до переліку об’єктів, що підлягають приватизації). За результатами 1 аукціону очікується під- писання договору.

Порівняно з минулим роком кількість оголошених аукціонів зменшилася на 68 %, що пояснюється запровадженням автоматичної пролонгації договорів у період воєнного стану, а також тимчасовою окупацією деяких територій.

Інформацію про успішно проведені аукціони наведено у таблиці 2.6.

Крім Фонду, організаторами аукціонів з оренди державного майна на Prozorro.Продажі є:

 • ДП за умови, що сукупна площа майна, яке ними передається в оренду, не перевищує 400 м² на підприємство;
 • установи в системі Національної академії наук України (далі – НАНУ);
 • підприємства в системі оборонного концерну «Укроборонпром».

Порівняльний аналіз аукціонів з оренди державного майна, проведених Фондом та іншими організаторами аукціонів, наведено у додатку 5, який також містить аналітику аукціонів з оренди комунального майна і майна двох найбільших АТ, що перебувають під контролем держави – Укрзалізниці та Укрпошти. Порівняння здійснюється за такими критеріями:

 • відношення кількості успішних аукціонів з 1 учасником до загальної кількості проведених аукціонів;
 • відношення кількості успішних аукціонів з 2 і більше учасниками до загальної кількості проведених аукціонів;
 • відношення кількості аукціонів, що не відбулися, до загальної кількості проведених аукціонів.

За результатами проведених у звітному періоді аукціонів з оренди державного майна показник успішності організованих Фондом аукціонів становить 70 %, що значно перевищує показ- ник успішності аукціонів, проведених у системі Укрпошти (2 %) та Укрзалізниці (5 %), але є нижчим за показник успішності аукціонів, організатором яких були ДП (78 %) та установи Національної академії аграрних наук України (далі – НААН) (72 %). Проте ДП проведено у 14 разів менше успішних аукціонів, ніж органами приватизації.

У звітному періоді ознаки маніпуляцій з  боку учасників аукціонів (за результатами таких аукціонів договори не укладаються попри участь в них 2-х і більше учасників та втрату ними сплачених гарантійних внесків) зафіксовано за 1,6 % аукціонів, організованих Фондом і його регіональними відділеннями. Разом з тим ці випадки можуть бути також обумовлені невиваженістю рішень переможців аукціонів щодо підвищення ціни, недостатністю розкриття інформації про об’єкт оренди, необізнаністю учасників аукціонів з реальним станом об’єкта.

2.6 Розгляд Фондом клопотань орендарів про зарахування витрат на здійснення ремонту в рахунок орендної плати, здійснення невід’ємних поліпшень майна, переданого в оренду

Закон про оренду обмежив можливості для отримання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень.

Підставами для прийняття рішення про відмову у погодженні клопотання орендаря про здійснення невід’ємних поліпшень є:

 • отримання орендарем майна в оренду без про- ведення аукціону або конкурсу;
 • якщо майно перебуває у задовільному стані і не вимагає додаткових поліпшень для здійснення орендарем виду діяльності, передбаченого договором оренди, або якщо поліпшення можуть бути виконані в межах поточного ремонту.

У звітному періоді Фондом та його регіональним відділенням не було задоволено жодного клопотання про здійснення невід’ємних поліпшень з таких причин:

відсутність у орендарів мотивації вкладати кошти в об’єкти оренди у період воєнного стану;

більшість орендарів до цього часу не відповідає однієї з нових умов надання згоди – отримання майна в оренду за результатами аукціонів та конкурсів. На сьогодні налічується близько 4 000 договорів, укладених чи продовжених за результатами аукціонів, що становить 39 % усіх комерційних договорів оренди (договорів, укладених за загальним порядком на підставі вивчення попиту).

2.7 Аспекти діяльності Комісії з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна

Комісія з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна (далі – Комісія) у своїй роботі керується Порядком подання, розгляду скарг та пропозицій стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 2020 року № 647.

Загальна кількість членів Комісії становить 6 осіб, у тому числі два представники Фонду. Формою роботи комісії є засідання. У І кварталі 2023 року відбулося 3 засідання Комісії, на яких розглянуто 11 скарг, з них по суті розглянуто 9 скарги (7 скарг задоволено, відмовлено у задоволенні 2 скарг). Скарги на діяльність регіональних відділень Фонду у звітному періоді не подавалися.

Із задоволених скарг можна виокремити такі види типових порушень організації проведення аукціонів:

 • 3 скарги – безпідставне скасування аукціонів;
 • 2 скарги – безпідставна дискваліфікація переможців аукціонів;
 • 2 скарги – невідповідність оголошень вимогам законодавства.

2.8 Робота Фонду щодо стягнення заборгованості з орендної плати та штрафних санкцій до державного бюджету

Інформація у цьому розділі наводиться без урахування даних по Херсонській, Донецькій та Луганській областях, АР Крим.

Станом на 31.03.2023 заборгованість орендарів перед державним бюджетом, що не сплачена більш ніж 3 місяці поспіль, становить 328,9 млн грн. 36 % загальної суми заборгованості накопичено 10-ма найбільшими боржниками, детальну інформацію щодо яких наведено у додатку 6. З початку року заборгованість за цими договорами зросла на 2,3 млн грн або на 2 %.

Органами приватизації за прийнятими судовими рішеннями проводиться робота зі стягнення до державного бюджету заборгованості з орендної плати у сумі 186,7 млн грн:

 • 97 млн грн стягується відповідно до вимог Закону України «Про виконавче провадження»;
 • 44,2 млн грн перебуває на стягненні відповідно до Кодексу України з питань банкрутства;
 • 45,5 млн грн – безнадійна заборгованість, рішення щодо стягнення якої не виконано (від- сутність у боржника майна, на яке можна звернути стягнення, невідоме місцезнаходження боржника, ліквідація боржника тощо).

Заборгованість у сумі 26,6 млн грн перебуває на стадії судового розгляду, щодо заборгованості у сумі 115,6 млн грн здійснюється досудове врегулювання.

Важливим інструментом забезпечення виконання орендарями зобов’язань за договорами оренди, зокрема щодо своєчасної сплати оренд- ної плати, є штрафні санкції (штрафи, пені), які нараховуються згідно з умовами договорів оренди. Динаміку нарахування/сплати зазначених платежів наведено у таблиці 2.7.

Виконання зобов’язань орендарів щодо сплати орендної плати забезпечується також за допомогою забезпечувальних депозитів. Відповідно до Примірних договорів оренди державного май- на, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2020 року № 820, орендар в день підписання договору або напередодні його укладення повинен сплатити на рахунок орендодавця забезпечувальний депозит. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 травня 2022 року № 634 за договорами оренди, які укладаються в період воєнного стану, забезпечувальний депозит сплачується у розмірі однієї місячної орендної плати. Органами державної влади, місцевого самоврядування, іншими установами та організаціями, діяльність яких фінансується за рахунок державного або місцевих бюджетів, Пенсійним фондом України та його органами забезпечувальний депозит не сплачується.

Забезпечувальний депозит орендодавець повертає орендарю протягом 5-ти робочих днів після отримання акта повернення з оренди орендованого майна, підписаного без зауважень, а у разі наявності зауважень балансоутримувача або орендодавця – здійснює вирахування з депозиту відповідних сум у рахунок невиконаних зобов’язань орендаря із сплати пені, неустойки, орендної плати, платежів за договором про відшкодування витрат балансоутримувача, зобов’язань орендаря з компенсації суми збитків, завданих орендованому майну.

У разі відмови орендаря від підписання акта повернення з оренди орендованого майна у строк, визначений договором, або створення перешкод у доступі до орендованого майна представників балансоутримувача або орендодавця з метою складання такого акта, або непідписання в установлені строки договору оренди за результатами проведення аукціону на продовження, в якому орендар оголошений переможцем, орендодавець перераховує забезпечувальний депозит у повно- му обсязі до державного бюджету.

У звітному періоді Фондом отримано забезпечу- вальні депозити у розмірі 2,22 млн грн.

Станом на 31.03.2023 на рахунку Фонду обліковувалося 141,04 млн грн забезпечувальних депозитів орендарів.

Регіоальними відділеннями Фонду як орендодавцями державного майна у звітному періоді вжито заходи щодо:

 • повернення орендарям забезпечувальних депозитів у сумі 3,32 млн грн;
 • перерахування до державного бюджету коштів у сумі 0,86 млн грн (погашення заборгованості з орендної плати, пені, неустойки);
 • перерахування балансоутримувачу коштів у сумі 0,27 млн грн (погашення заборгованості з орендної плати, пені);
 • перерахування на погашення інших фінансових зобов’язань орендаря 0,02 млн грн.

2.9 Висвітлення проблемних питань

Нарахування/сплата неустойки за користування державним майном після припинення орендних правовідносин

Фінансовим інструментом забезпечення виконання орендарями зобов’язань щодо повернення майна, у тому числі ЄМК, після припинення договорів оренди є неустойка. Неустойка нараховується згідно з умовами договорів оренди у подвійному розмірі орендної плати за весь час прострочення повернення майна з оренди. Інформацію щодо нарахованої/сплаченої неустойки орендарям, які не повернули майно з орендного користування після припинення договорів оренди, наведено у таблиці 2.8.

Як свідчать дані таблиці 2.8, відсоток сплати орендарями нарахованої неустойки становить лише 1,4 %. У зв’язку з цим орендодавці одночасно з виселенням колишніх орендарів мають стягувати нараховану неустойку у судовому порядку.

Повернення з оренди єдиних майнових комплексів ЄМК є комплексними господарськими об’єктами із завершеним циклом виробництва продукції (робіт, послуг), до яких включено як майно, призначене для діяльності підприємства, зокрема будівлі, споруди, устаткування, інвентар, так і права, зокрема на земельні ділянки, право вимоги тощо, що зумовлює додаткові особливості при їх поверненні після закінчення терміну дії договорів оренди.

Довготривалість процедур повернення ЄМК пов’язана з низкою факторів:

 • орендодавець має координувати зусилля щодо повернення майна з органом управління, який повинен визначити ДП, на баланс якого поветається майно, при цьому відслідковується чітка тенденція відсутності заінтересованості уповноважених органів управління приймати об’єкт з оренди та брати на себе обов’язки щодо забезпечення функціонування та збереження ЄМК;
 • поверненню майна передує проведення його інвентаризації, під час якої проводиться роз- межування майна, належного державі, і майна, належного орендарю.

Орендар має взяти участь у процесах інвентаризації і розмежування майна, при цьому перешкоди з боку орендаря можуть призвести до значних затримок та суперечок, які часто вирішуються у судовому порядку.

Станом на кінець звітного періоду обліковується 16 договорів оренди ЄМК ДП та їх структур- них підрозділів, після припинення яких майно не було повернено державі в установленому порядку:

 • за 7 договорами колишні орендарі продовжу- вали використовувати майно після припинення орендних правовідносин;
 • за 3 договорами встановлено, що майно не використовується;
 • за 1 договором не встановлено статус використання майна;
 • 5 ЄМК розташовані на території Донецької та Луганської областей.

2.10 Втрати державного бюджету в АР Крим, на тимчасово непідконтрольній території та у зоні бойових дій

До початку збройної агресії російської федерації Фондом систематично проводилася робота з визначення суми недоотриманої орендної плати за договорами оренди державного майна, розташованого на тимчасово окупованій території АР Крим і м. Севастополя та у зоні проведення операції Об’єднаних сил у Донецькій та Луганській областях.

З розширенням географії бойових дій на території України після 24 лютого 2022 року державний бюджет зазнав втрат від недоотриманої орендної плати за договорами оренди майна, розташованого й в інших регіонах. Основними факторами, які спричинили падіння рівня надходжень від орендної плати до державного бюджету та припинення договорів оренди, стали масовий виїзд людей за кордон, згортання бізнесу, окупація та знищення об’єктів оренди. Загальна сума недоотриманої у І кварталі 2023 року державним бюджетом орендної плати внаслідок військової агресії російської федерації становить близько 345 млн грн.

Застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Законом про оренду визначено, що фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції», а також пов’язані з ними особи не можуть бути орендарями державного та комунального майна. Реалізація цієї норми здійснюється шляхом перевірки орендарів. У разі виявлення невідповідності орендаря зазначеним вимогам протокол аукціону орендодавцем не затверджується та договір оренди не укладається.

Поряд з цим Фондом здійснюється моніторинг розпорядчих документів про введення санкцій проти юридичних та фізичних осіб з метою виявлення підсанкційних осіб серед орендарів, договори оренди з якими були укладені до набрання чинності відповідними рішеннями.

У звітному періоді:

 • Регіональним відділенням Фонду по Київській, Черкаській та Чернігівській областях проводилася робота щодо припинення договору оренди з Крупчаком Я. В., стосовно якого рішенням РНБОУ було введено санкції – заборонено брати участь в оренді державного майна;
 • Регіональним відділенням Фонду по Харківській області проводилася робота з припинення договору оренди з ПрАТ «Харківенергозбут»,

часткою якого володіє Новинський В. В., стосовно якого рішенням РНБОУ було введено санкції, зокрема заборонено брати участь в оренді державного майна;

 • Регіональним відділенням Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях проводилася робота з припинення договору оренди з АТ «АЛЬФА-БАНК» (АТ «СЕНС»), кінцевим бенефіціарним власником якої є Фрідман М. М., стосовно якого рішенням РНБОУ було введено санкції, зокрема заборонено брати участь в оренді державного майна;
 • Регіональним відділенням Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях проводилася робота з припинення договору оренди з торговельно-промисловою транснаціональною корпорацією «Кераміст», кінцевим бенефіціарним власником якої є Зусманович Д. М., стосовно якого рішенням РНБОУ було введено санкції, зокрема заборонено брати участь в оренді державного майна.
Додаток 2 Інформація щодо 10 договорів оренди державного майна з найбільшою орендною платою, припинених у звітному періоді PDF
Додаток 3 Інформація щодо 10 договорів оренди державного майна з найбільшою орендною платою, укладених у І кварталі 2023 року PDF
Додаток 4 Договори оренди державного майна, припинені після приватизації шляхом продажу на аукціон PDF
Додаток 5 Інформація про проведені у I кварталі 2023 року аукціони з оренди в розрізі організаторів аукціонів державного, комунального майна і майна акціонерних товариств, що перебувають під контролем держави * PDF
Додаток 6 Інформація щодо орендарів, які мають найбільшу суму заборгованості перед державним бюджетом PDF

 

Річна і квартальна звітність
Попередній запис
Наступного тижня ФДМУ планує 19 аукціонів з оренди державного майна
Наступний запис
Частина блоку складів на аукціоні оренди
Меню