Головна » Об’єкти списком » Одеська обл. » Цілісний майновий комплекс "Одесавинпром"

Цілісний майновий комплекс "Одесавинпром"

Одеська обл.
Посилання на укладений договір
Номер договору, строк якого закінчується
2098409190
Дата укладення договору, строк якого закінчується
Чи продовжувався договір оренди, строк якого закінчується, в минулому?
так
Дата останнього продовження договору
Дата закінчення договору оренди
Строк, на який був укладений договір, що продовжується (років)
5
Строк, на який був укладений договір, що продовжується (місяців)
0
Строк, на який був укладений договір, що продовжується (днів)
0
Остання місячна орендна плата, грн
339,550.49
Найменування/ПІБ орендаря
ПрАТ "ОДЕСАВИНПРОМ"
Код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер орендаря
412027
Номер телефону працівника орендаря, відповідального за ознайомлення заінтересованих осіб з об'єктом оренди
Електронна адреса працівника орендаря, відповідального за ознайомлення заінтересованих осіб з об'єктом оренди
Цільове призначення об'єкта оренди відповідно до договору
Підприємства тютюнової промисловості, лікеро-горілчаної та виноробної промисловості
Чи були здійснені чинним орендарем невід'ємні поліпшення?
ні
Основні зобов'язання (договірні)
Основні зобов'язання (позадоговірні)
Фінансова звітність юридичної особи орендаря за останній звітний період
Фінансова звітність юридичної особи орендаря за останній рік
Фінансова звітність юридичної особи орендаря за передостанній рік
Фінансова звітність юридичної особи орендаря за рік, що передує передостанньому
Інформація про кількість працівників, які перебували у трудових відносинах з юридичною особою орендаря станом на 31 грудня року, що передує поточному
214
Дата інвентаризаційного опису майна
Залишок амортизаційних відрахувань, грн
2,681.70
Дата кінця періоду на який нараховано залишок амортизаційних відрахувань, грн
Додаток 2 до Наказу ФДМУ від 09.03.2004 №436
Інформація про місце, де зберігається істотна документація, з якою потенційні орендарі можуть ознайомитися з дати оприлюднення оголошення
м.Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, каб. 516 ( 5 поверх)
Рецензія на звіт незалежного оцінювача про вартість єдиного майнового комплексу
відсутня
Фінансова і податкова звітність за останні три роки
наявна
Відомості про об’єкти основних засобів, що обліковуються на балансі юридичної особи
наявна
Інформація про земельні ділянки, які перебувають у користуванні орендаря, разом із документами на них
наявна
Пооб’єктні розшифровки статей балансу, якщо значення такої статті перевищує 500 тис. гривень
наявна
Усі діючі дозвільні документи
наявна
Чинні договори і правочини орендаря
наявна
Договори, укладені орендарем протягом останніх трьох років
наявна
Інформація про банківські рахунки орендаря
наявна
Інформація про рахунки орендаря у цінних паперах
наявна
Витяги з банківських рахунків орендаря за останні шість місяців, що передують даті оголошення
наявна
Витяги з рахунків у цінних паперах орендаря за останні шість місяців, що передують даті оголошення
відсутня
Інформація про судові позови і претензії, заявлені або отримані орендарем протягом останніх трьох років
наявна
Повний перелік документів, які повинні зберігатися у місці, де зберігається істотна документація юридичної особи, на балансі якої перебуває єдиний майновий комплекс (його відокремлений структурний підрозділ), із зазначенням назви документа і його дати
Тип об'єкта
єдиний майновий комплекс
Чи збігається адреса зареєстрованого місцезнаходження юридичної особи орендаря з адресою розміщення основних виробничих потужностей?
ні
Адреса розміщення основних виробничих потужностей
м. Одеса, Французький бульвар, 10
Види діяльності за КВЕД
11.02 Виробництво виноградних вин (основний); 11.01 Дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв; 11.03 Виробництво сидру та інших плодово-ягідних вин; 11.04 Виробництво інших недистильованих напоїв із зброджуваних продуктів; 46.21 Оптова торгів
Обсяг та основна номенклатура продукції/робіт, послуг (у т.ч. експортної)
Кількість та склад робочих місць (штатний розклад орендаря, що діяв на підприємстві станом на дату прийняття рішення орендодавцем про продовження договору оренди)
Відомості про будівлі (споруди, приміщення) ЄМК підприємства чи його структурного підрозділу в обсязі, передбаченому для інформації про нерухоме майно
Відомості про земельну ділянку/ділянки у складі єдиного майнового комлексу, а також ділянки під об'єктами нерухомого майна, що входять до складу ЄМК (зазначити кадастрові номери земельної(их) ділянки(ок)
Строк оренди (років)
Менше 5 років
Пропонований строк оренди (років)
0
Пропонований строк оренди (місяців)
6
Пропонований строк оренди (днів)
0
Ринкова вартість об'єкта без ПДВ, грн
30,009,715.00
Дата оцінки, на яку визначена ринкова вартість
Дата затвердження висновку про вартість майна
Дата рецензії
Суб'єкт оціночної діяльності (назва)
ТОВ "ЕКСПЕРТНЕ АГЕНТСТВО "УКРКОНСАЛТ"
Суб'єкт оціночної діяльності (код)
31502604
Сума, яку було сплачено за виготовлення звіту про оцінку, грн
140,000.00
Особа, яка понесла витрати на виготовлення звіту про оцінку (назва)
ПрАТ "ОДЕСАВИНПРОМ"
Особа, яка понесла витрати на виготовлення звіту про оцінку (код)
412027
Реквізити договору з суб'єктом оціночної діяльності (дата)
Реквізити договору з суб'єктом оціночної діяльності (номер договору)
№135
Чи є обмеження щодо цільового призначення об'єкта?
так, є обмеження
Основні види діяльності підприємства, які повинні бути збережені
виробництво виноградних вин
Чи є об'єкт пам'яткою культурної спадщини, щойно виявленим об'єктом культурної спадщини чи його частиною (далі - пам'ятка)
так
Орган управління об'єктом
Регіональне відділення ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях
Орендодавець
Регіональне відділення ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях
Електронна адреса орендодавця
Номер рішення орендодавця про включення в перелік або про продовження договору
902
Дата рішення орендодавця про включення в перелік або про продовження договору
Дата заяви орендаря про продовження договору
Номер рішення про включення об'єкта до переліку майна, що підлягає приватизації
1574
Дата рішення про включення об'єкта до переліку майна, що підлягає приватизації
Орган, що прийняв рішення про включення об'єкта до переліку майна, що підлягає приватизації
Фонд державного майна України
Інші відомості
У зв'язку з прийнятим рішенням про прватизацію ЦМК "Одесавинпром" термін дії договору оренди від 25.12.1992р. становить 6 місяців, але не довше ніж до моменту перехода права власності на майно до переможця аукціону, проведеного відповідно до вимог Закон
Меню