Головна » Об’єкти списком » м. Київ » єдиний майновий комплекс колишнього державного підприємства "Київське центральне конструкторське бюро арматуробудування"

Єдиний майновий комплексу колишнього державного підприємства «Київське центральне конструкторське бюро арматуробудування»

Посилання на укладений договір
Номер договору, строк якого закінчується
878
Дата укладення договору, строк якого закінчується
Чи продовжувався договір оренди, строк якого закінчується, в минулому?
так
Дата останнього продовження договору
Дата закінчення договору оренди
Строк, на який був укладений договір, що продовжується (років)
2
Строк, на який був укладений договір, що продовжується (місяців)
11
Строк, на який був укладений договір, що продовжується (днів)
0
Остання місячна орендна плата, грн
500,283.83
Найменування/ПІБ орендаря
Приватне акціонерне товариство "Київське центральне конструкторське бюро арматуробудування"
Код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер орендаря
33096208
Номер телефону працівника орендаря, відповідального за ознайомлення заінтересованих осіб з об'єктом оренди
Електронна адреса працівника орендаря, відповідального за ознайомлення заінтересованих осіб з об'єктом оренди
Цільове призначення об'єкта оренди відповідно до договору
Підприємства з виробництва транспортних засобів, устаткування та їх ремонту, виробництва машин та устаткування, призначеного для механічного, термічного оброблення матеріалів або здійснення інших операцій
Чи були здійснені чинним орендарем невід'ємні поліпшення?
ні
Основні зобов'язання (договірні)
Основні зобов'язання (позадоговірні)
Фінансова звітність юридичної особи орендаря за останній звітний період
Інформація про кількість працівників, які перебували у трудових відносинах з юридичною особою орендаря станом на 31 грудня року, що передує поточному
372
Дата інвентаризаційного опису майна
Залишок амортизаційних відрахувань, грн
10,410,257.00
Додаток 2 до Наказу ФДМУ від 09.03.2004 №436
Інформація про місце, де зберігається істотна документація, з якою потенційні орендарі можуть ознайомитися з дати оприлюднення оголошення
м. Київ, вул. Полковника Шутова, 9
Рецензія на звіт незалежного оцінювача про вартість єдиного майнового комплексу
наявна
Фінансова і податкова звітність за останні три роки
наявна
Відомості про об’єкти основних засобів, що обліковуються на балансі юридичної особи
наявна
Інформація про земельні ділянки, які перебувають у користуванні орендаря, разом із документами на них
наявна
Пооб’єктні розшифровки статей балансу, якщо значення такої статті перевищує 500 тис. гривень
наявна
Усі діючі дозвільні документи
наявна
Чинні договори і правочини орендаря
наявна
Договори, укладені орендарем протягом останніх трьох років
наявна
Інформація про банківські рахунки орендаря
наявна
Інформація про рахунки орендаря у цінних паперах
наявна
Витяги з банківських рахунків орендаря за останні шість місяців, що передують даті оголошення
наявна
Витяги з рахунків у цінних паперах орендаря за останні шість місяців, що передують даті оголошення
наявна
Інформація про судові позови і претензії, заявлені або отримані орендарем протягом останніх трьох років
наявна
Повний перелік документів, які повинні зберігатися у місці, де зберігається істотна документація юридичної особи, на балансі якої перебуває єдиний майновий комплекс (його відокремлений структурний підрозділ), із зазначенням назви документа і його дати
Чи збігається адреса зареєстрованого місцезнаходження юридичної особи орендаря з адресою розміщення основних виробничих потужностей?
так
Види діяльності за КВЕД
25.30 Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення; (Основний) 28.14 Виробництво кранів і клапанів; 30.30 Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього обладнання; 25.61 Обробка металів та нанесення покриттів на метали
Обсяг та основна номенклатура продукції/робіт, послуг (у т.ч. експортної)
Кількість та склад робочих місць (штатний розклад орендаря, що діяв на підприємстві станом на дату прийняття рішення орендодавцем про продовження договору оренди)
Відомості про будівлі (споруди, приміщення) ЄМК підприємства чи його структурного підрозділу в обсязі, передбаченому для інформації про нерухоме майно
Відомості про земельну ділянку/ділянки у складі єдиного майнового комлексу, а також ділянки під об'єктами нерухомого майна, що входять до складу ЄМК (зазначити кадастрові номери земельної(их) ділянки(ок)
Строк оренди (років)
5
Ринкова вартість об'єкта без ПДВ, грн
63,113,923.78
Дата оцінки, на яку визначена ринкова вартість
Дата затвердження висновку про вартість майна
Дата рецензії
Суб'єкт оціночної діяльності (назва)
ТОВ"ФЕМІДА-СЕРВІС"
Суб'єкт оціночної діяльності (код)
23426919
Сума, яку було сплачено за виготовлення звіту про оцінку, грн
110,000.00
Особа, яка понесла витрати на виготовлення звіту про оцінку (назва)
Приватне акціонерне товариство "Київське центральне конструкторське бюро арматуробудування"
Особа, яка понесла витрати на виготовлення звіту про оцінку (код)
33096208
Реквізити договору з суб'єктом оціночної діяльності (дата)
Реквізити договору з суб'єктом оціночної діяльності (номер договору)
№ 07/01-ОС
Чи є обмеження щодо цільового призначення об'єкта?
так, є обмеження
Основні види діяльності підприємства, які повинні бути збережені
Проектування та виготовлення арматури для різних галузей промисловості
Чи є об'єкт пам'яткою культурної спадщини, щойно виявленим об'єктом культурної спадщини чи його частиною (далі - пам'ятка)
ні
Орган управління об'єктом
Апарат ФДМУ
Орендодавець
Апарат ФДМУ
Електронна адреса орендодавця
Номер рішення орендодавця про включення в перелік або про продовження договору
1379
Дата рішення орендодавця про включення в перелік або про продовження договору
Дата заяви орендаря про продовження договору
Номер рішення про включення об'єкта до переліку майна, що підлягає приватизації
681
Дата рішення про включення об'єкта до переліку майна, що підлягає приватизації
Орган, що прийняв рішення про включення об'єкта до переліку майна, що підлягає приватизації
Фонд державного майна України
Інші відомості
Грошові кошти в сумі 2950000 (два мільйони дев’ятсот п’ятдесят тисяч) грн. передаються Орендареві в оплатне строкове користування на умовах кредитного договору від 29.12.2004 № 878/1 відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України порядку
Меню