Головна » Об’єкти списком » Полтавська обл. » єдиний майновий комплекс Кременчуцької ТЕЦ

єдиний майновий комплекс Кременчуцької ТЕЦ

Полтавська обл.
Номер договору, строк якого закінчується
1056
Дата укладення договору, строк якого закінчується
Чи продовжувався договір оренди, строк якого закінчується, в минулому?
так
Дата останнього продовження договору
Дата закінчення договору оренди
Строк, на який був укладений договір, що продовжується (років)
0
Строк, на який був укладений договір, що продовжується (місяців)
4
Строк, на який був укладений договір, що продовжується (днів)
0
Остання місячна орендна плата, грн
2,484,859.63
Найменування/ПІБ орендаря
АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
Код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер орендаря
131819
Номер телефону працівника орендаря, відповідального за ознайомлення заінтересованих осіб з об'єктом оренди
Електронна адреса працівника орендаря, відповідального за ознайомлення заінтересованих осіб з об'єктом оренди
Цільове призначення об'єкта оренди відповідно до договору
Підприємства з виробництва електричного та електронного устаткування
Чи були здійснені чинним орендарем невід'ємні поліпшення?
ні
Основні зобов'язання (договірні)
Основні зобов'язання (позадоговірні)
Фінансова звітність юридичної особи орендаря за останній звітний період
Фінансова звітність юридичної особи орендаря за останній рік
Фінансова звітність юридичної особи орендаря за передостанній рік
Фінансова звітність юридичної особи орендаря за рік, що передує передостанньому
Інформація про кількість працівників, які перебували у трудових відносинах з юридичною особою орендаря станом на 31 грудня року, що передує поточному
0
Інформація про місце, де зберігається істотна документація, з якою потенційні орендарі можуть ознайомитися з дати оприлюднення оголошення
інформація не надана орендарем
Рецензія на звіт незалежного оцінювача про вартість єдиного майнового комплексу
відсутня
Фінансова і податкова звітність за останні три роки
відсутня
Відомості про об’єкти основних засобів, що обліковуються на балансі юридичної особи
відсутня
Інформація про земельні ділянки, які перебувають у користуванні орендаря, разом із документами на них
відсутня
Пооб’єктні розшифровки статей балансу, якщо значення такої статті перевищує 500 тис. гривень
відсутня
Усі діючі дозвільні документи
відсутня
Чинні договори і правочини орендаря
відсутня
Договори, укладені орендарем протягом останніх трьох років
відсутня
Інформація про банківські рахунки орендаря
відсутня
Інформація про рахунки орендаря у цінних паперах
відсутня
Витяги з банківських рахунків орендаря за останні шість місяців, що передують даті оголошення
відсутня
Витяги з рахунків у цінних паперах орендаря за останні шість місяців, що передують даті оголошення
відсутня
Інформація про судові позови і претензії, заявлені або отримані орендарем протягом останніх трьох років
відсутня
Повний перелік документів, які повинні зберігатися у місці, де зберігається істотна документація юридичної особи, на балансі якої перебуває єдиний майновий комплекс (його відокремлений структурний підрозділ), із зазначенням назви документа і його дати
Тип об'єкта
єдиний майновий комплекс
Чи збігається адреса зареєстрованого місцезнаходження юридичної особи орендаря з адресою розміщення основних виробничих потужностей?
ні
Адреса розміщення основних виробничих потужностей
вул. Свіштовська, 2, м. Кременчук, Полтавська обл., 39600
Види діяльності за КВЕД
Здійснення діяльності з виробництва теплової енергії та похідної продукції, а також транспортування теплової енергії
Обсяг та основна номенклатура продукції/робіт, послуг (у т.ч. експортної)
Кількість та склад робочих місць (штатний розклад орендаря, що діяв на підприємстві станом на дату прийняття рішення орендодавцем про продовження договору оренди)
Відомості про будівлі (споруди, приміщення) ЄМК підприємства чи його структурного підрозділу в обсязі, передбаченому для інформації про нерухоме майно
Відомості про земельну ділянку/ділянки у складі єдиного майнового комлексу, а також ділянки під об'єктами нерухомого майна, що входять до складу ЄМК (зазначити кадастрові номери земельної(их) ділянки(ок)
Строк оренди (років)
Більше 5 років
Пропонований строк оренди (років)
20
Пропонований строк оренди (місяців)
0
Пропонований строк оренди (днів)
0
Пропозиція щодо визначення більш тривалого строку оренди
Ініціатор визначення більш тривалого строку оренди
Балансоутримувач (орендар)
Ринкова вартість об'єкта без ПДВ, грн
191,034,291.00
Дата оцінки, на яку визначена ринкова вартість
Дата затвердження висновку про вартість майна
Дата рецензії
Суб'єкт оціночної діяльності (назва)
ПП "Науково-консультанційний Експоцентр"
Суб'єкт оціночної діяльності (код)
33190978
Сума, яку було сплачено за виготовлення звіту про оцінку, грн
58,917.00
Особа, яка понесла витрати на виготовлення звіту про оцінку (назва)
АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
Особа, яка понесла витрати на виготовлення звіту про оцінку (код)
131819
Реквізити договору з суб'єктом оціночної діяльності (дата)
Реквізити договору з суб'єктом оціночної діяльності (номер договору)
126-ОР
Чи є обмеження щодо цільового призначення об'єкта?
так, є обмеження
Основні види діяльності підприємства, які повинні бути збережені
виробництво та транспортування теплової енергії, виробництво електричної енергії
Чи є об'єкт пам'яткою культурної спадщини, щойно виявленим об'єктом культурної спадщини чи його частиною (далі - пам'ятка)
ні
Орган управління об'єктом
Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській та Сумській областях
Орендодавець
Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській та Сумській областях
Електронна адреса орендодавця
Номер рішення орендодавця про включення в перелік або про продовження договору
1507
Дата рішення орендодавця про включення в перелік або про продовження договору
Дата заяви орендаря про продовження договору
Меню