Головна » Об’єкти списком » Сумська обл. » Структурний підрозділ цілісного майного комплексу Лебединської рибоводно-меліоративної станції

Структурний підрозділ цілісного майнового комплексу Лебединської рибоводно-меліоративної станції

Сумська обл.
Посилання на укладений договір
Номер договору, строк якого закінчується
160
Дата укладення договору, строк якого закінчується
Чи продовжувався договір оренди, строк якого закінчується, в минулому?
так
Дата останнього продовження договору
Дата закінчення договору оренди
Строк, на який був укладений договір, що продовжується (років)
20
Строк, на який був укладений договір, що продовжується (місяців)
7
Строк, на який був укладений договір, що продовжується (днів)
0
Остання місячна орендна плата, грн
44,812.75
Найменування/ПІБ орендаря
ТОВ "Лебединська рибоводно-меліоративна станція"
Код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер орендаря
2888840
Номер телефону працівника орендаря, відповідального за ознайомлення заінтересованих осіб з об'єктом оренди
Електронна адреса працівника орендаря, відповідального за ознайомлення заінтересованих осіб з об'єктом оренди
Цільове призначення об'єкта оренди відповідно до договору
Підприємства лісового господарства, рибного господарства
Чи були здійснені чинним орендарем невід'ємні поліпшення?
ні
Основні зобов'язання (договірні)
Основні зобов'язання (позадоговірні)
Фінансова звітність юридичної особи орендаря за останній звітний період
Фінансова звітність юридичної особи орендаря за останній рік
Фінансова звітність юридичної особи орендаря за передостанній рік
Фінансова звітність юридичної особи орендаря за рік, що передує передостанньому
Інформація про кількість працівників, які перебували у трудових відносинах з юридичною особою орендаря станом на 31 грудня року, що передує поточному
34
Дата інвентаризаційного опису майна
Залишок амортизаційних відрахувань, грн
639,600.00
Дата кінця періоду на який нараховано залишок амортизаційних відрахувань, грн
Додаток 2 до Наказу ФДМУ від 09.03.2004 №436
Інформація про місце, де зберігається істотна документація, з якою потенційні орендарі можуть ознайомитися з дати оприлюднення оголошення
42200 Сумська обл.м.Лебедин вул.Генерала Дрьоміна ,107
Рецензія на звіт незалежного оцінювача про вартість єдиного майнового комплексу
наявна
Фінансова і податкова звітність за останні три роки
наявна
Відомості про об’єкти основних засобів, що обліковуються на балансі юридичної особи
наявна
Інформація про земельні ділянки, які перебувають у користуванні орендаря, разом із документами на них
наявна
Пооб’єктні розшифровки статей балансу, якщо значення такої статті перевищує 500 тис. гривень
відсутня
Усі діючі дозвільні документи
наявна
Чинні договори і правочини орендаря
наявна
Договори, укладені орендарем протягом останніх трьох років
наявна
Інформація про банківські рахунки орендаря
наявна
Інформація про рахунки орендаря у цінних паперах
відсутня
Витяги з банківських рахунків орендаря за останні шість місяців, що передують даті оголошення
наявна
Витяги з рахунків у цінних паперах орендаря за останні шість місяців, що передують даті оголошення
відсутня
Інформація про судові позови і претензії, заявлені або отримані орендарем протягом останніх трьох років
відсутня
Повний перелік документів, які повинні зберігатися у місці, де зберігається істотна документація юридичної особи, на балансі якої перебуває єдиний майновий комплекс (його відокремлений структурний підрозділ), із зазначенням назви документа і його дати
Чи збігається адреса зареєстрованого місцезнаходження юридичної особи орендаря з адресою розміщення основних виробничих потужностей?
ні
Адреса розміщення основних виробничих потужностей
Сумська область, Лебединський район, території Рябушкінської сільської ради, Калюжненської сільських рад та м. Лебедин
Види діяльності за КВЕД
03.22Прісноводне рибництво (аквакультура) 01.11 Вирощування зернових та технічних культур
Обсяг та основна номенклатура продукції/робіт, послуг (у т.ч. експортної)
Кількість та склад робочих місць (штатний розклад орендаря, що діяв на підприємстві станом на дату прийняття рішення орендодавцем про продовження договору оренди)
Відомості про будівлі (споруди, приміщення) ЄМК підприємства чи його структурного підрозділу в обсязі, передбаченому для інформації про нерухоме майно
Відомості про земельну ділянку/ділянки у складі єдиного майнового комлексу, а також ділянки під об'єктами нерухомого майна, що входять до складу ЄМК (зазначити кадастрові номери земельної(их) ділянки(ок)
Строк оренди (років)
5
Ринкова вартість об'єкта без ПДВ, грн
4,057,650.00
Дата оцінки, на яку визначена ринкова вартість
Дата затвердження висновку про вартість майна
Дата рецензії
Суб'єкт оціночної діяльності (назва)
ФОП Міняйло Олена Ігорівна
Суб'єкт оціночної діяльності (код)
2372610549
Сума, яку було сплачено за виготовлення звіту про оцінку, грн
7,000.00
Особа, яка понесла витрати на виготовлення звіту про оцінку (назва)
ТОВ "Лебединська рибоводно-мелітративна станція"
Особа, яка понесла витрати на виготовлення звіту про оцінку (код)
2888840
Реквізити договору з суб'єктом оціночної діяльності (дата)
Реквізити договору з суб'єктом оціночної діяльності (номер договору)
40
Чи є обмеження щодо цільового призначення об'єкта?
так, є обмеження
Основні види діяльності підприємства, які повинні бути збережені
22Прісноводне рибництво (аквакультура)
Чи є об'єкт пам'яткою культурної спадщини, щойно виявленим об'єктом культурної спадщини чи його частиною (далі - пам'ятка)
ні
Орган управління об'єктом
Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській та Сумській областях
Орендодавець
Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській та Сумській областях
Електронна адреса орендодавця
Номер рішення орендодавця про включення в перелік або про продовження договору
286
Дата рішення орендодавця про включення в перелік або про продовження договору
Дата заяви орендаря про продовження договору
Меню